Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 04:44
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при роботі на прокатному верстаті

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. До самостійного виконання робіт на прокатних станках допускаються особи старше 18 років, які пройшли медичний огляд, вступний і первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці, навчання безпечним методам ведення робіт, що склали іспит з присвоєнням їм кваліфікаційного розряду, пройшли перевірку знань вимог охорони праці.
1.2. Працівник проходить повторний інструктаж з охорони праці не рідше одного разу на квартал, чергову перевірку знань вимог охорони праці - не рідше одного разу на рік.
1.3. Працівник проходить позаплановий інструктаж з охорони праці при прийнятті нових нормативних правових актів містять вимоги з охорони праці, або внесення змін і доповнень до них; при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструменту, сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку праці; при порушенні нормативних правових актів містять вимоги з охорони праці; при перервах у роботі за професією більше шести місяців; при надходженні інформації про аварії та нещасні випадки, що сталися в однопрофільних організаціях; на вимогу представників спеціально уповноважених державних органів нагляду і контролю, вищестоящих державних органів чи державних організацій, посадової особи організації, на якого покладено обов'язки з організації охорони праці, при порушенні нормативних правових актів з охорони праці.
1.4. Працівник проходить цільовий інструктаж з охорони праці перед виконанням разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, прибирання території та інші); ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і катастроф; виконання робіт, на які оформляється наряд-допуск;
1.5. Допуск працівника до самостійної роботи здійснюється керівником структурного підрозділу і оформляється розпорядженням або наказом (записом у журналі реєстрації інструктажу з охорони праці).
1.6. Працівник має право на:
- Робоче місце, відповідне вимогам правил і норм з охорони праці;
- Навчання (інструктування) безпечним методам і прийомам праці;
- Забезпечення необхідними засобами колективного та індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями;
- Отримання достовірної інформації про стан умов і охорони праці на робочому місці, а також про засоби захисту від впливу шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів;
- Оскаржити перед начальником цеху розпорядження безпосереднього керівника, неправильні дії по відношенню до нього.
1.7. Працівник має право відмовитися від виконання дорученої роботи у разі виникнення безпосередньої небезпеки для життя і здоров'я його і оточуючих до усунення цієї небезпеки, а також при ненадання йому засобів індивідуального захисту, що безпосередньо забезпечують безпеку праці.
1.8. Працівник зобов'язаний:
- Дотримуватися вимог правил і норм з охорони праці;
- Виконувати вимоги нормативних правових актів, технічних нормативних правових актів та локальних нормативних правових актів з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища та виробничої санітарії, експлуатаційних документів на експлуатоване обладнання, а також правил поведінки на території організації, у виробничих, допоміжних та побутових приміщеннях, вказівки безпосереднього керівника;
- Виконувати норми і зобов'язання з охорони праці, передбачені колективним договором, угодою, трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією Інструкцією;
- Правильно використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до умовами і характером виконуваної роботи, а в разі їх відсутності або несправності негайно повідомляти про це безпосереднього керівника робіт;
- Проходити у встановленому законодавством порядку медичні огляди, підготовку (навчання), перепідготовку, стажування, інструктаж, підвищення кваліфікації і перевірку знань з питань охорони праці;
- Негайно повідомляти безпосередньому керівнику чи іншій посадовій особі підрозділу або підприємства про виявлення порушень вимог правил експлуатації, технічної безпеки, несправності обладнання, інструменту, пристосувань, транспортних засобів, засобів захисту, електроустановок, про погіршення стану свого здоров'я, про будь-якій ситуації, яка загрожує життю або здоров'ю для себе і оточуючих, нещасний випадок на виробництві;
- Знати правила і мати практичні навички надання долікарської медичної допомоги при нещасних випадках і прийоми звільнення від дії електричного струму осіб, які потрапили під напругу, сприяти щодо вжиття заходів для доставки потерпілих в організацію охорони здоров'я;
- Виконувати вимоги пожежної безпеки, знати порядок дій при пожежі, вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння;
- Дотримуватися правил особистої гігієни;
- Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про охорону праці.
1.9. Працівник повинен знати:
- Цю Інструкцію;
- Інструкцію з надання першої допомоги;
- План локалізації та ліквідації інцидентів і аварій, план дії при НС структурного підрозділу в обсязі своїх обов'язків;
- Правила технічної експлуатації (застосовуваного) обладнання.
1.10. Відповідно до законодавства Російської Федерації працівник може бути відсторонений від роботи:
- На вимогу уповноважених державних органів;
- При появі на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, а також у стані, пов'язаному з хворобою, що перешкоджає виконанню роботи;
- Прі не проходження інструктажу, перевірки знань з охорони праці;
- Прі не застосуванні необхідних засобів індивідуального захисту, що забезпечують безпеку праці;
- Прі не проходження медичного огляду у випадках і порядку, передбачених законодавством;
- За скоєння крадіжки за місцем роботи.
1.11. За період відсторонення від роботи заробітна плата працівнику не нараховується.
1.12. Працівнику не дозволяється проводити роботи, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, психотропних чи токсичних речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні або токсичні речовини на робочому місці або в робочий час.
1.13. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях.
1.14. Не допускається наявність у працівників у вибухопожежонебезпечних зонах мобільних телефонів, переговорних пристроїв і тому подібного не у вибухозахищеному виконанні.
1.15. У процесі виконання робіт на працівника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
- Рушійні і обертові частини механізмів і обертається бухтового матеріал;
- Шкідливий вплив масла на шкірний покрив;
- Значне пилоутворення (металевий пил) в зоні волочіння, зважаючи на наявність окалини бухтового матеріалу що може викликати захворювання органів дихання;
- Підвищений рівень шуму на робочому місці;
- Підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- Підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, вантажів;
- Підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
- Підвищена або знижена вологість повітря;
- Підвищена або знижена рухомість повітря;
- Недостатня освітленість робочої зони.
1.16. Працівник забезпечується засобами індивідуального захисту згідно затвердженим нормам безплатної видачі засобів індивідуального захисту структурного підрозділу.
1.17. Надані працівникові засоби індивідуального захисту необхідно у міру забруднення здавати в хімчистку або прання. Догляд за робочою взуттям повинен проводитися згідно з вказівками заводу-виготовлювача.
1.18. Працівник повинен дотримуватися вимог з охорони праці. При виявленні несправності в обладнанні, інструменті, пристроях, а також при порушеннях технологічного процесу, необхідно:
- Негайно безпечно припинити роботу і вийти з небезпечної зони;
- Приступити до усунення несправності (якщо це входить до трудових обов'язків);
- Повідомити про несправність безпосередньому керівнику, а при його відсутності іншій посадовій особі підрозділу або підприємства.
1.19. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими. Працівник, який не виконує вимог цієї Інструкції, притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством Російської Федерації.
2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягти спецодяг, спецвзуття і при необхідності інші засоби індивідуального захисту (респіратор, окуляри та ін.).
2.2. Перевірити наявність і справність індивідуальних захисних засобів, освітлення, засобів пожежогасіння.
2.3. Оглянути робоче місце, прибрати з нього все, що може заважати роботі, звільнити проходи і не захаращувати їх.
2.4. Якщо підлога слизька (облито водою, маслами тощо), то слід витерти його або посипати піском.
2.5. Перш ніж використовувати в роботі механізм або пристосування, необхідно переконатися в його справності, при роботі з електрообладнанням - надійності захисного заземлення.
2.6. Перевірити наявність і справність:
- Захисних огороджень обертових і рухомих частин механізмів, машин, інструменту, а також струмоведучих частин електричної апаратури;
- Органів управління (механізмів головного руху, пуску, зупинки руху та ін.);
- Вентиляційного пристрою і правильність його установки, а саме в положенні, найкращому для уловлювання пилу;
- Заземлюючого проводу і надійність його кріплення;
- Затискних кліщів;
- Блокувальних пристроїв;
- Волочильного інструменту (відсутність тріщин, надломів);
- Підніжної решітки та стан підлоги на робочому місці.
2.7. При змінній роботі необхідно ознайомитися з результатами роботи попередньої зміни, з'ясувати все були технічні неполадки в роботі устаткування, їх причини.
2.8. На холостому ходу верстата перевірити:
- Справність органів управління;
- Справність системи змащення, охолодження, при необхідності зробити змащення тертьових частин механізмів маслом з маслянки;
- Справність арматури місцевого освітлення;
- Справність фіксації важелів включення і перемикання.
2.9. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була достатньо освітлена, і світло не зліпив очі. Протерти арматуру і електролампу сухою ганчіркою до включення лампи.
2.10. Про несправність верстата, інструменту, пристосування, вентиляції, заземлення, захисних огороджень та блокувань негайно повідомити майстра і до усунення несправностей до роботи не приступати.
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Виконувати вимоги з обслуговування та догляду за верстатом, викладені в паспорті на верстат, а також вказівки попереджувальних таблиць, наявних на верстаті.
3.2. Забороняється працювати на верстатах при відсутності або несправності заземлюючих проводів, захисних екранів і огороджень, блокуючих пристроїв.
3.3. Необхідно бути уважним, не відволікатися від роботи самому і не відволікати інших працівників.
3.4. Роботу робити тільки на справному верстаті, із справними пристосуваннями, інструментами, заземленням, вентиляцією, огородженнями та блокуваннями.
3.5. Не торкатись простягає матеріали, інструменти або обертових частин верстата до повної їх зупинки.
3.6. Не передавати що-небудь через верстат, не виробляти мастило, чистку і обтірку на ходу верстата і при включеному електродвигуні.
3.7. При виявленні напруги (відчуття струму) на металевих частинах верстата або стороннього шуму в механізмах, негайно припинити роботу, повідомити про це майстра, і до його вказівок до роботи не приступати.
3.8. При подачі матеріалу в захватні кліщі на холостому ходу використовувати рукавиці.
3.9. Обов'язково зупинити верстат і вимкнути електродвигун при:
- Тимчасове припинення робіт;
- Виправленні заплутування бухтового матеріалу;
- Перервах в подачі електроенергії;
- Прибирання, чищення і змащення верстата;
- Виявленні несправності: обладнання, інструментів, пристосувань, огорож, блокування, заземлення, вентиляції, освітлення.
3.10. Під час роботи верстата забороняється:
- Відкривати або знімати огородження або запобіжні пристрої;
- Підтягувати болти, гайки та інші деталі верстата;
- Робити змащування;
- Облокачиваться на верстат.
3.11. Огорожа барабанів повинно бути зблоковане з пуском верстата на робочу швидкість і забезпечувати роботу верстата на робочій швидкості тільки при закритому огородженні всіх барабанів.
3.12. Електротормозним пристроєм з метою найшвидшої зупинки верстата в аварійних випадках повинні бути обладнані всі барабани.
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. У разі виникнення аварійної ситуації слід:
- Припинити всі роботи, не пов'язані з ліквідацією аварії;
- Про те, що трапилося повідомити безпосереднього керівника;
- Забезпечити виведення людей з небезпечної зони, якщо є небезпека для їхнього здоров'я і життя;
- Вжити заходів для надання першої допомоги, якщо є потерпілі;
- Вжити заходів щодо запобігання розвитку аварійної ситуації та впливу травмуючих чинників на інших людей;
- Здійснювати інші дії, передбачені планом локалізації та ліквідації інцидентів і аварій або планом дії при НС структурного підрозділу.
4.2. При пожежі викликати пожежну бригаду по телефону 101, повідомити про події безпосередньому керівнику, вжити заходів з гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння. Неприпустимо застосування води і пінних вогнегасників для гасіння знаходиться під напругою електрообладнання. Для цих цілей використовуються вуглекислотні та порошкові вогнегасники.
4.3. При нещасному випадку необхідно:
- Дотримуючись особисту безпеку звільнити потерпілого від дії травмуючого фактора;
- Надати потерпілому першу допомогу, при необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103;
- Вжити заходів щодо запобігання травмуванню інших осіб;
- Повідомити про подію безпосередньому керівнику чи іншій посадовій особі підрозділу або підприємства (диспетчеру);
- Зберегти обстановку події та стану обладнання таким, яким вони були в момент події, якщо це не загрожує життю чи здоров'ю оточуючих або не призведе до аварії.
4.4. У всіх випадках травми або раптового захворювання необхідно викликати на місце події медичних працівників, при неможливості - доставити потерпілого в найближчу організацію охорони здоров'я.
4.5. Всі роботи можна відновити тільки після усунення причин, що призвели до аварійної ситуації з дозволу безпосереднього керівника.
5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

5.1. Вимкнути обладнання. Дочекатися повної його зупинки. Привести в порядок робоче місце: прибрати інструмент, пристосування; очистити верстат від бруду, пилу; витерти і змазати тертьові частини верстата; акуратно скласти готові деталі і решту матеріалу.
5.2. Збирання відходів (стружки, пилу) з поверхні обладнання, а також зі спецодягу виробляти щіткою, кмітливістю або за допомогою пилососних установок.
5.3. Неприпустима обдування верстата і одягу стисненим повітрям.
5.4. Використані під час роботи і при збиранні ганчірки, ганчір'я скласти в спеціальний металевий ящик з кришкою і винести за межі цеху в спеціально відведене місце.
5.5. Вимити руки теплою водою з милом.
5.6. Про всі помічені недоліки в роботі устаткування повідомити змінному робочому і майстру.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (20.08.2014)
Переглядів: 999 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці