Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 10.12.2018, 14:18
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при виробництві вікон і дверей з ПВХ та алюмінієвого профілю1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Обслуговування лінії з виробництва вікон і дверей з ПВХ - це роботи підвищеної небезпеки, до виконання яких пред'являються додаткові вимоги безпеки праці, які включають в себе спеціальні вимоги з навчання, атестації, допуску до самостійної роботи, інструктажу з охорони праці та періодичної перевірки знань за професією і охорони праці.
1.2. До виконання робіт з обслуговування лінії з виробництва вікон і дверей з ПВХ допускаються працівники не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я, які мають необхідну теоретичну і практичну підготовку, пройшли вступний і первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці та навчання за спеціальною програмою, атестовані кваліфікаційною комісією і отримали право на виробництво цих робіт.
1.3. Персонал, який виконує роботи з обслуговування лінії з виробництва вікон і дверей з ПВХ, повинен періодично, не рідше одного разу на рік проходити перевірку знань з охорони праці та отримати допуск до робіт підвищеної небезпеки.
1.4. Персонал незалежно від кваліфікації та стажу роботи не рідше одного разу на три місяці повинен проходити повторний інструктаж з охорони праці.
1.5. Персонал, допущений до самостійної роботи, повинен знати: конструкцію, призначення і принцип роботи устаткування; вимоги безпеки при користуванні робочим та контрольно-вимірювальним інструментом, пристосуваннями; вимоги безпеки при обрізку, зварюванні, зачистці заготовок на верстатах; правила заточування і доведення слюсарного інструменту.
1.6. Працівники, які показали незадовільні знання вимог охорони праці та безпеки при обслуговуванні лінії з виробництва вікон і дверей з ПВХ, до самостійної роботи не допускаються.
1.7. Персоналу забороняється користуватися інструментом, пристроями та обладнанням, безпечного поводження з якими він не навчений.
1.8. Перед початком самостійної роботи працівники повинні пройти стажування під керівництвом досвідченого працівника для набуття практичних навичок роботи.
1.9. У процесі роботи на персонал можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
- Обертові частини інструменту, машин, устаткування;
- Рухомі частини верстата, ріжучий диск, притиски;
- Відлітає стружка оброблюваного матеріалу, обрізки деталі;
- Отлетающие частинки ріжучого диска (у разі його поломки);
- Нагріті до високої температури поверхні оброблюваної деталі, ріжучого диска, стружки;
- Гострі кромки, задирки, шорсткості на поверхні деталей і вузлів, інструменту;
- Електричний струм, шлях якого у разі замикання може пройти через тіло людини (наприклад, при роботі несправним або незаземленим електроінструментом);
- Недостатня освітленість робочого місця.
1.10. Персонал під час роботи повинен користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
1.11. Для попередження можливості виникнення пожежі персонал повинен дотримуватися вимог пожежної безпеки сам і не допускати порушення цих вимог іншими працівниками.
Палити дозволяється тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.
1.12. Персонал зобов'язаний дотримуватися трудову і виробничу дисципліну, правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлений на підприємстві режим праці та відпочинку.
1.13. У разі захворювання, поганого самопочуття працівникові слід повідомити про свій стан безпосередньому керівнику і звернутися за медичною допомогою.
1.14. Якщо з будь-ким з працівників стався нещасний випадок, то потерпілому необхідно надати першу допомогу, повідомити про подію керівнику і зберегти обстановку події, якщо це не створює небезпеки для оточуючих.
1.15. Працівник при необхідності повинен вміти надати першу допомогу, користуватися аптечкою.
1.16. Працівник, який допустив порушення або невиконання вимог інструкції з охорони праці, несе відповідальність відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку та згідно чинного законодавства Російської Федерації.
 

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи працівник повинен одягти спеціальний одяг, спеціальне взуття; за необхідності підготувати засоби індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
2.2. Спецодяг повинен бути відповідного розміру, чистою і не утрудняти рухів. У кишенях не повинно бути гострих предметів. Працювати без спецодягу забороняється.
2.3. Перш ніж приступати до роботи, слід перевірити стан робочої зони (зони обслуговування): якщо вона не прибраний або захаращена, необхідно вжити заходів і привести її в порядок; переконатися в наявності вільних проходів, справності і сухості статі.
2.4. Перед початком роботи потрібно оглянути інструмент, механізми, устаткування, які будуть використовуватися в роботі, і переконатися в їх справності. Працювати несправним інструментом забороняється.
2.5. Перед використанням ріжучого інструменту слід перевірити його стан і надійність кріплення; використання ріжучого інструменту з дефектами не допускається.
2.6. Перед початком роботи потрібно переконатися в достатності і рівномірності освітлення робочої зони; крім того, повинні бути відсутніми різкі тіні, а деталі і ріжучий інструмент мають чітко розрізнятися.

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Всі роботи необхідно виконувати відповідно до технологічної документації.
3.2. При виконанні робіт з виробництва вікон і дверей із ПВХ слід користуватися тільки справним інструментом. Працювати несправним інструментом забороняється.
3.3. Ручний слюсарний інструмент повинен бути по можливості закріплений за працівником для індивідуального користування.
3.4. Інструмент на робочому місці повинен бути розташований так, щоб виключалася можливість його скочування і падіння.
3.5. При роботі на відрізні верстати працівникові слід виконувати наступні вимоги безпеки:
- При установці і зміні ріжучого диска на верстаті необхідно бути акуратним і запобігти можливим порізи пальців рук;
- Після установки і закріплення різального диска необхідно переконатися у відсутності його радіального і торцевого биття;
- Обрізувана деталь повинна бути встановлена ​​на верстаті правильно і надійно притиснута притисками, щоб під час роботи верстата була виключена можливість вильоту деталі;
- Під час установки потрібно обрізати деталі на верстат необхідно проявляти обережність, щоб виключити потрапляння рук працівника під притиски;
- Включати подачу ріжучих дисків до деталі слід тоді, коли диски вийдуть на робочий режим обертання;
- Під час роботи верстата не допускається вводити руки в небезпечні зони обертання ріжучих дисків;
- Під час роботи верстата необхідно стежити за тим, щоб сторонні особи не знаходилися біля обертання пилки;
- Якщо ріжучі кромки диска затупились або викришиться, диск необхідно замінити;
- Для захисту очей і обличчя від стружки під час різання деталі працівникові необхідно перебувати в захисних окулярах або щитку (незважаючи на наявність захисних екранів);
- В процесі роботи слід періодично видаляти стружку з робочого місця; при цьому верстат повинен бути вимкнений;
- При установці і зніманні ріжучих дисків працівникові слід остерігатися поранень рук об гострі ріжучі кромки;
- При роботі на верстатах потрібно мати на увазі, що обертові частини диска можуть захопити рукава одягу, що може призвести до травми, тому працівник повинен проявляти підвищену увагу до одягу і бути обережним.
3.6. Під час виконання електрозварювальних робіт слід знати і виконувати наступні вимоги безпеки:
- Місце виробництва зварювальних робіт повинна бути звільнена від горючих і вибухонебезпечних матеріалів;
- В якості джерела зварювального струму повинен застосовуватися тільки спеціально для цього призначений зварювальний трансформатор;
- Напруга первинного ланцюга електрозварювальної установки повинна бути не вище 660 В, цей ланцюг повинна містити комутаційний (відключає) і захисний електричні апарати (апарат);
- Приєднувати і від'єднувати від мережі електрозварювальне обладнання, а також спостерігати за його станом в процесі експлуатації повинен електротехнічний персонал; працівникові забороняється виконувати ці роботи;
- Включення в мережу електрозварювального устаткування (трансформатора або генератора) повинно проводитись за допомогою рубильника;
- Зварювальні проводи повинні бути прокладені таким чином, щоб їх не могли пошкодити машини і механізми;
- Електрозварювальна установка повинна бути обладнана регулятором зварювального струму; для вказівки величини струму в зварювального ланцюга повинен бути амперметр або шкала на регуляторі струму.
3.7. При зачистці поверхонь за допомогою пневматичного або електричного інструменту працівникові необхідно виконувати наступні вимоги безпеки:
- З пневматичним або електричним інструментом слід звертатися дбайливо, не кидати і не допускати його падіння, класти обережно на сухе і чисте місце на увазі, не залишати його без нагляду;
- Повітряні шланги і електричний шнур прокладати потрібно таким чином, щоб на них не наїжджав транспорт і не наступали люди, не допускати їх перегинів, заплутування;
- При перенесенні пневматичного або електричного інструменту потрібно тримати його за рукоятку корпуса, а повітряний шланг або електричний шнур - згорнутими в кільце; забороняється переносити інструмент, утримуючи його за шланг, електричний шнур;
- Для обробки поверхні необхідно використовувати спеціально призначені для цієї мети абразивні круги;
- Зміну абразивного круга слід проводити при вимкненій розетки живлення має електроінструменту, а пневматичного інструменту - при закритому вентилі на повітряній магістралі;
- Приступаючи до обробки поверхні, потрібно переконатися в тому, що оброблювана конструкція надійно закріплена і не може переміщатися під час обробки;
- Поверхня оброблюваної конструкції слід очищати після повної зупинки інструменту за допомогою спеціальної щітки;
- Під час обробки поверхні потрібно остерігатися захоплення обертовим колом спецодягу;
- При перервах у роботі інструмент не слід класти на коліна або притискати до себе.
3.8. При перенесенні будь-яких вантажів слід дотримуватися встановлених норм переміщення важких речей вручну.
При перенесенні ваги на відстань до 25 м для чоловіків допускається максимальне навантаження 50 кг.
3.9. Під час роботи працівник повинен вести себе спокійно і витримано, уникати конфліктних ситуацій, які можуть викликати нервово-емоційне напруження і відбитися на безпеці праці.
3.10. Під час роботи слід бути уважним, не відволікатися від виконання своїх обов'язків і не відволікати інших.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. У разі виявлення порушень вимог охорони праці, які створюють загрозу здоров'ю або особистої безпеки, працівник повинен звернутися до керівника робіт і повідомити йому про це; до усунення загрози слід припинити роботу і залишити небезпечну зону.
4.2. При нещасному випадку, раптовому захворюванні необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, викликати бригаду швидкої допомоги по телефону 103 або допомогти доставити потерпілого до медичного закладу, повідомити керівника про те, що трапилося. По можливості зберегти обстановку до розслідування причин події, якщо це не призведе до аварії або травмування інших людей.
4.3. Персонал повинен уміти надавати першу допомогу.
4.4. Перша допомога потерпілому повинна бути надана негайно і безпосередньо на місці події, відразу ж після усунення причини, що викликала травму, використовуючи перев'язувальні матеріали, які повинні зберігатися в аптечці.
4.5. Аптечка повинна бути укомплектована перев'язувальними матеріалами та медзасоби, у яких не закінчився термін реалізації; аптечка повинна знаходитися на видному та доступному місці.
4.6. При виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури і т. П.) Необхідно негайно повідомити про це пожежну охорону за телефоном 101 і керівництво.
4.7. До прибуття пожежників потрібно вжити заходів щодо евакуації людей, майна і приступити до гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. По закінченні роботи слід вимкнути обладнання, зробити його чистку, попередньо відключивши його від електричної мережі за допомогою рубильника, витерти і змазати тертьові частини; не можна виробляти обдувку обладнання та одягу стисненим повітрям.
5.2. Використані під час роботи і при збиранні ганчірки, дрантя слід скласти в спеціальний металевий ящик з кришкою.
5.3. По закінченні роботи необхідно ретельно вимити руки теплою водою з милом, при необхідності прийняти душ. 


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (16.12.2015)
Переглядів: 1983 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці