Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 05:08
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для вчителя англійської мови
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від ________ 20    р.  № ___

Інструкція №
з охорони праці
для вчителя англійської мови

1. Загальні положення

 Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення  про розробку інструкцій з охорони праці», ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», з урахуванням Типового  положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
1.1.    Інструкція з безпеки життєдіяльності для вчителя англійської мови (далі інструкція) поширюється на всіх вчителів англійської мови, які під   час проведення   навчальних   занять,   виховних   заходів   та позакласних заходів з предмета  працюють в приміщеннях кабінетів англійської мови.
1.2.    Вимоги   інструкції   є   обов'язковими   для   виконання   усіма   вчителями англійської мови.
1.3.    Робочий день вчителя англійської мови розпочинається та закінчується відповідно до тижневого навантаження та розкладу уроків, затвердженого директором школи та узгодженого профспілковим комітетом та райСЕС. У кабінеті англійської мови для виконання навчальних планів та програм використовуються відео-, аудіо- апаратура, комп’ютерна техніка.
1.4.    Посаду вчителя англійської мови може займати лише особа, яка має фахову освіту  (вчитель  англійської мови), пройшла обов’язковий медичний огляд та спеціальний  інструктаж  з охорони праці.
1.5.    Вчитель  англійської мови  зобов'язаний  забезпечити  умови  для проведення занять кабінеті і несе особисту відповідальність за порушення правил   безпеки,   вимог   охорони   праці   і   санітарно-гігієнічних   правил незалежно від того, призвели чи ні ці порушення до нещасного випадку.
1.6.    Вчитель  англійської мови приймає необхідні міри для створення здорових   і   безпечних   умов   проведення   занять,   забезпечує     виконання інструкцій   з   безпеки  діяльності,   охорони   праці   і   санітарно-гігієнічних заходів,    забезпечує    безпечний    стан    робочих    місць    та    навчального обладнання.
1.7.    Вчитель англійської мови слідкує за виконанням учнями правил безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.
1.9.    Основними джерелами небезпеки у навчальному кабінеті є електричні розетки,  електроприлади (відео-, аудіо-, комп’ютерна техніка), вікна, горщики з квітами, розміщені на вертикальних підставках на певній висоті від підлоги, дверцята стінної шафи.
1.10 Основними видами небезпеки можуть бути: враження електричним струмом,травми та поранення внаслідок падіння предметів (приладів, горщиків з квітами),   травми   через   забиття   дверцятами    шафи,    порізи    внаслідок поранення   письмовим   та   канцелярським   приладдям,   приладами   через необережність чи недбалість учасників навчально-виховного процесу тощо.
1.11 Одяг та взуття учителя, його зачіска повинні відповідати вимогам безпеки і не   створювати   загрозу   життю   та   здоров'ю   всіх   учасників   навчально - виховного процесу; взуття має бути цілим, відремонтованим, висота підборів не повинна бути більше 5 см; спідниця або брюки не повинні обмежувати свободу рухів; довжина манікюру не більше 5 мм; довге волосся має бути зібрано таким чином, щоб не обмежувати можливості зору та не закривати обличчя, а також щоб не бути причиною травмування у інший спосіб.
1.12 Згідно з правилами пожежної безпеки в навчальному кабінеті з англійської мови не можуть знаходитися та  використовуватися   легкозаймисті   пожежо-небезпечні предмети чи речовини; забороняється використовувати джерела відкритого вогню, обігрівачі, електричні чайники, кип'ятильники та подібні пристрої.

2. Вимоги перед початком робіт в кабінеті англійської  мови

2.1.    Учитель англійської мови перед початком занять у кабінеті проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності; негайно сповіщає адміністрацію школи про кожний нещасний випадок, який стався з будь-яким учасником навчально-виховного процесу в кабінеті англійської мови.
2.2.    Вчитель англійської мови  перед  початком  роботи зобов'язаний впевнитися   у   відповідності  робочих   місць учнів   вимогам   безпеки та охорони праці, санітарно-гігієнічним правилам. У разі встановлення порушень таких вимог, при виявлені  будь-яких несправностей  в  кабінеті  вчитель повинен повідомити про це адміністрацію навчального закладу і не розпочинає навчальних занять в даному приміщенні до ліквідації порушень.
2.3.    Якщо стан робочого місця або обладнання становить загрозу життю та здоров'ю, вчитель англійської мови повинен вжити заходів, щоб запобігти доступу учнів та вчителів у небезпечне місце та негайно повідомити адміністрацію.
2.4.    Чітко   визначити   порядок   і   правила   безпечного   здійснення   навчальної
діяльності в кабінеті.
2.5.    Перевірити  наявність  і  надійність  необхідних для  навчальної діяльності
обладнання, предметів, засобів.
2.6.    Вчитель  англійської мови  зобов'язаний    ознайомити    учнів    з обладнанням навчального кабінету, з правилами поведінки в кабінеті під час
занять   з   предмету;   проінструктувати   учнів   щодо   правил   безпечного
користування навчальним обладнанням, яке необхідно на уроці, провести
відповідні інструктажі з безпеки та зробити записи про їх проведення у
відповідному журналі реєстрації інструктажів.
2.7.    Вчитель  англійської мови   перед    початком    уроку    повинен поцікавитися станом здоров'я учнів і у разі отримання скарги забезпечити негайне надання медичної допомоги, довести про це до відома класного керівника та адміністрації.
2.8    Вчитель англійської мови не має права приступати до роботи, якщо він перебуває на лікарняному; у разі погіршення самопочуття на робочому місці повинен негайно повідомити про це адміністрацію.
2.9    Під час перебування у навчальному кабінеті учасники навчально-виховного
процесу повинні дотримуватися правил техніки безпеки щодо користування
електрообладнанням, технічними засобами, які знаходяться в кабінеті.
2.10.    Забороняється   приносити   до   навчального   кабінету   будь-які   пристрої,
речовини чи предмети, які можуть становити небезпеку для оточуючих.

3. Вимоги безпеки праці під час виконання робіт в кабінеті  англійської мови

3.1    Вчитель англійської мови під час навчальної та позакласної діяльності повинен постійно перебувати в кабінеті разом з учнями, залишати робоче місце забороняється.
3.2    Вчитель англійської мови повинен забезпечити та проконтролювати виконання учнями вимог безпеки.
3.3    Вчитель під час занять не може користуватися мобільним телефоном, вживати їжу чи відволікатися від роботи в інший спосіб.
3.4    Вчитель англійської мови  повинен користуватися для організації навчально-виховного процесу тільки безпечними засобами та пристроями, які    передбачені    діючими    нормативними    положеннями,    стоять    на інвентарному обліку в навчальному закладі та є справними.
3.5  В разі погіршення стану здоров'я, хвороби та будь-яких інших обставин чи
особливостей самопочуття учнів негайно повідомити адміністрацію.
3.6 Вчитель повинен контролювати дотримання рекомендацій та
      інструкцій учнями під час виконання нового виду діяльності.
3.7     У випадку отримання травми учнями негайно повідомити адміністрацію.
3.8     Вчитель повинен забороняти учням   висовуватися   з   вікон,   сідати   та   ставати на підвіконня, викидати з вікон будь-які речі.
3.9    . Під час використання учнями спеціальних приладів (відеотехніки) вчитель повинен контролювати їх справність.
3.10     Якщо в кабінеті є підвищення  підлоги ( подіум) біля дошки або біля столу вчителя, учнів необхідно попередити про необхідність бути обережним при пересуванні в кабінеті.

4. Вимоги з безпеки життєдіяльності по закінченню робіт у кабінеті англійської  мови

4.1 Вчитель англійської мови повинен закінчити урок у встановлений термін                                                             згідно з режимом роботи навчального закладу.
4.2    Вчитель англійської мови повинен відключити обладнання, яке   застосовувалось на уроці.
4.4    Вчитель англійської мови  повинен прибрати робоче місце.
4.5    Вчитель англійської мови зобов'язаний перевірити стан   робочих місць учнів та учителя на кінець уроку, а у разі виявлення несправностей, повідомити   адміністрацію  та  зробити  запис  в  журнал  адміністративно-господарського контролю.
4.6    В разі проведення в навчальному кабінеті англійської мови останнього уроку за розкладом вчитель повинен вивести учнів до роздягальні та пересвідчитися, що вони покинули межі навчального закладу за відповідним маршрутом переміщення по території навчального закладу.
4.7    Забороняється залишати учнів у навчальному кабінеті без нагляду вчителя.
4.8    Прибирання в навчальному кабінеті англійської мови учнями відбувається під наглядом завідуючого  кабінетом, який  стежить за дотриманням учнями правил безпеки та особистої гігієни. Для прибирання використовують знаряддя, яке не має ушкоджень та не може призвести до травмування, не дозволяється збирати сміття руками, необхідно змітати їх щітками в призначений для цього совок.

5. Вимоги з безпеки життєдіяльності під час аварійних ситуацій

5.1 До аварійних ситуацій відносять:
- ураження електричним струмом зокрема у т. ч. коротке замикання електропроводки, займання ізоляції;
                     - травмування учасників навчально-виховного процесу.
5.2 Вчитель англійської мови повинен негайно відключити від електромережі  
(вимикач  освітлення)  і  організувати  дії  в  залежності від характеру аварії:  
надати першу медичну допомогу постраждалому; сповістити адміністрацію.
5.3 У разі виникнення пожежі або загорання, вчитель англійської мови  повинен:
- організувати евакуацію учнів один за одним з приміщення (згідно з Порядком евакуації учнів навчального закладу); негайно довести до відома адміністрації чи іншого працівника навчального закладу про факт пожежі;
       - викликати в разі потреби пожежну команду за телефоном „101";
        - вимкнути електромережу освітлення;
     - зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався на сусіднє приміщення;
        - якщо завідуючий кабінетом англійської мови є членом ДПД і пройшов  
         відповідну підготовку, він приступає до ліквідації осередку вогню, при 
       цьому легкозаймисті та горючі рідини й електропроводку слід гасити 
         піском, вогнетривким покривалом, порошковим або вуглекислотним           
         вогнегасником; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-
         яким наявним вогнегасником;
     - завідуючий кабінетом англійської мови та члени команди ЮДПД вказують прибулим представникам пожежної команди шляхи до осередку пожежі в приміщенні.
         5.4 У разі нещасного випадку завідуючий кабінетом іноземної мови надає постраждалому першу (долікарську) допомогу згідно до медичних рекомендацій та інструкції з надання першої допомоги у разі нещасного випадку, після цього викликає лікаря чи швидку допомогу, негайно сповіщає адміністрацію, діє за алгоритмом, який передбачається у подібних ситуаціях.
5.5    Завідуючий кабінетом іноземної мови повинен вжити заходів для збереження життя і здоров'я учнів, працівників навчального закладу та власного життя у разі виникнення аварійних ситуацій і не ставити власними діями під загрозу життя та безпеку людей.

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (06.06.2012)
Переглядів: 3584 | Теги: вчитель англійської мови | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці