Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 04:50
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на верстаті для виготовлення сітки

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на обслуговуючий персонал даного верстату. .

1.2. За цією інструкцією працівник, який працює на станку для плетіння сітки інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

1.2. Результати інструктажу заносяться в журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи інструктуючого та працівника ,який працює на станку для плетіння сітки.

1.3. Власник повинен застрахувати працівника,який працює на станку для плетіння сітки, від нещасних випадків та професійних захворювань. У разі пошкодження здоров'я працівника з вини власника працівник має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання цієї інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До самостійного виконання робіт на верстаті допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження та спеціальне навчання для роботи на верстатах, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.6. Інструкція з безпечної експлуатації верстата повинна бути вивішеною на робочому місці.

1.7. Всі рухомі частини верстата мають бути зачинені та огороджені.

1.8. Підходи до робочого місця та проходи не повинні бути захаращені.

1.9. У неробочий час все обладнання робочого місця повинно знаходитись у положенні, що виключає можливість включення його сторонніми особами.

1.10. Працівник повинен:

1.10.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.10.2. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником та з якої проведений інструктаж.

1.10.3. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки.

1.10.4. Не допускати присутності на своєму робочому місці сторонніх осіб.

1.10.5. Постійно пам'ятати про особисту відповідальність за додержання правил охорони праці, пожежної безпеки і безпеки людей, що працюють поруч.

1.10.6. Знати місце знаходження медичної аптечки та вміти надавати потерпілому першу медичну допомогу у форс-мажорних обставинах.

1.10.7. Знати розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватися.

1.10.8. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту за призначенням. І. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які можуть діяти на працівника під час виконання робіт:

1.1. Електричний струм.

1.2. Рухомі частини верстата та незахищений робочий інструмент. 1.1 1.3. Підвищені шум та вібрація.

1.4. Падіння готового виробу.

1.5. Підвищена запиленість та загазованість робочої зони.

1.6. Працівник повинен забезпечуватись спецодягом та спецвзуттям згідно типових галузевих норм безоплатної видачі спецодягу і спецвзуття та „Норм безкоштовної видачі спецодягу та спецвзуття працівникам ПАТ „ЕК „Житомиробленерго". При виконанні службових обов'язків користування спецодягом та спецвзуттям є обов'язковим.

1.13. Встановлювати та знімати важкі заготовки, деталі та пристосування (масою понад 16 кг) тільки за допомогою підйомних механізмів.

1.14. Користуватися підйомними механізмами дозволяється працівникам, які пройшли спеціальне навчання і мають відповідне посвідчення.

1.15. На кожному робочому місці біля верстата на підлозі повинні бути дерев'яні грати на всю довжину робочої зони і завширшки не менше 0,6 м від частин верстата, що виступають.

1.16. Недотримання вимог даної інструкції являється порушенням трудової і виробничої дисципліни. За порушення вимог даної інструкції винний може бути притягнутий до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної або карної відповідальності згідно з чинним законодавством.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи особі, яка працює на верстаті для виготовлення сітки, необхідно виконати наступне:

2.1. Одягти та привести в порядок спецодяг. Застібнути спецодяг на всі ґудзики, не допускаючи при цьому звисання кінців одягу. Зашнурувати та зав'язати шнурки на взутті. Прибрати волосся під головний убір.

2.2. Підготувати та перевірити справність необхідного для роботи інструменту та пристосування (згідно з технологічним процесом) і засоби індивідуального захисту.

2.3.Перевірити чистоту устаткування, наявність гранчастого настилу, а також необхідну кількість мастила в редукторі.

2.4. Перевірити наявність та затяжку всіх болтових з'єднань.

2.5. Перевірити справність електродвигуна, відповідність напруги, правильність з'єднання з мережею (згідно з електричною схемою). Верстат повинен бути заземлений.

2.6. Перевірити наявність, справність і надійність кріплення захисних кожухів обертаючих частин, а також струмоведучих частин електричної апаратури (пускачів, рубильників, кнопок та інше).

2.7. Перевірити на холостому ході верстат: справність органів керування (механізмів головного руху, подачі, пуску, зупинки руху та інше).

2.8. Перед вмиканням верстату перевірити ланцюгову передачу - чистоту та змащення шестерень, наявність залишків дроту, натяг ланцюга в передачі.

2.9. Верстат повинен бути достатньо освітлений та мати доступ для обслуговування.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Перед встановленням бухти дроту на верстат, перевірити товщину, щоб діаметр дроту був не більше товщини чім допускається за паспортом.

3.2. Уважно слідкувати за ходом технологічного процесу - правильністю подачі дроту в обертаючу планку, своєчасно відрізати дріт, а також правильність вкладання дроту в пази заготовки.

3. Забороняється:

3.3.1. Допускати до верстата сторонніх осіб.

3.3.2. Торкатися руками обірваних та оголених проводів.

3.3.3. Знімати та встановлювати огорожі робочого інструменту при працюючому верстаті.

3.3.4. Торкатися руками рухомих частин верстата.

3.3.5. Виконувати самостійно ремонт електрообладнання верстата, заміну вимикачів, розеток, зіпсованих електрозапобіжників.

3.3.6. Залишати робоче місце при працюючому верстаті.

3.3.7. Одягатися та роздягатися біля працюючого верстата.

3.3.8. Використовувати стиснене повітря для очищення стола верстата та одягу.

3.3.9. Тримати на корпусі преса інструменти, пристосування, заготовки, готові вироби.

3.3.10. Палити на робочому місці та приймати їжу.

3.3.11. Опиратися на станину верстата.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупинити верстат. Оброблені деталі та робочий інструмент укласти на місце їх зберігання.

4.2. Прибрати робоче місце. Очистити верстат від залишків металу.

4.3. Вимкнути місцеве освітлення та відключити верстат від електромережі.

4.4. Прибрати з робочого місця замаслений обтиральний матеріал у спеціальні герметичні металеві ящики.

4.5. Зняти та очистити спецодяг та засоби індивідуального захисту і укласти їх в місце зберігання.

4.6. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом. При .можливості прийняти душ.

4.7. Доповісти керівнику робіт про виконану роботу та про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна та небезпечна ситуація може виникнути через коротке замикання, пожежу електромережі, тощо.

5.2. Якщо сталася пожежа, викликати пожежну частину і приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.3. При виникненні аварійної ситуації відключити прес від електромережі, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону. Пам'ятати, що електромережу, електрообладнання слід гасити тільки вуглекислотними порошковими вогнегасниками, азбестовими ковдрами, піском. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.4. Виконувати вказівки керівника робіт щодо усунення небезпечної ситуації.

5.5. Якщо є потерпілі, подати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку допомогу.

Порядок дій щодо подання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії. Послідовність подання першої допомоги:

- усунути дію на організм шкідливих факторів, які загрожують здоров'ю і життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить, тощо);

- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого і послідовність заходів щодо його рятування;

- вжити потрібних заходів щодо рятування потерпілого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, зафіксувати місце перелому, накласти пов'язку та ін.);

- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника;

- викликати швидку медичну допомогу чи лікаря або вжити заходів щодо транспортування потерпілого в найближчий медичний заклад.

Допомога потерпілому, подана не медичними працівниками, не повинна заміняти допомогу з боку медичного персоналу і має подаватися лише до прибуття лікаря.

Конкретні дії щодо подання першої допомоги потерпілому під час різних уражень описані в інструкції з подання першої (долікарської) медичної допомоги, яка вивчається працівником,який працює на верстаті під час проходження первинного і подальших інструктажів з питань охорони праці.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (25.02.2014)
Переглядів: 939 | Теги: верстат для виготовлення сітки | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці