Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:21
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ПРАЦІВНИКА
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ДОБ
___________                          
«____» _________________ 2011 р.

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ПРАЦІВНИКА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», містить обов’язкові для дотримання бібліотечним працівником вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками на робочому місці.
1.2. До роботи допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд (для бібліотечних працівників, які обслуговують читачів), пройшли вступний та первинний (на робочому місці) інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, надання першої медичної допомоги.
1.3. В процесі роботи бібліотечний працівник проходить повторний інструктаж на робочому місці 1 раз в 6 місяців.
1.4. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що можуть впливати на бібліотечного працівника:
– ураження електричним струмом;
– недостатня освітленість робочої зони;
– підвищений вміст пилу в повітрі робочої зони;
– падіння предметів (книг, стелажів);
– травмування  колючими  та ріжучими предметами.
1.5. Забороняється палити в приміщенні Державної обласної бібліотеки та на території установи, вживати спиртні напої, а також приступати до роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, у хворобливому стані.
1.6. Бібліотечний працівник зобов’язаний:
1.6.1. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку
1.6.2.  Знати і виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій, правил з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.
1.6.3. Періодично проходити медичне обстеження.
1.6.4. Утримувати в чистоті робоче місце.
1.6.5. Дотримуватись правил особистої гігієни та виробничої санітарії.
1.6.6. Виконувати тільки ту роботу за якою пройдено інструктаж з охорони праці і до якої допущений. Не виконувати  вказівок, які суперечать правилам охорони праці
1.6.7.  Бережливо відноситись до устаткування і обладнання та використовувати його за призначенням.
1.6.8.  При виявленні будь-яких несправностей обладнання, повідомити про це  керівництво і до усунення неполадок  до роботи не приступати.
1.6.9. Виконувати вимоги пожежної безпеки, знати розміщення та вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.6.10. Знати місце знаходження медичної аптечки, вміти  користуватись медикаментами з аптечки і надавати першу долікарську допомогу.
1.6.11. Пам’ятати про особисту відповідальність з виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.
1.6.12.Негайно повідомляти про нещасні випадки керівнику робіт, адміністрації установи.
1.6.13. Співпрацювати з адміністрацією установи у створенні безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про порушення вимог охорони праці і пожежного режиму.
1.7.  Бібліотечний працівник, який порушив вимоги даної інструкції, несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Робоче місце бібліотечного працівника повинно бути забезпечене необхідним обладнанням (в т.ч. зручним кріслом), повинно мати відповідне освітлення, утримуватись в чистоті і порядку. Не дозволяється захаращувати  його сторонніми предметами.
2.2. Зняти верхній одяг, провітрити робоче приміщення.
2.3. Привести в порядок свій одяг і волосся.
2.4. Підготувати до роботи своє робоче місце:
– відрегулювати освітлення;
– прибрати всі сторонні предмети;
– перевірити справність офісної техніки, штепсельних вилок і розеток, наявність і справність заземлення, відповідність напруги приладу напрузі в живлячій електромережі;
– перевірити справність інвентарю, розмістити його в зручному для роботи місці.
2.5. Про виявлені несправності повідомити адміністрацію установи. Приступати до роботи дозволяється лише після їх усунення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час роботи бібліотечний працівник не повинен займатись сторонніми справами,  розмовами, відволікати від роботи інших працівників.
3.2.  Не припускатись поспішності у роботі, працювати з дотриманням безпечних прийомів і методів праці.
3.3.  Не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для запобігання можливого захворювання.
3.4.  Не підіймати і не переносити вантаж вище встановленої для жінок норми – 10 кг при чергуванні з іншою роботою, і 7 кг при підійманні постійно протягом робочої зміни.
3.5. При стелажному зберіганні більш важкі книги розміщувати на нижніх полицях. При зніманні книг з верхніх полиць бути обережними, щоб не допустити травмування. Не перевантажувати полиці книгами, уникаючи прогинів полиць.
3.6. Використовувати інструмент та інвентар тільки за призначенням.
3.7  Не допускати скупчення сторонніх предметів на  робочому місці.
3.8 При використанні електричного та іншого обладнання, устаткування, апаратів, засобів механізації і пристосувань бібліотечний працівник повинен керуватись правилами та інструкціями, що викладені в паспортах (технічних описах) на ці прилади і апарати, обладнання, устаткування.
3.9 Не залишати офісну техніку  включену  в електромережу  без нагляду. Відключити офісну техніку від мережі живлення при перебоях в подачі електроенергії, під час грози тощо.
3.10 При виявлені несправностей під час роботи офісної техніки, обладнання необхідно викликати спеціаліста, який здійснює її сервісне обслуговування. Забороняється ліквідовувати несправності самому, чи доручати цю роботу стороннім особам. До усунення недоліків до роботи не приступати.
3.11. У разі виникнення високої ступені запиленості роботу припинити до усунення шкідливого фактора.
3.12.    З метою запобігання виникнення пожежонебезпечної ситуації:
– утримувати проходи між стелажами з книгами вільними від сторонніх предметів;
– не використовувати в приміщенні бібліотеки свічки як засіб освітлення. В разі відключення електроенергії дозволяється використовувати для освітлення електричні ліхтарі.
3.13.    Забороняється:
–    Працювати при недостатньому освітленні;
–    Вмикати електроустаткування вологими чи мокрими руками;
–    Працювати на несправному обладнанні та з несправним заземленням;
–    Відкривати і знімати запобіжні пристосування, огородження під час роботи устаткування, обладнання тощо;
–     Користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами тощо без попереднього навчання роботи з ними;
–    Самостійно усувати несправності устаткування, обладнання;
–    Користуватись саморобними електронагрівальними приладами;
–    Підіймати і переносити самому вантаж, що перевищує допустимі норми;
–    Самостійно пересувати книжкові стелажі;
–    Палити та приймати їжу на робочому місці;
–    Використовувати відкрите полум’я, легкозаймисті та горючі речовини, кислоти, ртуть, інші сильнодіючі та отруйні речовини;
–    допускати захаращення проходів між стелажами;
–    залишати приміщення відділу (сектору) та книгосховища без нагляду.

4.   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Привести в порядок своє робоче місце, звільнити його від зайвих речей.
4.2. Прибрати здані читачами книги на стелажі та в книгосховище.
4.2 Відключити працюючу офісну техніку від  електромережі
4.3. Вимити руки з милом, вимкнути освітлення, поставити відділ (сектор) на сигналізацію, замкнути за собою двері, перевірити надійність замків, здати ключ сторожу, розписатися в журналі.
4.3  Повідомити адміністрацію про несправності обладнання, що виникли  під час роботи і про прийняті заходи щодо їх усунення.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1.  При виникненні аварійної ситуації працівник повинен:
5.1.1. Припинити роботу, виключити обладнання, усунути джерело небезпеки, якщо це можливо, покинути небезпечну зону.
5.1.2. Попередити працюючих про небезпеку.
5.1.3. Повідомити керівника  робіт про виникнення аварійної ситуації.
5.1.4. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.
5.2.  У випадку загоряння необхідно:
– негайно викликати пожежну охорону (за номером 101), повідомити керівництво;
– зачинити вікна, відключити електроприлади;
– приступити до гасіння загоряння, застосовуючи первинні засоби пожежогасіння;
– для гасіння електропроводки, електроприладів необхідно спочатку відключити від електромережі: вимкнути з розетки або вимкнути рубильник на електрощиті і гасити порошковим або вуглекислотним  вогнегасником;
– для гасіння книг, дерев’яних частин застосовують будь-які засоби пожежогасіння;
– вжити заходи для збереження матеріальних цінностей;
– після прибуття пожежних підрозділів виконувати розпорядження керівника гасіння пожежі.
5.3. При нещасних випадках з людьми необхідно надати першу долікарську допомогу, викликати швидку медичну допомогу за тел. – 103, поставити до відома керівництво, вжити заходи для збереження обставин при яких трапився нещасний випадок, якщо це не створює загрози для життя і здоров’я інших працівників.

6. НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

6.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення — відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
6.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно накласти стерильний перев'язочний матеріал на рану і зав'язати її бинтом.
Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту (якщо можливо свіжовипрасувану) носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце хустинки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти хустинку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду при забруднених ранах.
6.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.
При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.
6.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.
При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом — 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.
При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при пораженні очей лугом – 2%-ним розчином борної кислоти.
При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою — 5%-ним розчином питної соди.
При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу – розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.
6.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами не слід змочувати обпечене місце водою, ні в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.
При опіках І ступеня (почервоніння) обпечене місце тримають під струменем холодної води (10-15 хвилин), обробляють етиловим спиртом.
При опіках ІІ-ІІІ ступеня (пухирі, зруйнування шкіряної тканини) обпечене місце накривають стерильною пов'язкою, дають обезболююче та викликають лікаря.
6.6.  Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
– підняти поранену кінцівку вверх;
– кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакету), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилась, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакету чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);
– при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

РОЗРОБИВ:
Керівник служби охорони праці ____________________
УЗГОДЖЕНО:
Голова профспілкового комітету ____________________Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (11.05.2013)
Переглядів: 1741 | Коментарі: 1 | Теги: БІБЛІОТЕЧНИЙ ПРАЦІВНИК | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
0
1 ohranatruda  
Бібліотекарі, що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів, повинні щорічно проходити профілактичні медичні огляди з оформленням особових медичних книжок. Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок та Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 23 травня 2001 р. № 559 зі змінами.

Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 р. N 280.

Працівники зайняті на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, важких роботах або таких, де є потреба у професійному доборі проходять медичні огляди згідно Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій затвердженого наказом МОЗ України від 21 травня 2007 р. № 246 зі змінами.

Роботодавцем щорічно складаються і затверджуються списки працівників, яким необхідно проходити медичний огляд.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці