Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 09:53
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування


1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. До робіт з експлуатації та ремонту газового устаткування допускаються працівники старше 18 років, які не мають медичних протипоказань, пройшли навчання з охорони праці, безпечних методів виконання робіт і прийомам надання першої допомоги при нещасних випадках на виробництві, вступний і первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці , стажування на робочому місці і перевірку знань вимог охорони праці, безпечних методів і прийомів виконання робіт.
1.2. При пересуванні по території та виробничих приміщень організації, при виконанні робіт в умовах вуличного руху і при використанні переносних драбин слід виконувати вимоги, викладені в цій інструкції і в перерахованих нижче інструкціях:
- Заводів-виготовлювачів з експлуатації застосовуваних риштовання, вантажопідіймальних механізмів та іншого обладнання;
- З протипожежної безпеки;
- По наданню долікарської допомоги при нещасному випадку.
1.3. Працівник після проходження первинного інструктажу на робочому місці та перевірки знань повинен протягом 3 - 14 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) виконувати роботу під наглядом майстра або бригадира, після чого оформляється допуск до самостійної роботи.
1.4. Під час знаходження на території організації, у виробничих і побутових приміщеннях, на ділянках робіт і робочих місцях працівникам необхідно дотримуватися режиму праці та відпочинку, Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені керівництвом організації. Допуск сторонніх осіб, а також вживання спиртних напоїв у зазначених місцях не допускається.
1.5. У процесі виконання робіт на слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
- Загазованість приміщення, робочої зони;
- Пожежа;
- Вибух;
- Падіння предметів з висоти.
1.6. Джерела виникнення небезпечних факторів:
- Несправне газове обладнання або неправильна його експлуатація;
- Несправний або не за призначенням застосований інструмент, пристосування, оснащення, обладнання;
- витік газу.
1.7. Дія факторів:
- Потрапляння скрапленого газу на відкриті ділянки тіла викликає обмороження;
- Наявність газу в повітрі зменшує вміст у ньому кисню, що призводить до непритомного стану;
- Застосування несправного інструменту, пристосувань, а також недотримання вимог охорони праці при виробництві робіт можуть призвести до травмування працівника;
- Порушення Правил пожежної безпеки може призвести до пожеж та вибухів.
1.8. Відповідно до Типових галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту слюсарю з експлуатації та ремонту газового устаткування видаються:
- Костюм бавовняний (1 шт. На 12 місяців);
- Чоботи гумові (1 пара на 12 місяців);
- Рукавиці комбіновані (1 пара на 2 місяці);
- Протигаз (до зносу);
- Пояс запобіжний (черговий).
1.9. На зовнішніх роботах узимку додатково:
- Куртка на утеплювальній прокладці (по кліматичних поясів);
- Брюки на утеплювальній прокладці (по кліматичних поясів);
- Валянки (по кліматичних поясів);
- Калоші на валянки (1 пара на 24 місяці).
1.10. Слюсарю з експлуатації та ремонту газового обладнання необхідно знати будову і принципи дії обладнання, встановленого в газорозподільних станціях (ГРС), газорозподільних пунктах (ГРП) та на інших об'єктах.
1.11. У разі виявлення несправного обладнання, пристосувань, оснащення, інструменту, інших порушень вимог охорони праці, які не можуть бути усунені власними силами, і виникнення загрози здоров'ю, особистої чи колективної безпеки працівникові слід повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Чи не приступати до роботи до усунення виявлених порушень.
1.12. Якщо працівник став очевидцем нещасного випадку, йому слід припинити роботу, вивести або винести потерпілого з небезпечної зони, надати потерпілому першу допомогу, викликати лікаря, допомогти організувати доставку потерпілого до найближчого медичного закладу, повідомити керівництву організації. При розслідуванні обставин і причин нещасного випадку працівнику варто повідомити комісії відомі йому дані про нещасний випадок.
1.13. Якщо нещасний випадок стався з самим працівником, йому слід припинити роботу і, по можливості, звернутися в медичний заклад, повідомити про подію керівництву організації або попросити зробити це будь-кого з оточуючих.
1.14. Працівник, винний у порушенні інструкцій з охорони праці, несе відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.
2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Слюсарю з експлуатації та ремонту газового устаткування необхідно ознайомитися з технологічним процесом майбутніх робіт, отримати інструктаж у встановленому порядку, розписатися у наряді-допуску на виконання газонебезпечних робіт.
2.2. Одягти і ретельно заправити спецодяг, підготувати до використання інші засоби індивідуального захисту.
2.3. До початку і після закінчення робіт, а також під час проведення ремонтних робіт необхідно проводити аналіз проб повітря, узятих з приміщень ГРС і ГРП, на наявність газу.
2.4. Підготувати робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи.
2.5. Перед початком робіт слюсарю необхідно перевірити:
- Наявність і справність протигаза;
- Наявність в приміщеннях ГРС і ГРП природної вентиляції з не менш ніж триразовим обміном повітря, легко доступною для огляду і проведення робіт з ремонту обладнання;
- Наявність паспортів заводів-виготовлювачів на регулятори тиску і запобіжно-запірні клапани;
- Наявність пломби встановленого зразка у контрольно-вимірювальних приладів;
- Наявність в приміщеннях ГРС і ГРП продувних та скидних трубопроводів, які повинні бути виведені в місця, що забезпечують безпечні умови для розсіювання газу, але не менше ніж на 1 м вище карнизу будівлі. Продувні та скидні трубопроводи повинні мати мінімальну кількість поворотів, на кінцях трубопроводів повинні бути встановлені пристрої, що виключають попадання в трубопроводи атмосферних опадів;
- Наявність телефонного зв'язку. Телефонний апарат повинен бути встановлений поза приміщенням або зовні будівлі в замикається шафі. Допускається установка телефонного апарату у вибухозахисному виконанні безпосередньо в приміщенні ГРС і ГРП;
- Стан електроосвітлювального обладнання, виготовленого у вибухобезпечному виконанні;
- Наявність і справність інструменту, необхідного для виконання робіт. Не допускається використання інструменту, пристосувань, устаткування, поводженню з якими слюсар не навчений;
- Наявність вільного доступу й проходу до протипожежного інвентарю, вогнегасників, гідрантів;
- Наявність в приміщеннях ГРП, ГРС і на інших об'єктах, де встановлено газове обладнання, вивішених схем пристрою ГРС і ГРП з докладним позначенням всіх вузлів і з зазначенням параметрів настроювання регуляторів тиску, запобіжного запірного і скидного клапанів;
- Наявність із зовнішнього боку приміщення ГРС і ГРП на видному місці попереджувальних знаків чи попереджувальних написів «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО».
2.6. Слюсарю необхідно працювати в спеціальному одязі і в разі необхідності використовувати інші засоби індивідуального захисту.
2.7. Забороняється допускати в приміщення ГРП та ГРС сторонніх осіб, і навіть користуватися в ньому відкритим вогнем і курити.
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Під час виконання робіт в приміщеннях ГРС, ГРП необхідно забезпечити безперервний контроль роботи з вулиці через відкриті двері в цілях недопущення до місця виконуваної роботи сторонніх осіб і готовності надання першої допомоги потерпілим при нещасному випадку.
3.2. При виробництві робіт в ГРП та ГРС необхідно застосовувати обміднений інструмент, що виключає іскроутворення. У тих випадках, коли за характером робіт неминуче застосування сталевого інструменту, його необхідно рясно змастити тавотом, литолом або солідолом для запобігання іскроутворення.
3.3. Не допускається використання несправного інструменту, а також розвідних гайкових ключів із застосуванням накладок і пластин.
3.4. З внутрішнього боку ручок кліщів, пассатижей і ножиць по металу слід встановити упор, застережливий травмуванню пальців рук.
3.5. Під час розбирання газового обладнання відключають пристрої на лінії редукування необхідно перевести в закрите положення, а на скидних трубопроводах - у відкрите положення. На кордонах відключеного ділянки після вимикаючих пристроїв необхідно встановлювати заглушки, що відповідають максимальному тиску газу в мережі.
3.6. Оберігати від забруднення і механічних пошкоджень газове обладнання.
3.7. Не застосовувати додаткові важелі (підсилювачі) при закриванні і відкриванні вентилів газової апаратури.
3.8. Забороняється проводити підтяжку болтів в кришках регуляторів РДС і ПІНЧ-Е при робочому стані регулятора.
3.9. Корпус фільтра після виїмки касети, що фільтрує слід ретельно очистити. Розбирання і очистку касети, що фільтрує щоб уникнути займання слід виробляти поза приміщенням в місцях, віддалених від легкозаймистих речовин і матеріалів на відстань не менше 5 м.
3.10. Забороняється проводити набивку сальників в засувках середнього та високого тиску, що знаходяться під тиском. У разі необхідності виконання зазначених робіт проводити після отримання дозволу на зниження тиску і оформлення наряду-допуску на виконання газонебезпечних робіт.
3.11. У приміщеннях ГРС і ГРП проведення зварювальних та інших вогневих робіт допускається у виняткових випадках за наявності плану виробництва робіт, затвердженого головним інженером організації, і обов'язковому вживанні заходів, що забезпечують безпечні умови праці працівників.
3.12. При виявленні загазованості в приміщеннях ГРС і ГРП роботи необхідно негайно припинити, провітрити приміщення, перевірити за допомогою мильної емульсії всі з'єднання трубопроводів і при виявленні несправності усунути витік газу.
3.13. При неможливості усунути виявлену несправність слюсарю необхідно негайно припинити роботу, повідомити про це в аварійну службу і безпосередньому керівнику, залишатися на місці (якщо це можливо) до прибуття бригади для виконання аварійно-відновлювальних робіт (АВР).
3.14. При спільній роботі бригади, яка обслуговує ГРС і ГРП, і бригади АВР відповідальним за виконання робіт є майстер АВР.
3.15. Контрольно-вимірювальні прилади, встановлені в ГРС і ГРП, повинні мати клеймо (пломбу), яке підтверджує їх придатність до експлуатації та відповідність вимогам нормативних актів.
3.16. Роботи по обслуговуванню і ремонту електроустаткування в приміщеннях ГРС і ГРП виконуються електротехнічним персоналом при знеструмленому устаткуванні і в денний час. У разі несправності або відсутності електроосвітлення в приміщеннях ГРС і ГРП дозволяється застосування переносних акумуляторних ліхтарів у вибухобезпечному виконанні.
3.17. Використання технічних рідин, призначених для чищення і протирання обладнання та приладів, не за призначенням забороняється.
3.18. Під час технічного обслуговування та експлуатації водогрійного обладнання у разі загасання полум'я пальника необхідно виконати наступні операції:
- Перекрити подачу газу;
- Провітрити приміщення;
- Перевірити справність витяжної вентиляції.
3.19. При розпаленні пальників водогрійного обладнання, щоб уникнути опіків необхідно бути обережним і перебувати на безпечній відстані від віконця водогрійного обладнання.
3.20. При установці шафових регуляторних пунктів (ШРП) на стіні будівлі відстань від шафи до вікна, двері або інших отворів по горизонталі повинна бути не менше 3 м при тиску газу на вході до 0,3 МПа (3 кгс / кв. См) і не менш 5 м при тиску газу на вході понад 0,3 МПа (3 кгс / кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс / кв. см). При цьому відстань по вертикалі від ШРП до віконних прорізів повинно бути не менше 5 м.
3.21. Установка арматури, обладнання, а також пристрій фланцевих та різьбових з'єднань в каналах не допускається.
3.22. Обладнання, розміщене на висоті більше 5 м, слід обслуговувати з майданчиків, оснащених сходами з поручнями.
3.23. Зберігання горючих, легкозаймистих і обтиральних матеріалів, балонів з газами і сторонніх предметів у приміщеннях ГРС і ГРП і прибудовах до них забороняється.
3.24. При проходженні від об'єкта до об'єкта слюсарю необхідно дотримуватися Правил дорожнього руху.
3.25. Обслуговування ГРС, ГРП і розташованого в них обладнання необхідно здійснювати бригадою у складі не менше двох осіб.
3.26. Необхідно дотримуватися такі строки виконання заходів:
- Огляд технічного стану обладнання проводиться за графіком, затвердженим керівництвом організації;
- Перевірка параметрів спрацювання запобіжних запірних і скидних клапанів проводиться не рідше одного разу на два місяці, а також після закінчення ремонту обладнання;
- Технічне обслуговування проводиться не рідше одного разу на шість місяців;
- Поточний ремонт слід проводити не рідше одного разу на дванадцять місяців, якщо інші терміни не встановлено заводом - виробником обладнання;
- Капітальний ремонт слід проводити при заміні обладнання, засобів вимірювань, опалення, освітлення і відновлення будівельних конструкцій будівлі.
3.27. Палити на території організації дозволяється тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При раптовому відключенні електроенергії, виникненні стороннього шуму при експлуатації газового обладнання припинити виконання робіт, зупинити роботу обладнання, вивісити плакат «Не вмикати!» І повідомити про це безпосереднього керівника.
4.2. До повного усунення несправностей не приступати до роботи.
4.3. При виявленні пожежі чи загоряння негайно припинити роботу, перекрити подачу газу, відключити електроустановки, повідомити про пожежу в пожежну охорону по телефону 101 і приступити до гасіння вогнища загоряння наявними засобами пожежогасіння.
4.4. При загорянні електродвигунів, електричних кабелів не дозволяється гасіння полум'я водою. При цьому слід відключити пошкоджену електроустановку, після чого приступити до її гасіння із застосуванням вогнегасників.
4.5. Якщо стався нещасний випадок, очевидцем якого виявився слюсар, йому слід негайно вивести чи винести потерпілого з небезпечної зони, повідомити про подію керівництву організації, а потерпілому надати першу допомогу, викликати бригаду швидкої допомоги по телефону 103, допомогти організувати доставку до найближчого медичного закладу.
4.6. Якщо нещасний випадок стався з самим слюсарем, йому слід припинити роботу і, по можливості, звернутися в медичний заклад, повідомити про подію керівництву організації або попросити зробити це будь-кого з оточуючих.
4.7. Кожному працівнику необхідно вміти надавати першу допомогу потерпілому:
- При ударах забезпечити повний спокій, покласти холод на забите місце; при забитті живота не давати потерпілому пити;
- При кровотечі підняти кінцівку, накласти пов'язку, що давить, джгут (влітку джгут залишають на 1,5 години, а взимку - на 1:00);
- При переломі накласти шину;
- При термічних та електричних опіках обпечене місце закрити стерильною пов'язкою; щоб уникнути зараження можна торкатися руками обпалених ділянок шкіри і змащувати їх мазями, жирами і т.д .;
- При попаданні кислоти або лугу на відкриті ділянки тіла негайно промити їх нейтралізуючим розчином, а потім холодною водою з милом; при попаданні лугу - розчином борної кислоти;
- При попаданні кислоти і луги в очі негайно промити їх нейтралізуючим розчином і звернутися в медпункт або до лікаря;
- При всіх отруєннях негайно винести або вивести потерпілого із зони отруєння, розстебнути одяг, що стискує подих, забезпечити приплив свіжого повітря, укласти його, підняти ноги, укрити тепліше, дати понюхати нашатирний спирт і негайно транспортувати потерпілого в лікувальну установу;
- При ураженні електричним струмом постраждалого звільнити від дії струму, при необхідності провести штучне дихання або закритий масаж серця;
- Перевозити потерпілого можна тільки при задовільному диханні і стійкому пульсі.
5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

5.1. Перед зупинкою устаткування попередньо припинити подачу газу, переконатися у справності запірних пристроїв.
5.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати використану ганчір'я, матеріали та інше сміття.
5.3. Зібрати інструмент, пристосування і скласти їх у спеціально відведене місце (шафа, ящик тощо).
5.4. Упорядкувати засоби індивідуального захисту і прибрати їх у відведене для зберігання місце.
5.5. Повідомити безпосереднього керівника про помічені несправності обладнання, вентиляції і про вжиті заходи щодо їх усунення.
5.6. Ретельно вимити руки і обличчя або прийняти душ.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (13.07.2013)
Переглядів: 4197 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці