Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 10.12.2018, 13:36
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для механіка автоколони1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До роботи в якості механіка автомобільної колони (далі по тексту - механік) допускаються особи, які мають відповідну виконуваній роботі кваліфікацію, пройшли первинний при працевлаштуванні і в подальшому періодичні медичні огляди, вступний і первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці, навчання безпечним прийомам роботи, стажування на робочому місці і перевірку знань вимог охорони праці.
1.2. Механік, незалежно від кваліфікації і стажу роботи, не рідше одного разу в шість місяців повинен проходити повторний інструктаж з безпеки праці; в разі порушення вимог безпеки праці, при перерві в роботі більше ніж на 60 календарних днів, механік повинен пройти позаплановий інструктаж.
1.3. Особи, які показали незадовільні знання і навички безпечного виконання робіт, до самостійної роботи не допускаються.
1.4. Механік, допущений до самостійної роботи, повинен знати: нормативні документи, що стосуються організації технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Технічні характеристики, конструктивні особливості, правила експлуатації автомобілів. Організацію і технологію ремонту автомобілів. Способи раціональної організації робочого місця. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які можуть впливати на інспектора під час роботи. Правила, норми та інструкції з охорони праці та пожежної безпеки. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Способи надання першої допомоги при нещасних випадках. Правила внутрішнього трудового розпорядку організації.
1.5. Механік, спрямований для участі в невластивих його посаді роботах, повинен пройти цільовий інструктаж з безпечного виконання майбутніх робіт.
1.6. Механіку забороняється користуватися інструментом, пристроями та обладнанням, безпечного поводження з яким він не навчений.
1.7. Під час роботи на механіка можуть шкідливо діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
- Рухомі автомобілі, машини і механізми;
- Підвищена ковзання внаслідок замасливания, зволоження поверхні підлоги;
- Підвищена загазованість повітря;
- Підвищена концентрація парів палива в повітрі;
- Несприятливі мікрокліматичні умови (температура, вологість і рухливість повітря робочої зони);
- Недостатня освітленість робочої зони;
- Шкідливі речовини, що входять до складу масел, палива, електроліту, гальмівної рідини та ін.;
- Електричний струм, шлях якого в разі замикання може пройти через тіло людини.
1.8. Механік повинен бути безкоштовно забезпечений спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до діючих норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
1.9. Механіку слід пам'ятати про токсичність хімічних речовин, що входять до складу палива, масел, гальмівної рідини та ін. і дотримуватися правил особистої гігієни, в тому числі, перед прийомом їжі необхідно ретельно мити руки з милом.
1.10. Для попередження можливості виникнення пожежі механік повинен дотримуватися вимог пожежної безпеки сам і не допускати порушення цих вимог іншими працівниками; курити дозволяється лише в спеціально відведених для цього місцях.
1.11. Механік зобов'язаний дотримуватися трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку; слід пам'ятати, що вживання спиртних напоїв, як правило, призводить до нещасних випадків.
1.12. Механік повинен дотримуватися встановлених для нього режими праці і відпочинку.
1.13. У разі захворювання, поганого самопочуття механіку слід повідомити про свій стан безпосереднього керівника і звернутися за медичною допомогою.
1.14. Якщо з будь-ким з працівників стався нещасний випадок, то потерпілому необхідно надати першу допомогу, повідомити про те, що трапилося керівнику і зберегти обстановку події, якщо це не створює небезпеки для оточуючих.
1.15. Механік, при необхідності, повинен вміти надати першу допомогу, користуватися медичною аптечкою.
1.16. Механік, який допустив порушення або невиконання вимог інструкції з охорони праці, розглядається, як порушник виробничої дисципліни і може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а в залежності від наслідків - і до кримінальної; якщо порушення пов'язане з заподіянням підприємству матеріальних збитків, то винний може залучатися до матеріальної відповідальності в установленому порядку.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи механіку слід звернути увагу на раціональну організацію робочого місця, підготувати необхідний інструмент, пристосування і перевірити їх роботу.
2.2. Перш ніж приступати до роботи механіку слід перевірити стан робочого місця; якщо воно не прибрано або захаращені, необхідно вжити заходів до очищення і привести його в порядок.
2.3. Перед початком роботи потрібно переконатися в достатності і рівномірності освітлення робочої зони.
2.4. Механік повинен особисто переконатися в тому, що всі заходи, необхідні для забезпечення безпеки працівників виконані.
2.5. Механік не приступить до роботи, якщо у нього є сумніви в забезпеченні безпеки на робочому місці для виконання майбутньої роботи.

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. При пересуванні по території підприємства механік повинен бути уважним і дотримуватися запобіжних заходів, звертати увагу на нерівності і слизькі місця.
3.2. Під час ходьби слід пам'ятати, що в умовах шуму звукові сигнали, що подаються транспортними засобами, і шум працюючого двигуна автомобіля, що наближається, може бути не чути.
3.3. Особливу обережність необхідно дотримувати і бути уважним поблизу зон підвищеної небезпеки.
3.4. При пересуванні в районах зон підвищеної небезпеки необхідно витримувати мінімальні відстані до джерела можливої ​​небезпеки.
3.5. Механік повинен дотримуватися підвищеної обережності при пересуванні в ремонтній зоні, щоб не спіткнутися і не вдаритися об деталі, агрегати, тару та інші предмети, що знаходяться в робочій зоні.
3.6. Щоб уникнути травмування голови, механіку потрібно бути уважним при пересуванні біля низько розташованих конструктивних частин будівлі, транспортних засобів.
3.7. Під час роботи механіку потрібно дотримуватися підвищеної обережності при знаходженні біля відкритих оглядових ям, люків, спусків, драбин і дверей.
3.8. Особливу обережність механіку необхідно дотримуватися в місцях, де є струмопровідні частини електрообладнання або будь-які інші споживачі електричної енергії.
3.9. Слід пам'ятати про те, що під час роботи механіку не можна доторкатися до оголених і погано ізольованим проводам споживачів електричної енергії.
3.10. Не можна допускати попадання води на струмопровідні частини будь-яких зовнішніх або внутрішніх електричних пристроїв.
3.11. Під час роботи слід користуватися тільки справним інвентарем та інструментом.
3.12. Слід пам'ятати про те, що для попередження мікротравм рук, поверхні ручок інструменту і застосовуваного інвентаря повинні бути гладкими (без зазубрин і задирок).
3.13. Механік повинен знати про те, що перед виїздом на лінію кожен водій повинен пройти медичний огляд і отримати відмітку в шляховому листі або контрольній медичній книжці водія; водій, у якого встановлено факт вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин, до роботи не допускається.
3.14. Водій, що у хворобливому або стомленому стані не може бути допущений до роботи, так як це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди.
3.15. Механік повинен забезпечити перевірку технічного стану транспортних засобів, що виходять на лінію.
3.16. Автомобілі повинні бути укомплектовані засобами пожежогасіння, наполегливими колодками і справним інструментом.
3.17. Під час роботи механік повинен бути ввічливим, поводитися спокійно і витримано, уникати конфліктних ситуацій, які можуть викликати нервово-емоційне напруження і відбитися на безпеці праці.
3.18. Під час роботи механіку слід бути уважним, не відволікатися від виконання своїх обов'язків.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В аварійних ситуаціях

4.1. При виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури і т.п.) необхідно негайно повідомити про це пожежну охорону за телефоном 101.
4.2. До прибуття пожежної охорони потрібно вжити заходів щодо евакуації людей, майна і приступити до гасіння пожежі.
4.3. Слід організувати зустріч підрозділів пожежної охорони і надати допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі.
4.4. Механік повинен повідомити підрозділи пожежної охорони, що залучаються для гасіння пожежі, відомості про наявних небезпечних (вибухонебезпечних), сильнодіючих отруйних речовинах, необхідні для забезпечення безпеки особового складу.
4.5. Механік повинен сприяти пожежної охорони при гасінні пожежі.
4.6. Механік повинен пам'ятати про те, що нерозчинні у воді рідини (бензин, гас, ацетон і т.п.) під час пожежі гасити водою не можна, так як ці речовини легше води, утворюють на ній плівку, яка продовжує горіти; при цьому площа палаючої поверхні значно збільшується.
4.7. Для гасіння палаючих горючих і легкозаймистих рідин слід користуватися речовинами, які відокремлюють палаючу рідину від кисню повітря, наприклад, піною, порошками, піском тощо.; в якості первинних засобів пожежогасіння слід застосовувати пінні або порошкові вогнегасники.
4.8. У разі виявлення порушень вимог охорони праці, які створюють загрозу здоров'ю або особистої безпеки, механік повинен звернутися до керівника робіт і повідомити йому про це; до усунення загрози слід припинити роботу і покинути небезпечну зону.
4.9. При нещасному випадку, отруєнні, раптовому захворюванні необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, викликати бригаду швидкої допомоги по телефону 103 або допомогти доставити потерпілого до лікаря, а потім повідомити керівника про те, що трапилося.
4.10. Механік повинен вміти надавати першу допомогу при пораненнях; при цьому він повинен знати, що будь-яка рана легко може забруднитися мікробами, що знаходяться на ранить предмета, шкірі потерпілого, а також в пилу, на руках надає допомогу і на брудному перев'язному матеріалі.
4.11. Надаючи першу допомогу при пораненні, необхідно дотримуватися таких правил:
- Не можна промивати рану водою або навіть яким-небудь лікарським препаратом, засипати порошком і змащувати мазями, тому що це перешкоджає загоєнню рани, викликає нагноєння і сприяє занесенню в неї бруду з поверхні шкіри;
- Потрібно обережно зняти бруд з шкіри навколо рани, очищаючи її від країв назовні, щоб не забруднювати рану; очищену ділянку шкіри потрібно змастити йодом і накласти пов'язку.
4.12. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити наявний в аптечці перев'язувальний пакет.
4.13. При накладенні перев'язувального матеріалу не слід торкатися руками тієї його частини, яка повинна бути накладена безпосередньо на рану; якщо перев'язувального пакета чомусь не виявилося, то для перев'язки можна використовувати чисту хустку, чисту тканину і т.п.; накладати вату безпосередньо на рану не можна.
4,14. На те місце тканини, яке накладається безпосередньо на рану, потрібно накапати декілька крапель йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а потім покласти тканину на рану; надає допомогу повинен вимити руки або змастити пальці йодом; торкатися до самої рани навіть вимитими руками не допускається.
4.15. Перша допомога потерпілому повинна бути надана негайно і безпосередньо на місці події, відразу ж після усунення причини, що викликала травму, використовуючи медикаменти і перев'язувальні матеріали, які повинні зберігатися в аптечці.
4.16. Аптечка повинна бути укомплектована перев'язувальними матеріалами та медикаментами, у яких не закінчився термін реалізації; аптечка повинна знаходитися на видному та доступному місці.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Після закінчення роботи механіку слід привести в порядок робоче місце.
5.2. Використаний під час роботи інструмент слід привести в порядок і скласти в спеціально відведене для нього місце.
5.3. Зняти спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ, оглянути, привести в порядок і прибрати в місце зберігання.
5.4. Доповісти безпосередньому керівнику про які мали місце неполадки і про вжиті заходи.
5.5. Після закінчення роботи механіку необхідно ретельно вимити руки теплою водою з милом.
5.6. Після закінчення роботи слід переміщатися безпечним шляхом з урахуванням рухомих транспортних засобів, відповідно до вимог безпеки при пересуванні по території підприємства.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (05.06.2013)
Переглядів: 2358 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці