Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 07:00
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для працівників відділу ____________ (бібліотеки)
НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОГО РІВНЯ
НАЗВА БІБЛІОТЕКИ
НАЗВА ВІДДІЛУ

ІНСТРУКЦІЯ №

З охорони праці
для працівників відділу _______________


м. Київ
 
НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОГО РІВНЯ
НАЗВА БІБЛІОТЕКИ
НАЗВА ВІДДІЛУ


 
 Затверджено 
Наказом директора бібліотеки
№_______ від ____  __________ 20___ р.

ІНСТРУКЦІЯ №

З охорони праці
для працівників відділу ___________________
м. Київ
 
1. Загальні положення
1.1.    Інструкція з охорони праці (далі - Інструкція) для працівників відділу (далі по тексту - Бібліотека) є нормативним актом про охорону праці.
1.2.    Інструкція спрямована на забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях відділу, встановлює правила поведінки працівників у виробничих приміщеннях і на робочих місцях. Робота працівників відділу пов'язана з забезпеченням доступу всім категоріям користувачів до ресурсів правової інформації, налагодження ефективної науково-консультаційної діяльності, в тому числі з використанням науково-інформаційних, суспільно-значущих ресурсів Інтернет. Під час роботи працівники зобов'язані дотримуватись вимог Інструкції № ___ з охорони праці при роботі на комп'ютерах, затверджених наказом директора БІБЛІОТЕКИ від ___  _______ 20___ р.,  Правил охорони праці підчас експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 р. за № 65, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.04.2010 р. за № 293/17588 та цієї Інструкції.
1.3.    До самостійної роботи допускаються особи, які пройшли в БІБЛІОТЕКУ вступний інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки, первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.
1.4.    У подальшому працівники проходять повторні інструктажі на робочому місці раз на півріччя.
1.5.    Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці на робочому місці проводить завідувач відділу довідково-консультаційної допомоги. Проведення інструктажів на робочому місці реєструється у журналі реєстрації інструктажів з обов'язковими підписами тих, хто проводив інструктаж і тих, кого інструктували.
1.6.    Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті з охорони праці: при введенні в дію нових або переглянутих нормативно правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; при порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо.
1.7.    Кожен працівник відділу повинен знати розташування приміщень Бібліотеки, основних і запасних виходів (згідно з планом евакуації на випадок пожежі та надзвичайних ситуацій) звертати увагу на попереджувальні знаки та знаки заборони, знати розташування побутових приміщень Бібліотеки, основних і запасних виходів (згідно з планом евакуації на випадок пожежі та надзвичайних ситуацій), місце розташування вимикачів електромережі, засобів пожежогасіння, дотримуватись виробничої санітарії та особистої гігієни.
1.8.    Кожен працівник повинен володіти методикою і практичними навичками надання першої долікарняної допомоги колегам по роботі, знати місце розташування аптечки і призначення медикаментів у ній.
1.9.    Основними небезпечними виробничими факторами в роботі працівника відділу є:
-    значна кількість освітлювальних приладів, комп'ютерів та іншого електрообладнання напругою 220 В;
-    неіонізуючі електромагнітні поля і випромінювання: електростатичні поля, постійні магнітні поля, електричні і магнітні поля промислової частоти (50 Гц), електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону;
-    фізичні та нервово-психічні перевантаження (розумове й емоційне перенапруження, монотонність праці);
-    прямі та відбиті блики від екранів і несприятливий розподіл яскравості в полі зору;
-    падіння людей в приміщеннях через нерівності підлоги та при використанні приступок;
-    травмування гострими предметами;
-    ураження електричним струмом;
-    підвищений рівень шуму (від вентиляторів; аудіо плат тощо);
-    підвищений рівень запиленості та аерофонів у повітрі робочої зони.
       1.10. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна для його життя ситуація, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища. На робочому місці необхідно підтримувати чистоту і порядок. Під час виконання роботи працівники зобов'язані:
-    виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників БІБЛІОТЕКИ;
-    виконувати вимоги режиму праці і відпочинку;
-    виконувати вимоги правил техніки безпеки у Бібліотеці;
-    виконувати вимоги правил безпечної експлуатації приладів;
-    виконувати вимоги правил охорони праці під час експлуатації ПЕОМ;
-    дотримуватись правил пожежної безпеки;
-    дотримуватись правил дорожнього руху, перебуваючи у місцевих відрядженнях та по дорозі на роботу і з роботи.
      1.11. Книги, картотеки та різні службові документи потрібно зберігати в шафах або на полицях стелажів. Різальні інструменти слід тримати у безпечному місці.
      1.12. Відлучатися зі свого робочого місця на тривалий час дозволяється лише з дозволу завідувача відділу.
       1.13. У разі нещасного випадку, свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні негайно повідомити завідувачу відділу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.
       1.14. Завідувач відділу зобов'язаний терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому і, в разі необхідності, доставити потерпілого до лікувального закладу.
       1.15. Невиконання вимог Інструкції є порушенням виробничої дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників БІБЛІОТЕКИ. Працівник(и) відділу, який(і) порушив(ли) вимоги Інструкції з охорони праці, несе(уть) відповідальність згідно з чинним законодавством України.
       1.16. Відповідальність за виконання Інструкції з охорони праці, у відділі, покладається на завідувача відділу.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1.    Перед початком роботи працівник відділу повинен оглянути і підготувати робоче місце відповідно до вимог безпеки:
-    прибрати сторонні предмети та перевірити розташування на столі апаратури (якщо така є). ПЕОМ (відео-термінал і процесорний блок) повинні стояти не на краю стола, положення клавіатури та відео-терміналу й кути їх нахилу мають відповідати побажанням користувача; візуально перевірити стан апаратури, справність електропроводки, з'єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток; усі кабелі, що з'єднують процесорний блок з іншими пристроями, слід вставляти та виймати тільки при вимкнутому комп'ютері та інших його пристроях. Засоби праці на робочому місці розташовують згідно з послідовністю робіт, що виконуються;
-    перевірити освітленість робочих місць і підходів до них;
-    провітрити приміщення, дотримуючись при цьому безпеки при відкриванні вікон, фіксуючи віконні рами. При необхідності потрібно встановити часи провітрювання приміщень.
2.2.    Працівники повинні дотримуватись вимог інструкції № 20 з охорони праці при роботі на комп'ютерах (затвердженої наказом директора БІБЛІОТЕКИ № ___  від «__»  ___________   20___  року).
2.3.    Про всі пошкодження та несправності обладнання працівник відділу забов’язаний негайно повідомити завідувачу відділу і не розпочинати роботи до усунення несправності.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1.    Для запобігання нещасним випадкам на робочих місцях забороняється:
-    працювати без належного освітлення робочого місця;
-    допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до роботи;
-    користуватись електрообладнанням і електроприладами, які мають пошкоджений дріт або кабель, пошкодженими розетками, вимикачами та електрообладнанням, яке не передбачене технологічним процесом;
-    працювати біля незагороджених струмопровідних частин, торкатися до незаізольованого електрообладнання та електропроводів, арматури, освітлення;
-    залишати рами відкритих вікон, що не закріплені гачками;
-    залишати без нагляду ввімкнене обладнання, електричні прилади; захаращувати проходи, проїзди та робочі місця матеріалами, тарою, стосами книжок;
-    використовувати саморобні електроприлади для обігріву приміщень і приготування їжі;
-    зберігати та використовувати легкозаймисті речовини;
-    палити і розпивати спиртні напої на робочому місці та перебувати в приміщеннях Бібліотеки у нетверезому стані;
-    перебувати у приміщеннях відділу після закінчення робочого часу.
3.2.    Працівники відділу зобов'язані припинити роботу, вимкнути обладнання від електромережі та повідомити завідувача відділу:
-    відчувши дію електричного струму при дотику до металевих частин обладнання;
-    при відсутності напруги в електромережі;
-    при відчутті запаху газу, диму, іскрінні;
-    при нагріванні електропроводів та електроапаратури понад норму;
-    при появі вібрації або нехарактерних шумів.
3.3.    При виявлені несправностей офісної техніки, забороняється ремонтувати її самостійно.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1.    Після закінчення роботи кожний працівник відділу зобов'язаний:
-    вимкнути з електромережі обладнання та ПЕОМ;
-    прибрати робочий інвентар та обладнання і навести порядок на своєму робочому місці;
-    оглянути робоче приміщення, зачинити вікна, вимкнути освітлення;
-    зачинити приміщення, повідомити про закриття охорону та передати ключі черговому співробітнику Державної служби охорони.
4.2.    Про всі недоліки, виявлені на робочому місці після закінчення робочого дня, слід інформувати завідувача відділу та відповідні служби Бібліотеки.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1.    Ознаками можливих аварійних ситуацій є:
-    запах гарі, диму, газу, візуальна поява диму;
-    загоряння технологічного (комп'ютерного) устаткування;
-    непередбачене вимкнення електропостачання, коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання та ін.
5.2.    У випадку виникнення аварійної ситуації необхідно:
-    негайно повідомити про аварійну ситуацію безпосереднього керівника;
-    вимкнути електропостачання;
-    вивести із приміщення людей;
-    приступити, у випадку пожежі, до її ліквідації, використовуючи первинні засоби пожежогасіння та діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки БІБЛІОТЕКИ.
5.3.    При наявності потерпілих вжити заходів (до прибуття швидкої медичної допомоги) щодо наданім їм першої долікарської допомоги. Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різноманітних ураженнях викладені в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги, що діє в БІБЛІОТЕЦІ, та вивчається при проходженні навчання та інструктажів з питань охорони праці.
5.4.    У разі несправності електромережі необхідно вимкнути всі електроприлади та повідомити керівника - завідувача відділу довідково-консультаційної допомоги або відповідні технічні служби, а саме:
-    чергового інженера за телефоном:__________;
-    чергового електромонтера за телефоном: ______.
5.5.    У випадку виникнення пожежі діяти за інструкцією про заходи протипожежної безпеки у відділі і планом евакуації.
5.6.    У випадку спрацювання охоронної сигналізації необхідно повідомити чергового служби охорони за телефонами ________________________.
5.7.    У випадку аварії в системі водопостачання та/або опалення необхідно викликати чергового сантехніка за телефоном: _______.
5.8.    У випадку травмування вміти надати першу долікарську допомогу, викликати, при необхідності, швидку медичну допомогу і повідомити керівника  відділу, дирекцію або чергового адміністратора за телефоном:  ___________.
Завідувач відділу БІБЛІОТЕКИ        ПІБ


УЗГОДЖЕНО
Заступник директора         ПІБ

Керівник служби охорони праці        ПІБ
Головний юрисконсульт        ПІБ
Голова профкому        ПІБ
 
/


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (15.03.2013)
Переглядів: 2189 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці