Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Середа, 24.04.2019, 09:29
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці електромонтера дільниці з відключення та підключення і обслуговування приладів обліку електроенергії
1. Загальна частина
1.1. Вимоги цієї інструкції повинні виконуватись при виконанні всіх видів робіт при відключенні, підключенні побутових споживачів та обслуговуванні приладів обліку електроенергії.
1.2. Цю інструкцію повинні знати електромонтери та майстри дільниці з відключення, підключення та обслуговування приладів обліку електроенергії.
1.3. До роботи в діючих електроустановках допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, відповідні інструктажі, навчання, перевірку знань нормативних документів з охорони праці, технології робіт (ПТЕ), пожежної безпеки, виробничих інструкцій і які мають посвідчення із записами в ньому про присвоєну групу з електробезпеки (III та IV групи з електробезпеки в залежності від виду робіт, що виконуються) та допуску до спеціальних робіт (верхолазних, до роботи під напругою).
1.4. Електромонтер повинен вміти надати першу долікарняну допомогу при враженні струмом, переломах, травмах, опіках, обморожуванні тощо.
1.5. Електромонтер повинен знати і виконувати правила особистої гігієни під час виконання робіт.
1.6. Періодична перевірка знань персоналу виконується в такі терміни:
- нормативних документів і інструкцій з охорони праці - 1 раз на рік;
- правил пожежної безпеки - 1 раз на рік;
- технології робіт (ПТЕ) - 1 раз в три роки.
1.7. Повторні інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки і технології робіт проводяться згідно затвердженої тематики 1 раз на місяць.
1.8. Особи із закінченим терміном перевірки знань або ті, що не пройшли в строк повторного інструктажу, до роботи НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ.
1.9. Електромонтер зобов'язаний дотримуватись правил трудового розпорядку, затвердженого керівництвом.
1.10. Працівники, які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також хворі, до роботи не допускаються.
1.11. Палити дозволяється тільки в спеціально обладнаних для цього місцях.
1.12. Інструмент та пристрої повинні бути в технічно придатному стані і відповідати вимогам "Правил безпеки при роботі з інструментом і пристроями". Засоби захисту повинні бути сухими, чистими, не мати механічних пошкоджень і відповідати вимогам "Правил застосування та випробування засобів захисту, що використовуються в електроустановках". ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати засоби захисту, інструмент і пристрої, що не пройшли випробування, а також непрацюючі чи пошкоджені, або підлягали падінню.
1.13. Бригада на робочому місці повинна бути забезпечена засобами захисту, пристроями і інструментом в кількості згідно затвердженого переліку. У випадку недоукомплектації бригади засобами захисту - проведення робіт ЗАБОРОНЕНО.
1.14. При виконанні робіт необхідно користуватись засобами індивідуального захисту (спецодягом, спецвзуттям), захисною каскою, а при необхідності -електрозахисними засобами.
1.15. При виявленні пошкодження електроустановки чи застосованих при роботі пристроїв, інструменту і засобів захисту, а також при виникненні будь-якої небезпеки для людей, необхідно призупинити роботу і повідомити про це керівництво РЕМ.
1.16. Недотримання вимог інструкції з охорони праці є порушенням трудової і виробничої дисципліни. Особи, що порушили вимоги інструкції з охорони праці, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну чи кримінальну відповідальність в залежності від характеру та наслідків порушень.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Роботи із відключення, підключення побутових споживачів та з обслуговування лічильників електричної енергії повинні виконуватись по нарядах чи розпорядженнях згідно вимог ПБЕЕ, відповідно вимогам даної інструкції.
2.2. Електромонтер перед початком робити повинен отримати інструктаж по безпечному виконанню робіт.
2.3. Перед початком роботи зовнішнім оглядом перевірити стан інструменту, обладнання, електрозахисних засобів та термін їх випробовування.
2.4. Перед початком роботи необхідно ознайомитись на місці зі схемою підключення споживача, зі схемами первинних з'єднань електроустановки, розташуванням електролічильників, вимірювальних трансформаторів, схемою включення лічильників, наявністю в колах обліку вимірювальних приладів і пристроїв РЗА, вимірювальних блоків і колодок, клем, котрі шунтують вимірювальні трансформатори струму і відключають кола напруги.
2.5. На робочому місці електромонтер повинен переконатись у виконанні технічних заходів, що створюють безпечні умови виконання робіт.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Розпочинати роботу необхідно тільки після отримання дозволу від керівника робіт. Забороняється самовільне виконання робіт, а також розширення робочого місця і обсягу завдання, вказаного у наряді-допуску чи розпорядженні.
3.2. Включення переносних вимірювальних приладів і зборка схеми для перевірки лічильника повинна виконуватись гнучкими ізольованими проводами з мідними жилами і перерізом не менше 2,5 мм2 для струмових кіл та 1,5 мм для кіл напруги.
3.3. Використання з'єднувальних проводів з мідними чи алюмінієвими монолітними жилами не допускається.
3.4. При роботі під напругою до 1000 В необхідно:
- працювати в діелектричних ботах або стоячи на ізоляційній підставці, чи на гумовому діелектричному килимі;
- використовувати інструмент з ізолюючими рукоятками (у викруток повинен бути ізольований стержень), а за відсутністю - такого інструменту слід користуватись діелектричними рукавичками;
- працювати із застібнутими рукавами спецодягу і в головному уборі (касці);
- сусідні струмоведучі частини, до яких можливий дотик повинні бути огороджені.
3.5. Електромонтеру слід знати, що після зникнення напруги з електроустановки, вона може бути подана знову без попередження.
3.6. Електромонтеру забороняється торкатись до ізоляторів обладнання, яке знаходиться під напругою без захисних засобів.
3.7. При роботі на трансформаторах струму чи в колах, що підключені до вторинних обмоток, необхідно виконати такі заходи:
- при перевірці полярності до подачі імпульсу струму в первинну обмотку прилади повинні бути підключені до зажимів вторинної обмотки;
- накласти закоротку на спеціальні клеми вторинних обмоток і не знімати її до повного закінчення роботи;
- виконувати роботи у відповідності з п.3.4 цієї інструкції. Необхідно пам'ятати, що розкорочення або розземлення вторинних обмоток трансформаторів струму може привести до смертельного враження електрострумом працюючого через появу на вторинній обмотці високої напруги;
- для виключення можливого розкорочення чи розземлення кіл струму необхідно перевірити безпосередньо на проводі, що від'єднується, відсутність струму при допомозі приладу ВАФ-85, а при від'єднанні проводу спостерігати за відсутністю іскріння, при його наявності - якнайшвидше зажати гвинт.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- при відсутності спеціальних струмових клем чи випробувальних блоків проводити роботи в струмопровідних колах без вимкнення основного обладнання;
- встановлювати закоротку "шляхом обмотування проводів, підсовування проводу під клему. Закоротка повинна бути надійно зажата.
3.8. При випадковому розкороченні вторинних кіл струму, виникненні дуги і загорянні вторинної комутації забороняється встановлювати назад від'єднаний провід і гасити пожежу вогнегасником чи водою. Це дозволяється робити після вимкнення обладнання із трансформаторами струму.
3.9. Виміри опору ізоляції здійснюються на вимкнених засобах обліку електроенергії та їх колах, з яких знятий заряд шляхом попереднього заземлення. Заземлення струмопровідних частин дозволяється знімати тільки після підключення мегомметра, з'єднувальні проводи необхідно приєднувати за допомогою ізольованих приймачів. При роботі з мегомметром торкатись струмопровідних частин забороняється. Після закінчення вимірів необхідно зняти залишковий заряд шляхом їх короткочасного заземлення. Виконувати вимірювання мегомметром дозволяється одному електромонтеру з групою III.
3.10. Вимірювання електровимірювальними приладами, що вимагають розриву електричних кіл і знаходяться під напругою до 1000 В, виконуються після зняття напруги.
3.11. Приєднання і від'єднання приладів, які не потребують розриву електричних кіл, наприклад, комплект дистанційного, з поверхні землі, вимірювання значення сили струму (штанга Е 115 ПІ) дозволяється виконувати під напругою з використанням електрозахисних засобів.
3.12. При вимірюванні електричних параметрів засобів обліку електроенергії, що знаходяться під напругою до 1000 В, необхідно заземлити металевий корпус переносного приладу (ВАФ-85) і використовувати спеціальні щупи чи з'єднуальні провідники з ізолюючими ручками.
3.13. При наближення грози всі роботи в ОРУ, ЗРУ треба припинити.
3.14. Для перевірки відсутності напруги в установках до 1000 В застосування "контрольних" ламп забороняється.
4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
4.1. У випадках, які несуть небезпеку для життя людей, електромонтер приймає невідкладні заходи по недопущенню нещасного випадку. Якщо при складній аварійній ситуації працівник не в змозі прийняти необхідні заходи, він зобов'язаний негайно сповістити про це свого керівника.
4.2. При виникненні аварійної ситуації електромонтер вживає заходів по її ліквідації за розпорядженням диспетчера.
4.3. Для звільнення потерпілого від електричного струму напруга з електроустановки повинна бути знята негайно, без попереднього дозволу диспетчера, але з обов'язковим наступним його сповіщенням.
4.4. При нещасному випадку електромонтер негайно надає першу долікарняну допомогу потерпілому і викликає швидку медичну допомогу. Лікар викликається в усіх випадках ураження електричним струмом, незалежно від стану потерпілого.
4.5. Електромонтер зобов'язаний негайно сповістити свого безпосереднього керівника про:
- кожен випадок травми, опіку, отруєння їм особисто або іншим працюючим, а також пожежу чи аварійну ситуацію;
- кожен випадок несправності обладнання, запобіжних блокуючих та сигналізуючи пристроїв, відсутність або пошкодження засобів захисту.
5. Вимоги безпеки після закінчення робіт
5.1. Після закінчення робіт електромонтер повинен привести в порядок робоче місце, прибрати інструменти, пристрої, засоби захисту, звільнити проходи і проїзди.
5.2. Всі залишки виробничої діяльності, матеріали від демонтажу тощо необхідно прибрати в спеціально відведені місця.
5.3. Про недоліки, виявлені в процесі роботи, необхідно сповістити майстра.
5.4. Електромонтер сповіщає допускача, а при його відсутності - робітника, який видав дозвіл на підготовку робочого місця, про закінчення робіт.
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (09.02.2012)
Переглядів: 1693 | Теги: електромонтер дільниці з відключенн | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці