Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 06:59
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при монтажі стелажів

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Монтаж стелажів - це робота підвищеної небезпеки. До працівників, які виконують цю роботу, висуваються додаткові вимоги охорони праці, які включають в себе спеціальні вимоги щодо навчання, атестації, допуску до самостійної роботи, інструктажу з охорони праці та періодичної перевірки знань з безпеки праці.
1.2. До роботи з монтажу стелажів допускаються працівники не молодше 18 років, які мають необхідну теоретичну і практичну підготовку, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я, що пройшли вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці та навчання за спеціальною програмою, атестовані кваліфікаційною комісією і отримали допуск на право виконання цієї роботи.
1.3. Працівник, який виконує монтаж стелажів (далі - працівник), повинен періодично, не рідше одного разу на рік, проходити навчання і перевірку знань вимог охорони праці та одержувати допуск до робіт підвищеної небезпеки.
1.4. Працівник, незалежно від кваліфікації та стажу роботи, не рідше одного разу на три місяці повинен проходити повторний інструктаж з охорони праці; у разі порушення ним вимог охорони праці, а також при перерві в роботі більш ніж на 30 календарних днів, він повинен пройти позаплановий інструктаж.
1.5. Працівник, який не пройшов своєчасно інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці, до самостійної роботи не допускається.
1.6. Працівник, допущений до самостійної роботи з монтажу стелажів, повинен знати: види стелажів, їх призначення, пристрій і конструктивні особливості. Державні стандарти та інші нормативні документи, що регламентують вимоги до конструкції, установки й монтажу стелажів. Номенклатуру деталей, складальних одиниць і конструктивних елементів стелажів. Нормативні вимоги, що пред'являються до приміщень для установки стелажів, в тому числі, до підлоги та стін приміщень. Технологію виконання робіт зі складання та монтажу стелажів. Призначення і правила застосування слюсарного, електричного та контрольно-вимірювального інструменту. Правила підйому і переміщення деталей, складальних одиниць і конструктивних елементів стелажів вручну і c допомогою вантажопідйомного обладнання та механізмів. Обов'язки та порядок взаємодії членів бригади, що виконує монтаж стелажів (при виконанні монтажу стелажів в складі бригади). Правила, норми та інструкції з охорони праці та пожежної безпеки. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Способи надання першої допомоги при нещасних випадках. Правила внутрішнього трудового розпорядку організації.
1.7. Для того щоб працівник був допущений до самостійної роботи, він повинен пройти стажування під керівництвом досвідченого працівника для набуття практичних навичок роботи з монтажу стелажів.
1.8. Працівник, виявив незадовільні знання та навички безпечного виконання робіт з монтажу стелажів, до самостійної роботи не допускається.
1.9. Працівник повинен виконувати тільки ті роботи, які доручені йому в установленому порядку; не слід користуватися інструментом, пристроями та обладнанням, з якими він не має навичок безпечного поводження.
1.10. Працівник, направлений для участі в невластивих його професією (посадою) роботах, повинен пройти цільовий інструктаж з безпечного виконання майбутніх робіт.
1.11. Під час роботи з монтажу стелажів на працівника можуть впливати, в основному, такі небезпечні й шкідливі виробничі фактори:
- Розташування робочого місця на висоті (наприклад, при монтажі висотних стелажів);
- Падаючий з висоти інструмент, деталі, складальні одиниці, елементи конструкцій монтованих стелажів;
- Відлітаючі тверді частинки (наприклад, при пробиванні отворів в бетоні, при забиванні анкерних болтів для кріплення стелажів до підлоги і т.д.);
- Гострі кромки, задирки, шорсткості на поверхні деталей, складальних одиниць, елементів конструкцій стелажів, а також застосовуваного інструменту та обладнання;
- Рухомі і обертові частини застосовуваного інструмента, машин, устаткування;
- Електричний струм, шлях якого в разі замикання може пройти через тіло людини (наприклад, при роботі несправним або незаземлённим електроінструментом);
- Незахищені рухливі (обертові) елементи, частини, вузли вантажопідйомного обладнання та механізмів;
- Фізичні перевантаження (наприклад, при переміщенні вручну важких деталей і складальних одиниць стелажів);
- Недостатня освітленість робочого місця.
1.12. Для попередження несприятливого впливу на здоров'я працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, він повинен користуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
1.13. Працівник зобов'язаний дотримуватися трудову і виробничу дисципліну, правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.14. Працівник повинен дотримуватися встановлених для нього режими праці та відпочинку.
1.15. Для попередження можливості виникнення пожежі працівник повинен дотримуватися вимог пожежної безпеки сам і не допускати порушення цих вимог іншими працівниками; курити дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях.
1.16. Для попередження можливості захворювань працівникові слід дотримуватися правил особистої гігієни, в тому числі, перед прийомом їжі необхідно ретельно мити руки з милом.
1.17. У разі захворювання, поганого самопочуття, недостатнього відпочинку працівнику слід повідомити про свій стан безпосередньому керівнику і звернутися за медичною допомогою.
1.18. Якщо з будь-ким з працівників стався нещасний випадок, то потерпілому необхідно надати першу допомогу, повідомити про подію керівнику і зберегти обстановку події, якщо це не створює небезпеки для оточуючих.
1.19. Працівник, при необхідності, повинен вміти надати першу допомогу, користуватися медичною аптечкою.
1.20. Працівник, який допустив порушення або невиконання вимог інструкції з охорони праці, розглядається, як порушник виробничої дисципліни і може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а залежно від наслідків - і до кримінальної; якщо порушення пов'язане з заподіянням матеріального збитку, то винний може залучатися до матеріальної відповідальності у встановленому порядку.

2. Вимоги з охорони праці перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи слід надіти спецодяг, спецвзуття та інші необхідні для роботи засоби індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
2.2. Спецодяг повинен бути відповідного розміру, чистою і не утрудняти рухів.
2.3. До монтажу стелажів слід приступати тільки після попереднього вивчення особливостей приміщення і проведення спеціальних розрахунків, щоб надалі монтажні роботи можна було здійснити відповідно до правильним розрахунком числа рівнів і секцій, параметрів глибини і ширини полиць, жорсткості конструкцій, величини навантаження, можливості вільного доступу до товарам (вантажам) і т.д.
2.4. Перед початком роботи необхідно ретельно перевірити приміщення, в якому буде проводитись монтаж стелажів на предмет його відповідності передбачуваним навантаженням.
2.5. При огляді приміщень особливу увагу слід приділяти їх полам, які повинні повністю відповідати чинним стандартам для монтованих стелажів.
2.6. Підлога приміщень, де встановлюються стелажі, повинен бути рівним, без ухилів, нерівностей, прихованих порожнеч і інших дефектів; підлога повинна мати достатню міцність і витримувати вагу стелажів з максимально можливою завантаженням.
2.7. Перш ніж приступати до роботи, слід перевірити стан робочого місця; якщо воно не прибрано або захаращене, необхідно вжити заходів до очищення і привести його в порядок; крім того, працівникові потрібно переконатися в наявності вільних проходів.
2.8. Після отримання завдання на виконання монтажних робіт працівники зобов'язані виконати наступне:
2.8.1. Підібрати, оглянути і підготувати до роботи технологічну оснастку, інструмент, прилади, машини, механізми, устаткування, засоби підмощування, які будуть використовуватися в роботі, і переконатися в їх повній справності.
2.8.2. Оглянути деталі, складальні одиниці та конструктивні елементи стелажів, призначені для монтажу, і переконатися в їх комплектності та відсутність у них будь-яких дефектів. На деталях стелажів не допускаються тріщини будь-якого виду, розшарування і задирки.
2.8.3. При виявленні будь-яких несправностей або дефектів слід повідомити про них своєму безпосередньому керівнику і не приступати до роботи до їх усунення.
2.9. Перед початком роботи потрібно переконатися в достатності і рівномірності освітлення робочого місця; крім того, повинні бути відсутніми різкі тіні, а деталі та інструмент повинні бути чітко помітні.
2.10. Монтаж висотних стелажів, коли існують ризики, пов'язані з можливим падінням працівника з висоти 1,8 м і більше, повинен здійснюватися відповідно до плану виробництва робіт на висоті з оформленням відповідного наряду-допуску.
2.11. При монтажі висотних стелажів перед початком роботи на висоті повинні бути підготовлені відповідні системи забезпечення безпеки робіт на висоті, в тому числі, страхувальні системи.
2.12. Працівники, які виконують монтаж стелажів на висоті, повинні знати, що в якості прив'язі в страхувальних системах використовується страхувальна прив'язь. Використання безлямкового запобіжних поясів заборонено через ризик травмування або смерті внаслідок ударної дії на хребет працівника при зупинці падіння, випадання працівника з запобіжного пояса або неможливості тривалого статичного перебування працівника у запобіжному поясі в стані зависання.
2.13. Для обмеження доступу працівників і сторонніх осіб в зони підвищеної небезпеки, де можливе падіння з висоти, травмування падаючими з висоти матеріалами, інструментом та іншими предметами, а також частинами конструкцій, що знаходяться в процесі спорудження, монтажу або розборки, необхідно забезпечити їх огородження.
2.14. При неможливості встановлення загороджень для обмеження доступу працівників в зони підвищеної небезпеки, відповідальний виконавець (виробник) робіт повинен здійснювати контроль місця знаходження працівників і забороняти їм наближатися до зон підвищеної небезпеки.
2.15. Сходи та драбини перед застосуванням повинні пройти огляд відповідальним виконавцем робіт.
2.16. Під час перевірки справності та стійкості драбин, сходів, які будуть використовуватися під час роботи, слід пам'ятати про наступне:
2.16.1. Конструкція приставних сходів і драбин повинна виключати можливість зсуву та перекидання їх при роботі.
2.16.2. При використанні драбин на гладких опорних поверхнях (паркет, метал, плитка, бетон) на нижніх кінцях повинні бути надіті башмаки з гуми або іншого неслизького матеріалу.
2.16.3. При установці приставних сходів в умовах, коли можливе зміщення її верхнього кінця, останній необхідно надійно закріпити за стійкі конструкції.
2.17. Підмости та інші пристосування для виконання робіт на висоті повинні бути виготовлені за типовими проектами і взяті організацією на інвентарний облік; на інвентарні підмостки повинен матися паспорт заводу-виробника.
2.18. Помости висотою до 4 м допускаються до експлуатації після їх приймання керівником робіт з відміткою в журналі прийому та огляду риштувань та помосту.
2.19. У місцях піднімання працівників на підмостки повинні розміщуватися плакати із зазначенням схеми їх розміщення і величин допускаються навантажень, а також схеми евакуації працівників у разі виникнення аварійної ситуації.
2.20. Підйомники, навантажувачі й інший промисловий транспорт і засоби механізації, що беруть участь в монтажі стелажів, перед початком роботи повинні пройти в установленому порядку щозмінне технічне обслуговування та перевірку справності відповідно до вимог експлуатаційної документації.
2.21. Перед початком роботи працівник повинен особисто переконатися в тому, що всі заходи, необхідні для забезпечення безпеки майбутньої роботи виконані.
2.22. Працівник не повинен ставати до роботи, якщо у нього є сумніви в забезпеченні безпеки виконання майбутньої роботи.
2.23. Не допускається приступати до виконання роботи по монтажу стелажів:
2.23.1. При наявності несправностей у застосовуваного інструмента, приладів, пристосувань, механізмів, устаткування, технологічної оснастки, засобів підмощування, засобів захисту працюючих, а також при виявленні дефектів деталей, складальних одиниць і конструктивних елементів стелажів, призначених для монтажу.
2.23.2. При несвоєчасному проведенні чергових випробувань технологічного оснащення, інструментів і пристосувань.
2.23.3. При несвоєчасному проведенні чергових випробувань або закінчення терміну експлуатації засобів захисту працюючих.
2.23.4. При недостатній освітленості робочих місць і підходів до них.
2.23.5. При виявленні під час перевірки статі неприпустимих ухилів, нерівностей, прихованих порожнеч і інших дефектів.
2.23.6. При невідповідності підлоги, стін чи приміщення в цілому чинним стандартам і передбачуваним навантаженням.

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Працівник, що знаходиться у хворобливому або переутомлённом стані, а також під впливом алкоголю, наркотичних речовин або ліків, притуплюють увагу і реакцію, не приступить до роботи, так як це може призвести до нещасного випадку.
3.2. Під час роботи працівник повинен вести себе спокійно і витримано, уникати конфліктних ситуацій, які можуть викликати нервово-емоційне напруження і відбитися на безпеці праці.
3.3. Під час роботи працівнику слід бути уважним, не відволікатися від виконання своїх обов'язків.
3.4. Всі роботи з монтажу стелажів працівник повинен виконувати відповідно до технологічної документації.
3.5. Перед монтажем стелажів при перевірці підлоги і стін приміщення за допомогою лазерного нівеліра працівникові слід завчасно вивчити інструкцію з його експлуатації та дотримуватися підвищеної обережності.
3.6. При роботі з лазерним нівеліром не допускається попадання лазерного променя в очі працівників; роботу слід виконувати в спеціальних захисних окулярах для захисту очей від лазерного випромінювання, що поставляються в комплекті з приладом (або придбаних окремо).
3.7. При роботі з лазерним нівеліром не вирішується:
3.7.1. Використовувати нивелир не за призначенням, визначеним інструкцією по експлуатації.
3.7.2. Направляти лазерний промінь на працівників.
3.7.3. Працювати з приладом без захисних окулярів.
3.8. Розміщення матеріалів, деталей, складальних одиниць, конструктивних елементів стелажів, інструменту, обладнання, технологічного оснащення в межах робочої зони не повинно обмежувати проходів до робочих місць.
3.9. При перенесенні інструменту, матеріалів, деталей, складальних одиниць і конструктивних елементів стелажів працівники зобов'язані дотримуватися встановлених норм підйому і переміщення важких речей вручну; виробництво вантажно-розвантажувальних робіт допускається при дотриманні гранично допустимих норм разового підйому тягарів: чоловіками - не більше 50 кг; жінками - не більше 15 кг.
3.10. Працівникам слід дотримуватися підвищеної обережності при знаходженні і роботі в зоні маневрування навантажувачів, самохідних підйомників та іншого промислового транспорту та засобів механізації, що беруть участь у виконанні монтажних робіт.
3.11. При монтажі стелажів працівникам необхідно користуватися тільки справним інструментом.
3.12. Ручний слюсарний інструмент повинен бути по можливості закріплений за кожним працівником для індивідуального користування.
3.13. Інструмент на робочому місці повинен бути розташований так, щоб виключалася можливість його скочування і падіння.
3.14.Розміри зіву (захвата) гайкових ключів не повинні перевищувати розмірів головок болтів (граней гайок) більше ніж на 0,3 мм; при цьому не допускається застосування підкладок при зазорі між площинами губок і головок болтів або гайок більш допустимого; робочі поверхні гайкових ключів не повинні мати збитих скосів, а рукоятки - задирок; при відкручування і загортанні гайок і болтів забороняється подовжувати гайкові ключі додатковими важелями, другими ключами або трубами; при необхідності потрібно застосовувати ключі з довгими рукоятками.
3.15. Викрутка повинна вибиратися по ширині робочої частини (лопатки), що залежить від розміру шліца в головці гвинта або шурупа.
3.16. Поверхні металевих ручок кліщів повинні бути гладкими (без вм'ятин, зазубрин і задирок).
3.17. Бойки молотків повинні мати гладку, злегка опуклу поверхню без косини, відколів, вибоїн, тріщин і задирок.
3.18. Ручки молотків та іншого інструменту ударної дії повинні виготовлятися з сухої деревини твердих листяних порід (берези, дуба, бука, клена, ясена, горобини) без сучків і косослоя або із синтетичних матеріалів, що забезпечують експлуатаційну міцність і надійність в роботі.
3.19.Не слід використовувати рукоятки, виготовлені з м'яких і крупнослоістих порід дерева (ялини, сосни тощо), а також з сирої деревини; рукоятки повинні мати по всій довжині в перетині овальну форму, бути гладкими і не мати тріщин.
3.20.До вільного кінця рукоятки повинні дещо потовщуватись щоб уникнути вислизання з рук; вісь рукоятки повинна бути строго перпендикулярна поздовжньої осі інструменту; клини для зміцнення інструменту на рукоятці повинні виконуватися з м'якої сталі, і мати насічки (йоржі).
3.21.Працювати інструментом, рукоятки якого посаджені на загострені кінці (напилки, шабери та ін.) Без металевих бандажних кілець, не допускається.
3.22. Інструмент ударної дії (зубила, борідки, просічки, керни тощо.) Повинен мати гладку потиличну частину без тріщин, задирок, наклепу та скосів; на робочому кінці інструменту не повинно бути пошкоджень.
3.23. Для запобігання можливості попадання в очі твердих частинок при роботі інструментом ударної дії працівникові необхідно користуватися захисними окулярами.
3.24. Працівник, який працює ручним електроінструментом, повинен знати про те, що за ступенем захисту електроінструмент випускається наступних класів:
I - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають ізоляцію і штепсельна вилка має заземлювальний контакт;
II - електроінструмент, у якого всі деталі , що знаходяться під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію;
III - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають під іншою напругою.
3.25. Електроінструмент, який живиться від мережі, повинен бути забезпечений незнімним гнучким кабелем (шнуром) зі штепсельною вилкою; кабель в місці введення в електроінструмент повинен бути захищений від стирання і перегинів еластичною трубкою з ізоляційного матеріалу; трубка повинна бути закріплена в корпусних деталях електроінструмента і виступати з них на довжину не менше п'яти діаметрів кабелю.
3.26. Під час роботи кабель електроінструменту має бути захищений від випадкового пошкодження і зіткнення з металевими гарячими, вологими і масляними поверхнями або предметами.
3.27. При користуванні електроінструментом його кабель не слід натягувати, перекручувати та перегинати, а також ставити на нього вантаж; кабель по можливості потрібно підвішувати.
3.28. Встановлювати робочу частину електроінструменту в патрон і вилучати її з патрона, а також регулювати інструмент слід тільки після відключення його від мережі штепсельною вилкою та повної зупинки.
3.29. Видаляти стружку або тирсу руками під час роботи електроінструмента забороняється; стружку слід видаляти тільки після повної зупинки інструмента.
3.30. При роботі електродрилем предмети, що підлягають свердлінню, необхідно надійно закріплювати.
3.31. Щоб уникнути травмування торкатися руками обертового ріжучого інструменту не допускається.
3.32. При свердлінні електродрилем із застосуванням важеля для натиску необхідно стежити за тим, щоб кінець важеля не спирається на поверхню, з якої можливо його зісковзування; використовувати в якості важелів випадкові предмети не допускається.
3.33. Не слід залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до мережі, а також передавати його працівникам, які не мають права з ним працювати.
3.34. При монтажі стелажів слід враховувати їх призначення, специфіку складських приміщень і дотримуватися мінімально допустимі відстані, встановлені для проїздів, проходів і підходів до стелажів діючими стандартами та проектною документацією для конкретного типу стелажів. Крім цього, працівникам також слід дотримуватися встановлених обмеження по висоті монтованих стелажів, за кількістю їх секцій і ярусів, а також інші наявні обмеження.
3.35. Головний проїзд в будівлі складу по основному напрямку вантажного потоку повинен бути шириною не менше 1,8 м і поперечні проходи проти дверних прорізів - шириною не менше цих прорізів, проходи уздовж стін і між стелажами і штабелями - шириною не менше 0,8 м.
3.36 . Між стелажами, стелажами і обладнанням або стіною будівлі повинні бути розриви не менше 1 м.
3.37. При розміщенні вантажів у складських приміщеннях площею до 100 м² допускається розміщення вантажів на стелажах і навалом в штабелях впритул до бічних стін приміщень та до стін, протилежним входів в приміщення, за умови відсутності на стінах складських приміщень навісний електроапаратури, систем управління пожежогасінням, а також прилеглих до стін люків у підлозі і кабельних каналів.
3.38. При монтажі стелажів працівники зобов'язані:
3.38.1. Використовувати для проходу та роботи спеціально підготовлені системи доступу і засоби підмощування.
3.38.2. При загортанні гайок користуватися гайковим ключем, відповідним їх розмірами.
3.38.3. Перевіряти відповідність отворів при фланцевому з'єднанні тільки за допомогою конусних оправок і складальних пробок.
3.38.4. Не допускати знаходження людей під конструкціями, що монтуються.
3.39. Монтаж висотних стелажів повинен проводитися за нарядом-допуском з дотриманням послідовності, передбаченої планом виконання робіт на висоті.
3.40. Роботи на висоті повинні проводитися зі спеціально призначених для кожного виду робіт і мають захисні огородження допоміжних пристосувань (драбин, сходів, підмостків, вишок, платформ тощо), які слід встановлювати так, щоб була відсутня необхідність переміщення центру ваги працівника за межі робочої майданчики (габарити) цих пристосувань. Монтаж високорозташованих елементів стелажів і робота на висоті з випадкових підставок (ящиків, бочок) не допускається.
3.41. Працівники, які виконують роботи на висоті, зобов'язані користуватися захисними касками з застебнутим підборідним ременем. Внутрішня оснастка і підборіддя ремінь повинні бути знімними і мати пристрої для кріплення до корпусу каски. Підборідний ремінь повинен регулюватися по довжині, спосіб кріплення повинен забезпечувати можливість його швидкого від'єднання і не допускати самовільного падіння або зсуву каски з голови працюючого.
3.42. Враховуючи, що падіння з висоти, в тому числі, з драбин, сходів, підмостків і т.п. є найбільш поширеною причиною травматизму на виробництві, працівникам необхідно особливу увагу виявляти до безпечної організації свого робочого місця на висоті.
3.43. Організація робочого місця повинна забезпечувати стійке положення і свободу руху працівника, візуальний контроль і безпеку виконання технологічних операцій.
3.44. Не слід працювати тривалий час в незручній робочій позі (наприклад, з витягнутими або високопіднятою руками), яка викликає підвищену стомлюваність.
3.45. Не допускається виконувати роботи на висоті з випадкових опорних поверхонь (ящиків, бочок, підвіконь і т.п.), влаштовувати на них настили для роботи, а також користуватися риштованням, вишками і платформами як опорними конструкціями для кріплення вантажопідйомних механізмів (талів, блоків та т.п.).
3.46. Приставні драбини без робочих майданчиків допускається застосовувати тільки для переходу працівників між окремими ярусами будівлі або для виконання робіт, що не вимагають від працівника упору в будівельні конструкції будівлі.
3.47. Драбину або сходи при виконанні робіт слід встановлювати так, щоб була відсутня необхідність переміщення свого центру тяжіння за межі робочого майданчика драбини (габаритів сходи).
3.48. Не допускається працювати на переносних сходах і драбинах:
- над обертовими (рухомими) механізмами, що працюють машинами, транспортерами;
- з використанням електричного та пневматичного інструменту, будівельно-монтажних пістолетів;
- при виконанні газозварювальних, газополуменевих та електрозварювальних робіт;
- при натягу проводів і для підтримки на висоті важких деталей.
3.49. При використанні приставних сходів або драбин не допускається:
- працювати з двох верхніх сходинок драбин, що не мають поручнів або упорів;
- перебувати на сходинках приставних сходів або драбини більш ніж одній людині;
- піднімати і опускати вантаж по драбині і залишати на ній інструмент.
3.50. При роботі з приставних сходів в місцях з жвавим рухом транспортних засобів або людей для попередження її падіння від випадкових поштовхів (незалежно від наявності на кінцях драбини наконечників) місце її установки слід захищати або охороняти. У випадках, коли неможливо закріпити драбину при установці її на гладенькій підлозі, біля її основи повинен стояти працівник в касці і утримувати сходи в стійкому положенні.
3.51. При переміщенні сходи двома працівниками її необхідно нести наконечниками назад, попереджаючи зустрічних про небезпеку. При перенесенні сходи одним працівником вона повинна знаходитися в похилому положенні так, щоб передній кінець її був піднятий над землею не менше ніж на 2 м.
3.52. При роботі з приставних сходів на висоті більше 1,8 м слід застосовувати страхувальну систему, прикріплюється до конструкції споруди або до сходів (за умови закріплення драбини до будівельної чи іншої конструкції).
3.53. Перед пересуванням пересувних засобів підмощування вони повинні бути звільнені від матеріалів і тари і на них не повинно бути людей.
3.54. Обладнання, механізми, ручний механізований і інший інструмент, інвентар, пристосування і матеріали, використовувані при виконанні роботи на висоті, повинні застосовуватися із забезпеченням заходів безпеки, що виключають їх падіння (розміщення в сумках і подсумках, кріплення, строповка, розміщення на достатньому видаленні від кордону перепаду висот або закріплення до страхувальної прив'язі працівника).
3.55. Матеріали, вироби, конструкції при прийомі і складуванні на робочих місцях, що знаходяться на висоті, повинні прийматися в обсягах, необхідних для поточної переробки, і укладатися так, щоб не захаращувати робоче місце і проходи до нього виходячи з несучої здатності риштовання або майданчиків, на яких проводиться розміщення зазначеного вантажу.
3.56. Перед установкою деталей, складальних одиниць та елементів конструкцій стелажів в проектне положення працівники зобов'язані:
3.56.1. Оглянути місце установки деталі, складальної одиниці, елемента конструкції і переконатися в тому, що воно відповідає вимогам проектної документації.
3.56.2. Приготувати необхідне оснащення для їх проектного закріплення.
3.56.3. Перевірити відсутність людей внизу безпосередньо під місцем монтажу стелажів. Забороняється знаходження людей під монтуються, до встановлення їх у проектне положення і остаточного закріплення.
3.57. При установці деталей, складальних одиниць та елементів конструкцій стелажів в проектне положення працівники зобов'язані:
3.57.1. Виробляти наводку конструкції на місце установки, не застосовуючи значних фізичних зусиль.
3.57.2. Здійснювати остаточне поєднання розбивочних і геометричних осей за допомогою спеціального інструменту (конусних оправок, складальних пробок та ін.). Перевіряти збіг отворів пальцями рук не допускається.
3.58. Після установки конструкції в проектне положення необхідно провести її закріплення згідно з вимогами проекту. При цьому повинна бути забезпечена стійкість і нерухомість змонтованої конструкції при впливі монтажних і робочих навантажень.
3.59. Виконання монтажних робіт на висоті з кошика (з платформи) ножнічного підйомника має здійснюватися тільки спеціально навченим і проінструктований персоналом; при цьому працівники повинні використовувати страхувальні системи, що прикріплюються до спеціальних точках кріплення, передбаченим у кошику підйомника.
3.60. При монтажі висотних стелажів за допомогою самохідного ножничного підйомника необхідно дотримуватися такі основні вимоги безпеки:
3.60.1. Щоб піднятися або спуститися з кошика (або платформи), підйомник повинен бути повністю складний.
3.60.2. Після входу в кошик повністю закрити захисну огорожу (розсувні проміжні поручні, вхідні дверку і т.п.).
3.60.3. При підйомі і пересуванні міцно триматися за поручні; заздалегідь переконатися, що поручні правильно встановлені і закриті.
3.60.4. Уникати з нерухомими чи рухомими перешкодами (у тому числі, іншими транспортними засобами).
3.60.5. Триматися стійко на підлозі платформи; не переміщувати свій центр ваги за межі захисної огорожі.
3.60.6. Здійснювати підйом і спуск, а також виконання робіт з кошика (з платформи) підйомника тільки при встановлених стабілізаторах (аутригерах).
3.60.7. Переміщати підйомник з піднятою кошиком (якщо це передбачено його конструкцією і дозволено інструкцією з експлуатації) тільки на мінімальній швидкості, дотримуючись підвищені заходи безпеки.
3.60.8. Утримувати підлогу платформи чистим від будівельного сміття; видаляти будь-які сліди масла або мастила зі сходинок, статі, поручнів та перил.
3.60.9. Залишатися на платформі доти, поки вона повністю не буде знаходитися в початковому положенні.
3.61. При експлуатації самохідного ножничного підйомника не допускається:
3.61.1. Користуватися підйомником за наявності несправностей.
3.61.2. Підніматися на платформу, якщо підйомник не в початковому положенні.
3.61.3. Здійснювати різкі рухи при управлінні підйомником.
3.61.4. Розміщувати підйомник біля монтованих конструкцій для їх підтримки.
3.61.5. Відключати захисні пристрої підйомника.
3.61.6. Стикатися з нерухомими або рухомими перешкодами.
3.61.7. Користуватися підйомником поодинці (він повинен управлятися 2-мя операторами).
3.61.8. Користуватися підйомником з захаращений кошиком (або платформою).
3.61.9. Перевищувати встановлені обмеження (за кількістю працівників в кошику (на платформі) підйомника, за масою вантажу, по кутах нахилу поверхні, по боковому зусиллю і т.д.).
3.61.10. Збільшувати площу поверхні кошика (або платформи), використовуючи внесений настил і додаткове приладдя, що не дозволені фірмою-виробником.
3.61.11. Залишати гідравлічні циліндри в максимально висунутому положенні перед вимиканням підйомника або при тривалих зупинках (простоях) агрегату.
3.61.12. Використовувати підйомник з обладнанням чи іншими предметами, що звисають з поручнів.
3.61.13. Збільшувати робочу висоту, використовуючи прикріплення (наприклад, сходи).
3.61.14. Перелазити через поручні і поручні, щоб піднятися в кошик (або на платформу) або вибратися з кошика (або з платформи).
3.61.15. Підніматися, вставати і сідати на поручні і поручні.
3.61.16. Використовувати підйомник, якщо огорожа не встановлено правильно або не закрита.
3.61.17. Використовувати підйомник, якщо не встановлено середній розсувний (або поворотний) поручень або не закриті вхідні дверцята і хитні двері.
3.61.18. Використовувати підйомник як підйомний кран, товарний ліфт або вантажопідйомником.
3.61.19. Використовувати підйомник для будь-яких інших цілей, окрім транспортування людей, їх інструментів і матеріалів в потрібне місце.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1.У разі виявлення порушень вимог охорони праці, які створюють загрозу здоров'ю або особистої безпеки, працівник повинен звернутися до керівника робіт і повідомити йому про це; до усунення загрози слід припинити роботу і залишити небезпечну зону.
4.2.При виявленні в процесі роботи несправностей застосовуваного інструмента або обладнання роботу слід негайно припинити і повідомити про це свого безпосереднього керівника. Продовжувати роботу з використанням несправного інструменту або обладнання не дозволяється.
4.3. При нещасному випадку, отруєнні, раптовому захворюванні необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, викликати лікаря або допомогти доставити потерпілого до лікаря, а потім повідомити керівника про те, що трапилося.
4.4.Працівник повинен вміти надавати першу допомогу при пораненнях; при цьому він повинен знати, що всяка рана легко може забруднитися мікробами, що знаходяться на ранить предмета, шкірі потерпілого, а також в пилу, на руках надає допомогу і на брудному перев'язному матеріалі.
4.5. Надаючи першу допомогу при пораненні, необхідно дотримуватися таких правил:
4.5.1. Не можна промивати рану водою або навіть яким-небудь лікарським препаратом, засипати порошком і змащувати мазями, оскільки це перешкоджає загоєнню рани, викликає нагноєння і сприяє занесенню до неї бруду з поверхні шкіри.
4.5.2.Потрібно обережно зняти бруд зі шкіри навколо рани, очищаючи її від країв назовні, щоб не забруднювати рану; очищену ділянку шкіри потрібно змастити йодом і накласти пов'язку.
4.6. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити наявний в аптечці перев'язувальний пакет.
4.7.При накладенні перев'язувального матеріалу не слід торкатися руками тієї його частини, яка повинна бути накладена безпосередньо на рану; якщо перев'язувального пакету чомусь не виявилося, то для перев'язки можна використовувати чисту хустку, чисту тканину і т.п .; накладати вату безпосередньо на рану не можна.
4.8. На те місце тканини, яке безпосередньо на рану, потрібно накапати декілька крапель йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а потім покласти тканину на рану; надає допомогу повинен вимити руки або змастити пальці йодом; торкатися до самої рани навіть вимитими руками не допускається.
4.9. Перша допомога потерпілому повинна бути надана негайно і безпосередньо на місці події, відразу ж після усунення причини, що викликала травму, використовуючи медикаменти та перев'язувальні матеріали, які повинні зберігатися в аптечці.
4.10.Аптечка повинна бути укомплектована перев'язувальними матеріалами та медикаментами, у яких не закінчився термін реалізації; аптечка повинна знаходитися на видному та доступному місці.
4.11.Надання першої допомоги при ударах і розтягуванні зв'язок слід здійснювати в наступній послідовності:
- для зменшення болю та попередження крововиливу слід прикладати «холод»;
- накласти тугу пов'язку;
- забитого місця створити спокій;
- не слід змащувати забите місце йодом, розтирати і накладати зігріваючий компрес, бо це лише посилює біль.
4.12. При переломах і вивихах:
- забезпечити потерпілому спокій пошкодженої кінцівки;
- при відкритому переломі спочатку зупинити кровотечу і накласти стерильну пов'язку, потім накласти шину;
- при закритому переломі слід накласти шину поверх одягу потерпілого;
- до місця перелому прикладати «холод»;
- не можна намагатися самому вправити вивих, зробити це може тільки лікар.
4.13. Якщо сталася травма внаслідок впливу електричного струму, то заходи надання першої допомоги залежать від стану, в якому знаходиться потерпілий після звільнення його від дії електричного струму:
4.13.1. Якщо потерпілий знаходиться у свідомості, але до цього був у стані непритомності, його треба вкласти в зручне положення і до прибуття лікаря забезпечити повний спокій, безперервно спостерігаючи за диханням і пульсом; ні в якому разі не можна дозволяти потерпілому рухатися.
4.13.2. Якщо потерпілий знаходиться в несвідомому стані, але з збережені стійким диханням і пульсом, його слід зручно укласти, розстебнути одяг, створити приплив свіжого повітря, дати понюхати нашатирний спирт, окропити водою і забезпечити повний спокій.
4.13.3. Якщо потерпілий погано дихає (дуже рідко і судорожно), йому слід робити штучне дихання і масаж серця; за відсутності у потерпілого ознак життя (дихання та пульсу) не можна вважати його мертвим, штучне дихання слід проводити безперервно як до, так і після прибуття лікаря; питання про безцільності подальшого проведення штучного дихання вирішує лікар.
4.14. При виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури тощо) необхідно негайно повідомити про це пожежну охорону за телефоном 112.
4.15. До прибуття пожежної охорони потрібно вжити заходів по евакуації людей, майна і приступити до гасіння пожежі.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Після закінчення роботи слід привести в порядок робоче місце, вимкнути обладнання, прибрати інструменти, пристосування, матеріали і т.п.
5.2. Використані під час роботи і при збиранні ганчірки, дрантя слід скласти в спеціальний металевий ящик з кришкою.
5.3. Після закінчення роботи слід зняти спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту і прибрати їх у встановлене місце зберігання, при необхідності - здати в прання, чистку.
5.4. Про всі помічені в процесі роботи неполадки і несправності застосовуваного інструменту та обладнання, а також про інші порушення вимог охорони праці слід повідомити своєму безпосередньому керівнику.
5.5. Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з милом, при необхідності прийняти душ.


Последнее время наша жизнь становится все более динамичной. Работа женщин все сложнее и напряженнее, и все меньше напоминает секретаршу из знаменитого фильма "Служебный роман". Женщинам все больше приходится двигаться, а для комфортного передвижения необходима добротная и удобная обувь. Например, можно купить слипоны Пол Ван Дорен (Paul Van Doren) создавший их в 1977 году своим изобретением избавил женщин от множества неудобств. И теперь активным женщинам есть чем огранить прекрасные ножки, сохранив их здоровыми и красивыми, во время работы, наматывая километры от офиса к офису.


 


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (24.06.2015)
Переглядів: 2338 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці