Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 23:28
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на випробувальних стендах та пристроях тимчасових схем для перевірки засобів обліку

1. Загальні вимоги безпеки.
1.1. Вимоги цієї інструкції повинні виконуватись при виконанні робіт по перевірці засобів обліку на стендах та за допомогою тимчасових схем підключення.
1.2. Цю інструкцію повинні знати електромонтери та майстри дільниці з відключення, підключення та обслуговування приладів обліку електроенергії.
1.3. До роботи в діючих електроустановках допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, відповідні інструктажі, навчання, перевірку знань нормативних документів з охорони праці, технології робіт (ПТЕ), пожежної безпеки, виробничих інструкцій і які мають посвідчення із записами в ньому про присвоєну групу з електробезпеки (III та IV групи з електробезпеки в залежності від виду робіт, що виконуються) та допуску • до спеціальних робіт (верхолазних, до роботи під напругою).
1.4. Електромонтер повинен вміти надати першу долікарняну допомогу при враженні струмом, переломах, травмах, опіках, обморожуванні тощо.
1.5. Електромонтер повинен знати і дотримуватись правил особистої гігієни під час виконання робіт.
1.6. Чергова перевірка знань персоналу виконується в такі терміни: нормативних документів і інструкцій з охорони праці - 1 раз на рік; правил пожежної безпеки - 1 раз на рік;
технології робіт (ПТЕ) - 1 раз в три роки.
1.7. Повторні інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки і технології робіт проводяться згідно затвердженої тематики 1 раз на місяць.
Особи із закінченим терміном перевірки знань або ті, що не пройшли в строк повторного інструктажу, до роботи НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ.
1.8. Працівники, які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також з ознаками захворюваності, до роботи не допускаються.
1.9. Палити дозволяється тільки в спеціально обладнаних для цього місцях.
1.10. Інструмент та пристрої повинні бути в технічно придатному стані і відповідати вимогам "Правил безпеки при роботі з інструментом і пристроями". Засоби захисту повинні бути сухими, чистими, не мати механічних пошкоджень і відповідати вимогам " Правила експлуатації електрозахисних засобів ". ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати засоби захисту, інструмент і пристрої, що не пройшли випробування, а також непрацюючі чи пошкоджені.
1.11. Бригада на робочому місці повинна бути забезпечена засобами захисту, пристроями і інструментом в кількості згідно затвердженого переліку. У випадку не повної комплектації бригади засобами захисту - проведення робіт ЗАБОРОНЕНО.
1.12. При виконанні робіт необхідно користуватись засобами індивідуального захисту (спецодягом, спецвзуттям), захисною каскою, а при необхідності - електрозахисними засобами.
1.13. Робота на стендах без заземлення їх корпусу та робочої схеми забороняється.
1.14. При виявленні пошкодження електроустановки чи застосованих при роботі пристроїв, інструменту і засобів захисту, а також при виникненні будь-якої небезпеки для людей, необхідно призупинити роботу і повідомити про це керівництво РЕМ.
1.15. Недотримання вимог інструкції з охорони праці є порушенням трудової і виробничої дисципліни. Особи, що порушили вимоги інструкції з охорони праці, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну відповідальність в залежності від характеру та наслідків порушень.
2. Вимоги до випробувальних пристроїв для засобів обліку електроенергії
Комплексні випробувальні пристрої-стенди.
2.1.1. Стенди повинні мати розмежовані поля:
- оперативне г на якому розташовані засоби управління - ключі, рукоятки перемикачів, прилади;
- комутаційне - розташовані клеми, відкрита частина перемикачів, рубильники.
2.1.2. На оперативному полі повинні бути відсутні деталі, що знаходяться під напругою і доступні до дотику
2.1.3. З комутаційного поля напруга повинна зніматись повністю, вимкненням зовнішнього по відношенню до поля елемента рубильника, перемикача, автоматичного вимикача чи штепсельною вилкою, якими вимикається установка.
2.1.4. Якщо рубильник, яким подається напруга на стенд, знаходиться в межах комутаційного поля і там також знаходяться клеми, до яких підключено кабель живлення -вказані елементи повинні закриватись кришкою, що запобігає дотику до цих частин при збиранні схеми. Напруга на відключеному рубильнику повинна бути на нерухомих губках.
2.1.5. Якщо -напруга зі стенда вимикається закритим вимикачем, послідовно з ним повинен бути елемент, що дає видимий розрив: штепсельний роз'єм, штепсельна вилка. Приєднання і від'єднання проводів виконувати тільки при видимого розриві.
2.1.6. Металевий корпус стенда повинен бути заземлений. Також стенд повинен мати:
- корпус клем для приєднання проводів із ізоляційного матеріалу;
- мати сигнальну лампу включеного положення стенду;
- клеми приладів, вмонтованих в стенд, приєднувати зсередини стенда. 2.2. Тимчасові схеми для перевірки засобів обліку.
2.2.1. Тимчасові схеми повинні виконуватись на столах достатніх розмірів для розміщення приладів.
2.2.2 Забороняється для зібрання схем застосовувати столи з металевою поверхнею чи металевими підставками та драбинами.
2.2.3. Тимчасові лінії живлення повинні бути виконані відкрито, проводом відповідного перерізу, з достатньою електричною і механічною ізоляцією, надійно закріплені і розташовані на висоті, яка забезпечує прохід людей і проїзд транспорту.
2.2.4. Живлення випробувальних пристроїв тимчасових схем повинно виконуватись автономно, через вимикач, рубильник чи автомат закритого виконання, з захистом та чітким позначенням включеного і виключеного положення. Послідовно з закритим вимикачем живлення включається елемент, який дає видимий розрив (наприклад, штепсельна вилка). При знятті напруги, першим вимикається вимикач, а при подачі напруги першим вмикається елемент, що дає наочний розрив.
2.2.5. Зібрання тимчасових схем, перемикання проводів, приладів і апаратів забороняється без зняття напруги і створення видимих розривів.
2.2.6. Регулюючі елементи: ЛАТРи, реостати повинні бути розташовані на краю стола найближчого до працівника і бути у закритому виконанні; при застосуванні відкритих елементів, наприклад, відкритих навантажувальних пристроїв, необхідно користуватись діелектричними рукавичками.
2.2.7. Металеві корпуси переносних приладів і апаратів повинні бути заземлені.
2.2.8. Забороняється виконувати заміри з приставних драбин. Заміри повинні виконуватись стоячи на спеціальних площадках чи розсувних драбинах, які мають на кінцях пристрої для упора і підтримується іншими працівниками.
3. Вимоги безпеки перед початком роботи.
3.1. Роботи стендах та з тимчасовими схемами перевірки засобів обліку електроенергії повинні виконуватись по розпорядженнях згідно вимог ПБЕЕ, відповідно вимогам даної інструкції двома працівниками з IV та III групами електробезпеки.
3.2. Електромонтер перед початком робити повинен отримати інструктаж по безпечному виконанню робіт.
3.3. Перед початком роботи зовнішнім оглядом перевірити стан інструменту, обладнання, електрозахисних засобів та термін їх випробовування.
3.4. Перед початком роботи необхідно ознайомитись на місці зі схемами первинних з'єднань електроустановки, розташуванням електролічильників, вимірювальних трансформаторів, схемою включення лічильників.
3.5. На робочому місці електромонтер повинен переконатись у виконанні технічних заходів, що створюють безпечні умови виконання робіт.
4. Вимоги безпеки під час роботи.
4.1 Розпочинати роботу необхідно тільки після отримання дозволу від керівника робіт. Необхідно виконувати тільки ту роботу, яка доручена Вам керівником робіт. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самовільне виконання робіт, а також розширення робочого місця і об'єму завдання, вказаного в наряді-допуску чи розпорядженні.
4.2.При роботі під напругою оперативного струму (до 500 В) необхідно:
- працювати в діелектричних ботах або стоячи на ізоляційній підставці чи на гумовому діелектричному килимку;
- застосувати інструмент з ізолюючими рукоятками (у викруток повинен бути ізольований стержень), а за відсутністю такого інструмента слід користуватись діелектричними рукавичками;
- працювати з застібнутими рукавами спецодягу і в головному уборі (касці).
4.3. Виміри опору ізоляції здійснюються на вимкнених засобах обліку електроенергії та їх колах, з яких знятий заряд шляхом попереднього заземлення. Заземлення з струмопровідних частин дозволяється знімати тільки після підключення мегомметра, з'єднувальні провода необхідно приєднувати за допомогою ізольованих приймачів. При роботі з мегомметром торкатись струмопровідних частин заборонено. Після закінчення роботи необхідно зняти остаточний заряд шляхом їх короткочасного заземлення. Виконувати вимірювання мегомметром дозволяється одному електромонтеру з групою з електробезпеки III.
4.4. Вимірювання електровимірювальними приладами, що вимагають розриву електричних кіл і знаходяться під напругою до 1000 В, виконуються після зняття напруги. Приєднання і від'єднання приладів, які не потребують розриву електричних кіл, дозволяється виконувати під напругою з використанням електрозахисних засобів (наприклад, ізолюючих щупів).
При вимірюванні електричних параметрів засобів обліку електроенергії, що знаходиться під напругою до 1000 В, необхідно заземлити металевий корпус переносного приладу і використовувати спеціальні щупи чи з'єднувальні провідники з ізолюючими ручками.
4.5. Електромонтеру необхідно пам'ятати, що після зникнення напруги з електроустановки, вона може бути подана знову без попередження.
4.6. При виникненні сумніву у можливості безпечного виконання завдання необхідно якнайшвидше поставити до відома майстра чи керівника робіт для з'ясування необхідності і способів безпечного продовження роботи або отримання нового завдання.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У випадках, які несуть небезпеку для життя людей, електромонтер приймає невідкладні заходи по недопущенню нещасного випадку. Якщо при складній аварійній ситуації працівник не в змозі прийняти необхідні заходи, він зобов'язаний негайно сповістити про це свого керівника.
5.2. При виникненні аварійної ситуації електромонтер вживає заходів по її ліквідації за розпорядженням диспетчера.
5.3. Для звільнення потерпілого від електричного струму напруга з електроустановки повинна бути знята негайно, без попереднього дозволу диспетчера, але з обов'язковим наступним його сповіщенням.
5.4 При нещасному випадку електромонтер негайно надає першу до лікарняну допомогу
потерпілому і викликає швидку медичну допомогу. Лікар викликається в усіх випадках
ураження електричним струмом, незалежно від стану потерпілого.
5.5. Електромонтер зобов'язаний негайно сповістити свого безпосереднього керівника про:
кожен випадок травми, опіку, отруєння їм особисто або іншим працюючим, а також пожежу чи аварійну ситуацію;
кожен випадок несправності обладнання, запобіжних блокуючих та сигналізуючи пристроїв,
відсутність або пошкодження засобів захисту.
6. Вимоги безпеки після закінчення робіт
6.1.Після закінчення робіт електромонтер повинен привести в порядок робоче місце, прибрати інструменти, пристрої, засоби захисту, звільнити проходи і проїзди.
6.2 Всі залишки виробничої діяльності, матеріали від демонтажу тощо необхідно прибрати в спеціально відведені місця.
6.3 Про недоліки, виявлені в процесі роботи, необхідно сповістити майстра.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (25.08.2013)
Переглядів: 891 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці