Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 05:04
Головна » Статті » Мої статті

Примірна інструкція з охороні праці для вальцювальника стану гарячого прокату

Вступ


1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності на належні, безпечні та здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:
-визнає пріоритет життя і здоров'я працівників;
-встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
-встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності та видів їх діяльності;
-здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що під час укладення трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя та здоров'я або для людей, які його оточують, І навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:
-безплатне лікувально-профілактичне харчування;
-оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
-скорочення тривалості робочого часу;
-додаткову оплачувану відпустку;
-пільгову пенсію;
-оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також пов'язаних із забрудненням або таких що проводяться у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття, інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що призвело до втрати працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

- при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1 Загальні положення


1.1 Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки у прокатному виробництві, визначає порядок, способи та умови виконання вальцювальниками прокатних станів (далі вальцювальниками) покладених на них обов’язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці, на території підприємства і встановлено порядок виконання робіт.

1.2. Кожен вальцювальник повинен вивчити, знати і виконувати вимоги і положення даної інструкції в повному обсязі та дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, який діє на підприємстві; виконувати розпорядження та вказівки керівників цеху, якщо останні не суперечать вимогам безпечної організації праці.

1.3. Інструкція з охорони праці за професією видається працівнику під розписку. Ця інструкція повинна бути на робочому або спеціально відведеному місці.

1.4. Крім того, вальцювальник повинен знати і виконувати вимоги:
-технологічної Інструкції;
-положення про наряд-допуск;
-інструкції про застосування биркової системи;
-правил технічної експлуатації обладнання, що обслуговується;
-правил безпеки у газовому господарстві;
-Інструкції з охорони праці для стропальників-зачіплювачів;
-інструкції з охорони праці для суміжних професій;
-загальних правил безпеки для працівників підприємства;
-правил пожежної безпеки;
-правил електробезпеки;
-інструкції щодо використання кисню, азоту та аргону.
1.5 Постійний контроль за виконанням інструкцій та вказівок щодо безпечних методів та способів роботи проводиться начальником цеху, його заступником, механіком, енергетиком цеху, старшим змінним майстром основної виробничої дільниці та іншими керівниками виробництва.

1.6. На роботу в прокатний цех вальцювальником допускаються особи чоловічої статі не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, визнані придатними для даної роботи. Вони повинні пройти вступний інструктаж, спеціальне навчання за професією, навчання з питань охорони праці, первинний Інструктаж на робочому місці, Інструктаж з електробезпеки, спеціальні навчання для виконання робіт підвищеної небезпеки.

1.7. Кожний працівник, що знову влаштовується на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу заноситься в спеціальний журнал, а також в документ про приймання працівника на роботу. Інструктаж проводиться при відділі охорони праці підприємства.

В цеху з кожним працівником, що влаштовується на роботу, начальник цеху проводить бесіду, в якій роз'яснює особливості виробництва, правила особистої безпеки та гігієни, правила внутрішнього трудового розпорядку, ознайомлює зі шкідливими та небезпечними факторами, які характерні для даного виробництва. Після чого розпорядженням по цеху направляє його на дільницю та закріплює за відповідною особою технічного персоналу для інструктажу та навчання безпосередньо на робочому місці.

1.8. Первинний Інструктаж проводиться на робочому місці безпосереднім керівником з показом прийомів безпечного виконання робіт. Після проведення первинного інструктажу працівник, який вперше стає до роботи, розпорядженням начальника цеху закріплюється за кваліфікованим працівником для практичного навчання. Працівник, який мас кваліфікацію за даною професією, при перерві в роботі більш як 1 рік, проходить стажування від 2-х до 15 змін.

1.9. Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією, яку очолює начальник цеху або його заступник за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Лише при виявленні достатніх знань технології і безпечних прийомів праці працівник, рішенням комісії, може бути допущений до роботи за фахом.

1.10. Працівник, який не підтвердив знання Інструкції з охорони праці та прийомів безпечного виконання робіт, допускається до самостійної роботи тільки після проведення додаткового інструктажу і додаткової перевірки знань.

1.11. До самостійної роботи працівник допускається після стажування на робочому місці розпорядженням по цеху.

1.12. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися один раз в квартал, а чергові перевірки знань - раз на рік Із записом у журналі реєстрації інструктажів.

1.13. Позаплановий та цільовий інструктажі повинні проводитися згідно з вимогами Типового положення про навчання з охорони праці.

1.14 Вальцювальник повинен проходити періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

1.15 По території підприємства і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного руху. Під час пересування необхідно дотримуватися вимог знаків дорожнього руху як на території заводу, так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених місцях або по спеціальних переходах.

1.16 Вальцювальник повинен виконувати такі вимоги внутрішнього трудового розпорядку:

- перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори І отримати завдання на виконання робіт;

- виконувати тільки доручені роботи які доручені з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці;

- не приступати до роботи, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці або іншому документу, який регламентує безпечне виконання робіт;

- не допускати на робоче місце осіб, роботи яких не по в’язані з виробництвом;

- утримувати своє робоче місце І устаткування в справному стані й чистоті;

- не розпивати спиртні напої на робочому місці І на території заводу, не з'являтися на роботу в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

1.17 Вальцювальник, виявивши порушення, яке може призвести до аварії або нещасного випадку, повинен його усунути, а якщо порушення усунути не можливо, треба повідомити про нього безпосередньому керівникові.

1.18 При отриманні травми, необхідно звернутися в медпункт І повідомити про це майстра. В разі нещасного випадку з працівником йому необхідно надати першу допомогу, повідомити майстра і викликати чергового фельдшера, якщо потерпілий сам не зможе пересуватися.

Необхідно забезпечити збереження обставин, при яких стався нещасний випадок, якщо це не призведе до аварії чи інших небезпечних ситуацій.

1.19 Робочим місцем вальцювальника гарячого прокату є пульти керування клітьми та робочі дільниці клітей, де він повинен знаходитися на протязі зміни.

1.20 Кожен вальцювальник повинен знати: теорію прокатки металу та калібровки валків; конструктивні особливості станів гарячої прокатки всіх типів; будову, принцип дії, правила налагодження та технічної експлуатації станів, що обслуговуються;
-види та причини вад металу під час прокатки;
-причини виходу з ладу валків та валкової арматури;
-вимоги державних стандартів до якості металу, що підлягає прокатуванню;
-слюсарну справу. Крім того, вальцювальник повинен знати:
*прокатний цех відноситься до виробництв підвищеної небезпеки, а стани - найбільш небезпечні агрегати прокатного виробництва;
*на дільниці сконцентрована велика кількість механізмів, транспортних засобів, трубопроводів, газопроводів.
До обов'язків вальцювальника входить:

- ведення технологічного процесу прокатки гарячого металу різних марок сталі, профілів та перерізів на окремих групах клітей;

- регулювання положення валків на клітях, що обслуговуються;

- керування механізмами натискного пристрою;

- відбір проб;

- встановлення та налагодження валкової арматури;

- розбирання та збирання клітей, перевалка та налагодження валків;

- нагляд за охолодженням валків та змащенням шийок;

- участь в ремонті клітей;

- нагляд за роботою та виявлення несправностей в роботі обладнання, що обслуговується.

1.21 Основними небезпечними виробничими факторами на дільниці роботи вальцювальника є:

- розжарені заготовки, що прокатуються та можливість їх виходу в бік, за межі розкотного поля;

- деталі та вузли обладнання, що обертаються;

- машини та механізми, що рухаються;

- електричний струм та електрообладнання;

- гаряча окалина, що розлітається;

- вантажі, що переміщаються вантажопідіймальними механізмами;

- робота на висоті.

1.22 Основними шкідливими виробничими факторами с:

- Інтенсивне теплове (Інфрачервоне) випромінювання;

- підвищена температура;

- запиленість (аерозолі металів та їх сплавів);

- шкідливі гази (природний та доменний);

- шум технологічного обладнання вантажопідіймальних кранів, що рухаються;

- напруженість та монотонність праці.

1.23. В газонебезпечних місцях не дозволяється палити та користуватися відкритим вогнем.

Вальцювальник повинен додержуватися заходів електробезпеки.

1.25 Палити дозволяється в спеціально відведених для цього місцях, де повинні знаходитися баки з водою або піском.

1.26 Вальцювальник, виявивши витікання газу, обриву електропроводів, Інших несправностей в роботі обладнання, які можуть призвести до аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, повинен негайно повідомити про це майстра виробництва та вжити заходів щодо їх усунення, при цьому необхідно дотримуватися заходів особистої безпеки.

1.27 Вальцювальник повинен користуватися захисними світлими окулярами з боковинками або окулярами, що щільно притискаються до обличчя або захисним прозорим щитком Із оргскла.

1.28 Вальцювальник повинен працювати тільки у спецодязі І спецвзутті, що встановлені за нормами, та користуватися іншими засобами індивідуального захисту:

- куртка суконна (на 12 міс.) згідно з ГОСТ 12.4.045 "ССБТ. Костюмьі мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия" та ТУ

України 00309335-023-95 "Костюмы мужские для защиты от повышенных температур в металлургическом производстве";

- штани суконні (на 12 міс.) згідно ГОСТ 12.4.045 та ТУ України 00309335

- 023-95;

- черевики шкіряні (на 12 міс.) згідно з ДСТУ 2772 (ГОСТ 12.4.032) "Взуття спеціальне: з шкіряним верхом для захисту від дії підвищених температур. Технічні умови";

- вачеги (на ІмІс.) згідно з ОСТ 17-535 "Вачеги (рабочие рукавицыя).Общие технические условия" або рукавиці комбіновані ГОСТ 12.4.010- 75;

Під час виконання робіт на передчистоеих та чистоеих клітях, дротяних станах:

сапоги кирзові замість черевиків шкіряних ( на 12 міс.) згідно вимог ГОСТ 28507;

вачеги (на 1 міс.) згідно з ОСТ 17-535.

На регулюванні положення валків та керуванні натискними механізмами видається:

костюм бавовняний (на 12 міс.) згідно з ГОСТ 27575 "ССБТ. Костюмьі мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия";

черевики шкіряні (на 12 міс.) згідно з ДСТУ 2772.

рукавиці брезентові (на 1 міс.) згідно з ГОСТ 12.4.010 "ССБТ. Рукавицы специальные. Технические условия";

При обслуговуванні станів з поста керування видається тільки:

халат бавовняний (на 12 міс.) згідно з ГОСТ 12.4.132 "ССБТ. Халаты мужские. Технические условия";

рукавиці бавовняні (на 6 міс.) згідно з ГОСТ 12.4.010;

каска захисна згідно з ГОСТ 12.4.087 "ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия";

окуляри захисні згідно з ГОСТ 12.4.013 "ССБТ. Очки защитньіе. Общие технические условия" типу ЗП1-80-У;

антифони "беруші" та інші;

фільтруючі респіратори.

1.29 Вальцювальник повинен:

дотримуватися правил особистої гігієни;

вміти подавати першу (долікарняну) допомогу потерпілому від нещасного випадку;

- знати та виконувати питний режим.

1.30 Згідно з положенням про систему управління охороною праці в чорній металургії вальцювальник зобов'язаний:
не допускати виконання робіт несправним інструментом, перевіряти наявність та правильне використання засобів індивідуального захисту, огорож, контрольно-вимірювальних приладів та вантажозахватних пристроїв;
при виникненні непередбачених ситуацій припинити виконання робіт.

Якщо дозволяють обставини, прийняти самостійне рішення, а також вжити заходів щодо забезпечення безпеки поруч працюючих, відновлення нормальної робочої обстановки та повідомити про це майстра, старшого майстра, начальника дільниці або зміни;

постійно в процесі роботи перевіряти достатність заходів безпеки на робочому місці, виконувати інструкцію з охорони праці;

виконувати тільки доручену роботу з додержанням всіх вимог інструкцій з охорони праці, та вказівки майстра;

нс приступати до роботи, якщо умови її виконання не відповідають інструкції з охорони праці або іншому документу, що регламентує безпечне виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці при тимчасовому переведенні на іншу роботу;

в установленому адміністрацією порядку одержати інструкцію з охорони праці за своєю професією або з іншої дорученої роботи;

працювати тільки в спецодязі і спецвзутті, що передбачені нормами, користуватися відповідними засобами захисту та запобіжними пристроями;

утримувати своє робоче місце та обладнання в справному стані та чистоті;

про всі порушення, виявлені в процесі роботи, повідомити безпосередньому керівникові;

при одержанні хоча б незначної травми терміново звернутися в медпункт та повідомити про це майстрові;

попередити поруч працюючих, якщо їм загрожує небезпека;

додержуватися внутрішнього трудового розпорядку.

1.31 Особи, винні в порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2 Вимоги безпекн перед початком роботи


2.1 Перед початком роботи вальцювальник повинен привести свій спецодяг та спецвзуття в належний стан: куртку застібнути на всі ґудзики, черевики зашнурувати, надіти каску, волосся прибрати під головний убір, підготувати респіратор, окуляри.

2.2. Ознайомитися зі станом робочого місця та обладнання, що обслуговується, згідно з записами в агрегатному журналі. Оглянути своє робоче місце, його чистоту, стан обладнання та механізмів, інструменту, провірити огорожі, наявність первинних засобів пожежегасіння.

2.3. Оглядання робочого місця та стану обладнання проводиться з вальцювальником, який здає зміну.

2.4. Прибути на змінно-зустрічні збори, одержати завдання на виконання робіт.

2.5. Після повернення зі змінно-зустрічних зборів одержати інформацію від вальцювальника, що здає зміну, про всі зауваження та недоліки в попередній зміні.

2.6 Прийом та здача зміни повинні оформлятися підписами в журналі приймання-здачі зміни.

2.7 При виявленні несправностей, які можуть перешкоджати безпечній роботі, вальцювальник, не починаючи роботи, повинен усунути їх та доповісти майстру прокату.

До усунення несправностей розпочинати роботу не можна.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи


3.1 Запуск стана проводиться за командою старшого вальцювальника після подання довготривалого сигналу з пульта керування.

3.2 Кожна кліть запускається за командою старшого вальцювальника після його переконання в справності стана, огорож, запобіжних пристроїв, узгодження з бригадиром слюсарів, гідравліків, енергетиків, переконання у відсутності людей біля механізмів, що обертаються.

3.3. Вальцювальник повинен супроводжувати роскіт візуально при його проходженні по стану.

3.4. Початок запускання - з чистої кліті. При поданні першої заготовки та пропалюванні колібра, вальцювальник повинен супроводжувати роскіт на відстані 3-х метрів від осі прокатки та ззаду від переднього кінця знаходячись піл прикриттям передньої кліті, так як при налагодженні стана можливе викидання розкоту вбік.

3.5. Перед оглядом правого боку стана вальцювальник повинен попередити про це старшого вальцювальника.

3.6. Перехід з одного боку стана на інший дозволяється тільки по перехідним місткам.

3.7. Переходити через жолоба та рольганги можна тільки при повному зупиненні стана.

3.8. Подавання у валки розкоту з розірваними, розшарованими кінцями не дозволяється.

3.9 Вальцювальник повинен бути уважним до світлових та звукових сигналів. Подавати команди необхідно чітко, користуючись прийнятими в цеху правилами знакової сигналізації. Той, що подає команди, повинен знаходитися на видному місці.

3.10 Під час короткочасного зупинення кліті (для витягування скрапа, заміру зазору між валиками і т. ін.) необхідно разом з нею зупинити першу кліть кожної групи.

3.11 Під час короткочасного огляду кліті чи групи клітей старший вальцювальник повинен дати команду оператору поста керування на зупинення стана. Оператор повинен визвати чергового електрика машзалу, котрий після розбирання схеми керування головних приводів клітей віддає бирку старшому вальцювальнику.

3.12 Огляд поверхні валків, заміна та налагодження привалкової арматури, перевірка температури валків, промірювання калібрів та замірювання зазора між валками необхідно виконувати тільки за повного зупинення стана.

3.13 Зачищення нового калібру необхідно виконувати зі зворотнього боку (проти ходу прокату) при напрямку обертів валків кліті "вперед".

3.14 Зачищення калібрів чавунних валків необхідно виконувати наждачними каменями, що закріплені в спеціальних пристроях, на великих обертах валків. Калібр верхнього валка зачищається з вводного боку, калібр нижнього валка — з виводного боку. Під час цього не допускається знаходження людей з протилежного боку валків.

3.15. Під час зачищення калібрів обов'язково використовувати захисні окуляри.

3.16. Вальцювальник повинен слідкувати за безперервним охолодженням валків. Вода для охолодження повинна подаватися в необхідній кількості з правильним напрямком струменя.

3.17. Під час травлення проб кислотою для виявлення поверхневих вад необхідно виконувати такі міри безпеки:
-переносити бутилі з кислотою необхідно вдвох. Працівники повинні бути одягнені в суконний спецодяг та гумові чоботи;
-бутель повинен знаходитися в корзині з м'якою прокладкою;
-бутилі з кислотою повинні бути замарковані, зберігатися в окремому приміщенні, що виключають доступ сторонніх людей;
-винесення та передавання кислоти стороннім людям не дозволяється;
-під час змішування кислоти з водою наливати її необхідно тонким струменем у воду, одночасно перемішуючи;
-під час попадання кислоти на тіло необхідно якомога швидше промити вражене місце великою кількістю води та нейтралізувати місце опіку тампоном, змащеним 10%) розчином соди.

3.18.Короба з обріззю та окалиною необхідно заповнювати до лінії, яка позначена на них.

3.19. Встановлювати короба з окалиною та скрапом на передаточний візок необхідно після повного стікання води з короба на робочу площадку стана.

3.20. Під час виконання роботи щодо очищення тунелей змивання окалини під станом старший вальцювальник повинен забезпечити безпечні умови роботи, для цього необхідно:
-очистити решітку зверху;
-підготувати необхідний інструмент;
-забезпечити достатнє освітлення;
-розподілити завдання між працюючими;
-виставити людей для нагляду над місцем роботи в тунелі та призначити старшого за роботою в тунелі під час очищення;
-роботу в тунелі виконувати в складі не менше двох працівників.

3.21 Під час роботи стана перебування сторонніх людей на стані не дозволяється.

3.22 Під час проведення роботи щодо перевалки клітей

3.22.1 Перед початком роботи щодо перевалки клітей необхідно виконати наступні вимоги:
-вся пускова апаратура електродвигунів повинна бути вимкнена;
-жетон-бірка повинна знаходитися у старшого вальцювальника;
-включеними залишаються механізми, які необхідні для перевалки кліті: для горизонтальних клітий-механізм переміщення кліті, верхні нажимні гвинти, механізм затискання шпинделів, для вертикальних - механізм підіймання касети, механізм встановлення правого та лівого валка, механізм затискання шпинделей, гідрозатискачі станини.

3.22.2. Керувати перевалочним пристроїв, механізмами пересування кліті, затискачами шпинделів, нажимними гвинтами може вальцювальник, підручний вальцювальника, старший оператор даної групи клітей за розпорядженням старшого вальцювальника.

3.23.3. Операціями щодо перевалки валків (роботою крана, встановлення валків, арматури) керує старший вальцювальник.

3.22.4. Під час перевалки вертикальних клітей перед опусканням кліті на візок необхідно переконатися в надійності стопоріння обох шпинделів за шпиндельні головки.

3.22.5. За необхідності виконання робіт в небезпечній зоні (зона можливого падіння шпинделей) перед початком робіт необхідно зняти шпиндель зі шліцьових.

3.22.6. Під час заміни вертикальних валків необхідно спочатку перевірити стан ремгвинтів, за які буде підійматися вал. Ремгвинт повинен вкручуватися в ГНІЗДО на всю глибину нарізної частини.

3.22.7. Операції по заміні валків необхідно виконувати в послідовності, яка визначена технологічною інструкцією цеху.

3.22.8 Зняття та встановлення вводної та виводної арматури горизонтальних клітей повинно проводитися за допомогою спеціальної траверси.

3.22.9 При перевалці горизонтальних клітей під час монтажу та демонтажу підп'ятників під подушки нижнього валка необхідно:
- перевірити стан решітки під кліттю - решітка повинна бути очищена від скрапа та не мати небезпечних пройомів;
-піднімання вала з неприводного боку виконується тросом достатньої вантажопідіймальності через отвір в настилі верхньої площадки кліті;
-стропування нижнього валу за хвостовик з косим натягом строп не дозволяється;
-демонтаж і монтаж підп'ятників виконується за спеціальні рукоятки, які приварені до підплечників.
3.22.10. Переміщення клітей під час перевалки стана необхідно виконувати за встановленими в цеху маршрутами під керівництвом майстра.

3.22.11. Підготовлені до перевалки кліті або кліті, що відпрацювали строки необхідно встановлювати в спеціальні перевалочні ями та стенди на дільниці стана та дільниці збирання клітей.

3.22.12. На дільницях збирання клітей дозволяється встановлення клітей на підлогу між перевалочними ямами. При цьому на ямах, між якими встановлюється кліть, повинні стояти зібрані кліті.

3.22.13 Виконувати будь-які роботи на клітях, що встановлені на підлозі або на перевалочних ямах не дозволяється.

3.22.14. Всі деталі, валки, огорожі та т. Ін., що знімаються з кліті, необхідно укладати стійко на заздалегідь підготовлене місце, не захаращуючи проходи.

3.22.15. Під час роботи зверху кліті, необхідно оберігатися падіння, не скидати вниз Інструмент, деталі, не класти інструмент під ноги.

3.22.16. Для встановлення клинів кріплення шапки кліті ставити на дошки, що закладені між подушками валків не дозволяється.

3.22.17. Після закінчення робіт щодо перевалки всі огородження повинні бути встановлені як на стані, так і на допоміжних механізмах. Всі люки, пройоми в плитовому настилі повинні бути закриті, інструментні пристосування покладені на місце, робоча площадка прибрана.

3.23 Під час виконання робіт щодо розбурювіння клітей, прибирання браку, недокатів

3.23.1.Розбурювання клітей, прибирання брака, недокатів необхідно виконувати при відключених механізмах та головних електродвигунах стана, під керівництвом майстра.

3.23.2. Прибирання браку, недокатів проводиться цепними стропами згідно схем стропування.

3.23.3. Транспортування браку та недокатів довжиною до 12 м виконувати одним краном, від 12 м до 36 м - двома кранами, більше 36 м - трьома кранами над рольгангом у спеціально відведене місце в цеху.

3.23.4. Транспортування двома або більше кранами виконується під керівництвом майстра.

3.23.5. Газове різання браку, недокатів та проб повинні проводити вальцювальники, що пройшли навчання, та мають право керуватися газовим різаком.

3.23.6. Проводити газове різання браку, недокатів, проб в промасленому спецодязі не дозволяється.

3.24 Прибирання окалини біля робочих клітей з рольгангів проводити тільки під час зупинення стана.

3.25 Вальцювальнику не дозволяється: стояти спиною до працюючої кліті;
-працювати під час відсутності або несправності захисних огороджень та кожухів;
-спиратися або сідати на огорожі ям, приямків, на перила перехідних містків;
-відкривати або знімати огорожі під час роботи стана, з частин механізмів стана, що обертається;
-заходити під робочі кліті, шпинделі та інші пристрої під час роботи стана;
-під час перенесення проб класти кліщі з пробою на плечі;
-проводити очищення жолобів під рольгангами, за кліттю та перед нею під час одночасного проведення ремонтних робіт на рольгангу.

3.26 Лід час експлуатації електромеханічних візків

3.26.1 Перед виконанням робіт щодо переміщення вантажів електромеханічним візком необхідно виконати наступні вимоги:
*перевірити справність шляхів пересування, тупиків, настилів, упорів, наявність габаритів на шляху пересування;
*перевірити стан настилу на рамі візка, наявність та справність захисних щитків, наявність напису про вантажопідйомність візка;
*перевірити справність пульту керування візка, біля кнопок повинен бути чіткий напис або знак, що вказує напрям руху візка. Якщо на пульту керування висить табличка "Не включати! Працюють люди!" до роботи на візку не приступати;
*перевірити стан ізоляції шлангового електрокабелю живлення, звукової сигналізації, заземлення електроустановки візка, системи блокіровок;
*одержати у майстра виробництва ключ-бирку візка; вставляти ключ в замок-вимикач необхідно безпосередньо перед початком роботи візком;
*переконавшись, що на шляху пересування візка немає людей, включити візок та випробувати його на холостому ходу.

3.26.2 Підчас виконання роботи візком необхідно:

- вантаж на візок вкладати надійно, стійко, згідно технологічних карт;

- не допускати перебільшення габаритних розмірів платформи та перебільшення вантажопідіймальності візка;

- при вкладанні вантажу стояти збоку від напрямку руху візка;

- нестійкі вантажі кріпити спеціально призначеними для цього пристосуваннями;

- при перевезенні нестійких предметів встановлювати допоміжні упори;

- не допускати ударів візка в тупики та обмежувальні упори;

- в разі виявлення несправностей в роботі візка негайно припинити роботу, доповісти майстру виробництва, не поновлювати роботу до повної ліквідації несправностей;

- ключ-бирку держати при собі, не залишати в замку без нагляду.

3.26.3 Після закінчення роботи на візку по перевезенню вантажів необхідно поставити візок на місце стоянки, здати ключ-бирку оператору з записом в журнал видання ключа-бирки електромеханічного візка.

3.27 Під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт

3.27.1. Під час виконання підкранових робіт необхідно використовувати тільки справні і випробувані чалкові і вантажозахватні пристрої з клеймом або биркою, на яких зазначена вантажопідйомність, дата випробування та номер. Використання випадкових пристосувань, ланцюгів і т. ін. не дозволяється.

3.27.2. Не дозволяється користуватися тарою (коробкою, контейнерами і т.ін.) без маркування її маси, при відсутності або ослабленні цапф, серег, а також талями, що мають зовнішні дефекти.

3.27.3. Перебування людей у зоні дії вантажопідіймальних механізмів не дозволяється.

3.27.4. При стропуванні вантажу чалковими пристосуваннями потрібно переконатися в надійному закріпленні їх на гаку крана.

3.27.5 Обв'язувати і зачеплювати вантаж необхідно чалковими пристосуваннями, які відповідають масі вантажу, що підіймається, з дотриманням схем стропування.

3.27.6. При обв’язуванні вантажу чалкові канати або ланцюги повинні накладатися без вузлів, петель, перекручувань.

3.27.7. Для зачіплювання вантажу необхідно використовувати канати І ланцюги з довжиною, що забезпечує кут нахилу між вітками не більш як 90°

3.27.8 Невикористані для зачіплення вантажів кінці канатів І ланцюгів необхідно закріпити.

3.27.9 Перед поданням сигналу на підйом вантажу необхідно:

- перевірити, що на вантажі, який підіймається, немає незакріплених деталей та інструменту;

- переконатися, що вантаж не може під час підйому зачепитися, а також втому, що він незатиснений.

3.27.10 Під час піднімання вантажу він повинен бути попередньо піднятий на висоту не більш як 200-300 мм для перевірки правильності стропування і надійності дії гальма.

3.27.11 Розворот вантажу при переміщенні його магнітною шайбою необхідно робити сухою дерев'яною палицею, а під час проведення робіт у вологих місцях надягати гумові рукавиці.

3.27.12 Для безпечного виконання робіт не дозволяється:
*проводити стропування (зачеплення) вантажів, на які відсутні схеми стропування (зачеплення), вантажів, маса яких перевищує вантажопідіймальність крана, тельфера, чалкових пристосувань без бирок, а також вантажів, засипаних, завалених, примерзлих, закріплених болтами або зварюванням І тих, що знаходяться в нестійкому положенні;
*переміщати вантаж в тарі, заповненій вище її бортів (висота наповнення повинна бути на 100 мм нижче країв її бортів);
*користуватися для закріплення ланцюга і троса прутками, болтами і т. інше.;
*поправляти ударами молотка, лома та іншими предметами чалкові канати і ланцюги на вантажі, що підіймається;
*утримувати, чалкові І вантажозахватні пристрої, що зісковзують при підйомі вантажу. При виявленні зісковзування негайно дати сигнал про опускання вантажу;
*знаходитися під час підіймання вантажу, а також на тому, що переміщається;
*знаходитися під час підіймання вантажу в безпосередній близькості між вантажем і стінкою, колоною або устаткуванням;
*відтягати вантаж і тримати ланцюги, канати, гаки під час підіймання, переміщення або відпускання вантажу, контейнерів, коробок і т.ін.;
*підкладати підкладки рукою під висячий вантаж;
*піднімати і перевозити вогненебезпечні матеріали, кисневі балони без спеціально пристосованих для цих цілей контейнерів;
*кантувати коробки з відтягненням;
*піднімати вантаж, при косому натязі троса, каната;
*вивантажувати і складати вантажі в межах габариту шляхів або на проході;
*під час навантаження в автомашини переміщати вантаж над кабіною, а також знаходитися в кузові при навантаженні та розвантаженні автомашини;
*підніматися на крани і підкранові колії.

3.27.13 Чалкові пристосування можна знімати з гака, що знаходиться на висоті не більш як 0,2 м від підлоги чи помосту.

3.27.14. При використанні електромостового крана під час перевалок, ремонтів, ліквідації неполадків, команда машиністу крана подасться однією особою.

3.27.15. Піднімання забурених розкотів проводиться ланцюгами після порізки затиснутих кінців.

3.27.16. При зніманні короткого прокату з обводної лінії необхідно користуватися справними кліщами або ланцюжком з гаком.

3.27.17. Холодні розкоти дозволяється перевозити кліщами, заздалегідь порізавши їх довжиною до 2-х метрів.

3.27.18. Строповка недокатів кліщами повинна проводитися захопленням за середину.

3.27.19. Знімання короткого прокату виконувати при виключених роликах, при цьому ставати на рольганг не дозволяється.

3.28 Газобезпека

3.28.1. Вальцювальник зобов'язаний знати, що природний газ - без кольору, без запаху, невидимий і не містить отруйних речовин, однак при високих концентраціях діє задушливо на організм людини. Для визначення наявності природного газу в повітрі робочих приміщень до нього домішують речовину, що легко випаровується, рідина (етилмеркаптан), яка має неприємний запах. Наявність від 5 до 15% природного газу в суміші з повітрям вибухонебезпечно. Така суміш займається від незначних джерел вогню.

3.28.2. Гранично допустима концентрація природного газу в повітрі робочих приміщень складає 0,4% в об'ємі за метаном. Місця, де можливе виділення природного газу, відносяться до 1У групи газонебезпечних місць.

3.28.3 Всі входи в газонебезпечні місця повинні бути закриті дверми із замками. На дверях вивішують попереджувальні плакати «Газонебезпечно!».

3.28.4 Проведення вогневих робіт, а також паління і використання відкритого вогню поблизу газопроводів І шланг із включеним газом не дозволяється.

3.28.5 Обдувати природним газом спецодяг не дозволяється.

3.28.6 Не допускається перебування людей біля повітронагрівачів, газопроводів, перекидних клапанів та інших пристроїв, де можливе виділення газу.

3.29 Електробезпека

3.29.1. Вальцювальник повинен пам'ятати, що приводи механізмів, які обслуговуються живляться напругою 380 В. Напруга понад 42 В небезпечна для життя, особливо в умовах підвищеної вологості, запиленості, в приміщеннях з металевою підлогою.

3.29.2. Торкатися руками до струмопровідних предметів, до оголених електропроводів, тролей не дозволяється.

3.29.3. Вальцювальнику не дозволяється брати участь у будь-яких ремонтах електроустаткування, ліній електропередач, вставляти І виймати запобіжники, користуватися несправними рубильниками й автоматами, робити заміну перегорілих ламп освітлення І сигналізації.

3.29.4. Входити в камери трансформаторів, заходити за огорожі електроустаткування, у приміщення щитів напруги 220-380 В вальцювальнику не дозволяється.

3.29.5. Про всі намічені несправності електроустаткування необхідно негайно доповідати майстрові або черговому електрикові.

3.29.6. Рубильники, пульти і шафи керування та інші електричні апарати повинні бути завжди закриті.

3.29.7. Всі механізми з електроприводом повинні мати заземлення.

3.29.8 Поливати водою електричний кабель, електродвигуни та інше електроустаткування не дозволяється.

3.30 Пожежна безпека

3.30.1 Вальцювальники зобов'язані знати і дотримуватися правил пожежної безпеки.

3.30.2 При виявленні пожежі або її ознак ( поява диму) необхідно негайно повідомити про це в пожежну охорону пожежною сигналізацію, встановленою на підприємстві, або телефоном. До прибуття пожежної охорони необхідно негайно приступити до ліквідації пожежі наявними в цеху засобами.

3.30.3 Основними засобами гасіння с вода, пара підтиском, вогнегасники, сухий пісок, азбестові штори і т. інше.

3.30.4 Вуглекислотні ручні вогнегасники марок ОУ-1, ОУ-5, ОУ-6 можуть бути застосовані для гасіння майже всіх видів твердих і рідких горючих речовин, у тому числі й електроустановок. Для гасіння невеликих загорянь горючих і тліючих матеріалів можуть застосовуватися пінні вогнегасники марок ОП-5. Застосовувати вогнегасники ОП-5 для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, І речовин, котрі займаються при попаданні на них води (карбід кальцію, калій, натрій) не дозволяється.

3.31 Порядок повідомлення адміністрації про випадки травмування або раптових захворювань, факти порушення технологічного процесу й інших небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що загрожують життю і здоров'ю працівників

3.31.1. Про кожен нещасний випадок на виробництві потерпілий або очевидець нещасного випадку повинен негайно повідомити безпосередньому керівникові або Іншій посадовій особі.

3.31.2. При одержанні травми і за необхідності відвідування медпункту вальцювальник повинен одержати письмове направлення у майстра.

3.31.3. При одержанні звільнення від роботи або лікарняного листа необхідно повідомити про це майстрові.

3.31.4 При виникненні під час роботи непередбачених небезпечних ситуацій необхідно припинити виконання робіт, прийняти по можливості самостійні рішення І вжити заходів щодо забезпечення безпеки та відновлення нормальної роботи, негайно повідомити майстра.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи


4.1. Здати змінникові робоче місце чистим, устаткування І механізми в справному стані. Інструмент та чалкові пристрої прибрати в спеціально відведене місце.

4.2. Ознайомити змінника з ходом роботи у своїй зміні, неполадками, що мали місце, розпорядженнями по роботі, що надійшли.

4.3. Доповісти майстрові про здачу зміни і зробити запису журналі здачІ-приймання зміни.

4.4. Згідно встановленого маршруту направитися в АБК, прийняти душ та переодягнутися.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1. Вальцювальник повинен знати план ліквідації аварій в частині, яка відноситься до місця його роботи.

5.2. Вальцювальник повинен знати причини, що можуть призвести до аварійних ситуацій при роботі на стані і вміти їх ліквідувати.

5.3. 3 появою передаварійної ситуації вальцювальник повинен вжити необхідні заходи, щодо їх ліквідації, і повідомити про це майстра.

5.4. Вальцювальник повинен вміти користуватися засобами пожежегасіння (пісок, вогнегасники та Інші первинні заходи).

5.5 Ознаками аварійної ситуації є:

- поява запахів газу, горілої Ізоляції, а також диму на робочих дільницях;

поява сторонніх шумів під час роботи технологічного устаткування газо- та паропроводів, систем подання кисню та стиснутого повітря;

- Іскріння електропроводки кабелю, електродвигунів, а також інші ознаки несправностей електрообладнання;

- різке падіння або повна відсутність тиску в водопроводах, газо- та паропроводах, системах подання кисню та стиснутого повітря;

- спрацювання аварійної сигналізації.

5.6 При загорянні електропроводки, електроприладів, електрообладнання їх необхідно:

відключити від мережі;

гасити піском або порошковими вогнегасниками.

5.7. При загорянні пально-мастильних речовин гасити полум'я водою не дозволяється. Для цього необхідно використовувати землю, пісок, вогнегасники.

5.8. ДІЇ вальцювальника у випадку аварії в газовому господарстві в зв'язку з пошкодженням газопроводів, колектора, коробок газових рекуператорів, дроселей на газозмішувальній станції, цехової засувки, газозапірної арматури, а також пропускання газу у великій кількості і т. ін. такі:

негайно доповісти старшому майстру зміни про аварію;

визвати телефоном 04 газорятувальну службу;

вивести людей із загазованої зони;

призупинити технологічний процес;

в разі необхідності викликати змінних інженерів кисневого цеху, пожежну охорону, медичну службу;

надати першу допомогу постраждалим.

5.9 В разі затоплення відстойників.

При затопленні відстійників окапини насосної станції стана, їх відсіків або пориву всмоктувальних трубопроводів вальцювальник повинен:

повідомити по гучномовному зв'язку про затоплення відстійника, викликати чергового водопроводника, електромонтера, доповісти майстрові виробництва;

закрити вентилі та засувки системи гарячого та холодного водопостачання, які закріплені за дільницею;

призупинити технологічний процес;

аварійні роботи виконувати за затвердженим планом ліквідації аварій разом з черговими слюсарями та електромонтерами під керівництвом майстра виробництва додержуючись вимог правил з охорони праці, биркової системи;

надати першу допомогу постраждалим.

5.10 Вальцювальник повинен бути ознайомлений з порядком надання першої допомоги особам потерпілим від дії електричного струму, опіків, отруєнь, при пораненнях і вміти на практиці надати першу допомогу.

Основними умовами надання першої допомоги від дії електричного струму, а також при інших нещасних випадках є: швидкість дії, спритність. Зволікання, довга підготовка до надання допомоги може призвести до смерті потерпілого. Ніколи не можна відмовлятися від надання першої допомоги потерпілому.

5.11 Перша допомога постраждалому

5.11.1 При ударах, переломах і травмах.

5.11.1.1 Необхідно вивести (винести) постраждалого з місця події в безпечне місце.

5.11.1.2. Оглянути ушкодження постраждалого, визначити його стан.

5.11.1.3. При ударах перша допомога полягає в застосуванні та накладенні тугої пов'язки. На забите місце кладуть "холод" (гумовий пузир з льодом, снігом або з холодною водою). Якщо немає льоду чи снігу на забите місце кладуть складену в декілька шарів марлю, тканину або хустину, змочені в холодній воді. Використавши "холод" протягом 15-20 хвилин забите місце слід туго забинтувати. Поверх пов'язки можна знову покласти "холод" на 1-1,5 години.

При ударах голови - постраждалий може втратити свідомість, що вказує на струс мозку. До прибуття лікаря постраждалий повинен знаходитися в лежачому положенні. Для того, щоб постраждалий не задихнувся, необхідно повернути його голову вбік і пальцем, обмотаним марлею чи рушником, звільнити порожнину рота.

5.11.1.4 При переломах необхідно забезпечити нерухомість місця перелому, щоб зменшити біль і запобігти подальшому зміщенню кісток. Це досягається накладенням на ушкоджену частину тіла шини та пов'язки, чим забезпечується нерухомість. Для цього використовують готові стандартні шини або підручний матеріал (палку, дошку, кусок фанери, лінійку).

При накладанні шини необхідно виконувати правило: забезпечити нерухомість щонайменше двох суглобів - одного вище місця перелому, другого нижче, а при переломі великих кісток - трьох.

При відкритому переломі кінцівок необхідно розрізати брюки або рукав, припинити кровотечу. Накласти на рану пов'язку та приступити до накладення шини.

При закритому переломі шини накладаються поверх одягу.

5.11.1.5 При одержанні дрібних ушкоджень або мікротравми необхідно ушкоджені місця обробити настоянкою йоду та закрити антисептичною пов'язкою (наклейкою).

5.11.2 При опіках.

5.11.2.1 Надання першої допомоги постраждалому полягає перш за все в гасінні одягу. Потім обережно знімають обгорілий одяг, залишаючи його там, де він прилип до тіла. На ділянку опіку накладають стерильну пов'язку. Для запобігання зараження не дозволяється торкатися руками опіків шкіри.

5.11.2.2. При тяжких і великих опіках необхідно постраждалого завернути в чисте простирадло або тканину, не роздягаючи його, напоїти теплим чаєм та забезпечити йому спокій до прибуття лікаря.

5.11.2.3. При опіках очей слід робити холодні примочки розчином борної кислоти (півчайної ложки на стакан води).

5.11.2.4. При хімічних опіках глибина пошкоджень тканин постраждалого в значній мірі залежить від тривалості дії хімічних речовин на них, тому важливо швидко зменшити концентрацію хімічної речовини. Для цього місце хімічного опіку негайно промивають великою кількістю води з-під крана на протязі 15-20 хвилин. При попаданні в очі твердих часток хімічних речовин, їх необхідно видалити вологим тампоном.

5.11.3 При тепловому ударі.

5.11.3.1 При тепловому ударі постраждалого необхідно вивести (винести) в прохолодне приміщення, в тінь, забезпечити приплив свіжого повітря.

5.11.3.2. Необхідно покласти постраждалого так, щоб його голова була вище тулуба, розстібнути одяг, прикладати на голову холодні примочки, змочити груди холодною водою, дати понюхати нашатир.

5.11.3.3. Якщо постраждалий знаходиться при свідомості необхідно дати йому випити 15-20 краплин настоянки валеріани. Якщо дихання слабке або відсутнє, а пульс не прощупується, необхідно негайно провести штучне дихання, непрямий масаж серця і терміново викликати лікаря.

5.11.4 При ураженні електричним струмом.

5.11.4.1 Перш за все необхідно швидко звільнити постраждалого від дії електричного струму - відключити відповідну частину електрообладнання, перерізати чи перерубати провід (при напрузі до 1000 В) або відтягти постраждалого від струмопровідних частин, скинути з нього провід. При цьому необхідно додержуватися застережливих заходів, щоб самому не попасти під напругу. Відтягти постраждалого від струмопровідних частин можна взявшись за його одяг, причому, якщо він сухий або сухою тканиною. Перерізати провід можна тільки інструментом з ізольованими ручками, перерубати сокирою з дерев'яною ручкою.

5.11.4.2. Після звільнення від дії - струму надання першої допомоги постраждалому залежать від його стану.

5.11.4.3. Для визначення стану потерпілого необхідно: покласти його на спину, розстібнути одяг, перевірити наявність дихання, пульсу. Стан постраждалого повинен бути визначений швидко - за 15-20 с.

5.11.4.4. Якщо постраждалий після звільнення від електричного струму знаходиться при свідомості, то йому необхідно забезпечити повний спокій і спостерігати за пульсом та диханням протягом 2-3 годин або до прибуття лікаря, якого необхідно негайно викликати.

5.11.4.5. При відсутності свідомості, необхідно розстібнути пояс та одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, давати нюхати нашатир, бризкати в обличчя водою, розтирати та зігрівати тіло.

5.11.4.6. При відсутності дихання і пульсу необхідно провести штучне дихання І непрямий масаж серця.
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (20.01.2012)
Переглядів: 1435 | Теги: вальцювальник стану гарячого прокат | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці