Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 20:12
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на круглопильному верстаті SI450n з пиляльним вузлом, що нахиляється

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на круглопиляльному верстаті 8І450п з пиляльним вузлом, що нахиляється, для розкроювання листових і плитних матеріалів (далі — Інструкція) розроблена на основі Рекомендацій Держгірпромнагляду щодо застосування „Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", „Положення про розробку інструкцій з охорони праці", СТП ОП 1 (Стандарт) „Про порядок опрацювання, оформлення і перегляду інструкцій з охорони праці", Положення „Навчання і перевірка знань працівників ПАТ „ЕК „Житомиробленерго" з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення", ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення", „Правил охорони праці в деревообробній промисловості" та „Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями".

1.2. До самостійного виконання робіт на круглопиляльному верстаті 8І450п з пиляльним вузлом, що нахиляється допускаються особи:

- яким виповнилось 18 років, крім жінок у період вагітності та лактації;

- які пройшли медичний огляд у встановленому у Товаристві порядку відповідно до наказу МОЗ України №246 від 21.05.2007р. та не мають медичних протипоказань;

- які мають професійну підготовку;

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки та технології робіт, стажування на робочому місці та допущені до самостійної роботи наказом керівника структурного підрозділу.

1.3. Працівники, які виконують роботи на верстаті зобов'язані:

- знати та виконувати вимоги даної Інструкції;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва чи під час перебування на території підприємства;

- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених Колективним Договором та правилами трудового розпорядку, у тому числі:

а) виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано завдання майстра та цільовий інструктаж;

б) вчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

в) не виконувати роботи, не передбачені змінним завданням;

г) не знаходитись на роботі в неробочий час без відповідного дозволу керівника;

д) повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

є) вміти надавати долікарську допомогу в разі нещасних випадків, знати місце знаходження аптечки з медикаментами та порядок користування медикаментами.

1.4. Під час виконання робіт на верстаті можуть мати місце такі фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- рухомі частини виробничого обладнання; рухомі заготовки, матеріали; конструкції, що руйнуються;

- підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

- висока напруга в електричних колах живлення верстату, небезпека отримання електротравми;

- гострі краї, задирки та шорсткість на поверхні заготовок, інструменту, обладнання;

1.5. Працівник повинен забезпечуватись спецодягом та спецвзуттям згідно Типових галузевих норм безоплатної видачі спецодягу і спецвзуття та „Норм безкоштовної видачі спецодягу та спецвзуття працівникам ПАТ „ЕК „Житомиробленерго". При виконанні службових обов'язків користування спецодягом та спецвзуттям є обов'язковим.

1.6. Працівники, які працюють на верстаті, зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни:

- розпочинати роботу у спеціальному одязі, спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту;

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку, не тримати на верстаті інструменти, сторонні предмети, ганчір'я тощо;

- їсти та зберігати продукти харчування тільки у спеціально відведених місцях;

- після роботи вимити з милом лице та руки, по можливості прийняти душ.

1.7. Працівники зобов'язані дотримуватись вимог інструкції з пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватись, знати сигнали спрацювання автоматичної пожежної сигналізації та порядок дії у випадках пожежі.

1.8. Оператори, які виконують роботи на верстаті, зобов'язані виконувати такі вимоги безпеки:

- забороняється доторкатися до струмовідних частин та усувати несправності в електрообладнанні, про наявність несправностей необхідно сповістити майстра та адміністрацію;

- забороняється працювати на несправному обладнанні або у разі відсутності чи несправності захисних огороджень;

- помітивши порушення вимог Інструкції іншим працівником або небезпеку для оточуючих, попередити працівника та сповістити майстра та адміністрацію про порушення правил безпеки;

- забороняється працювати, якщо у приміщенні знаходиться менше двох працівників, а також залишати робоче місце без нагляду, якщо обладнання працює або включене в електромережу;

- забороняється працювати на верстаті в стані алкогольного сп'яніння, під дією наркотичних речовин або ліків, що впливають на реакцію.

1.9. Порушення працівником вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством України.

За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Впевнитись у правильності встановлених всіх захисних і аварійних пристосувань, які не за яких умов не дозволяється знімати.

2.2. Перевірити справність засобів індивідуального захисту, у разі виявлення несправностей доповісти керівнику робіт, розпочинати роботу тільки після усунення всіх несправностей.

2.3. Одягнути спецодяг, спецвзуття, головний убір та необхідні засоби індивідуального захисту. Одяг не повинен бути надто вільним та мати звисаючі кінці, які можуть бути захоплені обладнанням. Для уникнення нещасних випадків слід зняти кільце, браслет або годинник, а довге волосся зафіксувати під головним убором.

2.4. Перевірити стан робочого місця, переконатися у наявності вільних проходів, доступу до пускових пристроїв, електрообладнання, а також до всіх вузлів та агрегатів верстату.

2.5. Провести зовнішній огляд обладнання верстату і впевнитися у справності:

- гальмівного пристрою і блокувань;

- електрообладнання і заземлювальних пристроїв;

- огородження пиляльного диску і його кріплення;

- ремінних або зубчастих передач та їх огороджень;

- напрямної лінійки та її кріплення;

- механізму реверсування подавання;

- сигнальних та пускових пристроїв;

- пристосувань, що запобігають накопиченню статичної електрики;

- контрольно-вимірювальних приладів;

- пускових пристроїв шляхом короткочасного вмикання, аварійних кнопок для зупинки верстату.

2.6. Перевірити правильність встановлення і кріплення пиляльних дисків, напрямок їх обертання. Перевірити гостроту заточування, рівномірність розведення зубів пилок, впевнитися у відсутності тріщин, поламаних зубів, зігнутості диска. Дискові пилки не допускаються в експлуатацію в разі відсутності навіть одного зубу.

2.7. Перевірити роботу місцевих відсмоктувачів вентиляційної та аспіраційної системи.

2.8. Впевнитися в достатньому змащуванні необхідних механізмів обладнання верстату.

2.9. Впевнитися у наявності достатнього освітлення робочого місця.

2.10. Розкласти інструменти так, щоб під час роботи було зручно ними користуватись.

2.11. Попередити працівників, які обслуговують верстат, та оточуючих про включення верстату.

2.12. Перевірити на холостому ходу роботу кожного агрегату верстату окремо. Роботу розпочинати тільки після виходу інструменту у робочий режим.

2.13. При обробці довгомірних деталей слід використовувати рольганги та додаткові столи.

2.14. У разі виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці сповістити майстра, до роботи приступити тільки після усунення всіх несправностей і недоліків.

2.15. У разі отримання нової незнайомої роботи звернутися до майстра за поясненнями і уточненнями вимог безпеки під час її виконання.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Перед кожним новим вмиканням верстата впевнитися, що їх пуск нікому не загрожує небезпекою, а на робочому столі відсутні сторонні предмети. Забороняється вмикати верстат при неправильно закритих захисних кожухах або відсутності захисних пристосувань в зоні пиляльних полотен та ременів.

3.2. Верстат вмикати і вимикати у послідовності, зазначеній у керівництві з технічної експлуатації та обслуговування заводу-виготовлювача.

3.3. Дотримуватись встановлених технологічних режимів.

3.4. Слідкувати за показниками контрольно-вимірювальних приладів та станом обладнання.

. 3.5. Слідкувати за правильним укладанням кромкового матеріалу та щитів. Не поправляти руками щити, якщо верстат працює.

3.6. Розмір оброблюваних деталей повинен відповідати встановленому, що зазначений в інструкції з технічної експлуатації верстату.

Забороняється обробляти на верстаті деталі з явними дефектами (викривлення, тріщини, вузли, металічні включення тощо).

Оброблені деталі складати на відведені місця або візки. Висота штабеля не повинна перевищувати 1,5 м.

3.7. Працівник зобов'язаний зупинити верстат і вимкнути електрообладнання у таких випадках:

- залишаючи обладнання верстату навіть на короткий час;

- у разі тимчасового припинення роботи;

- під час регулювання та налагодження обладнання верстату;

- під час прибирання, чищення, змащування обладнання;

- під час підтягування гайок, болтів та інших кріпильних деталей;

- під час огляду та заміни різального інструменту.

3.8. Кнопки аварійної зупинки верстату встановлені на пульті керування та після їх натискання блокують всі функції верстату.

3.9. Не передавати свою роботу і керування верстатом стороннім особам, які не пройшли спеціального навчання та не допущені до самостійної роботи.

3.10. Погоджувати свої дії з працівниками, які обслуговують верстат.

3.11. Використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички гумові або комбіновані, окуляри захисні, респіратори пилогазозахисні, навушники шумозахисні).

3.12. Слідкувати за роботою місцевих відсмоктувачів вентиляційної аспіраційної системи, не допускати засмічування відсмоктувачів пилу і трубопроводів пневмотранспортної системи. Необхідно періодично прибирати з робочої зони верстату відходи виробництва. Виконувати цю операцію не дозволяється при працюючому обладнанні.

3.13. Працівнику забороняється самостійно усувати неполадки в обладнанні верстату.

3.14. Даний верстат призначений для розпилювання масиву деревини, деревоволокнистих та деревостружкових плит, плит з фанери. Забороняється розпилювання матеріалу на основі деревини з додаванням цементу, а також фрезерування.

На верстаті забороняється працювати з матеріалом який не зазначений виробником верстату, чи виконувати операції які перевищують технічні можливості верстату:

- мінімальні розміри деталі: довжина - 30мм, ширина - 150мм;

- максимальні розміри деталі: довжина 3200мм, ширина - 3200мм;

- мінімальна товщина обробки - Змм.

3.15. Категорично забороняється підтримувати руками плити під час їх обробки, для цього необхідно використовувати спеціальні опорні пристрої (штовхачі).

3.16. Для проведення будь-якої операції з обслуговування верстату переконайтеся у тому, що головний вимикач електроживлення відключений та закритий на замок.

3.18. При роботі на верстаті ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- включати верстат при відсутності або несправності заземлення (з'єднання корпусу з РЕ-провідником жовтого кольору);

- використовувати у якості заземлення трубопроводи водо, газо, теплопостачання;

- працювати на верстаті за наявності явних ознак замикання струмовідних частин на корпус, або появи відчуття навіть слабкої дії електричного струму при доторканні до верстату;

- працювати у разі виникнення вібрації;

- одночасно торкатися корпусу верстату та інших металевих частин другого обладнання, трубопроводів водо, газо, теплопостачання;

- проводити будь-які дії всередині корпусу верстату, у відсіку електрообладнання при включеному верстаті;

- гальмувати пиляльний диск натисканням деталі або інших предметів;

- стояти в площині пиляльного диска;

- знімати огородження;

- залишати на робочому столі верстату ганчірки, що просочені маслом або іншими легкозаймистими рідинами;

- приймати їжу, курити на робочому місці;

- покидати робоче місце при працюючому верстаті (або включеному в електромережу для розігріву клею).

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути обладнання верстату, електродвигуни і систему керування, систему аспірації, місцеве освітлення. Відключити верстат від загальної електричної мережі.

4.2. Привести у порядок робоче місце:

- розкроєні матеріали відвезти на місце складування;

- прибрати з обладнання тирсу і пил, ретельно протерти і змастити необхідні частини обладнання;

- зібрати інструменти і пристосування, якими користувались під час роботи, і покласти у відведене місце;

- прибрати невикористаний обтиральний матеріал, а використане ганчір'я зібрати і скласти у закриту металеву ємність та винести з приміщення у спеціально відведене місце.

4.3. Доповісти майстру про всі неполадки, виявлені в процесі роботи.

4.4. Зняти спецодяг, почистити від пилу та бруду і помістити у шафу для спецодягу.

4.5. Вимити обличчя та руки з милом або прийняти душ, почистити зуби, прополоскати рот і ніс водою.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Під час виконання робіт на верстаті можуть статись такі аварійні ситуації:

- несанкціоноване (аварійне) вимкнення напруги у силовій мережі;

- ураження електричним струмом;

- виникнення пожежі;

- зіткнення рук з різальним інструментом, рухомими або гарячими частинами обладнання.

5.2. При виникненні аварійної ситуації (раптового припинення подавання електроенергії, порушення нормальної роботи верстату, відчуття дії електричного струму на корпусі верстату, підвищений шум або вібрація при роботі верстату, поява диму чи запаху гарі та ін.) негайно відвести деталь, що обробляється, від різального інструменту, верстат зупинити та відключити від електричної мережі. Про всі порушення та несправності негайно повідомити майстра дільниці. Не допускати в небезпечну зону інших працівників.

5.3. При спрацюванні пожежної сигналізації терміново повідомити майстру дільниці, охороні та адміністрації. Виявити причину спрацювання.

5.4. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі:

- відключити верстат, компресор та аспірацію, місцеве освітлення;

- терміново повідомити оперативно-рятувальну службу за телефоном 101 (9-101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище;

- повідомити про виникнення пожежі чергового диспетчера РЕМ, охорону та адміністрацію;

- розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння;

- організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей;

- організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби, надати їм консульта­ційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

5.5. При погіршенні власного самопочуття верстат зупинити та відключити від електромережі, повідомити майстра дільниці або інших працівників. За необхідністю прийняти ліки з виробничої медаптечки або викликати швидку медичну допомогу. Перейти у небезпечне місце або на відкрите повітря.

5.6. При отриманні травми або будь-якого ушкодження, нещасному випадку з іншими працівниками верстат та інше додаткове обладнання (аспірацію, компресор, місцеве освітлення) негайно зупинити та відключити від електромережі, звільнити потерпілого від дії травмуючого фактору, викликати швидку допомогу та надати долікарську допомогу. Про випадок терміново доповісти майстру дільниці та адміністрації. За необхідності евакуювати потерпілого у небезпечне місце. На місці нещасного випадку зберегти всю обстановку (обладнання, механізми, матеріали та інструмент) без змін до прибуття майстра або представника адміністрації.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (25.07.2013)
Переглядів: 696 | Теги: круглопиляльний верстат | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці