Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:23
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні до 1000В

Інструкція з охорони праці

При виконанні робіт на електрообладнанні

та електроустаткуванні до 1000В

1. Загальні положення

1.1 Сфера застосування інструкції

1.1.1. Інструкція з охорони праці «При виконанні робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні до 1000В» встановлює вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при виконанні даного виду робіт працівниками виробничих підрозділів підприємства.

1.1.2. Ця інструкція з охорони праці надається всім, хто виконує даний від робіт, під розпис. Працівник при виконанні даного виду робіт повинен постійно мати інструкцію на робочому місці.

1.1.3. За порушення вимог Інструкції провинні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.2 Умови і порядок допуску працівників до самостійного виконання робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні до 1000 В :

1.2.1. В якості електротехнічного персоналу до самостійного виконання робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні до 1000 допускаються особи не молодше 18 років після попереднього та періодичного (один раз в два роки) медичного обстеження в разі відсутності медичних протипоказань, які після проходження ними вступного інструктажу з охорони праці, первинного інструктажу безпосередньо на робочому місці, а також після проходження навчання безпечним методам праці в присутності і під керівництвом досвідченого працівника з електротехнічного персоналу підприємства шляхом стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін, одержали відповідне посвідчення із записом про допуск до виконання даного виду робіт, мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче за ІІІ, та отримали достатні практичні навики для самостійного виконання робіт.

До призначення на самостійну роботу або при переході з іншої роботи (посади), також пов‘язаної з експлуатацією електроустановок або при перерві в роботі в якості електротехнічного персоналу понад 1 рік персонал зобов‘язаний пройти виробниче навчання на новому місці роботи.

Навчання проводиться по програмі розробленої особою відповідальною за енергогосподарство та затвердженою директором підприємства.

1.2.2. Після закінчення навчання, при призначенні на самостійну роботу електротехнічний персонал повинен знати :

=>> Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 року N 258 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1143/1301

=>> основні вимоги Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, що затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001року №272;

=>>Правила експлуатації електрозахисних засобів, що затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 року № 253

=>> інструкцію з охорони праці при виконанні робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні до 1000 в;

=>> заходи надання першої допомоги потерпілим;

=>>інструкції з охорони праці при роботах з ручним, електроінструментом та інструкції з охорони праці при використанні переносних драбин та драбинок.

1.2.3 Електротехнічний персонал зобов‘язаний :

=>> виконувати тільки ту роботу, яка доручена безпосереднім керівником, та проводити її справним інструментом, використовуючи його за призначенням, зазначеним в паспорті інструмента;

=>> не виконувати розпоряджень, що суперечать правилам безпеки;

=>>знати переліки робіт, які виконуються електротехнічним персоналом на закріпленої дільниці у порядку поточної експлуатації та по розпорядженням на електроустаткуванні до 1000 В;

=>>знати особливості обладнання, що знаходиться на обслуговуванні.

1.2.4 1.3. Під час виконання робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні до 1000В на електротехнічний персонал можуть діяти наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

=>>рухомі частини виробничого обладнання: рухомі заготовки, вироби та інструмент, ошурки оброблюваних матеріалів;
=>> падіння матеріалів, інструменту, арматури тощо;

=>>підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

=>> підвищений рівень шуму на робочому місці;

=>>підвищений рівень вібрації;

=>> підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;

=>>недостатня освітленість робочої зони;

=>> прямий та відбитий блиск;

=>>фізичні (статичні перевантаження: вимушена робоча поза - стоячи, нахили тулуба, навантаження опорно-рухового апарату);
=>> нервово-психічні перевантаження (перенапруження аналізаторів - органу зону, монотонність праці)

1.2.5 Кожен працівник зі складу електротехнічного персоналу повинен знати що:

Електроустановки споживачів за своїм призначенням розподіляються на устаткування до 1000В і устаткування понад 1000В.

Електричне устаткування і мережі напругою понад 42В являють собою потенційну небезпеку.

Смертельно небезпечною вважається дія на організм людини струму змінної напруги (від електричних мереж загального користування 50 Гц) силою біля 100 мА або постійної напруги силою біля 5 А.

Відчутною вважається дія на організм людини струму змінної напруги силою 0,6 – 1,5 мА або постійної напруги силою 6 - 8 мА.

Невіпускаючою (притягуючою) вважається дія на організм людини струму змінної напруги силою 15 – 20 мА або постійної напруги 70 - 75 мА.

Фібріляційною (тою, що викликає судороги або зупинку серця) вважається дія на організм людини струму змінної напруги силою 80 – 90 мА або постійної напруги 250 - 300 мА.

Смертельно небезпечним вважається дія на організм людини струму силою 0,1 А на протязі 3 сек.

Наказ (розпорядження), що суперечать правилам безпеки не повинен виконуватися. Працівник, що одержав такий наказ (розпорядження), зобов‘язаний звернути увагу керівника, що віддав наказ (розпорядження), на протиріччя наказу вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, інструкції з техніки безпеки та тощо і повідомити про це особу, відповідальну за електрогосподарство.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До початку робіт необхідно:

=>> одягнути робочий одяг;

=>> оглянути робоче місце, забрати речі, які заважають роботі;

=>> переконатися в справності інструмента та його відповідності вимогам безпечної експлуатації;

=>> при перевірці інструменту з ізолюючими рукоятками переконатися у відсутності механічних пошкоджень ізоляційного покриття та у своєчасності проведення випробувань інструмента.

2.2. Підготувати пристосування та засоби індивідуального захисту.

2.2.1. Основні ізолювальні електрозахисні засоби, які повинні застосовуватись в електроустановках, наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Основні електрозахисні засоби для роботи в електроустановках

До 1000 В включно

Понад 1000 В

Ізолювальні штанги

Ізолювальні кліщі

Електровимірювальні кліщі

Покажчики напруги

Діелектричні рукавички

Інструмент з ізолювальним покриттям

Ізолювальні штанги всіх видів

Ізолювальні кліщі

Електровимірювальні кліщі

Покажчики напруги

Пристрої для створення безпечних умов праці під час проведення випробувань і вимірювань в електроустановках (покажчики напруги для фазування, покажчики пошкодження кабелів та ін.)

2.2.2. Додаткові електрозахисні засоби, які повинні застосовуватись в електроустановках, наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках

До 1000 В включно

Понад 1000 В

Діелектричне взуття

Діелектричні килими

Ізолювальні підставки

Ізолювальні накладки

Ізолювальні ковпаки

Сигналізатори напруги

Захисні огородження(щити, ширми)

Переносні заземлення

Плакати і знаки безпеки

Інші засоби захисту

Діелектричні рукавички

Діелектричне взуття

Діелектричні килими

Ізолювальні підставки

Ізолювальні накладки

Ізолювальні ковпаки

Штанги для перенесення і вирівнювання потенціалу

Сигналізатори напруги

Захисні огородження (щити, ширми)

Переносні заземлення

Плакати і знаки безпеки

Інші засоби захисту

2.2.3. Засоби індивідуального захисту, інструмент та пристосування повинні зберігатися в у призначеному для цього місці ( куточку засобів індивідуального захисту ).

2.3. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця та, при необхідності, підготувати переносний електричний світильник, який повинен бути оснащений запобіжною сіткою з рефлектором та гачком для підвішування, перевіривши справність його дроту. В приміщеннях з підвищеною небезпекою дозволяється застосовувати переносні електричні світильники напругою не більше 42 В, а поза приміщень не більше 12 В.

Класифiкацiя виробничих приміщень стосовно небезпеки ураження електричним струмом (витяг з ПБЕ)

Стосовно небезпеки ураження робiтникiв електричним струмом виробничі приміщення поділяються:

1. Приміщення з підвищеною небезпекою, що характеризуються наявністю однієї з таких умов, що створюють підвищену небезпеку:

– струмопровідної підлоги (залізобетонної, цегляної, земляної i т.п.);

– струмопровідного пилу (за умовами виробництва виділяється технологічний струмопровідний пил у такій кiлькостi, що він може осідати на проводах, проникати усередину машин, апаратів i т.iн.) чи вологи (відносна вологість довгочасово перевищує 75%);

– високої температури (температура постійно або періодично більше одної доби перевищує 35 градусів С);

- можливості одночасного доторку людини до заземлених металоконструкцій будiвлi, технологічних апаратів, механiзмiв i т.п., з одного боку, i до металевих корпусів електрообладнання – з другого.

2. Приміщення з особливою небезпекою, що характеризуються наявністю однієї з таких умов, що створюють особливу небезпеку:

- особливої вологи (відносна вологість повітря близька до 100%, стеля, стіни, підлога i речі, що знаходяться у примiщеннi, покриті вологою);

хiмiчно активного або органічного середовища (постійно або довгочасно є агресивні пари, гази, рідини, утворюються осадки або пліснява, що руйнують iзоляцiю i струмопровiднi частини обладнання);

- не менше чим двох умов для приміщень з підвищеною небезпекою.

3. Приміщення без підвищеної небезпеки, в яких вiдсутнi умови, які створюють підвищену чи особливу небезпеку.

Примітка:

1. Території розміщення зовнiшнiх (незахищених спорудою від атмосферних впливів) електроустановок дорівнюються до приміщень з особливою небезпекою.

2. Головний інженер, заступник керівника підприємства, директор за напрямком зобов"язанi визначити виробничі приміщення у безпосередньо підпорядкованих пiдроздiлах стосовно небезпеки ураження людей електричним струмом з оформленням наказу по підприємству.

2.4. Оперативні працівники, які заступають на чергування, мають прийняти зміну від попереднього чергового. Під час приймання зміни необхідно :

=>> особистим оглядом ознайомитися зі схемою, станом та режимом роботи устаткування на дільниці в обсязі встановленому посадовою інструкцією;

=>> одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та пошкодженням;

=>> ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з останнього чергування.

2.5. При проведенні на закріпленої дільниці обходів та оглядів електроустановок та виробничих приміщень додержуватися вимог, що одноосібно огляд може виконуватися :

=>> електроустаткування до 1000 В електротехнічним персоналом з групою з електробезпеки не нижче за III;

=>> адміністративно - технічним персоналом згідно до списку розробленого особою, відповідальною за електрогосподарство або головним енергетиком та затвердженого головним інженером підприємства.

При проведенні на закріпленої дільниці обходів та оглядів електротехнічний персонал з питань техніки безпеки зобов‘язаний особисто перевірити, що :

=>> біля генераторів, силових щитів і щитів автоматики, шаф з електрообладнанням є діелектричні килими або доріжки шириною 0,7м на довжину, відповідну довжині обладнання;

=>> шафи з працюючим електрообладнанням утримуються зачиненими;

рубильники, клеми та інші струмоведучі частини, які знаходяться під напругою, закрити передбаченими конструкцією кожухами, що захищають від випадкового дотику;

=>> всі частини машин, які рухаються, а також частини, що нагріваються мають тривкі огородження;

=>> стаціонарні огородження, плакати і знаки безпеки встановлені на відповідних місцях.

Під час огляду електроустановок забороняється виконувати будь-яку другу роботу.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. У порядку поточної експлуатації та по розпорядженням на електроустаткуванні до 1000 В електротехнічним персоналом на закріпленої дільниці протягом однієї зміни виконуються робіт із зняттям та без зняття напруги.

3.2.До робіт зі зняттям напруги в електроустановках напругою до 1000 В відносяться :

=>> ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачів, рубильників, реостатів, контакторів і аналогічної пускової і комутаційної апаратури за умови встановлення її поза щитами ;

=>> ремонт окремого електрообладнання ( електродвигунів, електрокалориферів, кондиціонерів і т.п.), окремо розташованих блоків управління;

=>> заміна запобіжників;

=>> ремонт освітлювальної апаратури, електричної проводки і заміна ламп,розташованих поза камерами ( при знятті напруги з частини освітлювальної мережі, на якій робляться роботи );

=>> огляд щіток електродвигунів і їх заміна;

=>> обслуговування установок зовнішнього і внутрішнього освітлення, а також електроприйомного устаткування, підключеного до групових ліній із захисними апаратами на номінальний струм до 20 А, на території підприємства, в цехах, а також у службових і житлових помешканнях, складах, майстернях та тощо з повідомленням оперативним персоналом керівництва про місце, час початку і закінчення робіт, про що оперативний персонал робить відповідний запис в оперативному журналі;

=>> обслуговування колекторів електричних машин, поновлення написів на кожухах устаткування і огородженнях та тощо;

=>> роботи в електроустановках з односторонньою подачею напруги.

3.3.Роботи в електроустановках напругою до 1000 В без зняття напруги на відстані від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, упорядковуються для кожної дільниці окремим переліком, який розробляється особою, відповідальною за електрогосподарство, та затверджується головним інженером.

3.3.1. Електротехнічний персонал який виконує роботу поблизу струмопровідних частин, що знаходяться під напругою, повинен розміщуватися так, щоб ці струмопровідні частини були перед ним тільки з однієї бічної сторони. Забороняється проводити роботу, якщо струмопровідні частини, що знаходяться під напругою, розташовані позаду чи з двох боків від працюючого.

3.3.2. Під час роботи без зняття напруги на струмопровідних частинах чи поблизу від них необхідно:

=>> обгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмопровідні частини, що перебувають під напругою, і до яких можливий випадковий дотик;

=>> працювати в діелектричному взутті чи стоячи на ізолювальній підставці або на діелектричному килимі;

=>> застосовувати інструмент із ізолювальними ручками ( у викруток, крім того, має бути ізольований стрижень ), за відсутністю такого інструменту слід користуватися діелектричними рукавичками.

=>> тримати ізольовані частини засобів захисту за рукоятки до обмежувального кільця;

=>> розміщувати не ізольовані частини засобів захисту так, щоб не виникала небезпека перекриття по їх поверхні між струмопровідними частинами двох фаз чи замикання фази на корпус або пристрій заземлення;

=>> регулювальні роботи проводити одною рукою при цьому забороняється другою рукою або іншими частинами тіла торкатися корпусів апаратури, струмопровідних частин, заземлення та тощо;

=>> користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами засобів захисту з непошкодженим лаковим покриттям.

3.4.Затверджені переліки робіт із зняттям та без зняття напруги, які виконуються електротехнічним персоналом на закріпленої дільниці протягом однієї зміни у порядку поточної експлуатації та по розпорядженням на електроустаткуванні до 1000 В, а також затверджені переліки робіт, які виконуються по наряду – допуску надаються всім, хто виконує даний вид робіт, під розпис та повинні постійно знаходитися на робочому місці.

3.5. При роботах із зняттям напруги працівником повинні бути виконані в зазначеному порядку наступні технічні заходи:

=>> зроблені необхідні відключення і прийняті міри, що перешкоджають подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового або мимовільного вмикання комутаційної апаратури. Перед проведенням робіт на компенсуючому конденсаторному устаткуванні ( ККУ ) необхідно розрядною штангою розрядити конденсатори.

=>> на відключених приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою вивісити забороняючи плакати "Не включати працюють люди ”. Цей плакат може бути знятий після закінчення робіт тільки особою, яка його повісила.

перевірити відсутність напруги на струмоведучих частинах, на котрих повинне бути накладене заземлення для захисту людей від поразки електричним струмом. Перевіряти відсутність напруги необхідно покажчиком напруги заводського виготовлення, справність, якого перед застосуванням слід перевірити за допомогою призначених для цього спеціальних приладів або наближенням до струмопровідних частин, розташованих поблизу, які явно перебувають під напругою.

=>> Якщо покажчик напруги падав або був підданий механічним ударам, то користуватися ним без повторної перевірки забороняється.

=>> Пристрої, що сигналізують про відключений стан апаратури, блокувальні пристрої, постійно ввімкнені вольтметри тощо є тільки допоміжними засобами, на підставі показань або дії яких не допускається робити висновки про відсутність напруги.

=>> накласти заземлення ( підключити ножі, що заземлюють, а там, де вони відсутні, встановити переносні заземлення ). У залежності від місцевих умов струмоведучі частини захищаються до і після накладення заземлень. При підключенні переносного заземлення в першу чергу воно з‘єднується з шиною заземлення, а потім струбциною або болтовою стяжкою зі струмопровідними частинами.

=>> в місцях де при проведенні робіт можливо випадкове доторкання до струмопровідних частин необхідно встановити ізолюючі накладки;

=>> вивісити попереджуючі та вказуючи плакати «Стій – небезпечно для життя» та «Працювати тут»;

обгородити при необхідності місця проведення робіт та струмоведучі частини, що залишилися під напругою тимчасовим огородженням і вивісити плакат " Стій – небезпечно для життя ”.

Змінювати передбачений в п.3.5. порядок заходів по забезпеченню безпечних умов при проведенні робіт із зняттям напруги на електроустаткуванні забороняється. В випадках, коли в процесі виконання заходів безпеки виникають ситуації, яки не передбачені в інструкції, електротехнічний персонал зобов‘язаний припинити виконання робіт та повідомити про це керівника робіт ( особу, яка надала розпорядження на проведення робіт ) та особу, відповідальну за електрогосподарство.

3.6. Роботи не передбачені в переліках робіт із зняттям та без зняття напруги, які виконуються електротехнічним персоналом на закріпленої дільниці протягом однієї зміни у порядку поточної експлуатації та по розпорядженням на електроустаткуванні до 1000 В виконуються по наряду – допуску.

3.7. Після виконання робіт передбачених в п.3.5. керівник і виконавець робіт перед допуском до проведення робіт повинні переконатися в якості та достатності проведених заходів, а також у тому, що прийняті всі міри безпеки і перевірити це особистим оглядом у межах робочих місць.

3.8. Після перевірки робочих місць керівник робіт ( особа, яка надала розпорядження на проведення робіт ) проводить допуск до виконання робіт. Допуск до роботі по розпорядженням повинний проводитися безпосередньо на робочому місці.

При цьому особа, яка допускає до проведення робіт повинна :

=>> перевірити відповідність складу бригади зазначеному в розпорядженні по іменних посвідченнях;

=>> провести інструктаж, в якому ознайомити бригаду з розпорядженням, зазначити межи робочого місця, показати найближче до робочого місця устаткування і струмоведучі частини, що ремонтуються, і сусідні приєднання, до яких забороняється наближатися незалежно від того, знаходяться вони під напругою або ні;

=>> довести бригаді, що напруга на обладнанні відсутня, показом встановлених заземлень або перевіркою відсутності напруги.

Крім керівника робіт бригаду при допуску інструктує виконавець робіт. Він інструктує про заходи безпечного проведення робіт, включаючи технологію, порядок використання інструменту, пристосувань, механізмів і ватажопідйомних машин. Керівник робіт при необхідності може доповнити інструктаж.

Проведення інструктажу і допуску оформляється підписами керівника робіт, членів бригади і виконавця робіт з зазначенням дати і часу.

Допуск до роботі з розпорядження оформляється в оперативному журналі або журналі обліку робіт по нарядам та розпорядженням.

Без проведення інструктажу допуск бригади до роботи забороняється.

3.9. Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням веде черговий персонал. Журнал повинний бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою. Термін його збереження після останнього запису 6 місяців.

В журналі у відповідних графах враховуються первинний допуск до роботі по наряду і повне її закінчення, допуск до роботі з розпоряджень і її закінчення, за винятком робіт із розпоряджень, що видається самим оперативним персоналом або проводиться під його спостереженням, запис про таки роботи робиться тільки в оперативному журналі. Крім того, первинні і щоденні допуски до робіт по нарядам оформляються записом в оперативному журналі, при цьому вказуються тільки номер наряду і робоче місце.

3.10. При проведенні робіт оперативний персонал повинен ретельно дотримуватися вимог безпечного проведення робіт, включаючи технологічні, порядок використання інструменту, пристосувань, механізмів. Шафи працюючого електрообладнання, в якому не проводяться ремонтні роботи, необхідно тримати зачиненими.

Встановлення та зняття запобіжників, як правило, виконується при із зняттям напруги.

Якщо неможливо зняти напругу, у виняткових випадках допускається заміна запобіжників під напругою, але з відключеним навантаженням, за допомогою ізолюючих обценьків, у захисних окулярах та діелектричних рукавичках.

Під навантаженням допускається заміна запобіжників закритого типу (пробкових ), у таких випадках слід працювати у захисних окулярах та діелектричних рукавичках.

3.11. Оперативному персоналу забороняється допускати до приміщень де розташоване електрообладнання осіб, які не мають відношення до його обслуговування, перевірок та огляду.

3.12. Оперативний персонал при виконанні робіт із застосуванням переносних драбин та драбинок, повинен ретельно дотримуватися вимог відповідної інструкції з охорони праці. Роботу із застосуванням драбин необхідно виконувати двом працівникам, один з яких під час роботи перебуває знизу. Використання металевих драбин при роботі в приміщеннях випрямлювальної, генераторної, щитової, дизельної тощо забороняється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після повного закінчення робіт робочому місцю слід надати належного стану.

Послідовно виконати наступні заходи :

=>> зняти тимчасові огородження в місцях проведення робіт і навколо тих струмоведучі частини, що залишилися під напругою під час роботи та плакат "Стій – небезпечно для життя”.

=>> зняти з струмопровідних частин ізолюючі накладки;

=>> відключити накладені перед початком робіт заземлення;

=>> зняти плакати "Не включати працюють люди ”;

=>> включити приводи ручного і ключі дистанційного керування комутаційною апаратурою;

=>> встановити на місце стаціонарні огородження і плакати;

=>> закрити на замки двері приміщень.

4.2. Привести до порядку робоче місце.

4.3. Зробити необхідні записи в оперативному журналі.

4.4. Зібрати інструмент та покласти його у відведене для постійного зберігання місце.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. При виконанні робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні до 1000 в у порядку поточної експлуатації можливими є такі аварійні ситуації:

=>> ураження працівника електричним струмом;

=>> травмування робітників при падінні ;

=>> інші аварійні ситуації, не пов'язані безпосередньо з роботою на електрообладнанні та електроустаткуванні.

При нещасному випадку свідок (працівник), який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

Терміново організувати медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності доставити його до лікувального закладу. Повідомити про те, що сталося, керівника підприємства або його заступника, а також представника трудового колективу підприємства.

Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події ( якщо, це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків ), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

5.2. Кожний працівник, що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу та подати команду " СТОП ! ”.

5.3. Команду " СТОП ! ”, подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати усі працівники, що її почули.

5.4. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити керівника робіт (безпосереднього керівника).

5.8. При ураженні працівника електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів (сухого одягу, сухої жердини, прогумованого матеріалу тощо); перерізати або перерубати кабель будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою.

5.9. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу допомогу.

5.10. При виникненні пожежі діяти згідно інструкції з пожежної безпеки.

5.11. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, не пов'язаних безпосередньо з проведенням робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні до 1000 в у порядку поточної експлуатації, діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.

Інженер з охорони праці

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (28.08.2011)
Переглядів: 12548 | Теги: виконання робіт на електрообладнанн | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці