Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 25.05.2019, 05:08
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для фотографа
I. Загальні вимоги безпеки

1.1. Загальна організація роботи з охорони праці в лабораторії фотографії покладається на фотографа.
1.2. До роботи в якості фотографа допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичну комісію, навчання та атестовані за правилами техніки безпеки при роботі з агресивними середовищами.
1.3. Фотограафи допускаються до роботи за наявності таких засобів індивідуального захисту:
• халат бавовняний;
• рукавички гумові
• окуляри захисні
1.4. Приміщення лабораторії фотографа повинно бути обладнане протипожежним інвентарем (пожежний рукав зі стволом, вогнегасники).
1.5. На кожному посудині з хімічною речовиною повинна бути наклеєна етикетка з чітким найменуванням що міститься в ньому, і зазначенням його концентрації.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До початку роботи перевірити стан робочого місця, інвентарю, а також чистоту робочого місця.
2.2. Одягнути покладену спецодяг та ін ЗІЗ.
III. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.Прі виконанні робіт з прояву плівок дотримуватися правила при роботі седкімі і отруйними речовинами ..
3.2. При відключенні електроживлення в лабораторії фотографа користуватися аварійним освітленням або акумуляторним ліхтарем.
3.3. При роботі з електрообладнанням фотографу забороняється:
-Торкатися до відкритих струмоведучих частин і корпусам технологічного обладнання, електрокабелів, проводів;
-Класти на електричні щитки, пульти управління, електричні машини й пускачі будь-які предмети;
-Сушити рушники, обтиральні кінці і інші речі на сушильних шафах та інших електронагрівальних приладах;
-Розкривати захисні кожуха пускової апаратури і проникати за огорожі розподільних пристроїв.
3.4. У лабораторії фотографа повинна бути аптечка з набором медикаментів для надання долікарської допомоги.

IV. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При хімічному опіку уражене місце відразу ж промити великою кількістю проточної холодної води з під крану, з гумового шланга чи відра протягом 15-20 хв. Якщо кислота або луг потрапила на шкіру через одяг, то спочатку треба змити її водою з одягу, після чого промити шкіру.
4.2. При загорянні дротів та електрообладнання гасити їх слід тільки після зняття з них напруги.


V. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. Після закінчення робочого дня фотограф лабораторії зобов'язаний перевірити і привести в порядок своє робоче місце, прилади і апарати, все електронагрівальних прилади, закриття водяних кранів, вікон. Перевірити, чи не залишилося незібраної промасленим дрантя (ганчірок). Вимкнути освітлення.Інструкцію склав:


Погоджено:
Інженер з охорони праці


I.     Общие требования безопасности
   
1.1.     Общая организация работы по охране труда в лаборатории фотографии возлагается на фотографа.
1.2.     К работе в качестве фотографа  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и аттестованные по правилам техники безопасности при работе с агрессивными средами.
1.3.     Фотограафы допускаются до работы при наличии следующих средств индивидуальной защиты:
•    халат хлопчатобумажный;
•    перчатки резиновые
•    очки защитные
1.4.     Помещение лаборатории  фотографа должно быть оборудовано противопожарным инвентарем (пожарный рукав со стволом, огнетушители).
1.5.     На каждом сосуде с химическим веществом должна быть наклеена этикетка с четким наименованием содержащегося в нем вещества и указанием его концентрации.

II.     Требования безопасности перед началом работы
   
2.1.     До начала работы проверить состояние рабочего места, инвентаря, а также чистоту рабочего места.
2.2.     Одеть положенную спецодежду и др. СИЗ.
III.     Требования безопасности во время работы

3.1.При выполнении работ по проявлению пленок соблюдать правила при работе седкими и ядовитыми веществами..
3.2.     При отключении электропитания в лаборатории фотографа пользоваться аварийным освещением или аккумуляторным фонарем.
3.3.     При работе с электрооборудованием фотографу запрещается :
-прикасаться к открытым токоведущим частям и корпусам технологического оборудования , электрокабелей, проводов;
-класть на электрические щитки , пульты управления, электрические машины и пускатели какие-либо предметы;
-сушить полотенца, обтирочные концы и другие вещи на сушильных шкафах и других электронагревательных приборах;
-вскрывать защитные кожуха пусковой аппаратуры и проникать за ограждения распределительных устройств.
3.4.    В лаборатории фотографа должна быть аптечка с набором медикаментов для оказания доврачебной помощи.
   
IV.     Требования безопасности в аварийных ситуациях
   
4.1.     При химическом ожоге пораженное место сразу же промыть большим количеством проточной холодной воды из под крана, из резинового шланга или ведра в течение 15-20 мин. Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть ее водой с одежды, после чего промыть кожу.
4.2.     При загорании проводов и электрооборудования тушить их следует только после снятия с них напряжения.


V.     Требования безопасности по окончании работы
   
5.1.     По окончании рабочего дня фотограф  лаборатории обязан проверить и привести в порядок свое рабочее место, приборы и аппараты,  все электронагревательных приборы, закрытие водяных кранов, окон. Проверить, не осталось ли неубранной промасленной ветоши (тряпок). Отключить освещение.

Инструкцию составил:

Согласовано:
Инженер по охране труда


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (29.07.2010)
Переглядів: 4548 | Теги: фотограф | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці