Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:14
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для контролера газового господарства

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. До роботи контролером допускаються особи старше 18 років, які не мають медичних протипоказань, пройшли навчання з охорони праці, безпечних прийомів виконання робіт і методам надання першої допомоги потерпілому при нещасних випадках на виробництві, вступний і первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці, стажування на робочому місці і перевірку знань вимог охорони праці, безпечних методів і прийомів виконання робіт.
1.2. При пересуванні по території та виробничих приміщень організації, при виконанні робіт в умовах вуличного руху і при використанні переносних драбин слід виконувати вимоги охорони праці, викладені в цій інструкції і в інструкціях:
- Заводів-виготовлювачів з експлуатації застосовуваних риштовання, вантажопідіймальних механізмів та іншого обладнання;
- З пожежної безпеки;
- З надання першої допомоги потерпілому при нещасному випадку.
1.3. Контролеру після проходження первинного інструктажу на робочому місці та перевірки знань слід протягом 3 - 14 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) виконувати роботу під наглядом майстра або бригадира, після чого оформляється його допуск до самостійної роботи.
1.4. Контролеру, які не пройшли своєчасно повторний інструктаж з охорони праці (не рідше 1 разу на 3 місяці) та щорічну перевірку знань з охорони праці, що не дозволяється приступати до роботи.
1.5. Під час знаходження на території організації, у виробничих і побутових приміщеннях, на ділянках робіт і робочих місцях працівникам необхідно дотримуватися режиму праці та відпочинку, правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені керівництвом організації. Тривалість робочого часу контролера не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком змінності, який затверджується керівництвом організації.
1.6. Допуск сторонніх осіб, а також вживання спиртних напоїв на території організації і на робочих місцях забороняється.
1.7. У процесі виконання робіт на контролера можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
- Рухомі і обертові обладнання, інструмент, пристосування;
- стиснене повітря;
- транспортні засоби;
- гаряча вода;
- Загазованість приміщення робочої зони;
- Недостатня освітленість робочої зони;
- Підвищена або знижена температура повітря робочої зони або поверхні обладнання, інструменту;
- Пожежа;
- Вибух;
- Падіння людини і предметів з висоти;
- Напад тварин.
1.8. Джерела виникнення факторів:
- Несправне газове обладнання або неправильна його експлуатація;
- Несправний або не за призначенням застосований інструмент, пристосування, оснащення, обладнання;
- Падіння предмета, обвалення грунту;
- Гострі кромки, задирки і шорсткості на поверхні обладнання та інструменту;
- електричний струм;
- Рухомі машини і механізми;
- Незадовільне утримання тварин;
- витік газу.
1.9. Дія факторів:
- Потрапляння скрапленого газу на відкриті ділянки тіла викликає обмороження;
- Наявність газу в повітрі зменшує вміст у ньому кисню, що призводить до непритомного стану;
- Застосування несправного інструменту, пристосувань, а також недотримання вимог безпечного проведення робіт може призвести до травмування працівника;
- Порушення Правил пожежної безпеки може призвести до пожеж та вибухів.
1.10. Відповідно до Типових галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту контролеру видаються:
- Калоші гумові (1 пара на рік);
- Рукавиці комбіновані (1 пара на 2 місяці);
- Протигаз (до зносу).
1.11. Контролеру необхідно знати:
- Пристрій, принцип дії газового обладнання, вимірювальних приладів і апаратури, порядок та строки їх перевірок, експлуатаційні вимоги до них;
- Місця установки і схему контрольно-вимірювальних приладів;
- Інструкцію з обслуговування газового обладнання, контрольно-вимірювальних приладів і апаратури;
- Заходи щодо попередження аварій та усунення виниклих неполадок.
1.12. Контролеру в процесі роботи забороняється користуватися несправним інструментом, пристосуваннями, вимірювальними приладами, обладнанням, а також приладами та обладнанням, поводження з якими він не навчений.
1.13. Після виконання робіт контролеру необхідно оглянути робоче місце і переконатися в тому, що весь інструмент, обтиральний матеріал та інші сторонні предмети прибрані.
1.14. Для обслуговування високо розташованого газового обладнання, вимірювальних приладів і апаратури необхідно застосовувати спеціальні сходи і майданчики. Сходи необхідно встановлювати під кутом не більше 50 ° до вертикалі.
1.15. Контролеру слід працювати в спеціальному одязі і в разі необхідності використовувати інші засоби індивідуального захисту.
1.16. При обслуговуванні газового обладнання, вимірювальних приладів і апаратури використовувати ганчір'я з чистої бавовняної тканини.
1.17. Контролеру необхідно вміти надавати першу допомогу потерпілому.
1.18. Контролери не дозволяється приступати до виконання разових робіт, не пов'язаних з його прямими обов'язками за фахом, без отримання цільового інструктажу.
1.19. Контролеру необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, вміти користуватися засобами пожежогасіння.
1.20. Контролеру під час роботи слід бути уважним, не відволікатися на сторонні справи і розмови.
1.21. У разі виявлення несправного обладнання, пристосувань, оснащення, інструменту, інших порушень вимог охорони праці, які не можуть бути усунені власними силами, і виникнення загрози здоров'ю, особистої чи колективної безпеки контролеру слід повідомити керівництву. Чи не приступати до роботи до усунення виявлених порушень.
1.22. Помітивши порушення вимог охорони праці іншим працівником, контролеру слід попередити його про необхідність їх дотримання.
1.23. Якщо стався нещасний випадок, очевидцем якого став контролер, йому слід припинити роботу, негайно вивести чи винести потерпілого з небезпечної зони, надати потерпілому першу допомогу, викликати лікаря, допомогти організувати доставку потерпілого до найближчого медичного закладу, повідомити керівництву організації. При розслідуванні обставин і причин нещасного випадку працівнику варто повідомити комісії відомі йому дані про нещасний випадок.
1.24. Якщо нещасний випадок стався з самим контролером, йому слід припинити роботу, по можливості звернутися в медичний заклад, повідомити про подію керівництву організації або попросити зробити це будь-кого з оточуючих.
1.25. Контролеру необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, перед прийомом їжі мити руки з милом.
1.26. Працівник, винний у порушенні інструкцій з охорони праці, несе відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи контролеру необхідно:
- Перевірити наявність і справність засобів індивідуального захисту;
- Оглянути і підготувати своє робоче місце, прибрати всі зайві предмети, не захаращуючи при цьому проходи.
2.2. Після отримання завдання у безпосереднього керівника робіт контролеру слід перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам охорони праці, наявність і справність устаткування, пристосувань, інструменту.
2.3. Контролеру не слід приступати до роботи за наявності таких порушень вимог охорони праці:
- Несправності, зазначеної в інструкції заводу-виготовлювача з експлуатації газового обладнання, при якій не допускається його застосування;
- При несвоєчасному проведенні чергових випробувань (технічного огляду) газового обладнання;
- При несправному стані вимірювальних приладів, інструментів, апаратури;
- При наявності запаху газу на робочому місці;
- При недостатній освітленості робочого місця і підходів до нього.

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Під час виконання роботи контролеру необхідно:
- Стежити за роботою газового обладнання, апаратури і показаннями приладів;
- Застосовувати спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;
- Бути уважним при слідуванні уздовж доріг, на вулицях міст та інших населених пунктів;
- Строго виконувати у встановлені терміни накази і розпорядження керівництва підприємства, посадових осіб, відповідальних за здійснення виробничого контролю, а також приписи представників органів державного нагляду.
3.2. Контролеру забороняється:
- Продовжувати роботу при появі запаху газу на робочому місці;
- Обслуговувати газове обладнання, контрольно-вимірювальні прилади, в тому числі чистити, регулювати або змащувати окремі їх частини, за наявності тиску в системі газопроводів;
- Проводити ремонт газового обладнання, контрольно-вимірювальних приладів і апаратури.
3.3. Палити на території організації дозволяється тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При виявленні запаху газу на робочому місці, несправностей газового обладнання, інструментів і пристосувань, контрольно-вимірювальних приладів і апаратури контролеру слід припинити роботу і повідомити про них безпосереднього керівника робіт і працівнику, відповідальному за здійснення виробничого контролю.
4.2. При появі вогнища загоряння необхідно припинити роботу і негайно приступити до гасіння пожежі підручними засобами пожежогасіння. При неможливості виконати це власними силами контролеру слід у встановленому порядку викликати пожежну команду по телефону 101 і повідомити безпосереднього керівника або керівництву підприємства.
4.3. Про кожний нещасний випадок, очевидцем якого став контролер, йому необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника, а потерпілому надати першу допомогу, викликати бригаду швидкої допомоги по телефону 103, допомогти доставити потерпілого до найближчого медичного закладу.
4.4. Якщо нещасний випадок стався з самим контролером, йому слід припинити роботу, по можливості звернутися в медпункт, повідомити про подію подію безпосередньому керівнику або керівництву організації або попросити зробити це будь-кого з оточуючих.
4.5. Кожному працівнику необхідно вміти надавати першу допомогу потерпілому:
- При ударах забезпечити повний спокій, покласти холод на забите місце; при забитті живота не давати потерпілому пити;
- При кровотечі підняти кінцівку, накласти пов'язку, що давить, джгут; влітку джгут залишають на 1,5 години, а взимку - на 1:00;
- При переломі накласти шину;
- При термічних та електричних опіках обпечене місце закрити стерильною пов'язкою; щоб уникнути зараження можна торкатися руками обпалених ділянок шкіри і змащувати їх мазями, жирами і т.д .;
- При попаданні кислоти або лугу на відкриті ділянки тіла негайно промити їх нейтралізуючим розчином, а потім холодною водою з милом; при попаданні лугу - розчином борної кислоти;
- При попаданні кислоти і луги в очі негайно промити їх нейтралізуючим розчином і звернутися в медпункт або до лікаря;
- При всіх отруєннях негайно винести або вивести потерпілого із зони отруєння, розстебнути одяг, що стискує подих, забезпечити приплив свіжого повітря, укласти його, підняти ноги, укрити тепліше, дати понюхати нашатирний спирт і негайно транспортувати потерпілого в лікувальну установу;
- При ураженні електричним струмом постраждалого звільнити від дії струму, при необхідності провести штучне дихання або закритий масаж серця.
4.6. Перевозити потерпілого можна тільки при задовільному диханні і стійкому пульсі.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

5.1. При поверненні в організацію після виконання завдання прилади, інструмент, матеріали, пристосування, обладнання та засоби захисту прибрати в призначене для їх зберігання місце.
5.2. Про всі порушення вимог охорони праці, виявлені під час роботи, а також випадки травмування працівників на виробництві доповісти керівництву організації.
5.3. Ретельно вимити з милом руки і обличчя або прийняти душ.


 KILIM PILLOWS -  подушки, наволочки ручної роботи за старовинними мотивами принесуть частку історії і стилю у Ваш будинок. Кожен виріб має свій особливий сенс, душу та історію. Вся продукція ручної роботи, зроблена з натуральних матеріалів і з любовью спецільно для Вас.


 

 


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (13.10.2015)
Переглядів: 2944 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці