Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Четвер, 23.05.2019, 10:29
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для бібліотекаря (середнього закладу освіти)
Інструкція з охорони праці для бібліотекаря
 
I. Загальні вимоги безпеки

1.К роботі допускаються особи обох статей, що досягли 18 років, які мають відповідну освіту і пройшли медичний огляд.

2.Бібліотекарь повинен:
-Знати свої посадові обов'язки та інструкції з ОП
-Пройти вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці
-Керуватися у своїй роботі правилами внутрішнього розпорядку та Положеніемо бібліотеці
-Режим праці та відпочинку визначається графіком його роботи

3.Травмоопасность в бібліотеці:
-При включенні електроосвітлення
-При включенні тілі і відеоапаратури
-При включенні технічних засобів навчання
-При порушенні правил особистої безпеки

4.Про випадках травматизму повідомляти адміністрації прогімназії

5.Соблюдать техніку безпеки праці в бібліотеці

6.Іспользовать в бібліотеці і книгосховище електролампи закритого типу

7.Не пересувати самостійно книжкові стелажі

8.Бібліотекарь відноситься до не електротехнічного персоналу, має 1 кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки

9.Не займатися ремонтом електроустановочних виробів, електроприладів

10.Не допускати перебування учнів і сторонніх осіб у книгосховищі

11.Несті відповідальність (адміністративну, матеріальну, кримінальну) за порушення вимог інструкцій з охорони праці.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

-Перевірити справність електроосвітлення
-Провітрити приміщення
-Перевірити безпеку обладнання (стійкість книжкових стелажів)
-Перевірити санітарно-гігієнічний стан приміщення
-Протерти вологою тканиною книги на стелажах

III. Вимоги безпеки під час роботи

-Працювати в спецодязі (робочий халат)
-Стежити за дотриманням порядку і дисципліни в бібліотеці
-Не привертати учнів до самостійного пошуку літератури
-Не залишати приміщення бібліотеки та книгосховища без нагляду
-Не допускати захаращення проходів між стелажами
-При ремонті книг проводити інструктаж учнів з ТБ
(Робота з колючими, ріжучими інструментами, клеєм)
-Стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог

IV. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

-При виникненні аварійних ситуацій вжити заходів до евакуації дітей
-Повідомити про подію адміністрації прогімназії, сповістити службу 01
-Вжити заходів до порятунку майна та обладнання
-У разі травматизму, надати першу допомогу постраждалим
-При раптовому захворюванні учня викликати медпрацівника, повідомити батькам

V. Вимоги безпеки після закінчення роботи

-Перевірити санітарний стан робочих місць
-Провітрити приміщення бібліотеки
-Прибрати здані учнями книги на стелажі і книгосховище
-Перевірити вологе прибирання бібліотеки та сховища
-Вимкнути електроосвітлення, закрити бібліотеку на ключ
-Про всі недоліки, виявлені під час роботи, повідомити адміністрації.


Инструкция по охране труда для библиотекаря
 
I. Общие требования безопасности

1.К работе допускаются лица обоего пола , достигшие 18 лет, имеющие соответствующее образование и прошедшие медицинский осмотр.

2.Библиотекарь должен :
-знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
-пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
-руководствоваться в своей работе правилами внутреннего распорядка и Положениемо библиотеке
-режим труда и отдыха определяется графиком его работы

3.Травмоопасность в библиотеке :
-при включении электроосвещения
-при включении теле и видеоаппаратуры
-при включении технических средств обучения
-при нарушении правил личной безопасности

4.О случаях травматизма сообщать администрации прогимназии

5.Соблюдать технику безопасности труда в библиотеке

6.Использовать в библиотеке и книгохранилище электролампы закрытого типа

7.Не передвигать самостоятельно книжные стеллажи

8.Библиотекарь относится к не электротехническому персоналу, имеет 1 квалификационную группу допуска по электробезопасности

9.Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий , электроприборов

10.Не допускать нахождения учащихся и посторонних лиц в книгохранилище

11.Нести ответственность (административную, материальную, уголовную ) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

-проверить исправность электроосвещения
-проветрить помещение
-проверить безопасность оборудования (устойчивость книжных стеллажей)
-проверить санитарно-гигиеническое состояние помещение
-протереть влажной тканью книги на стеллажах

III. Требования безопасности во время работы

-работать в спецодежде ( рабочий халат )
-следить за соблюдением порядка и дисциплины в библиотеке
-не привлекать учащихся к самостоятельному поиску литературы
-не оставлять помещение библиотеки и книгохранилища без присмотра
-не допускать загромождения проходов между стеллажами
-при ремонте книг проводить инструктаж учащихся по ТБ
( работа с колющими, режущими инструментами, клеем )
-следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

-при возникновении аварийных ситуаций принять меры к эвакуации детей
-сообщить о происшедшем администрации прогимназии, известить службу 01
-принять меры к спасению имущества и оборудования
-в случае травматизма ,оказать первую помощь пострадавшим
-при внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, сообщить родителям

V. Требования безопасности по окончании работы

-проверить санитарное состояние рабочих мест
-проветрить помещение библиотеки
-убрать сданные учащимися книги на стеллажи и книгохранилище
-проверить влажную уборку библиотеки и хранилища
-выключить электроосвещение, закрыть библиотеку на ключ
-обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.
 
 

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.05.2010)
Переглядів: 5404 | Коментарі: 2 | Теги: бібліотекар, библиотекарь | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1 Ганна  
Дякую

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці