Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.10.2018, 07:06
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при управлінні вантажопідйомними механізмами з підлоги

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Ця Інструкція призначена для осіб, що користуються вантажопідйомними механізмами, керованими з підлоги.
1.2. До керування вантажопідіймальними механізмами, які не реєструються в органах Ростехнагляду, допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я, які пройшли вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці, навчені безпечним прийомам роботи і які пройшли перевірку знань вимог охорони праці.
1.3. Особи, які керують вантажопідйомними механізмами з електричним приводом, повинні бути навчені за спеціальною програмою, ознайомлені з елементарними поняттями про електричний струм і атестовані заводський кваліфікаційною комісією, з одночасним присвоєнням їм I групи допуску з електробезпеки. Кваліфікаційна комісія призначається наказом по заводу.
1.4. Допуск до самостійної роботи оформляється розпорядженням по цеху після видачі на руки посвідчення на право керування.
1.5. Повторний інструктаж проводиться не рідше одного разу в три місяці, чергова перевірка знань - не рідше одного разу на рік, періодичний медогляд - відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я 302Н.
1.6. Результати перевірки оформляються протоколом, заносяться в журнал обліку періодичної перевірки знань. Протокол і журнал обліку зберігаються в цеху.
1.7. Позачергова перевірка знань проводиться кваліфікаційною комісією в наступних випадках:
- При переході з одного підприємства на інше;
- На вимогу особи з нагляду за вантажопідіймальними кранами;
- При перерві в роботі за спеціальністю більше року.
1.8. Особа, допущене до управління вантажопідйомними механізмами зобов'язана:
- Знати і дотримуватися вимог цієї інструкції, інструкція і правил з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- Знати призначення і пристрій всіх механізмів і електрообладнання;
- Вміти підбирати необхідні для роботи стропи та інші вантажозахоплювальні пристрої в залежності від ваги і характеру вантажу, що піднімається;
- Знати норми бракування сталевого каната і вміти визначати придатність стропів та інших знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари;
- Знати норми заповнення тари;
- Знати порядок і габарити складування вантажів;
- Знати схеми безпечного стропування вантажів, технологічну карту складування вантажів на даній ділянці;
- Знати прийоми звільнення від дії струму осіб, які потрапили під напругу, і способи надання їм першої допомоги.
1.9. Особа, допущене до управління вантажопідйомними механізмами, має бути забезпечено спецодягом, спецвзуттям, каскою та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до діючих Нормами безкоштовно видачі.
1.10. Видані спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати характеру і умовам роботи, забезпечувати безпеку праці, мати сертифікат відповідності.
1.11. Засоби індивідуального захисту, на які немає технічної документації, до застосування не допускаються.
1.12. У процесі управління вантажопідйомними механізмами на працівника можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
- Обвалення товарів, матеріалів;
- Небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
- Підвищений рівень статичної електрики;
- Підвищений рівень шуму;
- Недостатня освітленість робочої зони.
1.13. Всі вантажопідйомні механізми з електричним приводом повинні бути обладнані індивідуальним ключем, що виключає випадкове їх включення. На ключі вказується реєстраційний номер вантажопідйомного механізму.
1.14. Наявність ключа у експлуатаційного персоналу дає йому право роботи з вантажопідйомним механізмом, якому належить цей ключ.
1.15. Ключ зберігається у особи, відповідальної за безпечне проведення робіт цього механізму.
1.16. Забороняється перебувати на роботі в стані алкогольного сп'яніння, розпивати спиртні напої на робочому місці.
1.17. Працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що трапився на виробництві, про погіршення стану свого здоров'я.
1.18. Особа, винна в порушенні цієї інструкції, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ перед початком роботи

2.1. Отримати індивідуальний ключ у особи, відповідальної за безпечне проведення робіт.
2.2. Одягти спецодяг, спецвзуття, каску, інші необхідні засоби індивідуального захисту.
2.3. Провести зовнішній огляд вантажопідйомного механізму, звернути особливу увагу на справність і правильність кріплення каната до барабана, наявність огороджень обертових деталей і електрообладнання, на справність гнучкого електрокабеля апарату управління, наявність і справність сталевого троса підвіски апарату управління, який є для металевого корпусу апарату управління одним з заземлюючих провідників, наявність заземлення електродвигунів і головного рубильника.
2.4. Провести ретельний огляд блокової підвіски, звернувши особливу увагу на справність, наявність і надійність кріплення гайки гака і пристрою, що запобігає її від самовідгвинчування, справність роликів і кріплення ригельних планок траверси і осі роликів.
2.5. Випробувати на холостому ходу без вантажу всі механізми вантажопідйомного механізму і переконатися в їх справній дії.
2.6. Перевірити роботу кінцевих вимикачів та інших блокувальних пристроїв, переконатися в справності дії гальм всіх механізмів.
2.7. Оглянути відповідальних вузлів, металоконструкцій вантажопідіймального механізму, переконатися у відсутності тріщин і деформацій.
2.8. Провести, при необхідності, мастило блокової підвіски і деталей вантажопідйомного механізму.
2.9. Перевірити наявність таблички на вантажопідіймальному механізмі із зазначенням реєстраційного номера, вантажопідйомності і дати наступного огляду.
2.10. Підібрати вантажозахоплювальні пристрої, відповідні вазі і характеру вантажу, що піднімається. Стропи повинні підбиратися з урахуванням числа гілок такої довжини, щоб кут між вітками не перевищував 90 град. У стропів спеціального призначення, призначених для підйому певного вантажу, кут між гілками приймається прийнятий при розрахунку.
2.11. Перевірити справність вантажозахоплювальних пристроїв і наявність на них бірок з позначенням заводу-виготовлювача, шифру цеху, номера, дати випробування і вантажопідйомності, а також перевірити справність тари і наявність на ній написи про призначення, номера, ваги тари і вантажопідйомності.
2.12. Перевірити наявність вільного проходу при управлінні вантажопідйомного механізму.
2.13. У разі виявлення несправностей або невідповідності пристосувань характеру виконання навантажувальних робіт доповісти відповідальній особі за безпечне проведення робіт.
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Місце роботи по підйому і переміщенню вантажів повинно бути добре освітлене. При недостатньому освітленні робота вантажопідйомним механізмом повинна бути припинена з повідомленням про це особу, відповідальну за безпечне проведення робіт.
3.2. На місцях виконання робіт повинні бути вивішені схеми безпечного стропування вантажів. Перевезення вантажів, на які не розроблені схеми безпечного стропування, виробляти під керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними механізмами.
3.3. На місці проведення робіт з підйому та переміщення вантажів не допускається перебування осіб, які не мають прямого відношення до виробленої роботі.
3.4. Якщо вага вантажу невідомий, то його необхідно дізнатися у особи, відповідальної за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними механізмами.
3.5. Перед підйомом вантажу переконатися, що вантажний канат вантажопідйомного механізму знаходиться у вертикальному положенні, що призначений для підйому вантаж не може під час підіймання за що-небудь зачепитися.
3.6. При підйомі вантажу він повинен бути попередньо піднятий на висоту не більше 200-300 мм для перевірки правильності стропування та надійності дії гальма.
3.7. При переміщенні вантажу в горизонтальному напрямку підняти його на висоту не менше 0,5 метра від зустрічаються па шляху предметів.
3.8. Опускати переміщуваний вантаж дозволяється лише на заздалегідь підготовлене місце, що виключає можливість падіння, перевертання або сповзання вантажу.
3.9. Укладання вантажу на платформи і візки, а також зняття з них виробляти без порушення рівноваги платформ, візків.
3.10. При опусканні вантажозахоплювального органа на рівень нижче звичайного стежити за тим, щоб при найнижчому положенні гака на барабані залишалося не менше 1,5 витків каната.
3.11. Під час вимушеної зупинки вантажопідйомного механізму, коли не можна спустити вантаж, вжити заходів щодо огородження місця під вантажем.
3.12. При будь-якої вимушеної зупинки вантажопідйомного механізму необхідно повідомити про це відповідальній особі за безпечне проведення робіт.
3.13. При зупинці вантажопідйомного механізму на огляд або ремонт необхідно відключити рубильник, вийняти індивідуальний ключ і вивісити плакат «Не включати - працюють люди!». Операцію виконує черговий електрик.
3.14. На період ремонту ключ знаходиться у чергового ремонтного персоналу або у особи, відповідальної за ремонт вантажопідйомного механізму.
3.15. Починати роботу вантажопідйомним механізмом після ремонту можна тільки з дозволу особи, відповідальної за утримання її в справному стані.
3.16. Особі, керуючому вантажопідйомним механізмом, забороняється:
- Використовувати кінцеві вимикачі як робочі органи для зупинки механізмів;
- Працювати одночасно двома і більше механізмами;
- Залишати індивідуальний ключ в кнопочному апараті або щиті управління, при перервах у роботі та при догляді з робочого місця;
- Проводити навантажувальні та вивантаження автомашин при перебуванні людей в кузові або кабіні автомашини;
- Піднімати вантаж, вага якого перевищує вантажопідйомність вантажопідйомного механізму;
- Перевозити вантаж над людьми, над перекриттями, під якими розміщені виробничі та службові приміщення;
- Піднімати вантаж, засипаний землею, закладений іншими вантажами, прикрутити болтами, залитий бетоном, шлаком або металом, примерз до землі;
- Звільняти вантажопідйомним механізмом затиснені вантажем чалочні пристрої;
- Розгойдувати вантаж;
- Піднімати вантаж, що знаходиться в нестійкому положенні, а також тару, заповнену вище її бортів або вище встановленої позначки заповнення;
- Піднімати і переміщати людей, а також вантаж, вирівняти вагою людей або підтримуваний людьми.
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В аварійних ситуаціях

4.1. При виникненні па ділянці виконання робіт аварійної ситуації (поява стуку в механізмах вантажопідйомного механізму, руйнування канатів, поломка вантажозахоплювальних органів і т. П.) Необхідно зупинити вантажопідйомний механізм і попередити всіх працюючих.
4.2. Якщо вантажопідйомний механізм опинилася під напругою, то необхідно вжити заходів особистої безпеки і повідомити особу, відповідальну за безпечне проведення робіт.
4.3. При виникненні стихійних природних явищ (сильний вітер, гроза, туман, ураган і т. П.) Необхідно припинити роботу і попередити інших працюючих про небезпеку.
4.4. При виникненні на вантажопідіймальному механізмі пожежі слід відключити джерело електроживлення, повідомити в пожежну службу за телефоном 101 і диспетчеру заводу, приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, попередньо повідомивши про це особу, відповідальну за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними механізмами.
4.5. Якщо під час роботи сталася аварія або нещасний випадок необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, при необхідності викликати бригаду швидкої допомоги по телефону 103, довести до відома особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, і забезпечити збереження обстановки, якщо це не становить небезпеки для життя і здоров'я людей і не призведе до ускладнення аварійної обстановки.
5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Звільнити гак від чалочних канатів, ланцюгів або інших вантажозахоплювальних пристроїв і підняти вантажний гак у верхнє положення.
5.2. Все стропа і вантажозахоплювальні пристрої скласти на місце їх зберігання.
5.3. Індивідуальний ключ передати наступнику або особі, відповідальній за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними механізмами.
5.4. Оглянути і привести в порядок робоче місце.
5.5. Зняти, оглянути, привести в порядок і прибрати на місце спецодяг і ЗІЗ.
5.6. Вимити руки теплою водою з милом.
5.7. Доповісти керівництву про всі порушення виробничого процесу і вжиті заходи.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (26.10.2014)
Переглядів: 1090 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці