Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 25.05.2019, 04:20
Головна » Статті » Мої статті

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для працівника кухні

 

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

                                                                                                                                                                                                         установи, закладу освіти)

___________________ № _____

                                                                                                                                                                                           (число, місяць, рік)

                                                                                                                                                                                  М.П.                _____________________

                                                                                                                                                                                                                                     (Підпис)                                         

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №______

для працівника кухні

 

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До роботи на кухні допускаються особи, які пройшли вступний ін­структаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці й отримали пер­шу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.2.  Допуск до самостійної роботи здійснюється керівником робіт піс­ля стажування працівників під керівництвом досвідченого наставника на протязі двох діб.

1.3.  Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку. Не допускайте знаходження на робочому місці сторонніх осіб, роз пиття спиртних напоїв, куріння, роботи в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

1.4.  Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, і на яку видамо завдання, не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.5. У процесі роботи можлива поява наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, стосовно яких необхідно дотримуватись заходів безпеки: рухомі механізми, рух повітря, недостатня освітленість робочої зони, можливість появи небезпечної електричної напруги на струмопровідних частинах обладнання, гострі кути, задирки на обладнанні й тарі, дія ріжучих предметів, падіння тари.

1.6.  З метою запобігання пожежі та електротравм утримуйте в чистоті обладнання та приміщення, слідкуйте за справністю заземлюючих при­строїв,   за   наявністю  діелектричних   килимків   біля   електрообладнання, знайте розміщення та вмійте користуватись засобами пожежогасіння.

1.7.  При виявленні несправності обладнання, пристосувань інструмен­ту, а також при пожежі, порушенні норм безпеки, аварії або травмуванні працівників негайно повідомте про це керівника.

1.8.  Необхідно знати і застосовувати заходи усунення небезпеки і на­дання першої (долікарської) допомоги потерпілому.

1.9.  Не усувайте самі несправностей електромережі та електрооблад­нання.

1.10. Не працюйте на несправному обладнанні.

1.11.  Спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, які видаються працівникові у встановленій формі, повинні зберігатися у спеціально відве­дених місцях з дотриманням правил гігієни і використовуватись у відповід­ності з призначенням.

1.12. У процесі роботи дотримуйтесь правил гігієни:

-  дотримуйтесь особистої чистоти, чистоти одягу, взуття та інших за­собів захисту;

- утримуйте в чистоті технологічне обладнання;

- замінюйте спецодяг при його забрудненні;

-  відпочивайте, вживайте їжу у спеціально відведених для цього міс­цях;

-  перед вживанням їжі знімайте спеціальний (санітарний) одяг, мийте руки водою з милом;

-  при поганому самопочутті, пошкодженні шкіри у вигляді поранень, опіків, нагноєнь звертайтесь до медпункту, невеликі пошкодження обробіть антисептичним розчином і накладіть пов'язку із бинту.

1.13.  Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть відпові­дальність згідно з чинним законодавством.

1.14.  Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров'я людей, які його оточують.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.   Одягніть і приведіть у порядок спецодяг. Вийміть із кишень спецодягу гострі, зайві предмети.

2.2. Звільніть робоче місце від сторонніх предметів.

2.3.  Перевірте цілісність контурів заземлення, занулення.

2.4.  Перед початком роботи газового обладнання перевірте наявність газу у приміщенні, наявність тяги, герметичність газопроводу, положення газових кранів. При виявленні запаху газу не запалюйте сірників, не вми­кайте і не вимикайте газових приладів, викличте аварійну газову службу.

2.5.  Тягу перевіряйте тягоміром або за відхиленням стрічки тонкого паперу, піднесеного до оглядового вікна газового обладнання. Не працюйте на газовому обладнанні при відсутності тяги.

2.6.  Огляньте обладнання, перевірте правильність складання його де­талей, надійність кріплення.

2.7.  Перевірте справність терморегулятора та перемикачів електропечі (електрошафи).

2.8. Перевірте наявність води у водогоні.

2.9.  Негайно зупиніть роботу обладнання, вимкніть електрообладнан­ня, якщо корпус обладнання опинився під напругою.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконуйте тільки доручену роботу.

3.2. При ручній обробці дотримуйтесь наступних правил:

- при роботі з ножем тримайте ніж лезом від себе;

-  розкривання та розпаковку тари здійснюйте з використанням спеці­ального інструменту;

- консервні банки відкривайте спеціальним ключем;

- розробку мороженого м'яса та риби здійснюйте після їх розмороження;

- при смаженні напівфабрикатів накладайте їх на сковороду з нахилом від себе;

-  встановлювати на плитні котли на газову плиту і знімати їх повинні два робітники, використовуючи для цього спеціальні рукавиці або сухий рушник;

-  мийте та чистіть посуд від залишків їжі за допомогою скребків, щіток-йоршиків.

3.3.  Не підігрівайте їжу в герметичне закритому посуді.

3.4.  При закладанні у киплячий жир картоплі та інших овочів не допу­скайте потрапляння води.

3.5.  Кришки котлів для приготування страв, каструль та іншого на плитного посуду із гарячою їжею відкривайте обережно рухом на себе.

3.6.  Не переносьте сировини, продуктів у несправній тарі. Переносьте продукти в жорсткій тарі, одягнувши рукавиці.

3.7.  Відкривайте крани пальників і запалюйте газове обладнання тіль­ки при палаючому запальнику.

3.8.Забороняється працювати біля електропечі (електрошафи, електросковороди) з голими руками, без спеціальних рукавиць.

3.9.  Не працюйте несправним інструментом, держаки повинні мати за­побіжні виступи.

3.10.  Не використовуйте емальованого посуду з пошкодженою емал­лю.

3.11.  Алюмінієвий і дюралюмінієвий посуд використовуйте тільки для приготування і короткочасного зберігання їжі.

3.12. Заливайте жир в жаровню, сковороду до їх ввімкнення.

3.13.  Не працюйте з електрообладнанням, біля якого немає діелектри­чних килимків.

3.14. Слідкуйте за надійністю кріплення дверцят камер печі на петлях.

3.15.  Не працюйте на м'ясорубці без завантажувальної воронки і запо­біжного кільця над отвором для завантаження.

3.16.   Завантажуйте обладнання сировиною рівномірно, невеликими порціями.

3.17.  Направляйте продукт всередину робочої камери обладнання спе­ціальним пристосуванням - лопатками.

3.18.  Видаляйте продукти, що застрягли, тільки після повної зупинки електродвигуна і робочих органів машини.

3.19.  Не тримайте ножа в руках при операціях, не зв'язаних з нарізан­ням продуктів.                                                    

3.20. Не залишайте ножа в оброблюваній сировині.

3.21. Користуйтесь спеціальними інвентарними підставками.

3.22.  При виникненні у процесі роботи електрообладнання шуму, сту­ку, гудіння, його необхідно вимкнути і викликати майстра по обслуговуван­ню (механіка).

3.23.  Негайно зупиніть роботу обладнання і вимкніть електроенергію, якщо корпус обладнання опинився під напругою.

3.24.  Не дозволяється працювати з електрошафою із несправними тер­морегуляторами, із знятими кожухами, які закривають прилади та електрокомунікації.

3.25. Не залишайте без нагляду працююче обладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Закрийте крани пальників газового обладнання і загальний газовий кран.

4.2. Вимкніть електрообладнання, перемикачі, рубильники.

4.3. Перекрийте крани на водогоні.

4.4.  Чистіть і мийте обладнання після його охолодження, повісьте на пусковий пристрій попереджувальний плакат: "Не вмикати", "Працюють люди" (для попередження запуску обладнання сторонніми працівниками).

4.5.  Приберіть робоче місце.

4.6. Про виявлені недоліки повідомте адміністрацію.

5 .Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.  При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, зупиніть роботу обладнання, забезпечте огорожу не­безпечної зони, попередьте тих, хто працює поруч, про небезпеку; при не­обхідності вжийте заходів для евакуації працюючих із небезпечної зони.

5.2.  Попередьте про випадок адміністрацію, до ліквідації аварії самі не (приступайте.

5.3.  При нещасному випадку надайте першу (до лікарську) допомогу потерпілому і вжийте заходів по наданню медичної допомоги.

 

_____________________________      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

                                                                                                                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

                                                                                                                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

                                                                                                                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (01.01.2011)
Переглядів: 6850 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці