Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 08:59
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МУЛЯРА

1. Загальні положення

1.1. У Примірній інструкції викладені вимоги безпеки праці для муляра під час виконання будівельних (каменярських) робіт.

1.2. До виконання мулярських робіт допускаються особи, які досягли 18-річного віку*, пройшли навчання, медичний огляд і вступний інструктаж з охорони праці.

____________
* Зайняті на роботах, що потребують застосування запобіжних поясів, по укладанню модульної цегли, при температурі повітря нижче - 25° C.

1.3. При муруванні зовнішніх стін висотою більш 7 м по всьому периметру будівлі повинні бути влаштовані захисні козирки у вигляді суцільного настилу по металевих кронштейнах. Кронштейни навішуйте на сталеві гаки, що закріплюються у стіні під час її зведення, на відстані не більш 3 м один від одного.

Ширина захисних козирків повинна бути не менш ніж 1,5 м і вони повинні бути встановлені з нахилом до стіни, щоб кут, який утворюється між нижньою частиною стіни будівлі й поверхнею козирка, був 110°, а зазор між стіною будівлі й настилом козирка не перевищував 0,05 м.

1.4. Без обладнання захисних козирків допускається виконувати мурування стін висотою до 7 м із зазначенням небезпечної зони по периметру будівлі (огородження на відстані не менше ніж 1,5 м від стіни).

1.5. Для запобігання падінню з висоти під час виконання мулярських робіт слід використовувати спеціальні захисні засоби: огороджуючі або уловлюючі пристрої, страхувальні пристрої для кріплення запобіжного пояса.

1.6. Прорізи в стінах при односторонньому примиканні до них настилу (перекриття) повинні, бути закриті інвентарними огородженнями до установки столярних виробів, якщо відстань від рівня настилу до низу прорізу менше 0,7 м.

1.7. Прорізи в перекриттях, призначені для монтажу обладнання, улаштування ліфтів, сходів тощо, до яких можливий доступ людей, повинні бути закриті суцільними настилами або мати огородження.

1.8. До виконання мулярських робіт допускаються особи віком старше 18 років, які пройшли спеціальне навчання й одержали посвідчення на право виконання робіт.

1.9. Виконуйте тільки ту роботу, яка Вам доручена відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.10. Уточніть у керівника робіт межі Вашої робочої зони.

1.11. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.12. Перевірте спецодяг: фартух брезентовий (Ми), рукавиці комбіновані (Ми).

1.13. Під час роботи у небезпечних умовах (на висоті, у траншеї, на риштованні тощо) застосовуйте запобіжний пояс та каску.

1.14. Не застосовуйте засоби захисту, елементи яких мають зломи, тріщини, розриви або інші дефекти, які можуть призвести до поломки засобу під час експлуатації, а також не закріплюйте їх до перекриттів, підмостків, стін способом, не передбаченим інструкцією з експлуатації засобів захисту.

1.15. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.16. Протягом роботи слідкуйте за самопочуттям. При появі стомленості, сонливості, раптового болю припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб. 

1.17. Виконуйте правила пожежної безпеки, не допускайте використання пожежного інвентаря не за призначенням.

1.18. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

1.18.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- машини й механізми, що рухаються;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

- підвищений рівень інфрачервоної радіації;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

- розміщення робочого місця на значній висоті (глибині) відносно поверхні землі (підлоги).

1.18.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.19. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.20. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не працюйте, відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі. У випадку погіршання самопочуття припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб. Повідомте про це керівника робіт.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримайте від керівника робіт вказівки про порядок і безпечні прийоми виконання роботи.

2.2. Одягніть спецодяг, підберіть волосся під головний убір.

2.3. Упевніться, що риштовання або підмостки стійкі, їх елементи (стійки, вузли кріплення, робочий настил, заземлення, огородження) справні, а риштовання, крім цього, надійно закріплене до стіни.

Зазор між стіною будівлі, яку будують, і робочим настилом риштовання або підмостків не повинен перевищувати 50 мм.

Основа (ґрунт), на якому встановлені риштовання або підмостки, повинна бути спланована з урахуванням відведення поверхневих вод і утрамбована. Особливо уважно перевірте основу після дощу та відлиги.

2.4. Перевірте справність інструмента і пристроїв. Пристрої для піднімання матеріалів повинні бути інвентарними. Футляри, захвати, контейнери тощо повинні мати пристрої, що не допускають самовільного розкриття й випадання матеріалів через стінки або днища під час піднімання й переміщення.

2.5. Огляньте робоче місце, приберіть зайві предмети, переконайтеся в справності риштовань. Запропонуйте стороннім особам покинути робоче місце

2.6. Перевірте міцність кріплень стінок траншей і котлованів, призначених для мурування фундаментів. Виявлені дефекти негайно усуньте.

2.7. Для переходу на робочі місця, розміщені на висоті або в котлованах (траншеях), застосовуйте інвентарні драбини або трапи з огородженнями.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. До початку, і під час, мурування фундаментів перевірте міцність кріплення стінок траншей і котлованів, стежте за станом ухилів. Особливо уважно слід вести стеження у дощову погоду, під час відлиги та у вологих ґрунтах.

3.2. Для подачі матеріалів вручну у траншеї, котловани або на нижче розміщені поверхи застосовуйте похилі жолоби. Приймати матеріали, спущені по жолобу, слід тільки після припинення подачі їх зверху.

Забороняється скидати матеріали з висоти та з бровки, шляхом перекидання тачок.

3.3. При будь-якому способі подачі не можна допускати одночасного опускання і підіймання матеріалів.

3.4. Матеріали для мурування фундаментів складайте на відстані не менше 2 м від бровки природного ухилу або від границі закріплення виїмки.

3.5. Фундаментні блоки підводьте до місця вкладання із зовнішнього боку. Звільнення блоку дозволяється тільки після його вивірення, вкладання і надійного закріплення.

3.6. Під час підведення фундаментів під будівлі і споруди постійно слідкуйте за станом стін, а при з'явленні деформацій припиніть роботу до забезпечення міцності всіх конструкцій.

3.7. Для виконання робіт вище 1,1 м від поверхні землі або перекриття використовуйте спеціально для цього призначені інвентарні підмостки або риштовання, обладнані захисними пристроями. Забороняється мурувати з випадкових опор.

3.8. Для мурування стін цеглою влаштовуйте підмостки шириною не менше 2 м. Рівень кладки після кожного переміщення засобів підмощування повинен бути не менше ніж 0,7 м вище рівня робочого настилу або перекриття. Настили підмостків повинні бути огороджені.

При необхідності мурування нижче цього рівня застосовуйте запобіжний пояс або спеціальні захисні огородження із сітки.

3.9. На риштованні між стіною, яку мурують, та інвентарем і матеріалами, які знаходяться на настилах, залишайте вільний прохід шириною не менше ніж 0,6 м.

3.10. Під час мурування не ставайте на стіну, працюйте тільки з риштовань або з підмостків.

Розшивку швів кладки виконуйте після укладання кожного ряду.

3.11. Не ходіть по захисних козирках та не складайте на них матеріали, використовуючи їх як риштовання.

3.12. Матеріали для мурування стін подавайте на підмостки пакетами на піддонах у футлярах із 3 - 4 стінками. Допускається подача цегли в контейнерах або пакетах без піддонів за допомогою захватних футлярів, які гарантують безпеку підіймання.

3.13. Не скидайте з риштовань порожні піддони, футляри, контейнери. Спуск порожніх піддонів виконуйте міцно закріпленими пачками або за допомогою підхватів-футлярів із трьома стінками.

3.14. Не дозволяється мурування стін будівель висотою більш двох поверхів без установлення міжповерхових перекриттів або несучих конструкцій цих перекриттів з улаштуванням тимчасового настилу по конструкціях, а також без улаштування площадок та сходів і їх огороджень у сходових клітках.

3.15. Викладення стін (бортика) на рівні перекриття виконуйте з риштовання поверху, що знаходиться нижче.

3.16. Не дозволяється монтувати плити перекриття без попередньо вимурованого з цегли бортика, на два ряди цегли вище рівня плит, що вкладаються.

3.17. Під час виконання мулярських робіт на висоті (улаштування козирків і карнизів, установлення очищення або зняття захисних козирків, зведення зовнішніх стін на рівні перекриття і т. ін.) користуйтеся випробуваними запобіжними поясами.

3.18. Не залишайте матеріали або інструмент на стінах під час перерви у муруванні стін.

3.19. Перерви у муруванні, якщо воно ведеться одночасно з облицюванням плитами, виконуйте тільки після того, коли стіни будуть вимуровані до рівня верхнього краю лицювальних плит.

3.20. Тимчасові кріплення елементів карниза і облицювальних плит знімайте після повного затвердіння розчину. Забороняється знімати тимчасові кріплення елементів карниза або облицьовки стін без дозволу керівника робіт.

3.21. Забороняється знаходитися на балконних плитах або завантажувати їх матеріалами у процесі виконання робіт.

3.22. Під час розбирання стовпів, димарів, простінків і т. ін. не завалюйте їх на перекриття.

3.23. Під час мурування промислових цегляних труб не працюйте наверху труби під час грози або вітру швидкістю більше 15 м/с.

Над місцем вантаження підйомника повинен бути встановлений на висоті 2,5 - 5 м захисний подвійний настил із дощок завтовшки не менше 40 мм.

3.24. Обробляти природне каміння, у межах території будівельного майданчика, слід у спеціально виділених місцях.

Робочі місця з оброблення каміння, які розташовані на відстані ближче 3 м один від одного, повинні бути розділені захисними екранами.

Забороняється допуск сторонніх осіб до місць оброблення каміння.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкуйте робоче місце: приберіть інструмент, биту цеглу, сміття.

4.2. Зніміть спецодяг, вичистіть і повісьте в гардеробну.

4.3. Обличчя й руки старанно вимийте теплою водою з милом або прийміть душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Зупиніть роботи;

- при грозі, тумані або вітрі більше 15 м/с;

- при недостатньому освітленні робочого місця;

- при припиненні електропостачання.

5.2. При травмуванні подайте самодопомогу або зверніться за допомогою до присутніх, повідомте про те, що трапилося, керівника робіт, при необхідності відправте потерпілого в лікувальний заклад.

5.3. При виникненні пожежі викличте пожежну команду, повідомте керівника робіт і дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

 


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.09.2010)
Переглядів: 3780 | Теги: МУЛЯР | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці