Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 20.04.2019, 21:24
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при використанні склопластиків


1. Загальні вимоги

1.1. До виконання робіт з використанням склопластиків допускаються особи не молодше 18 років, що не мають протипоказань за станом здоров'я, які пройшли навчання, вступний і первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці, які освоїли безпечні методи і прийоми робіт, в тому числі методи і прийоми правильного поводження зі склопластиками і використовуваними при роботі з ними хімічними речовинами, а також освоїли методи і прийоми правильного поводження з механізмами, пристосуваннями, інструментами та вантажами і пройшли перевірку знань вимог охорони праці.
1.2. Не рідше одного разу на три місяці працівники проходять повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці; не рідше одного разу на рік - перевірку знань вимог охорони праці; періодичний медичний огляд.
1.3. Працівник зобов'язаний:
- Дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці, Правил внутрішнього розпорядку, вказівок керівника, протипожежної безпеки;
- Застосовувати засоби індивідуального захисту тільки за призначенням (виносити їх за межі організації не допускається), інформувати керівництво про необхідність хімчистки, прання, сушіння, ремонту спецодягу;
- Не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
- Дотримуватися правил особистої гігієни.
1.4. Куріння і вживання алкогольних напоїв на робочому місці не допускаються.
1.5. При механічній обробці склопластиків в повітряну зону виробничих приміщень виділяється скляний пил і пил отверждающих і в'яжучих речовин. Комплекс речовин, що виділяються в повітря робочої зони виробництва склопластиків, залежить від рецептури застосовуваних сполучних та інших видів сировини.
1.6. У виробництві виробів з склопластику з використанням механічної обробки в повітря робочої зони надходять пилу скловолокнистих матеріалів, готових склопластиків, тальку, силуміну, барвників.
1.7. При переробці склопластиків на основі поліефірних смол в повітря можуть виділятися стирол або перекис метилетилкетону, фталевий і малеїновий ангідриди, метакрилова кислота. З склопластиків на основі фенолформальдегідних смол виділяються при переробці фенол, формальдегід, анілін. Якщо оброблюваний склопластик був отриманий на основі епоксидних смол, відбувається виділення епіхлоргідріна, бутилового спирту, толуолу.
1.8. При застосуванні, у тому числі при механічною або іншої переробки склопластиків, на працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори:
- Виділяються в атмосферу хімічні реагенти, що залишилися в склопластику при його виробництві;
- Відлітаючі в зоні переробки (різанням, шліфуванням) частки склотканини.
1.9. На зайнятого в процесі, пов'язаному з використанням склопластиків, працівника можуть також впливати і інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори: рухомі частини механічного обладнання, переміщувані сировина, напівфабрикати, тара, підвищена температура поверхонь обладнання, підвищена температура повітря робочої зони, підвищена рухливість повітря, підвищений значення напруги електричного кола, фізичні перевантаження.
1.10. При роботах з склопластиками необхідно дотримуватися прийнятої технологію їх переробки. Не допускається використовувати способи, що призводять до порушення вимог охорони праці.
1.11. У разі якщо в процесі роботи виникають будь-які питання, пов'язані з її безпечним виконанням, необхідно звернутися до свого безпосереднього або вищестоящого керівника.
1.12. Необхідно дотримуватися прийнятих технології очищення органічними розчинниками заготовок і деталей зі склопластику.
1.13. Працівників, зайнятих роботою з склопластиками, необхідно забезпечувати згідно з установленими нормами спецодягом та засобами індивідуального захисту: напівкомбінезоном бавовняним, респіратором, взуттям антистатичній.
1.14. Повітря, вилучений з місця механічної обробки склопластиків, слід піддавати очищенню.
1.15. Приміщення, в якому проводиться робота з склопластиками або виробами з них, слід ізолювати від інших виробничих ділянок і оснастити системою припливно-витяжної вентиляції з очищенням повітря та збору утворюються при переробці цих матеріалів відходів.
1.16. Камери для роботи повинні бути герметичні і обладнані пристосуваннями для переміщення деталей. Управління такими пристосуваннями необхідно здійснювати з зовнішнього боку камери. Спостереження за процесами в камері слід проводити через спеціальні вікна зі стеклами необхідної міцності.
1.17. Лази для рук в камеру закритого типу не повинні мати зазорів, через які дрібні частинки або пари токсичних речовин можуть проникнути в приміщення. Еластичні рукавички і нарукавники в лазах для рук необхідно виконувати як одне ціле.
1.18. Працівник повинен дотримуватися правил особистої гігієни: перед прийомом їжі і після закінчення роботи мити руки теплою водою з милом; їжу слід приймати в спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях.
1.19. Працівники несуть відповідальність за порушення вимог цієї Інструкції відповідно до чинного законодавства.
2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ перед початком роботи

2.1. Оглянути робоче місце, привести його в порядок, звільнити проходи і не допускати їх захаращення.
2.2. Одягти спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.
2.3. Робочий інструмент, матеріали, пристрої розташувати в зручному та безпечному для використання порядку.
2.4. Перевірити справність кранів паропроводів, повітропроводів, водопроводу.
2.5. Перевірити міцність кріплення і з'єднання шлангів.
2.6. Включити і перевірити роботу вентиляції. Всі роботи з склопластиками робити тільки при діючій вентиляції.
2.7. Вентиляцію включати не менше ніж за 5 хвилин до початку роботи.
2.8. Перевірити наявність і справність:
- Огороджень і запобіжних пристосувань для всіх обертових і рухомих деталей;
- Струмоведучих частин електричної апаратури (пускачів, трансформаторів, кнопок та інших частин);
- Заземлюючих пристроїв;
- Запобіжних пристроїв для захисту від пилу, що утворюється із склопластиків, захисних блокувань;
- Засобів пожежогасіння.
2.9. Перевірити освітленість робочого місця. Напруга для місцевого освітлення не повинно перевищувати 50 В.
2.10. При роботі з вантажопідйомними механізмами перевірити їх справність і дотримуватися вимог відповідної інструкції з охорони праці.
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Утримувати робоче місце в чистоті, не допускати його захаращення.
3.2. Не допускається робота із застосуванням пошкоджених засобів індивідуального захисту.
3.3. Різання склопластиків необхідно проводити при включеній вентиляції і тільки всередині витяжних шаф.
3.4. Під час очищення склопластику або вироби з нього не допускати розливу розчинників на підлогу, а в разі розливу негайно прибрати їх.
3.5. Очищення склопластику або вироби з нього хлоровані вуглеводнями необхідно проводити в герметичних установках.
3.6. Не допускається користування електронагрівальними приладами і куріння на робочому місці, а також виробництво будь-яких робіт, пов'язаних з появою іскри або полум'я.
3.7. Промивати деталі зі склопластику у ванні необхідно тільки в гумових рукавичках.
3.8. В обідню перерву промивні ванни і ємності з розчинником слід закривати кришкою.
3.9. Очищені заготовки і деталі зі склопластику слід транспортувати на виділений для наступної операції ділянку за допомогою підйомного механізму.
3.10. Деталі з склопластиків слід укладати таким чином, щоб вони знаходилися в стійкому положенні.
3.11. Необхідно постійно контролювати справність системи блокувань, сигналізації, кінцевих вимикачів, ланцюгів, гаків і пристосувань для підвішування деталей і надійність їх кріплення.
3.12. Чистку і ремонт обладнання, що містить залишки органічних розчинників, слід проводити після продування його повітрям або парою до повного видалення парів розчинників. При продувці необхідно включити вентиляційні пристрої, що запобігають забруднення повітря приміщення парами органічних розчинників.
3.13. Не допускати до роботи на установці очищення органічними розчинниками сторонніх осіб.
3.14. Переносити продукти і сировину слід тільки у справній тарі. Не допускається завантаження тари понад дозволеної інструкцією маси.
3.15. При приготуванні миючих розчинів слід застосовувати тільки дозволені органами охорони здоров'я миючі засоби.
3.16. При відчутті напруги на корпусі обладнання, кожусі пускорегулювальної апаратури, виникненні стороннього шуму, запаху палаючої ізоляції, мимовільної зупинки або неправильному дії механізмів і елементів устаткування його слід зупинити (вимкнути) кнопкою «Стоп» вимикача і відключити від електричної мережі за допомогою пускового пристрою. Повідомити про це безпосереднього керівника і до усунення несправності не включати.
3.17. При застосуванні води для видалення пилу зі стін, вікон і конструкцій електричні пристрої під час прибирання необхідно відключити від електричної мережі.
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При виникненні поломок обладнання необхідно:
- Негайно припинити його експлуатацію, а також подачу до нього електроенергії, газу, води, сировини;
- Доповісти про вжиті заходи безпосередньому керівнику або працівнику, відповідальному за безпечну експлуатацію обладнання, і діяти відповідно до отриманих вказівок.
4.2. У випадку аварії необхідно оповістити про небезпеку оточуючих працівників, доповісти безпосередньому керівнику про те, що трапилося і діяти відповідно до плану ліквідації аварій.
4.3. При нещасному випадку:
- Негайно організувати першу допомогу потерпілому, при необхідності викликати бригаду швидкої допомоги по телефону 103;
- Вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної або іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих чинників на інших осіб;
- Зберегти до початку розслідування нещасного випадку обстановку, якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб і не веде до катастрофи, аварії або виникнення інших надзвичайних обставин, а в разі неможливості її збереження - зафіксувати обстановку на фото або відео.
4.4. При захопленні обертовими частинами машин, стропами, вантажними гаками або іншим обладнанням частин тіла або одягу подати сигнал про припинення роботи і по можливості вжити заходів до зупинки машини (устаткування). Не слід намагатися самостійно звільнитися від захоплення, якщо є можливість залучити оточуючих.
4.5. При виникненні пожежі необхідно:
- Припинити роботу;
- Відключити електрообладнання;
- Повідомити безпосереднього або вищестоящому керівнику про пожежу і викликати пожежну охорону за телефоном 101;
- По можливості вжити заходів щодо евакуації людей і приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.
5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

5.1. Вимкнути установку та інше обладнання.
5.2. Відключити вентиляцію.
5.3. Відключити електрообладнання від мережі.
5.4. Закрити крани паропроводу, воздухопровода і водопроводу.
5.5. Перед здачею зміни перевірити справність установки і занести результати перевірки в журнал прийому і здачі зміни, повідомити керівника про несправності.
5.6. Привести в порядок робоче місце, скласти інструменти і пристосування в інструментальний ящик.
5.7. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, оглянути, привести в порядок і повісити у спеціально призначене місце.
5.8. Вимити руки і обличчя теплою водою з милом, прийняти душ.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (09.06.2013)
Переглядів: 603 | Теги: склопластик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці