Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.10.2018, 06:18
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для слюсаря із складання металоконструкцій

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Слюсар із складання металоконструкцій - це професія підвищеної небезпеки, до якої висуваються додаткові вимоги охорони праці, які включають в себе спеціальні вимоги щодо навчання, атестації, допуску до самостійної роботи, інструктажу з охорони праці та періодичної перевірки знань за професією і безпеки праці.
1.2. До виконання роботи за професією слюсар із складання металоконструкцій (далі - слюсар) допускається працівник не молодше 18 років, що має необхідну теоретичну і практичну підготовку, що пройшов медичний огляд і не має протипоказань за станом здоров'я, що пройшов вступний і первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці , навчання за спеціальною програмою, стажування на робочому місці протягом 2-14 змін, атестований кваліфікаційною комісією і отримав допуск до самостійної роботи.
1.3. Слюсар повинен періодично, не рідше одного разу на рік, проходити навчання і перевірку знань вимог охорони праці та отримувати допуск до робіт підвищеної небезпеки.
1.4. Слюсар, незалежно від кваліфікації і стажу роботи, не рідше одного разу на три місяці повинен проходити повторний інструктаж з охорони праці; в разі порушення ним вимог охорони праці, а також при перерві в роботі більше ніж на 30 календарних днів, він повинен пройти позаплановий інструктаж.
1.5. Протягом трудової діяльності слюсар повинен проходити періодичний медичний огляд відповідно до чинного законодавства.
1.6. Слюсар, який не пройшов своєчасно інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці, до самостійної роботи не допускається.
1.7. Слюсар, допущений до самостійної роботи зі складання металоконструкцій, повинен знати: призначення і правила застосування слюсарних і контрольно-вимірювальних інструментів. Способи заточення і заправки слюсарного інструменту. Прийоми виконання слюсарних операцій і процес складання металоконструкцій. Пристрій і правила експлуатації підйомно-транспортних механізмів. Технологічний процес, способи і прийоми складання, підгонки, перевірки і правки металоконструкцій. Властивості, марки і сортамент матеріалів, що застосовуються і труб. Способи з'єднань деталей під зварювання. Правила та види маркування зібраних вузлів. Способи розмітки місць під установку базових деталей і вузлів металоконструкцій. Конструктивну будову пристроїв, що застосовуються при складанні. Вимоги, що пред'являються до виконуваних робіт. Правила роботи з газовим різаком і електрозварювальних апаратом. Способи вивірки сталевих конструкцій. Будову та правила налагодження ручних пневматичних машин. Правила, норми та інструкції з охорони праці та пожежної безпеки. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Способи надання першої допомоги при нещасних випадках. Правила внутрішнього трудового розпорядку організації.
1.8. Слюсар, який показав незадовільні навички і знання вимог охорони праці при виконанні своїх професійних обов'язків, до самостійної роботи не допускається.
1.9. Слюсар, спрямований для участі у виконанні невластивих його професії робіт, повинен пройти цільовий інструктаж з безпечного виконання майбутніх робіт.
1.10. Слюсарю забороняється користуватися інструментом, пристроями та обладнанням, безпечного поводження з яким він не навчений.
1.11. Під час роботи на слюсаря можуть шкідливо діяти, в основному, такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:
- Рухомі і обертові частини інструменту, який застосовує, машин, обладнання;
- Гострі кромки, задирки, шорсткості на поверхні деталей і вузлів, інструменту;
- Електричний струм, шлях якого в разі замикання може пройти через тіло людини (наприклад, при роботі несправним або незаземленим електроінструментом);
- Нагріті до високої температури поверхні (наприклад, під час пайки або зварювання деталей);
- Недостатня освітленість робочого місця.
1.12. Слюсар під час роботи повинен користуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
1.13. Для попередження можливості виникнення пожежі слюсар повинен дотримуватися вимог пожежної безпеки сам і не допускати порушення цих вимог іншими працівниками; курити дозволяється лише в спеціально відведених для цього місцях.
1.14. Слюсар зобов'язаний дотримуватися трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку; слід пам'ятати, що вживання спиртних напоїв, як правило, призводить до нещасних випадків.
1.15. Слюсар повинен дотримуватися встановленого для нього режим робочого часу і часу відпочинку.
1.16. Для попередження можливості захворювань слюсарю слід дотримуватися правил особистої гігієни, в тому числі, перед прийомом їжі необхідно ретельно мити руки з милом.
1.17. У разі захворювання, поганого самопочуття слюсарю слід повідомити про свій стан безпосереднього керівника і звернутися за медичною допомогою.
1.18. Якщо з будь-ким з працівників стався нещасний випадок, то потерпілому необхідно надати першу допомогу, повідомити про те, що трапилося керівнику і зберегти обстановку події, якщо це не створює небезпеки для оточуючих.
1.19. Слюсар, при необхідності, повинен вміти надати першу допомогу, користуватися медичною аптечкою.
1.20. Слюсар, який допустив порушення або невиконання вимог інструкції з охорони праці, розглядається, як порушник виробничої дисципліни і може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а в залежності від наслідків - і до кримінальної; якщо порушення пов'язане з заподіянням матеріального збитку, то винний може залучатися до матеріальної відповідальності в установленому порядку.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи слюсар повинен надіти спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що відповідають характеру майбутньої роботи.
2.2. Спецодяг повинен бути відповідного розміру, чистої і не утрудняти рухів.
2.3. Перш ніж приступати до роботи слід перевірити стан робочого місця; якщо воно не прибрано або захаращені, необхідно вжити заходів до очищення і привести його в порядок; крім того, слюсарю потрібно переконатися в наявності вільного проходу, справності статі і підставки під ноги.
2.4. Перед початком роботи слюсар повинен оглянути інструмент, машини, механізми, які будуть використовуватися в роботі і переконатися в їх повній справності.
2.5. Перед використанням ріжучого інструменту слід перевірити його стан і надійність кріплення; використання ріжучого інструменту з дефектами не допускається.
2.6. Перед початком роботи потрібно переконатися в достатності і рівномірності освітлення робочого місця; крім того, повинні бути відсутніми різкі тіні, а деталі і ріжучий інструмент повинні бути чітко помітні.
2.7. Слюсар повинен особисто переконатися в тому, що всі заходи, необхідні для забезпечення безпеки майбутньої роботи виконані.
2.8. Слюсар не приступить до роботи, якщо у нього є сумніви в забезпеченні безпеки виконання майбутньої роботи.

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Слюсар, що у хворобливому або перевтомленому стані, а також під впливом алкоголю, наркотичних речовин або ліків, притуплюють увагу і реакцію, не приступить до роботи, так як це може призвести до нещасного випадку.
3.2. Всі роботи зі складання металоконструкцій слюсар повинен виконувати відповідно до технологічної документації.
3.3. При виконанні складальних робіт слюсарю слід користуватися тільки справним інструментом.
3.4. Ручний слюсарний інструмент повинен бути по можливості закріплений за слюсарем для індивідуального користування.
3.5. Інструмент на робочому місці повинен бути розташований так, щоб виключалася можливість його скочування і падіння.
3.6. Розміри зіву (захвата) гайкових ключів не повинні перевищувати розмірів головок болтів (граней гайок) більше ніж на 0,3 мм; при цьому не допускається застосування підкладок при зазорі між площинами губок і головок болтів або гайок більш допустимого; робочі поверхні гайкових ключів не повинні мати збитих скосів, а рукоятки - задирок; при отвертиваніі і загортання гайок і болтів забороняється подовжувати гайкові ключі додатковими важелями, другими ключами або трубами; при необхідності потрібно застосовувати ключі з довгими рукоятками.
3.7. Викрутка повинна вибиратися по ширині робочої частини (лопатки), що залежить від розміру шліца в головці гвинта або шурупа.
3.8. Поверхні металевих ручок кліщів повинні бути гладкими (без вм'ятин, зазубрин і задирок).
3.9. Бойки молотків повинні мати гладку, злегка опуклу поверхню без косини, відколів, вибоїн, тріщин і задирок.
3.10. Ручки молотків та іншого інструменту ударної дії повинні виготовлятися з сухої деревини твердих листяних порід (берези, дуба, бука, клена, ясена, горобини) без сучків і косослоя або з синтетичних матеріалів, що забезпечують експлуатаційну міцність і надійність в роботі; не слід використовувати рукоятки, виготовлені з м'яких та крупнослоістих порід дерева (ялини, сосни тощо), а також з сирої деревини; рукоятки повинні мати по всій довжині в перерізі овальну форму, бути гладкими і не мати тріщин; до вільного кінця рукоятки повинні дещо потовщуватись щоб уникнути вислизання з рук; вісь рукоятки повинна бути строго перпендикулярна поздовжньої осі інструменту; клини для зміцнення інструменту на рукоятці повинні виконуватися з м'якої сталі, і мати насічки (йоржі).
3.11. Працювати інструментом, рукоятки якого посаджені на загострені кінці (напилки, шабери тощо) без металевих бандажних кілець, забороняється.
3.12. Інструмент ударної дії (зубила, борідки, просічки, керни тощо.) Повинен мати гладку потиличну частину без тріщин, задирок, наклепу та скосів; на робочому кінці інструменту не повинно бути пошкоджень.
3.13. Для запобігання можливості попадання в очі твердих частинок при роботі інструментом ударної дії слюсарю необхідно користуватися захисними окулярами.
3.14. Слюсар, який працює з ручним електроінструментом, повинен знати про те, що за ступенем захисту електроінструмент випускається наступних класів:
I - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають ізоляцію і штепсельна вилка має заземлювальний контакт;
II - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію;
III - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають під іншою напругою.
3.15. Електроінструмент, що живиться від мережі, повинен бути забезпечений незнімним гнучким кабелем (шнуром) зі штепсельною вилкою; кабель в місці введення до електроінструмента повинен бути захищений від стирання і перегинів еластичною трубкою з ізоляційного матеріалу; трубка повинна бути закріплена в корпусних деталях електроінструмента повинна виступати з них на довжину не менше п'яти діаметрів кабелю.
3.16. Під час роботи кабель електроінструменту повинен бути захищений від випадкового пошкодження і зіткнення з металевими гарячими, вологими і масляними поверхнями або предметами.
3.17. При користуванні електроінструментом його кабель не слід натягувати, перекручувати та перегинати, а також ставити на нього вантаж; кабель по можливості потрібно підвішувати.
3.18. Встановлювати робочу частину електроінструменту в патрон і вилучати її з патрона, а також регулювати інструмент слід тільки після відключення його від мережі штепсельною вилкою та повної зупинки.
3.19. Видаляти стружку або тирсу руками під час роботи електроінструмента забороняється; стружку слід видаляти тільки після повної зупинки інструмента.
3.20. При роботі електродрилем предмети, що підлягають свердлінню, необхідно надійно закріплювати.
3.21. Щоб уникнути травмування торкатися руками обертового ріжучого інструменту забороняється.
3.22. Під час свердління електродрилем із застосуванням важеля для натиску необхідно стежити за тим, щоб кінець важеля не спирається на поверхню, з якої можливо його зісковзування; використовувати в якості важелів випадкові предмети не допускається.
3.23. Не слід залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до мережі, а також передавати його особам, які не мають права з ним працювати.
3.24. При роботі ручним пневмоінструментом слюсар повинен знати і виконувати наступні вимоги безпеки:
3.24.1. Для пневматичного інструменту повинні застосовуватися гнучкі шланги; не слід використовувати шланги, що мають ушкодження.
3.24.2. Приєднувати шланги до пневматичного інструмента та з'єднувати їх між собою необхідно за допомогою ніпелів або штуцерів та стяжних хомутів; кріпити шланги дротом забороняється.
3.24.3. На повітропідвідному трубопроводі повинна бути запірна арматура; підключення шланга до магістралі та інструменту, а також його від'єднання повинні проводитися при закритій запірній арматурі.
3.24.4. Клапан увімкнення пневматичного інструмента повинен легко і швидко відкриватися і закриватися і не пропускати повітря в закритому положенні.
3.24.5. Шланг, що підводить стиснене повітря до пневмоінструменту повинен бути розміщений так, щоб була виключена можливість випадкового пошкодження або наїзду на нього транспорту; натягувати і перегинати шланги пневмоінструменту під час роботи забороняється; не допускається також перетинання їх тросами, кабелями та рукавами газозварювання.
3.24.6. При роботі пневматичним інструментом тримати його за робочу частину забороняється; переносити пневматичний інструмент дозволяється тільки за рукоятку; використовувати для цієї мети шланг або робочу частину інструменту можна.
3.24.7. Під час перерв у роботі, обриві шлангів і всякого роду несправності слід негайно припинити доступ стиснутого повітря до пневматичного інструмента (закрити запірну арматуру).
3.25. При роботі на свердлильному верстаті слюсарю необхідно виконувати наступні вимоги безпеки:
3.25.1. Щоб уникнути захоплення обертовими частинами дриля слюсарю не слід:
- Надягати ремені передачі при включеному електродвигуні; надягати ремені дозволяється шляхом повороту шківа при відключеному електродвигуні;
- Користуватися патронами, інструментом і пристосуваннями, що встановлюються для роботи в шпиндель верстата, мають виступаючі частини;
- Поправляти патрон і свердло, а також знімати з них стружку і братися за них руками під час обертання;
- Замінювати інструмент, прибирати стружку і переставляти оброблювану деталь при обертанні шпинделя верстата.
3.25.2. При роботі центровим свердлом видаляти стружку з отвору дозволяється тільки після зупинки верстата і відведення свердла.
3.25.3. Щоб уникнути ударів і поранень необхідно:
- Просвердлюють деталь правильно і надійно закріплювати на столі верстата за допомогою лещат або спеціального кондуктора можливо ближче до площини столу, а лещата і кондуктор, в свою чергу, надійно кріпити до столу верстата;
- Стіл верстата закріплювати в необхідному для роботи положенні.
3.25.4. Для попередження поломки свердла і поранення слюсаря його осколками необхідно:
- Свердло до оброблюваної деталі підводити тільки після включення станка так, щоб воно легко торкнулося поверхні оброблюваної деталі;
- Під час свердління наскрізних отворів, коли свердло підходить до виходу, просвердлювати отвір з уповільненою подачею;
- Під час свердління тонких деталей щільно стягувати їх для того, щоб запобігти відносне зміщення.
3.25.5. Щоб уникнути нещасних випадків слюсарю забороняється:
- Утримувати просвердлюють деталь руками, притискати її до столу верстата; свердлити без укріплення дозволяється тільки важкі деталі при невеликому діаметрі отвору;
- Виконувати сторонні роботи в зоні роботи верстата, а також складувати в цій зоні вироби, заготовки та інші предмети;
- Зупиняти верстат, коли свердло знаходиться в отворі; для цього потрібно спочатку вивести свердло з отвору і тільки після цього зупинити верстат.
3.26. При роботі на ручних ножицях слюсар повинен виконувати наступну послідовність виконання операцій і запобіжних заходів: покласти лист на стіл до упору; однією рукою притиснути лист до столу; іншою рукою опустити важіль-ножедержатель.
3.27. Під час різання металу на ножицях слюсарю потрібно стежити за щільним приляганням листа до столу ножиць, а також за станом ножів: ножі повинні бути сухими.
3.28. При заточуванні слюсарного інструменту і деталей на заточний верстаті слюсар повинен дотримуватися таких вимог безпеки:
- Для захисту людей в разі розриву абразивного круга він повинен бути укладений в захисний сталевий кожух з відкритою частиною, необхідної для роботи;
- Робота зі знятим кожухом і знаходження слюсаря в площині обертання кола забороняється;
- Заточувати предмет повинно проводитися через плавно, без ударів; натискати на круг слід без зусиль;
- Не допускається гальмувати обертовий круг натисканням на нього яким-небудь предметом;
- Обробляти дрібні деталі слід із застосуванням спеціальних пристосувань і оправок, що виключають можливість поранення рук;
- Для попередження нещасних випадків, пов'язаних з видаленням оброблюваної деталі з рук слюсаря, необхідно деталь стійко розташовувати на подручніке і надійно утримувати в руках;
- Заточний верстат з горизонтальною віссю обертання кола повинен бути обладнаний захисним екраном з оглядовим вікном;
- Для попередження травмування очей відлітають з великою швидкістю твердими частинками, слюсарю необхідно користуватися захисними окулярами.
3.29. При управлінні підйомно-транспортним устаткуванням з підлоги, строповке і переміщенні вантажу слюсар повинен виконувати наступні вимоги безпеки:
- обв'язку і зачіпку вантажу можна робити тільки відповідно до встановлених способами стропування;
- Не можна піднімати вантаж, маса якого вище вантажопідйомності, зазначеної на трафареті вантажопідйомної машини;
- Обв'язку вантажу потрібно виробляти так, щоб виключити можливість випадання окремих частин вантажу і забезпечити його стійке положення при переміщенні;
- При підйомі і опусканні вантажу поблизу частин будівлі, обладнання не можна перебувати самому та допускати перебування інших людей між вантажем і частинами будівлі, споруди, обладнання;
- При виявленні неправильної і ненадійною обв'язки вантажу, його слід опустити і зробити строповку знову;
- Вантаж потрібно піднімати плавно, без розгойдування; не можна переміщати вантаж над людьми;
- На місце укладання вантажу слід попередньо укласти підкладки, щоб стропи було легко і без пошкоджень витягнути з-під вантажу;
- При перервах в роботі і після закінчення її не можна залишати вантаж у підвішеному стані.
3.30. Під час роботи слюсар повинен вести себе спокійно і витримано, уникати конфліктних ситуацій, які можуть викликати нервово-емоційне напруження і відбитися на безпеці праці.
3.31. Під час роботи слюсарю слід бути уважним, не відволікатися від виконання своїх обов'язків.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В аварійних ситуаціях

4.1.У разі виявлення порушень вимог охорони праці, які створюють загрозу здоров'ю або особистої безпеки, слюсар повинен звернутися до керівника робіт і повідомити йому про це; до усунення загрози слід припинити роботу і покинути небезпечну зону.
4.2.При виявленні в процесі роботи несправностей застосовуваного інструмента або обладнання роботу слід негайно припинити і повідомити про це свого безпосереднього керівника. Продовжувати роботу з використанням несправного інструменту або обладнання не дозволяється.
4.3. Якщо під час підйому або переміщення вантажу буде помічена несправність вантажопідйомної машини, то необхідно негайно припинити підйом або переміщення вантажу, опустити його на підлогу і повідомити про те, що трапилося особи, відповідальної за безпечне проведення робіт кранами, а також особи, відповідальної за утримання вантажопідіймальних машин у справному стані.
4.4. При раптовій зупинці вантажопідйомної машини внаслідок зникнення електричної напруги в мережі або заклинювання рухомих частин необхідно негайно відключити машину від мережі вимикачем.
4.5. При нещасному випадку, отруєнні, раптовому захворюванні необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, викликати лікаря за телефоном 103 або допомогти доставити потерпілого до лікаря, а потім повідомити керівника про те, що трапилося.
4.6.Слюсар повинен уміти надавати першу допомогу при пораненнях; при цьому він повинен знати, що будь-яка рана легко може забруднитися мікробами, що знаходяться на ранить предмета, шкірі потерпілого, а також в пилу, на руках надає допомогу і на брудному перев'язному матеріалі.
4.7. Надаючи першу допомогу при пораненні, необхідно дотримуватися таких правил:
4.7.1. Не можна промивати рану водою або навіть яким-небудь лікарським препаратом, засипати порошком і змащувати мазями, тому що це перешкоджає загоєнню рани, викликає нагноєння і сприяє занесенню в неї бруду з поверхні шкіри.
4.7.2. Потрібно обережно зняти бруд з шкіри навколо рани, очищаючи рану від країв назовні, щоб не забруднювати рану; очищену ділянку шкіри потрібно змастити йодом і накласти пов'язку.
4.8. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити наявний в аптечці перев'язувальний пакет.
4.9. При накладенні перев'язувального матеріалу не слід торкатися руками тієї його частини, яка повинна бути накладена безпосередньо на рану; якщо перев'язувального пакета чомусь не виявилося, то для перев'язки можна використовувати чисту хустку, чисту тканину і т.п .; накладати вату безпосередньо на рану не можна.
4.10. На те місце тканини, яке накладається безпосередньо на рану, потрібно накапати декілька крапель йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а потім покласти тканину на рану; надає допомогу повинен вимити руки або змастити пальці йодом; торкатися до самої рани навіть вимитими руками не допускається.
4.11. Перша допомога потерпілому повинна бути надана негайно і безпосередньо на місці події, відразу ж після усунення причини, що викликала травму, використовуючи медикаменти і перев'язувальні матеріали, які повинні зберігатися в аптечці.
4.12.Аптечка повинна бути укомплектована перев'язувальними матеріалами та медикаментами, у яких не закінчився термін реалізації; аптечка повинна знаходитися на видному та доступному місці.
4.13. При виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури і т.п.) необхідно негайно повідомити про це пожежну охорону за телефоном 101.
4.14. До прибуття пожежної охорони потрібно вжити заходів щодо евакуації людей, майна і приступити до гасіння пожежі.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1.Після закінчення роботи слід вимкнути обладнання, провести його чистку, попередньо відключивши його від електричної мережі за допомогою рубильника, витерти і змастити труться; можна виробляти обдувку обладнання та одягу стисненим повітрям.
5.2. Використані під час роботи і при збиранні ганчірки, дрантя слід скласти в спеціальний металевий ящик з кришкою.
5.3.Після закінчення роботи слід зняти спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту і прибрати їх у встановлене місце зберігання, при необхідності - здати в прання, чистку.
5.4. Про всі помічені в процесі роботи неполадки і несправності застосовуваного інструменту та обладнання, а також про інші порушення вимог охорони праці слід повідомити своєму безпосередньому керівнику.
5.5. Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з милом, при необхідності прийняти душ.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (13.02.2014)
Переглядів: 370 | Теги: Слюсар із складання металоконструкц | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці