Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 08:58
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТАХ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

« ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМИ УКРАЇНИ »

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

(посада роботодавця і найменування підприємства)

________________  

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №___________

ПРИ РОБОТАХ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

1 Загальні положення

 

1.1 Типова інструкція з охорони праці при роботах з електроінструментом встанов­лює вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при роботах з електроінструментом для установ.

1.2 Типова інструкція є обов'язковою для усіх установ. Типова інструкція впровад­жується в установі наказом директора.

1.3 Залежно від умов підприємства на підставі типової інструкції установа може розроблювати відповідну інструкцію, якій надається чинності наказом директора установи. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при роботах з електроінструментом на підприємстві.

Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства.

1.4 Типова (або розроблена на підприємстві) інструкція надається всім, хто працює з електроінструментом, під розпис. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе при роботі з електроінструментом.

1.5 За порушення вимог типової (або розробленої на підприємстві) інструкції прсь- винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6 Дозволяється застосовувати тільки інструмент, що відповідає вимогам норма­тивних документів на інструмент конкретного типу.

1.7 Необхідно виконувати роботу, доручену безпосереднім керівником, та проводи­ти її справним інструментом, використовуючи його за призначенням, зазначеним в пас­порті інструмента.

1.8 Свердлити отвори та пробивати борозни у конструкціях будівель, у яких розта­шовані заховані електропроводка, трубопроводи тощо, слід тільки після зняття напруги з відповідних електромереж (перекриття відповідних трубопроводів).

Виконувати ці роботи необхідно по наряду-допуску, у якому зазначені схеми розташуван­ня захованих електропроводки, трубопроводів тощо, а також необхідні додаткові заходи безпеки.

 

 1. 2 Обов'язкові вимоги до персоналу, що працює з електроінструментом
  1. 2.1 До роботи з електроінструментом допускаються особи, які пройшли навчання безпечним методам праці, перевірку знань з питань охорони праці, одержали відповідне посвідчення із записом про допуск до роботи з електроінструментом, мають кваліфікаційну групу з електробезпеки, а також практичні навики роботи з електроінстру­ментом.
  2. 2.2 Для попередження вібраційних захворювань всі працівники, зайняті на роботах з електроінструментом вібраційної дії, повинні проходити медичний огляд не рідше одного разу на рік.
  3. 1.3 Особи, що працюють з електроінструментом, повинні знати:

- заходи надання першої допомоги потерпілим;

- типову (або розроблену на підприємстві) інструкцію з охорони праці при роботах з електроінструментом.

 1. 3 Класифікація електроінструмента та вимоги до нього
  1. 3.1 До електроінструменту належить інструмент, що одержує живлення від джерел електричного струму: електромолоток, електрозубило, електродриль, електрорубанок, електропила, електрошліфувальна машина, електропаяльник тощо.
  2. 3.2 Класифікація електроінструмента стосовно техніки безпеки наведена у таблиці
  3. 3.3 Електроінструмент класу II виробляється тільки на напругу вище 42 В і має маркування.
  4. 3.4 Конструкція вилки інструмента класу III повинна виключати можливість її з'єднання з розеткою на напругу вище 42 В.
  5. 2.5 Для приєднання електроінструмента до мережі живлення необхідно застосову­вати тільки кабель (шнур), що входить до комплекту інструмента.

У разі необхідності подовження кабелю (шнура) живлення дозволяється застосову­вати шланговий провід, наприклад, типу ШРПЛ чи ШПРС з поперечним перерізом, що відповідає потужності інструмента. При відсутності таких проводів дозволяється застосу­вання гнучких проводів (наприклад, типу ПРГ) з ізоляцією на напругу не нижче 500 В, роз­ташованих у гумовому шлангу.

Таблиця 1

Класифікація електроінструмента

Клас

електроінструмента

Характеристика інструмента

І

Захист від ураження електричним струмом забезпечується як основною ізоляцією, так і додатковими заходами безпеки, коли доступні струмопровідні частини з'єднані з захисним проводом мережі таким чином, що не можуть опинитися під напругою у випадку пошкодження основної ізоляції.

II

Захист від ураження електричним струмом забезпечується як основною ізоляцією, так і додатковою підвійною чи підсиленою ізоляцією, та інструмент не має захисного контакту заземлення.

III

Захист від ураження електричним струмом забезпечується живленням інструмента безпечною понаднизькою напругою.

 
 

 

 

 

 

 1. 3.6 Заземлення корпусу електроінструмента класу І необхідно здійснювати за до­помогою спеціальної жили проводу для живлення, яка не повинна одночасно служити про­відником робочого струму. Використовувати для цього нульовий заземлений провід забо­роняється. Тому для живлення трифазного електроінструмента класу І необхідно застосо­вувати чотирижильний, а однофазного - трижильний шланговий провід.

Шланговий провід живлення інструменту класу І повинен мати на кінці штепсельну вилку з відповідною кількістю робочих контактів та одного - для заземлення. Конструкція вилки повинна забезпечувати вмикання контакту для заземлення до вмикання інших кон­тактів та його вимикання після вимикання інших контактів. Якщо такі штепсельні вилки відсутні, дозволяється заземлювати інструмент голим гнучким багатожильним мідяним проводом з поперечним перерізом не менше 4 мм, який необхідно приєднувати до спеціального болта для заземлення, розташованого на корпусі інструмента.

 1. 3.7 У тих випадках, коли електроінструмент живиться від знижуючого трансформа­тора, корпус електроінструмента необхідно заземлювати приєднанням провода для зазе­млення до затискача заземлення цього трансформатора.
 2. 3.8 Весь електроінструмент підприємства повинен бути проінвентаризований, мати на корпусі порядковий номер та бути записаним у спеціальному журналі, в якому відзначаються періодичні його огляди.
 3. 3.9 Електроінструмент повинен зберігатися у сухому приміщенні, що опалюється, в шафах чи на стелажах.
 4. 3.10 Для роботи дозволяється використовувати електроінструмент, який пройшов перевірку відсутності замикання на корпус, обриву провода заземлення чи провода жив­лення, а також перевірку опору ізоляції (перевірку необхідно здійснювати мегомметром напругою 500 В не рідше 1 разу на 6 місяців).
 5. Ремонт електроінструмента слід проводити у спеціалізованих підприємствах (підрозділах).
 1. 4 Правила застосування електроінструмента
  1. 4.1 Можливість і правила застосування електроінструмента визначаються кате­горією приміщення, в якому інструмент застосовується, стосовно ступеню небезпеки ура­ження електричним струмом.
  2. 4.2 Визначення ступеню небезпеки всіх виробничих приміщень та віднесення їх до категорій, вказаних у таблиці 2, оформляється наказом по підприємству.

Категорія приміщення стосовно сЦ/іеню небезпеки ураження електричним струмом вка­зується на вхідних дверях приміщення.

 1. 4.3 Застосовувати електроінструмент належить згідно з таблицею 2.
 2. 4.4 За неможливістю забезпечення робітників, що виконують роботи (крім будівельно-монтажних) у приміщеннях з підвищеною небезпекою, інструментом класів II та III, а у приміщеннях особливо небезпечних та поза приміщень - інструментом класу III дозволяється застосовувати інструмент класів І та II за умови, що інструмент (і тільки один) одержує живлення від автономної двигун-генераторної установки, роз'єднувального трансформатора або через прилад захисного вимикання.

Роботи проводяться з застосуванням індивідуальних засобів захисту та заземлен­ням корпусу інструменту класу І.

Таблиця 2

Можливість і правила застосування електроінструмента в залежності від категорії

приміщення

Категорія

приміщення

Клас інструмента по ГОСТ 12-2.013.0-87

Правила застосування

Без підвищеної небезпеки

I

II

III

3 заземленням корпусів, з індивідуальними засобами захисту

Без індивідуальних засобів захисту

Без заземлення корпусів, без індивідуальних засобів захисту

3 підвищеною небезпекою

I

II

III

Застосування забороняється Без індивідуальних засобів захисту

Без заземлення корпусів, без індивідуальних засобів захисту

Особливо небезпечні та поза приміщеннями

I

II

III

Застосування забороняється Застосування забороняється Без заземлення корпусів, без індивідуальних засобів захисту

 
 

 

 

 

 

 1. 4.5 При виконанні будівельно-монтажних робіт дозволяється застосовувати тільки інструмент класів II та III і тільки з індивідуальними засобами захисту.
 2. 4.6 Робота поза приміщеннями дозволяється тільки з електроінструментом, захи­щеним від впливу вологи (в складі маркування інструмента є "крапля в трикутнику" або "дві краплі"). З інструментом, що не має такого маркування, робота поза приміщеннями дозволяється тільки в суху погоду, а під час дощу та снігопаду - під навісом на сухій землі чи настилі.
 1. 5 Вимоги безпеки перед початком роботи
  1. 5.1 До початку робіт необхідно:
 • одягнути робочий одяг;
 • у разі необхідності підготувати спеціальні віброзахисні рукавиці (м'які рукавиці з подвійною прокладкою), захисні окуляри (окуляри з небитким склом), наколінники, нало­кітники, протишумні навушники, запобіжний пояс;
 • оглянути робоче місце, забрати речі, які заважають роботі, та звільнити проходи.
  1. 5.2 Залежно від характеру роботи необхідно:
 • отримати наряд-допуск на виконання робіт, зазначених у п. 1.8.;
 • перевірити відповідність типу та класу електроінструмента (згідно маркуванню) характеру роботи, яку необхідно виконувати;
 • одягнути захисні окуляри, а також спеціальні віброзахисні рукавиці при роботі з інструментом ударної дії;
 • застебнути обшлаги рукавів та забрати кінці одягу, які звисають, при роботі з інструментом, який має частини, що обертаються;
 • підготувати та надягнути запобіжний пояс при роботі на висоті більше 1,5 м;
 • одягнути наколінники та налокітники при роботі лежачи;
 • одягнути протишумні навушники при роботі усередині будь-яких посудин з прове­денням технологічних операцій зі значним шумом.
  1. 5.3 Переконатися в достатньому освітленні робочого місця та за необхідністю за­стосувати переносний електричний світильник, який необхідно оснащувати запобіжною сіткою з рефлектором та гачком для підвішування, перевіривши справність його проводу.

В приміщеннях з підвищеною небезпекою допускається застосовувати переносні електричні світильники напругою не більше 42 В, а в приміщеннях особливо небезпечних та поза приміщеннями - не більше 12 В.

 1. 5.4 Перевірити затягування гвинтів, що кріплять вузли та деталі інструмента, стан проводу, відсутність зовнішніх пошкоджень його ізоляції та злому жил, справність вими­кача та заземлення, роботу інструмента на холостому ходу. При цьому підключати елект­роінструмент до мережі живлення дозволяється тільки при знаходженні вимикача у стані "Відключено".

Не допускається наявність таких дефектів:

 • пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю (шнура) живлення чи його ізоляції;
 • нечітка дія вимикача;
 • пошкодження кришки щіткоутримувача;
 • тріщини та інші пошкодження, що знижують міцність корпуса, рукоятки;
 • витікання мастила з редуктора чи вентиляційних каналів.
  1. 5.5 Провід живлення електроінструмента слід, якщо це можливо, підвісити. У разі прокладання проводу по землі (підлозі) його слід захистити від механічних пошкоджень: закрити, встановити огорожі, вивісити попереджувальні плакати.

Безпосереднє зіткнення проводу з металевими, гарячими, вологими та покритими мастилом поверхнями не допускається.

 1. 5.6 При роботі з електродриллю вироби, що підлягають свердленню, необхідно надійно закріплювати.

ёВимоги безпеки під час роботи

 1. Інструмент необхідно негайно вимкнути вимикачем у випадку раптової зупинки (внаслідок зникнення напруги живлення, заклинювання деталей, що рухаються, тощо).
 2. Інструмент необхідно вимкнути з мережі живлення:
 • при раптовій зупинці внаслідок причин, зазначених у п. 6.1.;
 • при перерві у роботі;
 • при перенесенні інструмента з одного робочого місця на інше;
 • на час відсутності працівника на робочому місці;
 • після закінчення роботи або робочої зміни;
 • при сильному нагріванні корпуса інструмента;
 • при виявленні слабкої дії електричного струму;
 • при виході з ладу вимикача;
 • при встановленні, заміні або регулюванні робочого інструмента.
  1. При виявленні несправності електроінструмента, сильного нагрівання його кор­пуса або слабкої дії електроструму після вимкнення інструменту з мережі живлення повідомити керівника робіт (безпосереднього керівника) про необхідність заміни елект­роінструмента та здачі несправного електроінструмента на перевірку (ремонт).
  2. При рубанні, клепанні та інших подібних роботах, при яких можливий відліт час­тин металу, користуватися захисними окулярами та встановлювати переносні щити для обгороджування, щоб люди, які працюють чи проходять біля місця проведення робіт, не одержали травми.
  3. При роботі з електродриллю металеву стружку видаляти спеціальними гачками та щітками після зупинення дрилі.
  4. При роботі з важким електричним молотом, шліфувальною машиною та інши­ми інструментами масою більше 10 кг підвішувати їх на пружинному балансирі чи спеціальному підвісі.
  5. Вироби, що обробляються, встановлювати та закріплювати так, щоб виключити можливість їх зміщення під час роботи.
 1. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  1. Вимкнути електроінструмент вимикачем, від'єднати провід живлення елект­роінструмента від мережі живлення, вийняти робочий інструмент з патрону електроінстру­мента.
  2. При необхідності провести профілактику електроінструмента згідно з інструкцією по експлуатації конкретного інструмента.
  3. Привести до порядку робоче місце.
  4. Здати електроінструмент чи забрати у відведене для постійного зберігання

місце.

 1. При роботі з електроінструментом ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 • працювати у вибухонебезпечних приміщеннях;
 • виконувати без наряду-допуску роботи, зазначені у п. 1.8.;
 • застосовувати для роботи інструмент, що має дефекти, які наведені в п. 5.4.;
 • заземлювати корпуси електроінструмента класів II і III;
 • перевищувати зазначену у паспорті інструмента тривалість безперервної роботи;
 • передавати інструмент навіть короткочасно іншим особам, які не мають права працювати з електроінструментом;
 • доторкатися до ріжучих частин інструмента чи частин, що обертаються;
 • триматися за провід електроінструмента;
 • виймати стружку чи тирсу руками;
 • працювати з приставних драбин;
 • обробляти обмерзлі та мокрі дерев'яні деталі;
 • натягувати та перегинати кабелі електроінструмента;
 • перехрещувати кабелі живлення електроінструмента з іншими кабелями, троса­ми, електрозварювальними проводами і шлангами газорізки.
 • застосовувати для живлення електроінструмента автотрансформатор;
 • охолоджувати корпус електроінструмента при перегріванні снігом чи водою;
 • продовжувати роботу при появі диму або запаху, характерних для ізоляції, що го­рить, кругового вогню на колекторі внаслідок підвищеного іскріння щіток, підвищеного шу­му, стукоту, вібрації, пошкодження робочого інструмента.
 1. Дії в аварійних ситуаціях
  1. При роботі з електроінструментом можливими є такі аварійні ситуації:
 • коротке замикання в мережі живлення електроінструмента з можливим подаль­шим загоранням електропроводки;
 • пошкодження захованої електропроводки з можливим коротким замиканням і за­горанням;
 • пошкодження захованих трубопроводів з можливим викиданням небезпечних рідин, парів, газів;
 • ураження працівника електричним струмом;
 • ураження працівника небезпечними рідинами, парами, газами;
 • інші аварійні ситуації, не пов'язані безпосередньо з роботою електроінструмен­том.
  1. Кожний працівник, що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу та подати команду "СТОП!".
  2. Команду "СТОП!", подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати усі працівники, що її почули.
  3. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник пови­нен негайно повідомити керівника робіт (безпосереднього керівника).
  4. При виникненні короткого замикання у мережі живлення електроінструмента або у іншій електромережі (електроустановці) негайно припинити роботу і відключити пошкоджену електромережу (електроустановку).
  5. Самостійно усувати коротке замикання забороняється.
  6. При загоранні електропроводки (електроустановки) негайно припинити роботу, відключити електромережу (електроустановку) і приступити до гасіння пожежі вуглекис­лотним вогнегасником.

Гасити пожежу в електроустановках пінними вогнегасниками забороняється.

Про пожежу в електромережі (електроустановці) повідомити пожежну охорону.

 1. При пошкодженні захованих трубопроводів припинити роботу, по можливості перекрити пошкоджені трубопроводи і залишити небезпечну зону.
 2. При ураженні працівника електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмо- провідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів (сухого одягу, сухої жердини, прогумованого матеріалу тощо); переріза­ти або перерубати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою.
 3. При ураженні працівника небезпечними рідинами, парами, газами вивести (ви­нести) потерпілого в безпечне місце.
 4. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу медичну допомогу.
 
   


При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, не пов'язаних безпосередньо з роботою електроінструментом, діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Заст. директора з АГР


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (07.02.2012)
Переглядів: 1238 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці