Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 23:41
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на круглопильних верстатах типу ЦМ-80; Ц6-2Д

1.Загальні положення.
1.1. В інструкції викладені вимоги безпеки праці для працівників ПАТ „ЕК „Житомиробленерго" під час виконання робіт на деревообробних верстатах (фугувальних, рейсмусових, фрезерних, стругальних) та циркулярних пилках.
1.2. До роботи на верстаті допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, перевірку знань і мають запис у посвідченні про допуск до роботи на даному верстаті.
1.3. На робочому місці біля верстата повинна бути вивішена виписка з інструкції з охорони праці чи Пам'ятка з безпечного проведення робіт, у якій вказуються основні вимоги з безпечних прийомів роботи для працюючого на верстаті, а також вимоги до захисних, запобіжних і блокувальних пристроїв.
1.4. Біля верстата (чи групи верстатів) повинен бути вивішений список осіб, допущених до роботи на ньому (них) із вказівкою номера і дати розпорядчого документу (наказу або розпорядження) по РЕМ, на підставі якого працівники включені до списку, а також табличку з вказівкою посадової особи (з числа спеціалістів), відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію верстатного обладнання.
1.5. Допуск працівника до самостійної роботи на верстаті оформляється розпорядженням по РЕМ з ознайомленням з ним працівника під розпис.
1.6. Усім, допущеним до роботи на верстаті (верстатах) працівникам, один раз у місяць проводиться повторний інструктаж з ОП, ПБ та ТЕ.
1.7. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
1.7.1. фізичні:
машини й механізми, що рухаються;
рухомі частини виробничого обладнання;
вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;
підвищена запиленість або загазованість повітря робочої зони;
підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
підвищений рівень шуму на робочому місці;
підвищений рівень вібрації на робочому місці;
підвищена або знижена вологість повітря робочої зони;
підвищена або знижена рухомість повітря;
напруга 380/220В в електричній мережі живлення верстатів, освітлення, вентиляції та ін., замикання якої може пройти через тіло людини;
відсутність або недостатність природного світла;
недостатня освітленість робочої зони;
підвищена яскравість світла;
гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання.
1.7.2. психофізіологічні:
- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);
- нервово-психічні перевантаження (монотонність праці, емоційні перевантаження).
1.8. Роботу на станках потрібно виконувати тільки згідно завдання майстра. Забороняється передоручати виконання роботи іншим особам.
1.9. Перебування сторонніх осіб у робочій зоні заборонено.
1.10. Забороняється працювати на технічно несправних або зі знятими захисними пристроями верстатах, із несправною сигналізацією або контрольними пристроями, з пошкодженими пристроями заземлення.
1.11. Забороняється користуватись несправним інструментом, інвентарем і пристроями.
1.12. Верстати, стелажі, столи, шафи, тумбочки та інше обладнання повинні бути міцними, стійкими і мати висоту, зручну для роботи.
1.13. Очищення, змащення, регулювання й ремонт верстатів здійснюється тільки після повної зупинки верстату та відключення його від електромережі.
1.14. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи.
1.15. Забороняється працювати у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані. Протягом роботи потрібно слідкувати за самопочуттям. При появі стомленості, сонливості, раптового болю, виконання роботи потрібно припинити та повідомити про це майстра (головного інженера РЕМ або його заступника).
2.Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. Одягнути спецодяг, спецвзуття, волосся сховати під головний убір. Перевірити наявність і справність засобів індивідуального захисту - окулярів захисних, засобів захисту органів слуху.
Забороняється працювати у легкому взутті (босоніжках, сандалях, тапочках).
2.2. Перевірити стан робочого місця. Якщо воно не прибране або захаращене, вжити заходів для його очищення; переконатися у вільному доступі до пускових пристроїв, в наявності вільних проходів і проїздів, підлог, риштувань або інших підставок під ноги, в справності візків та інших транспортних засобів, що необхідні для роботи.
2.3. Оглянути верстат, обладнання, механізми та переконатися в їх повній справності, в наявності та справності заземлюючих пристроїв. Забезпечити достатнє змащення всіх механізмів, користуючись тільки відповідними пристроями.
2.4. Перевірити надійність закріплення, гостроту заточування та стан різального інструменту. Використання різального інструменту з дефектами (тріщинами, виїмками, сколами, відсутністю зубів) не допускається.
2.5. Підготувати робоче місце до роботи згідно з вимогами технології, що забезпечують безпеку виконання операцій і вказівок майстра. При цьому необхідно, щоб:
- матеріал, що обробляється, поступав справа наліво по відношенню до працюючого;
- штабелі матеріалів були складені стійко на висоту не більше 1,7 м від підлоги;
- поверхня робочих столів була на 800 мм вище рівня підлоги;
- при обробці заготовок довжиною більшою 2м попереду і позаду верстата були встановлені додаткові опори у вигляді підставок або столів з роликами для подавання і збирання готового матеріалу.
2.6. Переконатися у наявності і справності загорож, запобіжних пристроїв на верстаті, що обумовлені технологією, не приступати до роботи, якщо вони відсутні або несправні.
2.7. Перевірити справність місцевої витяжної вентиляції, аспірації для видалення відходів (тирси, сколів, стружки, пилу).
2.8. Переконатися у справності та працездатності місцевих відсмоктувачів і їх блокування з пусковими пристроями верстату (при відключенні місцевих
відсмоктувачів обладнання не повинно включатися), в достатньому освітленні робочого місця (освітлення має бути рівномірне, без різких тіней; деталі, що обробляються, заготовки та різальний інструмент мають чітко розрізнятися). При роботі на обладнанні з підвищеним рівнем шуму необхідно користуватися засобами індивідуального захисту органів слуху.
2.9. Перед пуском верстату обов'язково перевірити вал з різальним інструментом, обертаючи його вручну, прибрати з робочої зони сторонні предмети і тільки після цього включити верстат в роботу.
2.10. При виявленні несправностей повідомити майстра (головного інженера РЕМ або його заступника). До усунення несправностей роботу не розпочинати.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Загальні вимоги.
3.1.1. Роботу виконувати у відповідності з технологічними документами.
3.1.2. Працювати на справному обладнанні при наявності справних місцевих відсмоктувачів, припливно-витяжної вентиляції, загорож та блокувань; користуватися засобами індивідуального захисту та запобіжними пристроями.
3.1.3. Перед кожним вмиканням обладнання переконатися, що його пуск нікому не загрожує небезпекою.
При обслуговуванні обладнання двома або більше особами перед пуском, вмикати світлову або звукову сигналізацією, в разі її відсутності подати команду „Увага, вмикаю".
3.1.4. Матеріал перед обробкою необхідно ретельно оглянути з метою виявлення цвяхів, сучків та інших дефектів, що вимагають обережності під час обробки.
3.1.5. Не обробляти мерзлу деревину з сучками, що випадають, великими тріщинами, трухлявинами.
У випадку оброблення матеріалу з тріщинами, сучками і косошаром знижувати швидкість подавання при автоматичному подаванні бути обережним і не тримати руки в зоні подавальних валиків.
3.1.6. Стежити:
- за показами контрольно-вимірювальних приладів;
- за наявністю масла в місцях змащення частин, що труться (при виявлені витікання відключити обладнання);
- за відповідністю по довжині, ширині та товщині заготовок, що подаються, та вхідних матеріалів до параметрів налагодження обладнання;
- за налагодженням обладнання на задані параметри;
- за станом заточування та закріплення різального інструменту;
за справною роботою припливно-витяжної вентиляції та місцевих відсмоктувачів.
Не допускати подавання на різальний інструмент заготовок з металевими вкрапленнями.
3.1.7. Необхідно відключати обладнання від електричної мережі:
- при регулюванні та налагоджуванні верстату або обладнання;
- відходячи від верстату або обладнання навіть на короткий час;
- при тимчасовому припиненні роботи;
- при перерві в подачі електроенергії;
- при виявленні несправностей;
- при появі стуку, вібрації, зміні характеру шуму, перегріванні різального інструменту;
- при підтягуванні болтів, гайок та інших з'єднувальних деталей верстату або обладнання;
- при заміні інструментів;
- при регулюванні та заміні загороджувальних і запобіжних пристроїв;
- при чищенні верстату.
При кожному відключенні верстату або обладнання не відходити від нього до повної зупинки.
3.1.8. Забороняється:
- гальмувати руками і предметами рухомі частини верстата;
- працювати затупленим інструментом, а також інструментом, що має тріщини, сколи, зламані зуби (хоч би один зуб);
- обробляти короткі деталі без застосування спеціальних пристроїв (штовхачів);
- працювати в рукавицях, а також із забинтованими руками (для захисту рук користуватися спеціальними надолонниками);
- складати сторонні предмети, деталі та заготовки на загорожі та окремі частини обладнання;
- передавати свою роботу та управління механізмами, агрегатами, верстатами особам, які не мають права працювати на цьому обладнанні;
- передавати і приймати будь-які предмети через працюючий верстат;
- робити перевірку точності обробки деталей на верстатах у робочій зоні до повної зупинки верстату (різального інструменту і механізму подавання);
- змащувати, обтирати, очищати від ошурок і стружок механізми верстата до їх повної зупинки.
3.2. При роботі на круглопильних верстатах типу ЦМ-80 ; Ц6-2Д необхідно
3.2.1. Застосовувати захисні окуляри для захисту очей від ошурків.
3.2.2. Перед пуском верстата встановити пилку таким чином, щоб її зуби не торкалися подавальної гусениці, а захисні гребінки і направляючу лінійку встановити на заданий розмір деталі.
3.2.3. При пуску верстату в роботу апробувати дію всіх механізмів верстата при мінімальному подаванні і тільки переконавшись в їх справності запустити верстат на повне подавання.
3.2.4. При поздовжньому розпилюванні на однопильному верстаті позаду пили в одіній площині з нею має бути встановлений розклинюючий ніж, що відповідає таким вимогам:
- кромка ножа, що звернута до пили, має бути загостреною не більше ніж 1/5 його ширини;
- розмір потовщеної частини ножа має перевищувати ширину розводу пили на 0,5 мм для пил діаметром до 600 мм включно і на 1-2 мм для пил діаметром більше 600 мм;
- висота ножа над столом верстата має бути не менше висоти пильного диску;
- відстань між загостреною частиною ножа і задніми зубами пили будь-якого діаметра повинна не перевищувати 10 мм;
- конструкція закріплення ножа повинна забезпечувати швидке і легке переставляння його при зміні пили, а також гарантувати постійне знаходження ножа в площині пропилу.
3.2.5. На багатопильних верстатах розклинюючі ножі необхідно встановлювати за крайніми пилами.
3.2.6. Незалежно від застосування розклинюючих ножів на верстатах попереду і позаду пил мають встановлюватися запобіжні упори у вигляді завіси із сталевих пластинок або зубчастих секторів криволінійної форми, які забезпечують зберігання постійного кута заклинювання 55-65° при обробці матеріалу будь-якої товщини. Упори повинні легко гойдатися на вісі і мати гостро заточені кінці.
3.2.7. Направляюча лінійка круглопильних верстатів в закріпленому положенні завжди повинна бути паралельна площині пильного диску, легко пересуватися і надійно закріплятися в необхідному положенні, яке виключає імовірність заклинювання матеріалу, що розпилюється.
3.2.8. На верстатах з ручним подаванням забороняється розпилювання дошок товщиною більше 100мм з деревини хвойних порід і більше 80мм - з деревини листяних порід, також заготовок, коротших 300мм або вужчих 30мм без застосування спеціальних шаблонів, а заготовок круглого перерізу - без застосування каретки з механічним подаванням. Допилювання заготовок при ручному подаванні виконувати із застосуванням штовхача.
3.2.9. Пильний диск верстату з гусеничним подаванням має бути загороджений зі сторони робочого місця рухомим автоматично працюючим щитком, який одночасно запобігає викиданню матеріалу, що розпилюється, або обрізків в сторону працюючого. Перед переднім вальцем мають бути встановлені запобіжні упори, що перекривають бокову загорожу.
3.2.10. На пильно-рейкових верстатах з вальцево-дисковим подаванням передній подавальний диск має бути загороджений кожухом, який автоматично підіймається під тиском матеріалу, що подається на розпилювання.
3.2.11. Загорожа пил двопильних обрізних верстатів має бути зблокована з гальмовими і пусковими пристроями.
3.2.12. При розпилюванні деревини на багатопильному верстаті необхідно переконатися в справності несучих гусениць, верхніх притискачів і упорів, перевірити закріплення захисних кожухів і шлангів до них, стежити за своєчасним вилученням відходів стрічковим транспортером.
3.2.13. Забороняється гальмувати пилу, що обертається, натисканням на диск будь-яким предметом, необхідно дочекатися повної її зупинки.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Вимкнути обладнання і загальний ввідний вимикач, переконавшись у повній зупинці обладнання, очистити його від бруду і пилу, витерти і змастити частини верстата що труться. Прибрати робоче місце, скласти інструмент, пристрої. Акуратно скласти готові вироби і матеріал, що залишився.
4.2. Прибирання відходів деревини (тирсу, стружку, пил) з поверхні обладнання, а також із спецодягу, робити щіткою-зміткою або за допомогою пилевідсмоктуючих установок.
Забороняється обдування верстату та одягу стисненим повітрям.
4.3. Використане під час роботи і прибирання шмаття, ганчір'я скласти в спеціальний металевий ящик із кришкою, що закривається, та винести за межі цеху в спеціально відведене місце.
4.4. Про виявлені несправності обладнання повідомити керівника робіт або майстра.
4.5. Зняти спецодяг, повісити його в шафу для одягу.
4.6. Помити руки і обличчя теплою водою з милом, прийняти душ.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. У випадку аварійної ситуації (появі сторонніх шумів, іскріння електрообладнання, запаху горілого, диму, появі електричної напруги на деталях обладнання, підвищеному нагріванні поверхні підшипників, редукторів, інших частин машин, порушені цілісності захисних пристроїв верстатів тощо) зупинити роботу верстату у порядку, передбаченому експлуатаційною документацією.
5.2. При виникненні небезпеки для здоров'я та життя покинути небезпечну зону, попередивши працівників, що знаходяться поблизу неї.
5.3. Не проводити ремонт та не усувати несправності в аварійній ситуації, не зупинивши верстат та не відключивши його від електромережі. Після аварійної зупинки і при повторному запуску верстат повинен бути звільнений від заготовок та деталей.
5.4. В аварійних ситуаціях потрібно дотримуватись заходів, які б запобігали нещасним випадкам:
- не торкатися проводів, металевих частин технологічного обладнання при підозрі появи електричної напруги на ньому або пошкодженні електропроводів;
- не підходити близько до небезпечних механізмів, технологічних матеріалів тощо.
5.5. У разі нещасного випадку, у першу чергу, потрібно усунути небезпечний фактор, відключити електроенергію, зупинити механізми, що рухаються. Надати потерпілому долікарняну допомогу і викликати швидку медичну допомогу. По можливості, зберегти до розслідування на робочому місці обстановку й стан обладнання такими, якими вони були в момент виникнення нещасного випадку, якщо це не загрожує життю й здоров'ю оточуючих.
5.6. При виникненні пожежі чи загорання необхідно терміново повідомити про це майстра (головного інженера РЕМ або його заступника), охорону РЕМ, викликати пожежну команду МНС і далі діяти відповідно до інструкції з пожежної безпеки.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (25.12.2013)
Переглядів: 1276 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці