Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Четвер, 23.05.2019, 10:15
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ про заходи пожежної безпеки для приміщень громадського харчування на прикладі інструкції про заходи пожежної безпеки в кафе
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________
____________________

___________________р.

                                                   
ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки для приміщень громадського харчування на прикладі інструкції про заходи пожежної безпеки в кафе (їдальні) (підприємства, організації, установи)

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
    Ця Інструкція поширюється на всі приміщення їдаль¬ні (кафе)  встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі в їдальні (кафе) і є обов'язковою для вивчення та виконання відповідальною особою за пожежну безпеку, усім персоналом, що знаходиться в при¬міщеннях їдальні (кафе). Вимоги Інструкції повинні виконуватися також відвідувачами.

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Усі працівники кафе та їдальні під час прийняття на роботу і в процесі праці повинні проходити проти¬пожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Для забезпечення пожежної безпеки в їдальні, ресто¬рані (барі) необхідно:
- експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виготовлю¬вачів;
- групові освітлювальні та силові щитки розміщува¬ти звичайно поза залами або біля входу до них;
- у разі виявлення пошкоджень електромереж, ви¬микачів, розеток, інших електроприладів, газової апа¬ратури (за її наявності) негайно знеструмити (вимк¬нути) їх та вжити необхідних заходів до приведення їх у пожежобезпечний стан;
- у приміщеннях для зберігання горючих проду¬ктів, тари або продуктів у горючій упаковці для під¬ключення засобів механізації слід встановлювати тіль¬ки триполюсні розетки із заземлювальним контактом;
- меблі та обладнання необхідно розміщувати та¬ким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей для виходу з приміщення не менше 1,35 м. Двері повинні відчинятися назовні;
- евакуаційні шляхи та виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не захаращуватися, в робочий час продукти та тару слід транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами для від¬відувачів;
- спільно зберігати товари, інші речовини та мате¬ріали з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Товари з підвищеною пожежною небезпекою слід ут¬римувати в окремому, спеціально пристосованому для цього приміщенні;
- складувати товари і матеріали на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між ними ши¬риною не менше 1 м, відстань між стінами та стела¬жами або штабелями повинна бути не менше 0,8 м;
- територію і приміщення їдальні (кафе) постійно утримувати в чистоті та порядку, у міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід приби¬рати у спеціально відведені сміттєзбірники;
- утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту та зв'язку (пожежну та охо¬ронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні крани і первинні засоби по¬жежогасіння тощо), які є у кафе чи їдальні;
- усі працівники повинні вміти користуватися вог¬негасниками, іншими первинними засобами пожежо¬гасіння, знати місце їх знаходження.
В їдальні (кафе) забороняється:
- влаштовувати тимчасові електромережі, прокла¬дати електропроводи та кабелі безпосередньо по го¬рючій основі;
- застосовувати саморобні некалібровані плавкі встав¬ки в запобіжниках, прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські приміщення, експлуа¬тувати світильники без скляних ковпаків або з горючи¬ми розсіювачами (відбивачами);
- встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі в мережі аварійного (евакуаційного) чи рекламного освітлення;
- користуватись у приміщеннях електрокип'ятиль¬ником, чайником, самоваром, праскою і т. ін. (крім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), залишати увімкненими без нагляду перераховані та інші електроприлади;
- застосовувати і зберігати пожежонебезпечні речо¬вини та матеріали (горючі товари, вибухові речовини, балони з газом під тиском,  пластмаси, фарбу¬вальні, полімерні та інші матеріали) в підвальних при¬міщеннях і цокольних поверхах та в приміщеннях, які не мають віконних прорізів або спеціальних засобів димовидалення;
- складувати горючі матеріали на відстані менше 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 1 м від електро¬щитів;
- курити та застосовувати відкритий вогонь (па¬яльні лампи, смолоскипи тощо), палити відходи, па¬кувальні матеріали і т. ін. У місцях, де дозволено курити, мають бути встановлені попільниці із негорю¬чого матеріалу;
- проводити газоелектрозварювальні роботи без офор¬млення відповідного дозволу та за наявності відвідувачів;
- вимикати освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком евакуаційного освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).
Завідувач їдальні (кафе) перед зачиненням повинен особисто впевнитись у працездатності автоматичних сис¬тем виявлення та гасіння пожеж, оглянути приміщен¬ня, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, і тільки після цього останнім за¬лишити приміщення та зачинити двері.
Відповідальний за протипожежний стан приміщень їдальні (кафе) – завідувач:
_____________________________________________________________________

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЇДАЛЬНІ (КАФЕ) В РАЗІ ПОЖЕЖІ
У разі виявлення ознак пожежі працівник повинен:
- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охо¬рони 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
- повідомити про пожежу свого керівника та по¬жежну охорону установи (за їх наявності);
- вжити заходів з евакуації людей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших за¬собів пожежогасіння.
Посадова особа та пожежна охорона установи (за її наявності), яким повідомлено про виникнення пожежі, повинні:
- перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону, проінформувати про цю подію керівництво;
- вимкнути у разі необхідності, струмоприймачі та вентиляцію;
- за умови загрози життю людей негайно організу¬вати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небез¬печної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквіда¬цією пожежі;
- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;
- забезпечити дотримання техніки безпеки праців¬никами, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч підрозділів Державної по¬жежної охорони, надати їм допомогу в її локалізації та ліквідації.
Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів необхідно забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.


        РОЗРОБЛЕНО                                                            УЗГОДЖЕНО

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (09.08.2010)
Переглядів: 6440 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці