Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 20.11.2018, 03:29
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для членів пожежно-рятувальної команді

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До роботи в пожежно-рятувальної команді допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я до виконання пожежно-рятувальних робіт, що пройшли вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці, навчені безпечним прийомам і методам роботи, що пройшли перевірку знань вимог охорони праці в установленому порядку і отримали допуск до самостійної роботи.
1.2. Працівники пожежно-рятувальної команди повинні мати відповідну групу з електробезпеки.
1.3. На працівників можлива дія наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
- Небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
- Підвищена температура поверхні виробу і обладнання;
- Підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- Обвалення (обладнання, конструкцій);
- Вогнестійкість;
- Рушійні механізми і машини.
1.4. Пожежно-рятувальна команда забезпечується спецодягом і спецвзуттям відповідно до діючих норм.
1.5. Роботи з шкідливими і пожежовибухонебезпечними речовинами повинні проводитися із застосуванням засобів індивідуального захисту.
1.6. Пожежно-рятувальної команді необхідно знати і суворо дотримуватися вимог з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії.
1.7. Працівники пожежно-рятувальної команди сповіщають свого безпосереднього керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що стався на робочому місці, про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого захворювання.
1.8. При проведенні робіт повинні виконуватися вимоги пожежної безпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004 і Правилами протипожежного режиму в Російській Федерації.
1.9. Присутність сторонніх осіб в робочому просторі обладнання під час його налагодження або випробування не допускається.
1.10. Проведення робіт із забезпечення пожежної безпеки повинно бути організовано відповідно до технічної документації організації.
1.11. Працівники пожежно-рятувальної команди повинні:
- Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку і встановлений режим праці і відпочинку;
- Виконувати роботу, що входить в його обов'язки або доручену адміністрацією, за умови, що він навчений правилам безпечного виконання цієї роботи;
- Застосовувати безпечні прийоми виконання робіт;
- Знати організаційно-розпорядчі, нормативні, методичні документи з питань протипожежного забезпечення;
- Забезпечують правильне і точне виконання пожежного розрахунку вказівок посадових осіб під час пожежі;
- Вміти надавати першу допомогу постраждалим.
1.12. Курити і приймати їжу дозволяється тільки в спеціально відведених та обладнаних для цих цілей місцях.
1.13. Поява на роботі в нетверезому вигляді і вживання на роботі спиртних напоїв та інших нарковмісних речовин забороняється, так як це є грубим порушенням правил внутрішнього розпорядку і призводить до аварій і травм.
1.14. Особи, які порушили вимоги інструкції, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством Російської Федерації.
2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ перед початком роботи

2.1. Одягти передбачену відповідними нормами спецодяг і спецвзуття. Спецодяг повинен бути застебнутий. Перевірити зовнішнім оглядом засоби індивідуального захисту і спорядження, закріплені за ним.
2.2. Отримати завдання від керівника на виконання пожежно-рятувальних робіт.
2.3. Не допускати до своєї роботи ненавчених і сторонніх осіб.
2.4. Провести технічне обслуговування засобів індивідуального захисту органів дихання (далі - ЗІЗОД).
2.5. Перевірити стан освітленості робочого місця.
2.6. Перевірити наявність захисних засобів і пристосувань.
2.7. Підготувати робоче місце для безпечної роботи:
- Надійність закриття всіх струмоведучих і пускових пристроїв електрообладнання;
- Наявність і надійність заземлюючих з'єднань (відсутність обривів, міцність контакту між металевими нетоковедущими частинами обладнання і заземлюючим проводом);
- Наявність, справність, правильну установку і надійне кріплення огородження частин обладнання, нагрівальних поверхонь;
- Відсутність сторонніх предметів усередині і навколо обладнання;
- Стан підлог (відсутність вибоїн, нерівностей, ковзання).
2.8. Перевірити стан службово-побутових приміщень, території підрозділу і доповісти про результати прийому командиру відділення.
2.9. Підготовлюваний для виконання робіт інструмент повинен відповідати вимогам «Правил безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями».
2.10. Перевірити справність заземлення, наявність і справність протипожежного інвентарю, наявність засобів індивідуального захисту, роботу, електрообладнання. Всі відкриті і є розташовані рухомі частини обладнання необхідно захистити закріплюються огорожами.
2.11. Роботи розрахунку пожежної машини повинні бути організовані відповідно до вимог діючих технологічних документів (норм, інструкцій, регламентів), затверджених в установленому порядку.
2.12. Роботи розрахунку пожежної машини слід проводити тільки при наявності справних контрольно-вимірювальних приладів, заземлення, захисних огороджень, блокувань, пускової апаратури, технологічного оснащення та інструменту.
2.13. Всі ізолюючі частини інструменту повинні мати гладку поверхню, не мати тріщин, задирок. Ізоляційне покриття рукояток повинно щільно прилягати до металевих частин інструменту і повністю ізолювати ту частину, яка під час роботи знаходиться в руці працюючого. Ізольовані рукоятки повинні забезпечуватися упорами і мати довжину не менше 10 см.
2.14. Перевірити наявність і справність протипожежного інвентарю, наявність засобів індивідуального захисту.
2.15. Переконатися в наявності аптечки першої медичної допомоги.
2.16. Про виявлені в процесі прийому чергування недоліки, несправності обладнання, спорядження повідомити своєму безпосередньому керівнику і приступити до роботи тільки після їх усунення.
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Працювати тільки в справному спецодязі і спецвзуття та із застосуванням індивідуальних засобів захисту.
3.2. У приміщеннях (на ділянках) із зберіганням, зверненням або можливим виділенням при горінні ахова робота здійснюється тільки в спеціальних захисних комплектах і ЗІЗОД.
3.3. Для індивідуального захисту працівників від теплової радіації і впливу механічних факторів використовуються тепловідбиваючі костюми, бойовий одяг та спорядження, захисна металева сітка з зрошенням, азбестові або фанерні щитки, прикріплені до стовбурів, азбоцементні листи, встановлені на землі, ватяна одяг з зрошенням ствольщика розпорошеною струменем і так далі.
3.4. Збір і виїзд зміни по тривозі забезпечуються в установленому порядку.
3.5. При використанні спускового стовпа працівники зобов'язані дотримуватись інтервалу, стежити за спускається попереду для виключення нанесення травми. При спуску по стовпу не слід торкатися відкритими частинами тіла (долонями рук, особою і так далі) його поверхні. Після спуску звільнити місце для проведення наступного спуску.
3.6. При посадці забороняється пробігати перед транспортними засобами, що виїжджають за тривогою.
3.7. При посадці поза будівлею гаража вихід працівників на майданчик допускається тільки після виїзду транспортних засобів з гаража.
3.8. забороняється:
- Подавати команду на рух транспортного засобу до закінчення посадки особового складу;
- Знаходження в транспортному засобі сторонніх осіб (крім осіб, що вказують напрямок руху до місця виклику).
3.9. Роботу робити при наявності:
- ЗІЗОД одного типу та виду;
- Засобів рятування та саморятування;
- Необхідного інструменту для розтину і розбирання конструкцій;
- Приладів освітлення і зв'язку;
- Додаткових коштів страховки ланки (направляючий трос, зчіпка і так далі) в залежності від умов робіт;
- Засобів гасіння пожежі (ліквідації НС).
3.10. Забороняється входити з відкритим вогнем і користуватися іскроутворюючого обладнанням (інструментом) в приміщеннях, де зберігаються і звертаються легкозаймисті та горючі рідини (далі - ЛЗР і ГР), ємності і судини з горючими газами, а також можливе виділення горючих пилу і волокон.
3.11. Використовувати стаціонарні (минулі відповідні випробування) і переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні мотузки, рятувальні рукави, пневматичні стрибкові рятувальні пристрої та інші пристосування, що мають сертифікати.
3.12. Забороняється використовувати для рятування і саморятування, які не пройшли випробування або мають велику вологість рятувальні мотузки, а також рятувальні мотузки, які не перебувають у бойовому розрахунку, і мотузки, призначені для інших цілей.
3.13. При проведенні бойового розгортання забороняється:
- Починати його проведення до повної зупинки транспортного засобу;
- Використовувати для освітлення колодязів пожежних гідрантів, технічних комунікацій відкритий вогонь;
- Спускатися в колодязі технічних комунікацій без ЗІЗОД і страховки рятувальною мотузкою;
- Одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола при підйомі на висоту і при роботі на висоті;
- Перебувати під вантажем при підйомі або спуску обладнання, інструменту, засобів зв'язку, освітлення і так далі;
- Переносити механізований і електрифікований інструмент в працюючому стані;
- Переносити обладнання та інструмент, звернений робочими поверхнями (ріжучими, колючими), по ходу руху, а поперечні пилки і ножівки - без чохлів;
- Піднімати на висоту рукавну лінію, заповнену водою;
- Подавати воду в незакріплені рукавними затримками рукавні лінії, а також до виходу ствольників на вихідні позиції або підйому на висоту.
3.14. При використанні пневматичної системи підйомного механізму укладання рукавів в транспортний засіб необхідно забезпечувати тиск в гальмівній системі не менше 0,55 МПа.
3.15. У випадках загрози вибуху при бойовому розгортанні прокладка рукавних ліній здійснюється перебіжками, переповзанням, використовуючи наявні укриття (канави, стіни, обвалування і так далі), а також з використанням засобів захисту (сталеві каски, сфери, щити, бронежилети) під прикриттям бронещітов, бронетехніки і транспортних засобів.
3.16. Ручні пожежні драбини повинні встановлюватися так, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в зоні горіння при розвитку пожежі.
3.17. Групова захист працівників органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій і техніки, які працюють на ділянках сильної теплової радіації, забезпечується водяними завісами (екранами), які створюються за допомогою розпилювачів турбінного і веерного типу, а індивідуальна - стволами-розпилювачами.
3.18. При ліквідації горіння учасники гасіння зобов'язані стежити за зміною обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання. У разі виникнення небезпеки негайно попередити всіх працюючих на бойовому ділянці, РТП та інших оперативних посадових осіб.
3.19. Під час роботи на покритті (даху) і на перекриттях всередині приміщення слід стежити за станом несучих конструкцій.
3.20. При необхідності для розтину дверей використовувати мотузки і багри.
3.21. При ліквідації горіння в холодильниках і при наявності в приміщеннях (холодильних камерах) задимлення, аміачної або іншого середовища, непридатною для дихання, всі роботи повинен проводити в ЗІЗОД.
3.22. При відключенні проводів, що знаходяться під напругою, необхідно: визначити ділянку мережі, де різка електричних проводів найбільш безпечна і забезпечує знеструмлення на необхідної площі (будівля, секція, поверх тощо); обрізати живлять зовнішні дроти тільки у ізоляторів з боку споживання електроенергії з розрахунком, щоб падаючі (обвисає) дроти не залишалися під напругою; різання проводів виробляти, починаючи з нижнього ряду.
3.23. Підйом (спуск) по маршу автодрабини, при непріслоненной вершині і куті нахилу до 50 град., Дозволяється проводити тільки одній людині, а при куті понад 50 град. - Одночасно не більше двох осіб. За притуленою сходах допускається переміщатися ланцюжком з інтервалом не менше 3 м, а при перенесенні вантажів масою 100-120 кг - з інтервалом не менше 8 метрів.
3.24. При роботі з висувною пожежною драбиною зобов'язаний: встановлювати висувну драбину в 1,5-2 метрах від стіни, кут нахилу сходів 80-83 град.
3.25. При роботі на висоті зобов'язаний застосовувати страхують пристосування, що виключають падіння, і дотримуватися таких заходів безпеки:
- При роботі на ручний пожежній драбині зі стволом (ножицями і ін.) Повинен закріплюватися пожежним поясним карабіном за сходинку сходів;
- При роботі на покрівлі для страховки повинен закріплюватися рятувальною мотузкою за конструкцію будівлі, при цьому кріплення рятувальної мотузки за огороджувальні конструкції даху забороняється;
- Роботу зі стовбуром на висотах і покриттях здійснювати в кількості не менше двох осіб;
- Рукавну лінію закріплювати рукавними затримками.
3.26. Ніколи не використовуйте пошкоджений і пошкоджені засоби захисту.
3.27. Застосовувати необхідне для безпечної роботи справне устаткування, використовувати його тільки для тих робіт, для яких він призначений.
3.28. При ліквідації горіння на верхніх поверхах будівель забороняється використовувати вантажні та пасажирські ліфти для підйому бойового складу і обладнання, за винятком ліфтів, що мають режим роботи «Перевезення пожежних підрозділів».
3.29. При ліквідації горіння в холодильниках і при наявності в приміщеннях (холодильних камерах) задимлення, аміачної або іншого середовища, непридатною для дихання, всі роботи проводити в ЗІЗОД.
3.30. При відключенні проводів, що знаходяться під напругою, необхідно: визначити ділянку мережі, де різка електричних проводів найбільш безпечна і забезпечує знеструмлення на необхідної площі (будівля, секція, поверх тощо); обрізати живлять зовнішні дроти тільки у ізоляторів з боку споживання електроенергії з розрахунком, щоб падаючі (обвисає) дроти не залишалися під напругою; різання проводів виробляти, починаючи з нижнього ряду.
3.31. Всі роботи на електрообладнанні слід проводити при знятих запобіжниках (напрузі). Відсутність напруги на струмопровідних частинах електрообладнання перевірити вольтметром або індикатором напруги.
3.32. Для роботи застосовувати ручний інструмент з ізолюючими ручками (плоскогубці, щипці, кусачки, викрутки), діелектричне покриття не повинно мати пошкоджень і щільно прилягати до рукоятки.
3.33. Не приймати їжу на робочому місці.
3.34. Не допускається:
- Використовувати для сидіння випадкові предмети (ящики, бочки тощо), обладнання;
- Вішати сторонні предмети (одяг та ін.) На вимикачі або розетки;
- Зберігати легкозаймисті речовини поза встановленими місцями.
3.35. Забороняється підходити до відкритого вогню.
3.36. Курити в строго відведених місцях.
3.37. Бути уважним, не відволікатися і не відволікати інших.
3.38. У разі виявлення порушень відключити обладнання та довести до відома керівника.
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В аварійних ситуаціях

4.1. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно діяти відповідно до плану ліквідації аварій.
4.2. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії струму, дотримуючись вимог електробезпеки, надати долікарську допомогу і викликати працівника медичної служби, довести до відома безпосереднього керівника.
4.3. При пожежі негайно повідомити про пожежу; приступити до евакуації людей, пожежної техніки, матеріальних цінностей; провести відключення електроенергії; приступити до гасіння вогнища пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння, пожежних кранів внутрішнього протипожежного водопроводу, інших засобів гасіння.
4.4. Надаючи допомогу потерпілому при переломах кісток, ударах, розтягненнях треба забезпечити нерухомість ушкодженої частини тіла за допомогою накладення тугий пов'язки (шини), прикласти холод. При відкритих переломах необхідно спочатку накласти пов'язку і тільки потім - шину.
4.5. При наявності ран необхідно накласти пов'язку, при артеріальній кровотечі - накласти джгут.
4.6. У разі виявлення будь-якої несправності, що порушує нормальний режим роботи, її необхідно зупинити. Про всі помічені недоліки керівництво підприємства (або старшого по зміні) довести до відома.
4.7. При нещасному випадку необхідно надати потерпілому першу долікарську допомогу, при необхідності викликати швидку медичну допомогу, повідомити своєму безпосередньому керівнику і зберегти без змін обстановку на робочому місці до розслідування, якщо вона не створить загрозу для працюючих і не приведе до аварії.
5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Привести в порядок робоче місце, інструмент і пристосування.
5.2. Зняти спецодяг, спецодяг у встановлений місце; прибрати засоби індивідуального захисту і спорядження.
5.3. Вимити обличчя, руки теплою водою з милом або прийняти душ.
5.4. Повідомити керівника робіт про всі несправності, помічені під час роботи, і заходи, вжиті до їх усунення.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (07.10.2013)
Переглядів: 303 | Теги: пожежно-рятувальна команда | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці