Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 20.11.2018, 02:42
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для сепараторником молочної сировини

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До роботи в якості сепараторником молочної сировини (далі - Сепараторник) допускаються особи не молодше 18 років, які мають необхідну теоретичну та практичну підготовку, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я, які пройшли гігієнічну підготовку та атестацію з занесенням результатів в медичну книжку, вступний і первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці, навчання за спеціальною програмою, стажування на робочому місці протягом 2-14 змін, перевірку знань вимог охорони праці і отримали допуск до самостійної роботи.
1.2. Сепараторник повинен бути навчений правилам електробезпеки, правилам пожежної безпеки, методам надання першої допомоги потерпілому при нещасних випадках на виробництві,
1.3. Сепараторник, незалежно від кваліфікації і стажу роботи, не рідше одного разу в шість місяців повинен проходити повторний інструктаж з охорони праці; в разі порушення ним вимог охорони праці, а також при перерві в роботі більше ніж на 30 календарних днів, він повинен пройти позаплановий інструктаж.
1.4. Протягом трудової діяльності Сепараторник повинен проходити періодичний медичний огляд відповідно до чинного законодавства, а також гігієнічну підготовку та атестацію.
1.5. Не рідше одного разу на 12 місяців Сепараторник повинен проходити чергову перевірку знань вимог охорони праці.
1.6. Сепараторник повинен знати:
- Склад, основні властивості молока та іншої молочної сировини;
- Вимоги, що пред'являються до його якості;
- Технологічну послідовність обробки сировини;
- Призначення, будову, принцип дії, правила експлуатації устаткування, яке обслуговує, пристосувань, контрольно-вимірювальних приладів;
- Основні правила складання, розбирання, чищення і мийки устаткування, яке обслуговує;
- Порядок проведення аналізів молока і вершків;
- Вимоги, що пред'являються до якості виконуваних робіт, до раціональної організації праці на робочому місці;
- Виробничу сигналізацію;
- Заходи щодо попередження аварій і усунення виниклих неполадок;
- Порядок дій при ліквідації аварійних ситуацій;
- Дія на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що виникають під час роботи;
- Призначення засобів індивідуального захисту, вміти ними користуватися;
- Правила і норми з охорони праці та промсанітарії;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені на підприємстві;
- Вимоги цієї інструкції, інструкції про заходи пожежної безпеки, інструкції з електробезпеки, керуватися ними у своїй діяльності;
- Вміти надавати першу допомогу постраждалим, користуватися засобами пожежогасіння, при виникненні пожежі викликати пожежну охорону.
1.7. У процесі виконання робіт на сепараторником можуть впливати наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:
- Рухомі частини виробничого обладнання, які рухаються елементи оснащення та інструменту;
- Небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
- Гострі кромки, задирки і шорсткості на поверхні устаткування, оснащення, інструменту;
- Підвищена температура і вологість повітря робочої зони;
- Підвищена температура молока, пара, води;
- Підвищена температура поверхонь обладнання;
- Підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;
- Патогенні мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності;
- Слизькі поверхні підлоги;
- Недостатня освітленість робочої зони;
- Фізичні, нервово-психічні перевантаження;
- Монотонність праці.
1.8. Джерела виникнення шкідливих і небезпечних виробничих факторів:
- Несправне виробниче обладнання або неправильна його експлуатація;
- Несправне електрообладнання або неправильна його експлуатація;
- Гострі кромки, задирки і шорсткості на поверхні обладнання та інструменту;
- Відсутність, несправність, неправильна експлуатація засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);
- Відсутність, несправність, неправильна експлуатація приладів освітлення;
- Невиконання або неналежне виконання посадової інструкції, інструкцій з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, локальних нормативних актів, що регламентують порядок організації робіт з охорони праці, умови праці на об'єкті.
1.9. Сепараторник забезпечується спецодягом і спецвзуттям відповідно до чинних Нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
1.10. Видані спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ повинні відповідати характеру і умовам роботи, забезпечувати безпеку праці, мати сертифікат відповідності.
1.11. ЗІЗ, на які немає технічної документації, до застосування не допускаються.
1.12. Особистий одяг і спецодяг необхідно зберігати окремо в шафах і вбиральні. Відносити спецодяг за межі підприємства забороняється.

1.13. Сепараторник повідомляє свого безпосереднього керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що трапився на виробництві, про погіршення стану свого здоров'я.
1.14. Під час перебування на території організації, в виробничих та побутових приміщеннях, на ділянках робіт і робочих місцях Сепараторник зобов'язаний:
- Своєчасно і точно виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, розпорядження адміністрації за умови, що він навчений правилам безпечного виконання цієї роботи;
- Дотримуватися вимог локальних нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, які регламентують порядок організації робіт на об'єкті;
- Дотримуватися дисципліни праці, режим праці та відпочинку;
- Дбайливо ставитися до майна роботодавця;
- Виконувати тільки входить в його службові обов'язки роботу, працювати за завданням безпосереднього керівника.
1.15. Курити і приймати їжу дозволяється тільки в спеціально відведених для цієї мети місцях. Перед їжею необхідно ретельно вимити руки з милом.
1.16. У разі захворювання, поганого самопочуття працівникові слід повідомити про свій стан безпосереднього керівника і звернутися за медичною допомогою.
1.17. Працівник, який допустив порушення або невиконання вимог інструкції з охорони праці, розглядається, як порушник виробничої дисципліни і може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а в залежності від наслідків - і до кримінальної; якщо порушення пов'язане з заподіянням матеріального збитку, то винний може залучатися до матеріальної відповідальності в установленому порядку.
2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг і спецвзуття, підготувати необхідні ЗІЗ.
2.2. Застебнути спецодяг повністю, заправити, щоб не було звисаючих кінців, волосся прибрати під головний убір. Чи не тримати в кишенях ніяких сторонніх предметів (сірники, запальнички, сигарети та ін.)
2.3. Вимити руки з милом і продезінфікувати їх. Нігті на руках повинні бути коротко підстрижені, без лаку, пальці - без прикрас, зап'ястя - без годинника.
2.4. Отримати завдання від керівника на виконання робіт і інструктаж про умови її виконання.
2.5. Провести зовнішній огляд сепараторів, підігрівачів, переконатися в справності їх основних елементів.
2.6. перевірити:
- Правильність складання основних агрегатів і механізмів;
- Достатність затягування затискних засобів і різьбових з'єднань;
- Стійкість обладнання, надійність його кріплення до підлоги;
- Відсутність механічних пошкоджень (тріщин, вм'ятин, відколів);
- Наявність мастила на тертьових поверхнях, масла в картерах;
- Достатність натягу приводних ременів;
- Наявність і справність джерел електроенергії, пара, води;
- Герметичність з'єднань трубопроводів, справність арматури (вентилів, кранів);
- Наявність і справність захисних кожухів, огороджень рухомих і обертових елементів обладнання; пультів управління; запобіжних і блокувальних пристроїв; систем попереджувальної сигналізації; контрольно-вимірювальних приладів;
- Роботу витяжної вентиляції;
- Санітарний стан обладнання;
- Відсутність звисаючих оголених проводів;
- Достатність освітлення робочого місця;
- Надійність закриття всіх струмоведучих і пускових пристроїв обладнання;
- Наявність і надійність заземлюючих з'єднань (відсутність обривів, міцність контакту між металевими нетоковедущими частинами обладнання і заземлюючим проводом);
- Відсутність сторонніх предметів усередині і навколо обладнання;
- Стан підлог (відсутність вибоїн, нерівностей, калюж і ін.).
2.7. Переконатися в наявності і справності інструменту, оснастки, необхідних пристосувань, зручно розмістити їх для роботи.
2.8. Перевірити наявність і достатність молочної сировини.
2.9. Підготувати робоче місце для безпечної роботи:
- Провести його огляд, прибрати всі зайві предмети, не захаращуючи при цьому проходи;
- Перевірити підходи до робочого місця, шляхи евакуації;
- Перевірити наявність і стан сигнальних засобів, протипожежних засобів, аптечки;
- Встановити послідовність виконання операцій.
2.10. Переконатися, що весь персонал знаходиться на безпечній відстані поза робочої зони обладнання, подати попереджувальний сигнал.
2.11. Провести пробний пуск, переконатися в справній роботі всіх вузлів і агрегатів на холостому ходу.
2.12. Перевірити спрацьовування аварійної системи зупинки і відключення устаткування незалежно від режиму його роботи.
2.13. Про всі виявлені несправності й неполадки повідомити своєму безпосередньому керівнику і приступити до роботи тільки після їх усунення.

2.14. Сепараторником не слід приступати до роботи при наявності таких порушень вимог охорони праці:
- При наявності несправності, зазначеної в інструкції по експлуатації заводу-виробника обладнання, при якій не допускається його застосування;
- При несвоєчасному проведенні чергових випробувань (технічного огляду) обладнання;
- При відсутності або несправності інструментів, пристосувань, оснастки;
- При відсутності або несправності засобів індивідуального захисту;
- При відсутності або несправності витяжної вентиляції;
- При відсутності протипожежних засобів, аптечки;
- При недостатньому освітленні робочого місця та підходів до нього;
- Без проходження цільового інструктажу на виробництво разових робіт, не пов'язаних з його посадовими обов'язками, а також робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою;
- Без проходження періодичного медичного огляду.
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов навчання, інструктаж з охорони праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.
3.2. Не допускати до своєї роботи ненавчених і сторонніх осіб.
3.3. Застосовувати справне устаткування, інструмент, пристосування; використовувати їх тільки для тих робіт, для яких вони призначені.
3.4. Стежити за роботою обладнання, сигналізацією, показаннями приладів, періодично проводити їх візуальний огляд, з метою виявлення пошкоджень, несправностей, порушень в роботі.
3.5. При виявленні несправностей устаткування, пристосувань, оснастки, інструменту, інших порушень вимог охорони праці, які не можуть бути усунені власними силами, і виникненні загрози здоров'ю, особистої чи колективної безпеки слід повідомити про це керівництву. Чи не приступати до роботи до усунення виявлених порушень.
3.6. На несправному обладнанні повинна бути відключена система енергопостачання і вивішений плакат про заборону роботи.
3.7. При роботі на виробничому обладнанні дотримуватися правил його експлуатації відповідно до інструкцій заводів-виготовлювачів.
3.8. Правильно виконувати прийоми робіт при веденні процесу сепарації молока, сколотин, сироватки, перевірки їх якості, чищення, мийки обладнання.
3.9. Всі види робіт виробляти сторгується відповідно до технологічної документації та режимами.
3.10. Перед початком робіт заповнити обладнання сировиною (молоком).
3.11. Запуск агрегатів здійснювати тільки зазначеним в керівництві по експлуатації обладнання способом.
3.12. Робоче місце вибирати з таким розрахунком, щоб забезпечувався максимальний огляд виконуваних робіт.
3.13. Тримати руки і інші частини тіла далеко від рухомих елементів і обертових поверхонь, поверхонь з підвищеною температурою.
3.14. Виключати знаходження людей на відстані ближче 1 м від обладнання.
3.15. При утворенні калюж, слизьких місць негайно насухо витирати підлогу.
3.16. Стежити за робочими поверхнями вузлів і агрегатів, контролювати температуру електродвигунів, підшипників, не допускати витоку масла з агрегатів і механізмів.
3.17. Керувати технологічним процесом, своєчасно реагувати на виникаючі зміни в роботі обладнання.
3.18. Зупиняти обладнання в разі настання:
- Сторонніх підозрілих шумів, стукотів;
- Підвищеної вібрації;
- Відчуття електроструму при дотику;
- Вогню або диму,
- Поломки механізмів і деталей;
- Перервах і після закінчення робіт;
- Нещасний випадок на виробництві.
3.19. Огляд, наладку, розбирання, миття, чищення робити тільки після повного відключення обладнання від мережі, джерел води, пара; повної зупинки його рухомих і обертових елементів, з виконанням заходів, що виключають незапланований запуск обладнання.
3.20. При здійсненні розбирання для підйому важких деталей, елементів застосовувати вантажопідйомні механізми.
3.21. Вантажопідйомні роботи виконувати тільки при наявності посвідчення про проходження відповідного навчання і після отримання цільового інструктажу.
3.22. Чистку і мийку обладнання виробляти миючими засобами, рекомендованими заводом-виробником.
3.23. В процесі роботи правильно застосовувати спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.
3.24. Бути уважним, не відволікатися на сторонні справи і розмови, не відволікати інших.
3.25. При спільній роботі узгоджувати свої дії з діями інших працівників.
3.26. Протягом усього робочого дня тримати в порядку і чистоті робоче місце, не допускати захаращення підходів до робочого місця, користуватися тільки встановленими проходами.
3.27. Виконувати санітарні норми і дотримуватись режимів праці та відпочинку.
3.28. Дотримуватись встановлених режимом робочого часу, регламентовані перерви в роботі.
3.29. Строго виконувати накази і розпорядження керівництва підприємства, посадових осіб, відповідальних за здійснення виробничого контролю, а також приписи представників органів державного нагляду.

3.30. При виконанні робіт сепараторником забороняється:
- Працювати на несправному обладнанні, користуватися несправним інструментом, пристосуваннями, а також приладами та обладнанням, поводження з якими він не навчений;
- Виробляти самостійне розтин і ремонт виробничого обладнання, приладів, пристосувань (ремонт повинен проводити навчений фахівець);
- Працювати зі знятими запобіжними пристроями;
- Залишати працююче обладнання без нагляду, спиратися на нього;
- Проводити роботи без застосування необхідних ЗІЗ;
- Приступати до виконання разових робіт, не пов'язаних з його прямими обов'язками, без отримання цільового інструктажу;
- Дозволяти користуватися обладнанням стороннім непідготовленим особам;
- Вживати алкогольні та слабоалкогольні напої, наркотичні речовини;
- Зберігати і приймати їжу і напої на робочих місцях.
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В аварійних ситуаціях

4.1. У разі виявлення порушень вимог охорони праці, які створюють загрозу здоров'ю або особистої безпеки, Сепараторник повинен звернутися до керівника робіт і повідомити йому про це; до усунення загрози слід припинити роботу і покинути небезпечну зону.
4.2. При виявленні в процесі роботи несправностей застосовуваного інструмента або обладнання роботу слід негайно припинити і повідомити про це свого безпосереднього керівника. Продовжувати роботу з використанням несправного інструменту або обладнання не дозволяється.
4.3. При ліквідації аварійної ситуації необхідно діяти відповідно до затвердженого плану ліквідації аварій.
4.4. При появі вогнища загоряння необхідно:
- Припинити роботу;
- Відключити електрообладнання, вентиляцію;
- Перекрити подачу води, пара, молочної сировини;
- Організувати евакуацію людей;
- Викликати пожежну бригаду по телефону 101;
- Повідомити керівництву про те, що сталося;
- Приступити до гасіння пожежі.
4.5. При загорянні електрообладнання необхідно застосовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники.
4.6. У разі отримання травми або погіршення самопочуття Сепараторник повинен припинити роботу, довести до відома керівництво і звернутися в медпункт (викликати швидку допомогу за телефоном 103).
4.7. Якщо стався нещасний випадок, очевидцем якого став Сепараторник, йому слід:
- Припинити роботу;
- Негайно повідомити про те, що трапилося безпосередньому керівнику;
- Негайно вивести або винести потерпілого з небезпечної зони, дотримуючись власну безпеку;
- Надати потерпілому першу допомогу;
- Викликати швидку допомогу за телефоном 103;
- По можливості зберегти обстановку, якщо це не призведе до аварії або травмування інших людей, або зафіксувати її на фото-, відео-.
4.8. При розслідуванні обставин і причин нещасного випадку працівнику слід повідомити комісії відомі йому відомості про нещасний випадок.
5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Перекрити подачу молочної сировини, спорожнити ємності обладнання.
5.2. Відключити обладнання, вентиляцію.
5.3. Розібрати обладнання, провести його мийку, чистку та дезінфекцію.
5.4. Інструмент, пристосування прибрати в призначені для їх зберігання місця.
5.5. Зняти спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ, оглянути, привести в порядок і прибрати на місце. Забруднену спецодяг необхідно здати в прання.
5.6. Вимити обличчя і руки теплою водою з милом, прийняти душ.
5.7. Про всі помічені в процесі роботи неполадки і несправності застосовуваного інструменту та обладнання, а також про інші порушення вимог охорони праці слід повідомити своєму безпосередньому керівнику.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (13.02.2015)
Переглядів: 410 | Теги: сепараторник | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці