Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 20.04.2019, 21:16
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при роботі на cамохідному ножицевому підйомнику

1. Загальні вимоги ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Робота на cамохідному ножицевому підйомнику - це робота підвищеної небезпеки. До працівників, які виконують цю роботу, висуваються додаткові вимоги охорони праці, які включають в себе спеціальні вимоги щодо навчання, атестації, допуску до самостійної роботи, інструктажу з охорони праці та періодичної перевірки знань з безпеки праці.
1.2. До роботи на cамохідному ножицевому підйомнику  допускаються працівники не молодше 18 років, які мають необхідну теоретичну і практичну підготовку, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я, що пройшли вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці та навчання за спеціальною програмою, атестовані кваліфікаційною комісією та отримали допуск на право виконання цієї роботи.
1.3. Працівник, який виконує роботи на на cамохідному ножицевому підйомнику (далі - працівник), повинен періодично, не рідше одного разу на рік, проходити навчання і перевірку знань вимог охорони праці та одержувати допуск до робіт підвищеної небезпеки.
1.4. Працівник, незалежно від кваліфікації та стажу роботи, не рідше одного разу на три місяці повинен проходити повторний інструктаж з охорони праці; у разі порушення ним вимог охорони праці, а також при перерві в роботі більш ніж на 30 календарних днів, він повинен пройти позаплановий інструктаж.
1.5. Працівник, який не пройшов своєчасно інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці, до самостійної роботи не допускається.
1.6. Працівник, допущений до самостійної роботи на cамохідному ножицевому підйомнику , повинен знати: призначення, будову, технічні характеристики і конструктивні особливості самохідного ножничного підйомника. Принцип роботи самохідного ножничного підйомника і окремих його агрегатів. Режими роботи, встановлені обмеження і особливості експлуатації самохідного ножничного підйомника в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди року. Вимоги безпеки, які пред'являються до експлуатації самохідного ножничного підйомника. Обсяги, періодичність та основні правила виконання робіт з технічного обслуговування самохідного ножничного підйомника. Терміни та способи зарядки акумуляторів. Правила, норми та інструкції з охорони праці та пожежної безпеки. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Способи надання першої допомоги при нещасних випадках. Правила внутрішнього трудового розпорядку організації.
1.7. Для того щоб працівник був допущений до самостійної роботи, він повинен пройти стажування під керівництвом досвідченого працівника для набуття практичних навичок роботи на cамохідному ножицевому підйомнику .
1.8. Працівник, виявив незадовільні знання та навички безпечного виконання робіт на Самохідні ножичні підйомнику, до самостійної роботи не допускається.
1.9. Працівник повинен виконувати тільки ті роботи, які доручені йому в установленому порядку; не слід користуватися інструментом, пристроями та обладнанням, з якими він не має навичок безпечного поводження.
1.10. Працівник, направлений для участі в невластивих його професією (посадою) роботах, повинен пройти цільовий інструктаж з безпечного виконання майбутніх робіт.
1.11. Під час роботи на cамохідному ножицевому підйомнику  на працівника можуть впливати, в основному, такі небезпечні й шкідливі виробничі фактори:
- Розташування робочого місця на значній висоті відносно опорної поверхні (підлоги, землі тощо);
- Втрата стійкості і перекидання самохідного ножничного підйомника;
- Зіткнення самохідного ножничного підйомника з перешкодами під час руху;
- Підвищене ковзання (внаслідок обмерзання, зволоження, замасливания) опорної поверхні;
- Обвалення елементів обслуговуються і монтованих конструкцій і падіння матеріалів і конструкцій;
- Рухомі і обертові частини механізмів і вузлів самохідного ножничного підйомника;
- Рухомі машини, механізми та їх частини;
- Гострі кромки, задирки, шорсткості на поверхні деталей, механізмів і вузлів самохідного ножничного підйомника, а також інструменту при його технічному обслуговуванні та ремонті;
- Високе нервово-емоційне напруження при підйомі, переміщенні і роботі на значній висоті;
- Нагріті до високої температури частини двигуна;
- Гаряча пара і охолоджуюча двигун рідина;
- Підвищена загазованість і запиленість повітря;
- Несприятливі погодні умови;
- Сірчана кислота або луг, що входять до складу електроліту (при роботі з акумуляторними батареями);
- Електричний струм, шлях якого у разі замикання на корпус, може пройти через тіло людини;
- Недостатня освітленість робочого місця.
1.12. Для попередження несприятливого впливу на здоров'я працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, він повинен користуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
1.13. Працівник зобов'язаний дотримуватися трудову і виробничу дисципліну, правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.14. Працівник повинен дотримуватися встановлених для нього режими праці та відпочинку.
1.15. Для попередження можливості виникнення пожежі працівник повинен дотримуватися вимог пожежної безпеки сам і не допускати порушення цих вимог іншими працівниками; курити дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях.
1.16. Для попередження можливості захворювань працівникові слід дотримуватися правил особистої гігієни, в тому числі, перед прийомом їжі необхідно ретельно мити руки з милом.
1.17. У разі захворювання, поганого самопочуття, недостатнього відпочинку працівнику слід повідомити про свій стан безпосередньому керівнику і звернутися за медичною допомогою.
1.18. Якщо з будь-ким з працівників стався нещасний випадок, то потерпілому необхідно надати першу допомогу, повідомити про подію керівнику і зберегти обстановку події, якщо це не створює небезпеки для оточуючих.
1.19. Працівник, при необхідності, повинен вміти надати першу допомогу, користуватися медичною аптечкою.
1.20. Працівник, який допустив порушення або невиконання вимог інструкції з охорони праці, розглядається, як порушник виробничої дисципліни і може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а залежно від наслідків - і до кримінальної; якщо порушення пов'язане з заподіянням матеріального збитку, то винний може залучатися до матеріальної відповідальності у встановленому порядку.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи слід надіти спецодяг, спецвзуття та інші необхідні для роботи засоби індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
2.2. Спецодяг повинен бути відповідного розміру, чистою і не утрудняти рухів.
2.3. Оператори підйомника і всі працівники, які перебувають у зоні його дії, зобов'язані користуватися захисними касками з застебнутим підборідним ременем. Внутрішня оснастка і підборіддя ремінь повинні бути знімними і мати пристрої для кріплення до корпусу каски. Підборідний ремінь повинен регулюватися по довжині, спосіб кріплення повинен забезпечувати можливість його швидкого від'єднання і не допускати самовільного падіння або зсуву каски з голови працюючого.
2.4. Перед початком роботи в кошику (на платформі) самохідного ножничного підйомника повинні бути підготовлені страхувальні системи, що прикріплюються до спеціальних точках кріплення, передбаченим у кошику (на платформі) підйомника.
2.5. Працівники повинні знати, що в якості прив'язі в страхувальних системах використовується страхувальна прив'язь. Використання безлямкового запобіжних поясів заборонено через ризик травмування або смерті внаслідок ударної дії на хребет працівника при зупинці падіння, випадання працівника з запобіжного пояса або неможливості тривалого статичного перебування працівника у запобіжному поясі в стані зависання.
2.6. Перед початком роботи, а також при кожній зміні оператора, самохідний ножничний підйомник повинен пройти візуальний контроль і повну функціональну перевірку.
2.7. Весь необхідний ремонт повинен бути проведений перед використанням підйомника, від цього залежить його правильна робота.
2.8. Візуальному контролю перед початком роботи підлягають такі елементи самохідного ножничного підйомника:
2.8.1. Несучі частини, важелі, корзина і платформа (в тому числі, поручні, точки кріплення для страхувальних систем).
2.8.2. Система рульового управління: колеса, редуктори, гальма і покришки.
2.8.3. Верхній і нижній пульти управління.
2.8.4. Гідроциліндри, гідравлічний блок і насос.
2.8.5. Кінцеві вимикачі безпеки рухів.
2.8.6. Електричні проводи та кабелі, акумуляторні батареї.
2.8.7. Паливний бак (для підйомника, що працює на рідкому пальному паливі).
2.9. При візуальному контролі стану підйомника та перевірці його справності перед початком роботи необхідно переконатися в наступному:
2.9.1. У відсутності патьоків (акумуляторної кислоти, масла, палива і т.д.).
2.9.2. У відсутності сторонніх об'єктів на поверхні підйомника.
2.9.3. В наявності всіх елементів, захисних огороджень, пристроїв безпеки та у відсутності ослаблених частин (болтів, гайок, з'єднувачів, кабелів і т.д.).
2.9.4. У відсутності пошкоджень та інших відхилень на несучих частинах.
2.9.5. У відсутності тріщин, поламаних деталей, пошкоджень фарби.
2.10. Працівникові необхідно переконатися в тому, що самохідний ножничний підйомник своєчасно пройшов щорічне технічне опосвідчення та дата чергових випробувань не прострочена.
2.11. Перед початком роботи необхідно перевірити наявність необхідних документів, в тому числі, посвідчення на право керування підйомником.
2.12. Працівникові слід перевірити, очищені чи корзина і платформа підйомника від забруднень, снігу, льоду.
2.13. Перед початком роботи в темний час доби, а також в приміщеннях з недостатнім природним освітленням, слід переконатися в достатності електричного освітлення всієї зони переміщення підйомника і місць проведення робіт; при недостатньому освітленні до роботи приступати не слід, оскільки це може призвести до нещасного випадку.
2.14. Перед початком роботи необхідно уважно ознайомитися з маршрутом майбутнього переміщення підйомника і переконатися в тому, що перешкоди для пересування відсутні, опорна поверхня повністю відповідає геометричній прохідності підйомника, а її ухили не перевищують допустимих значень. Якщо деякі ділянки шляху слизькі (облиті водою, машинним маслом і т.д.) необхідно вжити заходів до усунення забруднень. У зимовий час дороги повинні бути очищені від снігу, а при ожеледиці - посипані піском або шлаком.
2.15. Для обмеження доступу працівників і сторонніх осіб в зони підвищеної небезпеки, де можливе падіння з висоти, травмування падаючими з висоти матеріалами, інструментом та іншими предметами, а також частинами конструкцій, що знаходяться в процесі спорудження, ремонту, монтажу або розборки, необхідно забезпечити їх огородження.
2.16. При неможливості встановлення загороджень для обмеження доступу працівників в зони підвищеної небезпеки, відповідальний виконавець (виробник) робіт повинен здійснювати контроль місця знаходження працівників і забороняти їм наближатися до зон підвищеної небезпеки.
2.17. Перед початком роботи слід підібрати, оглянути і підготувати до роботи технологічну оснастку, інструмент, інвентар, прилади, матеріали, які будуть використовуватися в роботі, і переконатися в їх повній справності.
2.18. Перед початком роботи працівник повинен особисто переконатися в тому, що всі заходи, необхідні для забезпечення безпеки майбутньої роботи виконані.
2.19. Працівник не повинен приступати до виконання роботи за таких порушеннях вимог безпеки:
2.19.1. При несправності і дефекти, зазначених в інструкції заводу-виробника підйомника, за яких його експлуатація не допускається.
2.19.2. При відсутності технічного огляду підйомника.
2.19.3. При наявності сміття, бруду, снігу або криги в кошику (на платформі).
2.19.4. При наявності неізольованих струмоведучих частин електроустаткування.
2.19.5. Якщо ухил опорної поверхні перевищує допустиму межу.
2.19.6. Якщо навантаження в кошику (або на платформі) перевищує її допустиму межу.
2.19.7. Якщо число працівників в кошику (або на платформі) підйомника перевищує допустиму кількість.
2.19.8. Якщо бічне зусилля перевищує допустиму величину.
2.19.9. При грозі, дощі, снігопаді або тумані, що виключає видимість в межах фронту робіт.
2.19.10. При силі вітру 10 м / с і вище.
2.19.11. При температурі навколишнього середовища нижче зазначеної в паспорті підйомника.
2.19.12. При роботі в темний час доби, якщо підйомник не обладнаний додаткової робочої фарою.
2.19.13. При недостатній освітленості робочої зони.
2.20. Приступати до роботи на неперевіреному або несправному підйомнику заборонено.
2.21. Працівник не повинен приступати до виконання роботи на cамохідному ножицевому підйомнику , якщо у нього є сумніви в забезпеченні безпеки виконання майбутньої роботи.
2.22. Не допускається експлуатація самохідного ножничного підйомника, що працює на рідкому пальному паливі (дизпаливо і т.д.), в не вентильованих зонах, так як вихлопні гази є токсичними; в таких місцях повинні застосовуватися підйомники з електричним приводом.

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Працівник, що знаходиться у хворобливому або переутомлённом стані, а також під впливом алкоголю, наркотичних речовин або ліків, притуплюють увагу і реакцію, не приступить до роботи, так як це може призвести до нещасного випадку.
3.2. Під час роботи працівник повинен вести себе спокійно і витримано, уникати конфліктних ситуацій, які можуть викликати нервово-емоційне напруження і відбитися на безпеці праці.
3.3. Під час роботи працівнику слід бути уважним, не відволікатися від виконання своїх обов'язків.
3.4. Всі роботи на cамохідному ножицевому підйомнику  повинні виконуватися відповідно з керівництвом (інструкцією) з його експлуатації.
3.5.Самохідний ножничний підйомник повинен обслуговуватися як мінімум двома операторами, один з яких виконує роботу в кошику (на платформі) підйомника, а інший перебуває внизу на опорній поверхні і відповідає за подачу команд з нижнього пульта управління, а також страхує верхнього оператора, і, в разі аварійної ситуації, допомагає йому евакуюватися.
3.6. Не допускається виконувати роботи на cамохідному ножицевому підйомнику  поодинці.
3.7.Входити в кошик (на платформу) підйомника, а також виходити з неї слід тільки в повністю складеному (вихідному) положенні підйомника.
3.8. Після входу в кошик необхідно повністю закрити захисну огорожу (розсувні проміжні поручні, вхідні дверку і т.п.) і прикріпити страхувальну систему до спеціальної точці кріплення, передбаченої в кошику підйомника.
3.9. Перед початком руху самохідного ножничного підйомника слід переконатися, що робоча зона вільна від людей і перешкод, потім подати попереджувальний звуковий сигнал.
3.10. Починати рух слід плавно, без ривків, поступово набираючи швидкість.
3.11. Перед початком руху, перестроюванням та іншою зміною напрямку руху необхідно переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод іншим учасникам руху.
3.12. При русі підйомника необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:
3.12.1. Регулювати швидкість руху в залежності від зовнішніх умов (ухилу, руху людей, транспорту і т.д.).
3.12.2. При пересуванні по території підприємства (установи, організації) дотримуватися встановлених обмежень швидкості - не більше 5 км / год; при пересуванні близько дверей, воріт і т.д. - Не більше 3 км / ч.
3.12.3. Дотримуватися безпечні дистанції до транспорту, що рухається: не менше 10 м на високій швидкості і не менше 5 м на низькій швидкості.
3.12.4. Постійно стежити, щоб на шляху руху не було перешкод (у тому числі, несучих конструкцій).
3.12.5. Проявляти пильність при зміні напрямку руху на платформах, тротуарах і т.д. Перевіряти напрямок руху за допомогою червоної або зеленої стрілки на шасі і на верхньому пульті управління.
3.12.6. Стежити за тим, щоб шасі підйомника ніколи не наближалося ближче 1 м до отворів, перешкодам, сміттю і покриттям, які можуть приховати присутність ям та інших небезпечних елементів.
3.12.7. При зміні рухів за допомогою пультів управління (нижнього або верхнього), джойстики та комутатори повинні знаходитися в нейтральній позиції.
3.12.8. Уникати схилів або нахилів, що виходять за межі можливостей підйомника.
3.12.9. Рухатися під ухил на мінімально можливій швидкості.
3.12.10. Не піднімати платформу під час руху підйомника і не переміщати підйомник з піднятою платформою на схилах, що перевищують допустимий нахил підйомника або на максимально допустимих спусках.
3.12.11. Чи не переміщати підйомник заднім ходом (у напрямку, протилежному полю зору).
3.12.12. За будь-яких маневрах вдаватися до допомоги працівника, що дає вказівки знизу (необхідно пам'ятати про обмежену видимість і «сліпі зони» підйомника при русі та експлуатації).
3.13. Перед установкою підйомника на робочому майданчику необхідно ретельно її оглянути і переконатися в тому, що вона відповідає вимогам безпеки.
3.14. Не допускається установка підйомника в робочій зоні, де працюють інші підйомні споруди і будівельна техніка (крани, екскаватори тощо).
3.15. Підйомник для виконання робіт слід встановлювати на плоскій і обладнаної поверхні (асфальт, бетон і т.д.) таким чином, щоб при виконанні роботи була відсутня необхідність переміщення центру ваги працівника за межі захисної огорожі кошика (платформи). Збільшувати висоту підйому працівника шляхом установки в кошик (на платформу) підйомника додаткових пристосувань (табуретів, ящиків, бочок, драбин тощо) не допускається.
3.16. Перед підйомом кошика необхідно переконатися в наступному:
3.16.1 Підйомник правильно встановлений на майданчику.
3.16.2. Підйомник встановлений на всі опори (стабілізатори, аутригери).
3.16.3. Ухил підйомника не перевищує допустимих значень.
3.16.4. Швидкість вітру не перевищує допустимих значень.
3.16.5. У зоні роботи підйомника немає сторонніх людей.
3.16.6. При установці підйомника поблизу котловану (канави, траншеї, виїмки і т.д.) відстань від крайніх опор підйомника до укосу котловану відповідає значенням, зазначеним у Таблиці 1.
3.16.7. При установці підйомника в зоні лінії електропередачі відстань від найближчої точки підйомника до проводів, що знаходяться під напругою, не перевищує значень, зазначених у Таблиці 2 (при цьому слід враховувати можливі руху підйомника і хитання проводів).
3.17. Установка і робота підйомника на відстані менше 30 м від крайнього проводу лінії електропередачі або повітряної електричної мережі напругою понад 42 В здійснюються тільки за нарядом-допуском, який визначає безпечні умови роботи.
3.18. При виробництві робіт в охоронній зоні лінії електропередачі або в межах розривів, установлених Правилами охорони високовольтних електричних мереж, наряд-допуск видається тільки за наявності дозволу організації, що експлуатує лінію електропередачі.
3.19. Порядок роботи підйомників поблизу лінії електропередачі, виконаної гнучким ізольованим кабелем, визначається власником лінії. Видача наряду-допуску в цьому випадку не обов'язкова.
3.20. Час дії наряду-допуску визначається організацією, яка його видала; наряд-допуск видається операторам підйомника перед початком роботи.
3.21. Робота підйомника поблизу лінії електропередачі повинна проводитись під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт підйомними спорудами, яке повинно вказати оператору місце установки підйомника, забезпечити виконання передбачених нарядом-допуском умов роботи та зробити запис у вахтовому журналі підйомника про дозвіл роботи.
3.22. При роботі підйомників на діючих електростанціях, підстанціях і лініях електропередачі, якщо роботи із застосуванням підйомників ведуться персоналом, що експлуатує електроустановки, а оператори цих підйомних споруд знаходяться в штаті зазначених електростанцій, підстанцій і ліній електропередачі, наряд-допуск на роботу поблизу знаходяться під напругою проводів і обладнання видається енергопідприємством (електростанцією, підстанцією і лінією електропередачі). При цьому має дотримуватися відстань від підйомника до проводів лінії електропередачі, яка знаходиться під напругою, відповідно до наведеної вище таблиці 2.
3.23. Здійснювати підйом і спуск, а також виконання робіт з кошика (з платформи) підйомника дозволяється тільки при встановлених належним чином опорах (стабілізаторах, аутригерах).
3.24. Якщо звучить сигнал нахилу при піднятою платформі, необхідно повністю її опустити, перемістити підйомник на більш рівне місце і тільки після цього знову її піднімати.
3.25. При підйомі, спуску і пересуванні працівникові слід міцно триматися за поручні; необхідно заздалегідь переконатися, що поручні правильно встановлені і закриті.
3.26. Переміщати підйомник з піднятою кошиком дозволяється тільки в тому випадку, якщо це передбачено його конструкцією і дозволено інструкцією з експлуатації; при цьому необхідно дотримуватися підвищених запобіжних заходів, а швидкість руху повинна бути мінімальною.
3.27. Враховуючи, що падіння з висоти є найбільш поширеною причиною травматизму на виробництві, працівникам необхідно особливу увагу виявляти до безпечної організації свого робочого місця на висоті.
3.28. Організація робочого місця повинна забезпечувати стійке положення і свободу руху працівника, візуальний контроль і безпеку виконання технологічних операцій; при роботі на Самохідні ножичні підйомнику слід триматися стійко на підлозі платформи; не переміщувати свій центр ваги за межі захисної огорожі і перебувати, по можливості, якомога ближче до центру платформи.
3.29. Не слід працювати тривалий час в незручній робочій позі (наприклад, з витягнутими або високо піднятими руками), яка викликає підвищену стомлюваність.
3.30. Не допускається користуватися кошиком (платформою) самохідного ножничного підйомника як опорною конструкцією для кріплення вантажопідйомних механізмів (талів, блоків і т.п.).
3.31. Обладнання, механізми, ручний механізований і інший інструмент, інвентар, пристосування і матеріали, використовувані при виконанні роботи на висоті, повинні застосовуватися із забезпеченням заходів безпеки, що виключають їх падіння (розміщення в сумках і подсумках, кріплення, строповка, розміщення на достатньому видаленні від кордону перепаду висот або закріплення до страхувальної прив'язі працівника).
3.32. Матеріали, деталі, вироби, при прийомі в кошик (на платформу) самохідного ножничного підйомника повинні прийматися в обсягах, необхідних для поточної переробки, і укладатися так, щоб не захаращувати кошик (платформа) підйомника, з урахуванням його вантажопідйомності; при цьому повинна виключатися можливість їх падіння. Залежно від габаритів навантаження, вантаж слід розміщувати в центрі кошика (або платформи) або ж рівномірно по всій її поверхні.
3.33. При перенесенні інструменту, матеріалів, деталей, працівники зобов'язані дотримуватися встановлених норм підйому і переміщення важких речей вручну; виробництво вантажно-розвантажувальних робіт допускається при дотриманні гранично допустимих норм разового підйому тягарів: чоловіками - не більше 50 кг; жінками - не більше 15 кг.
3.34. Вантаж повинен розміщуватися і, при необхідності, закріплюватися таким чином, щоб він:
- не зміщувати під час руху, не випадав, що не звисав і не піддавав оточуючих небезпеки;
- не обмежував оператору підйомника оглядовість;
- не порушував стійкості підйомника і не утруднював управління ним .
3.35. При виконанні робіт з кошика (з платформи) самохідного ножничного підйомника не допускається збільшувати підвітряний площу. Слід пам'ятати, що чим більша площа піддається вітрі, тим більш нестійким стає підйомник.
3.36. Щоб уникнути здавлювання і защемлення не можна наближати руки та інші частини тіла до важелів ножиць.
3.37. Під час роботи підйомника слід дотримуватися безпечні відстані щодо електричних проводів і приладів, щоб випадково не пошкодити їх при русі підйомника або при підйомі його кошика (платформи).
3.38. Пол платформи повинен завжди утримуватися в чистоті від будівельного сміття та інших забруднень; у разі забруднення слід негайно видаляти будь-які сліди масла, фарби, жиру і т.д. зі сходинок, статі, поручнів та перил.
3.39. Заправляти паливний бак самохідного ножничного підйомника, що працює на рідкому пальному паливі, слід тільки на спеціально виділених майданчиках (заправних пунктах), обладнаних первинними засобами пожежогасіння, далеко від джерел з відкритим вогнем; при цьому двигун підйомника має бути вимкнений. При заправці підйомника паливом забороняється куріння та користування вогнем.
3.40. При експлуатації самохідного ножничного підйомника не допускається:
3.40.1. Користуватися підйомником за наявності несправностей.
3.40.2. Підніматися на платформу, якщо підйомник не в початковому положенні.
3.40.3. Здійснювати різкі рухи при управлінні підйомником.
3.40.4. Переміщати підйомник на високій швидкості у вузьких чи погано очищених просторах, на поворотах, поблизу дверей, воріт і т.д.
3.40.5. Розміщувати підйомник біля будь-яких конструкцій або споруд для їх підтримки.
3.40.6. Відключати захисні пристрої підйомника.
3.40.7. Стикатися з нерухомими або рухомими перешкодами.
3.40.8. Користуватися підйомником поодинці (він повинен управлятися 2-мя операторами).
3.40.9. Користуватися підйомником з захаращений кошиком (або платформою).
3.40.10. Перевищувати встановлені обмеження (за кількістю працівників в кошику (на платформі) підйомника, за масою вантажу, по кутах нахилу поверхні, по боковому зусиллю і т.д.).
3.40.11. Збільшувати площу поверхні кошика (або платформи), використовуючи внесений настил і додаткове приладдя, що не дозволені заводом-виробником.
3.40.12. Залишати гідравлічні циліндри в максимально висунутому положенні перед вимиканням підйомника або при тривалих зупинках (простоях) агрегату.
3.40.13. Використовувати підйомник з обладнанням чи іншими предметами, що звисають з поручнів.
3.40.14. Збільшувати робочу висоту, використовуючи прикріплення (наприклад, сходи).
3.40.15. Перелазити і перестрибувати через поручні і поручні, щоб піднятися в кошик (або на платформу) або вибратися з кошика (або з платформи).
3.40.16. Підніматися, вставати і сідати на поручні і поручні.
3.40.17. Скидати з кошика (з платформи) підйомника інструменти, деталі та матеріали.
3.40.18. Заправляти паливний бак підйомника, що працює на рідкому пальному паливі, при працюючому двигуні та / або поруч з відкритим вогнем.
3.40.19. Торкатися до гарячих частин приводний системи (двигуну, фільтрам і т.д.).
3.40.20. Буксирувати справний підйомник (його потрібно транспортувати на трейлері або спеціальному причепі; несправний підйомник допускається буксирувати для навантаження на причіп або трейлер за умови дотримання низки вимог - відключення коліс від колісних редукторів та ін.).
3.40.21. Використовувати підйомник, якщо огорожа не встановлено правильно або не закрита.
3.40.22. Використовувати підйомник, якщо не встановлено середній розсувний (або поворотний) поручень або не закриті вхідні дверцята і хитні двері.
3.40.23. Використовувати підйомник з елементами, які можуть значно збільшити силу вітру (наприклад, панелі).
3.40.24. Використовувати підйомник як підйомний кран, товарний ліфт або вантажопідйомником, а також для заземлення при зварюванні.
3.40.25. Використовувати підйомник для буксирування або для того, щоб тягнути що-небудь на причепі.
3.40.26. Використовувати підйомник для будь-яких інших цілей, окрім транспортування людей, їх інструментів і матеріалів в потрібне місце.
3.41. При обслуговуванні та ремонті підйомника слід користуватися тільки справним і призначеним для цієї мети інструментом.
3.42. Інструмент повинен бути по можливості закріплений за кожним працівником для індивідуального користування.
3.43. Інструмент на робочому місці повинен бути розташований так, щоб виключалася можливість його скочування і падіння.
3.44. Розміри зіву (захвата) гайкових ключів не повинні перевищувати розмірів головок болтів (граней гайок) більше ніж на 0,3 мм; при цьому не допускається застосування підкладок при зазорі між площинами губок і головок болтів або гайок більш допустимого; робочі поверхні гайкових ключів не повинні мати збитих скосів, а рукоятки - задирок; при відкручування і загортанні гайок і болтів забороняється подовжувати гайкові ключі додатковими важелями, другими ключами або трубами; при необхідності потрібно застосовувати ключі з довгими рукоятками.
3.45. Викрутка повинна вибиратися по ширині робочої частини (лопатки), що залежить від розміру шліца в головці гвинта або шурупа.
3.46. Поверхня всіх ручок для інструментів повинна бути гладка, без задирок і тріщин; не слід користуватися інструментом з погано укріпленої дерев'яною ручкою, а також з несправною ручкою або без металевого кільця на ній.
3.47. Обслуговування акумуляторних батарей і зарядних пристроїв має виконуватися спеціально навченими працівниками, які мають групу III з електробезпеки.
3.48. При роботі з акумуляторними батареями необхідно дотримуватися обережності, оскільки до складу електроліту входить сірчана кислота, здатна при попаданні на шкіру або в очі викликати сильний хімічний опік. При всіх роботах з батареями слід надягати захисні окуляри і спеціальний одяг (щоб уникнути попадання електроліту в очі і на відкриті ділянки тіла).
3.49. Не допускається піддавати батареї та електричні компоненти впливу води (дощу, очищувачів високого тиску і т.д.).
3.50. Не можна працювати з батареями поблизу іскор, відкритого вогню, а також палити при роботі з батареями.
3.51. Забороняється проводити роботи з обслуговування та ремонту самохідного ножничного підйомника під час його використання.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. У разі виявлення порушень вимог охорони праці, які створюють загрозу здоров'ю або особистої безпеки, працівник повинен звернутися до керівника робіт і повідомити йому про це; до усунення загрози слід припинити роботу і залишити небезпечну зону.
4.2. При виявленні в процесі роботи будь-яких несправностей самохідного ножничного підйомника, застосовуваного інструмента або обладнання, роботу слід негайно припинити і повідомити про це свого безпосереднього керівника. Продовжувати роботу з використанням несправного підйомника, інструменту або обладнання не дозволяється.
4.3. У разі поломки підйомника, його можна відбуксирувати для навантаження на причіп. Перед буксируванням несправного підйомника слід відключити колеса від колісних редукторів. Цю операцію потрібно проводити на рівній, горизонтальній поверхні, а при відсутності такої - необхідно заблокувати колеса, щоб знерухомити підйомник. При цьому слід пам'ятати, що під час відключення зчеплення від трансмісії підйомник знаходиться на вільних колесах, гальмівна система не працює.
4.4. Якщо підйомник застряг або зачепився за навколишні конструкції або обладнання, спочатку необхідно вивільнити операторів і тільки після цього займатися підйомником.
4.5. Опускання у разі несправності виконується, якщо потрібно евакуювати оператора пульта управління на платформі, який не може самостійно управляти підйомником за допомогою команд, хоча підйомник при цьому працює нормально. Така ситуація настає, наприклад, у разі нездужання, травмування або коли пульт управління виявляється недоступний. Наземний оператор, навчений використанню аварійного управління і володіє ключем стартера (вибір нижнього / верхнього пульта), може за допомогою нижнього пульта і головного джерела живлення опустити корзину (або платформу).
4.6. Коли аварійне опускання або опускання у разі несправності виконуються з поверхні землі з висунутої внесений частиною, необхідно переконатися у відсутності перешкод під платформою (стіни, поперечини, проводів і т.д.).
4.7. При випадковому контакті з високовольтними дротами, користуватися підйомником можна тільки після відключення струму (для того, щоб вивільнити і видалити підйомник).
4.8. При нещасному випадку, отруєнні, раптовому захворюванні необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, викликати лікаря або допомогти доставити потерпілого до лікаря, а потім повідомити керівника про те, що трапилося.
4.9. Працівник повинен вміти надавати першу допомогу при пораненнях; при цьому він повинен знати, що всяка рана легко може забруднитися мікробами, що знаходяться на ранить предмета, шкірі потерпілого, а також в пилу, на руках надає допомогу і на брудному перев'язному матеріалі.
4.10. Надаючи першу допомогу при пораненні, необхідно дотримуватися таких правил:
4.10.1.Не можна промивати рану водою або навіть яким-небудь лікарським препаратом, засипати порошком і змащувати мазями, оскільки це перешкоджає загоєнню рани, викликає нагноєння і сприяє занесенню до неї бруду з поверхні шкіри.
4.10.2. Потрібно обережно зняти бруд зі шкіри навколо рани, очищаючи її від країв назовні, щоб не забруднювати рану; очищену ділянку шкіри потрібно змастити йодом і накласти пов'язку.
4.11. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити наявний в аптечці перев'язувальний пакет.
4.12.При накладенні перев'язувального матеріалу не слід торкатися руками тієї його частини, яка повинна бути накладена безпосередньо на рану; якщо перев'язувального пакету чомусь не виявилося, то для перев'язки можна використовувати чисту хустку, чисту тканину і т.п .; накладати вату безпосередньо на рану не можна.
4.13. На те місце тканини, яке безпосередньо на рану, потрібно накапати декілька крапель йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а потім покласти тканину на рану; надає допомогу повинен вимити руки або змастити пальці йодом; торкатися до самої рани навіть вимитими руками не допускається.
4.14. Перша допомога потерпілому повинна бути надана негайно і безпосередньо на місці події, відразу ж після усунення причини, що викликала травму, використовуючи медикаменти та перев'язувальні матеріали, які повинні зберігатися в аптечці.
4.15.Аптечка повинна бути укомплектована перев'язувальними матеріалами та медикаментами, у яких не закінчився термін реалізації; аптечка повинна знаходитися на видному та доступному місці.
4.16. Надання першої допомоги при ударах і розтягуванні зв'язок слід здійснювати в наступній послідовності:
- для зменшення болю та попередження крововиливу слід прикладати «холод»;
- накласти тугу пов'язку;
- забитого місця створити спокій;
- не слід змащувати забите місце йодом, розтирати і накладати зігріваючий компрес, бо це лише посилює біль.
4.17.При переломах і вивихах:
- забезпечити потерпілому спокій пошкодженої кінцівки;
- при відкритому переломі спочатку зупинити кровотечу і накласти стерильну пов'язку, потім накласти шину;
- при закритому переломі слід накласти шину поверх одягу потерпілого;
- до місця перелому прикладати «холод»;
- не можна намагатися самому вправити вивих, зробити це може тільки лікар.
4.18. Якщо сталася травма внаслідок впливу електричного струму, то заходи надання першої допомоги залежать від стану, в якому знаходиться потерпілий після звільнення його від дії електричного струму:
4.18.1. Якщо потерпілий знаходиться у свідомості, але до цього був у стані непритомності, його треба вкласти в зручне положення і до прибуття лікаря забезпечити повний спокій, безперервно спостерігаючи за диханням і пульсом; ні в якому разі не можна дозволяти потерпілому рухатися.
4.18.2. Якщо потерпілий знаходиться в несвідомому стані, але з збережені стійким диханням і пульсом, його слід зручно укласти, розстебнути одяг, створити приплив свіжого повітря, дати понюхати нашатирний спирт, окропити водою і забезпечити повний спокій.
4.18.3. Якщо потерпілий погано дихає (дуже рідко і судорожно), йому слід робити штучне дихання і масаж серця; за відсутності у потерпілого ознак життя (дихання та пульсу) не можна вважати його мертвим, штучне дихання слід проводити безперервно як до, так і після прибуття лікаря; питання про безцільності подальшого проведення штучного дихання вирішує лікар.
4.19. При виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури тощо) необхідно негайно повідомити про це пожежну охорону за телефоном 112.
4.20. До прибуття пожежної охорони потрібно вжити заходів по евакуації людей, майна і приступити до гасіння пожежі.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Після закінчення роботи необхідно встановити підйомник у встановлене місце стоянки і привести його в порядок.
5.2. При опусканні кошика працівник зобов'язаний дотримуватися всіх запобіжних заходів і спостерігати за її безпечним зниженням.
5.3.Перед виходом з кошика підйомника необхідно дочекатися, поки вона повністю не опуститься, і не буде знаходитися в початковому положенні; потім необхідно відстебнути страхувальну систему.
5.4.Після закінчення роботи слід прибрати застосовувані інструменти, пристосування, матеріали тощо
5.5. Використані під час роботи і при збиранні ганчірки, дрантя слід скласти в спеціальний металевий ящик з кришкою.
5.6.Після закінчення роботи слід зняти спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту і прибрати їх у встановлене місце зберігання, при необхідності - здати в прання, чистку.
5.7. Про всі помічені в процесі роботи неполадки і несправності самохідного ножничного підйомника і застосовуваного інструменту та обладнання, а також про інші порушення вимог охорони праці слід повідомити своєму безпосередньому керівнику.
5.8. Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з милом, при необхідності прийняти душ.

 


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (01.07.2013)
Переглядів: 1541 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці