Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 05:04
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці при роботі на фальцювальних машинах
 1. Загальні положення

 

 1.1. Робітники, які виконують роботи з фальцювання аркушів (машиністи фальцювальних машин), повинні дотримуватися вимог загальної та даної інструкцій з охорони праці.

Кожен працівник зобов'язаний дотримувати вимог трудової та виробничої дисципліни, режиму праці і відпочинку, вимог з охороні праці, безпечних методів проведення робіт, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.


1.2. До самостійної роботи допускаються особи, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці один раз у квартал, періодичні медичні огляди - один раз на два роки.
При переході на нову роботу, з тимчасової на постійну, з однієї операції на іншу зі зміною технологічного процесу або встаткування працівники повинні пройти повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці.
Проведення всіх видів інструктажів повинне реєструватися в Журналі інструктажів з обов'язковими підписами тих осіб, що получили й проводили інструктаж.
Кожному працівник повинен:
· знати місце зберігання цехової аптечки;
· уміти надати першу допомогу при виробничих травмах.
1.3. При виконанні роботи необхідно бути уважними, виконувати тільки ту роботу, що доручена, не відволікатися сторонніми справами й розмовами та не відволікати інших працівників від роботи.
Забороняється:
· сідати та використовувати в якості опори на випадкові предмети і огородження;
· підходити до діючим верстатам, установкам, машинам, на яких працюють інші робітники;
· включати або виключати (крім аварійних випадків) устаткування, транспортні й вантажопідйомні механізми, робота на яких не доручена;
· працювати без спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
· перебувати у виробничих приміщеннях у верхньому одязі, роздягатися або вішати одяг, головні убори, сумки на встаткування;
· захаращувати проходи, проїзди, робочі місця, підходи до щитів із протипожежним інвентарем, пожежним кранам і загальному рубильнику;
· заходити за огородження небезпечних зон та у зони технологічних проходів;
· ремонтувати встаткування, виправляти електроустаткування й електромережу персоналу, що не має допуску до цих робіт;
· працювати біля необгороджених струмоведучих частин;
· доторкатися до електропроводів, арматурам загального освітлення;
· відкривати дверцята електричних шаф, знімати огородження рубильників, щитів і пультів керування;
· перебувати у виробничому приміщенні після закінчення роботи, якщо це не пов’язано із виробничою необхідністю.

1.4. Під час проведення роботи з фальцювання аркушів на робітників можуть діяти наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
· рухомі частини машини;
· підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони аерозолями та парами друкарських фарб, розчинників, пилом паперу та інших матеріалів;
· підвищений рівень шуму на робочому місці;
· наявність небезпечної напруги в електричному обладнанні, замикання якої може статися через тіло людини;
· недостатність природного світла;
· гострі краї, задирки та шорсткість на поверхнях інструментів і обладнання;
· патогенні мікроорганізми у матеріалах;
· фізичні, статичні і динамічні перевантаження;
· вимушена робоча поза «стоячи», навантаження опорно-рухового апарату, м'язового апарату рук;
· перенапруження аналізаторів органу зору, напруження уваги, монотонність праці, емоційні навантаження.
1.5. З метою попередження отруєнь:
· зберігати й приймати їжу дозволяється тільки у встановлених та обладнаних місцях;
· забороняється застосовувати для миття рук мастильних та змиваючих речовин.
1.6. Працівник несе відповідальність відповідно до діючого законодавства за дотримання вимог інструкцій, виробничий травматизм та аварії, які відбулися по його провині.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 

2.1. Одягнути бавовняний спецодяг, застібнути його на всі ґудзики. Сховати волосся під головний убір.
Перевірити наявність та справність засобів індивідуального захисту: протишумових навушників.
2.2. Перевірити стан робочого місця (відсутність захаращеності), стан підлоги, підніжок, настилів (відсутність води, масла) при необхідності витерти їх насухо. Прибрати з робочого місця сторонні предмети.
2.3. Ознайомитися із записом в журналі передачі змін про стан обладнання. Зовнішнім оглядом перевірити стан машини: відсутність деформацій пошкоджень станини, механізмів, наявність та надійність закріплення захисних огорож небезпечних зон, справність важелів органів керування, надійність їх фіксації в положеннях «вимкнуто» «увімкнуто», справністю основного пульта управління, кнопкових станцій, вимикачів, відсутність пошкоджень металорукавів, провідників, наявність і справність захисного заземлення.
2.4. Перевірити стан фальцювальної машини. Перевірити справність машини: наявність та міцність закріплення захисного загородження, міцність закріплення касет. Касети, які не використовуються, виключити і надійно закріпити.
2.5. Підготувати машину до роботи. Змастити машину згідно із схемою змащування, не допускаючи підтікання масла. Не слід змащувати штифт контрольного важеля.
2.6. Перевірити справність та відрегулювати місцеве освітлення робочої зони.
2.7. Прокрутити вручну маховиком (перевірити справність окремих секцій), перевірити на холостому ходу справність та надійність спрацювання гальмівної системи, блокувань, перевірити роботу пускових педалей і кнопкових пультів.
2.8. При виявленні порушень в організації робочого місця та несправностей машини повідомити майстра дільниці, бригадира або начальника цеха. До усунення несправностей роботу не розпочинати.

 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 

3.1. Під час фальцювання для захисту слуху слід працювати в протишумових навушниках, тому що касетні машини створюють звуковий тиск біля 95-100 дБ (при нормі 80 дБ), в залежності від формату, поверхневої щільності паперу і швидкості машини, з максимумом інтенсивності на частоті 1-2 кГц.
3.2. Перед вмиканням машини:
· перевірити міцність закріплення стопорних гвинтів, гайок, контргайок під час регулювання фальцювальних валиків, заповнення самонакладу, встановлення необхідних касет і упорів в них тощо;
· за допомогою маховичка вручну провести аркуш через машину і переконатися в правильності і надійності її роботи.
3.3. Зарядити самонаклад. Висота стопки віддрукованих аркушів для фальцювання на верхньому горизонтальному столі самонакладу має бути не більше 50 мм.
3.4. Перед пуском машини на робочий хід дати попереджувальний сигнал. Переконатися, що сигнал сприйнятий працюючими.
3.5. Забороняється на увімкненій в електромережу машині:
· регулювати фальцювальні валики;
· встановлювати або знімати бігувальні, перфорувальні та ріжучі дискові ножі;
· встановлювати формат, регулювати самонаклад, виймати і вставляти касети;
· склеювати (зшивати) тасьми вивідного транспортера;
· усувати несправності, змащувати і чистити машину.
3.6. Забороняється на ходу машини:
· вирівнювати або поправляти аркуші на нижньому столі самонакладу;
· виймати зім'яті зошити з касет;
· пересувати упори в касетах;
· збирати обривки паперу з-під машини;
· поправляти (натягувати) тасьми вивідного транспортера;
· переміщувати вирівнювальну лінійку;
· доторкатися до будь-яких рухомих деталей або вузлів машин і спиратися на її загорожі.
3.7. Транспортувальні і фальцювальні валики в міру забруднення друкарською фарбою періодично та по закінченню роботи щоденно потрібно промивати гасом і протирати насухо.
3.8. Необхідно доглядати за справністю кранів для спуску відпрацьованого масла. Для запобігання перегріву компресора крани повітряної системи фальцювальних машин мають бути завжди відкриті. З тієї ж причини не слід сильно затягувати пружину засмоктуючого клапана при регулюванні вакууму.
3.9. Укладати сфальцьовану продукцію необхідно акуратно «вперев'язку» на піддони. Висота стопки віддрукованих листів і штабеля сфальцьованих листів має не перевищувати 1,6 м, враховуючи висоту піддона.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 

4.1. Відключити устаткування та освітлювальні прилади машини. Здати готову роботу або підготувати її для передачі зміннику.
4.2. Перевірити наявність інструмента та матеріалів, що використовувався при роботах. Привести в порядок робоче місце. Забрати інструмент та матеріали у відведене для зберігання місце або підготувати їх для передачі зміннику.
При передачі зміни повідомити змінника, бригадира, майстра, а вразі його відсутності начальника цеху, про всі помічені несправності обладнання що сталися на протязі роботи.
4.3. Зняти засобу індивідуального захисту й спецодяг.
4.4. Прийняти міри особистої гігієни при цьому ретельно вимити руки й умитися теплою водою з милом.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

 

5.1. При проведенні робіт з фальцювання аркушів можливими є такі аварійні ситуації:
· ураження працівника електричним струмом;
· травмування робітників при падінні;
· інші аварійні ситуації, не пов'язані безпосередньо з проведенням роботі з фальцювання аркушів.
При нещасному випадку свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.
Терміново організувати медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності доставити його до лікувального закладу. Повідомити про те, що сталося, інженера з охорони праці, а також представника трудового колективу підприємства.
Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події ( якщо, це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків ), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.
5.2. Кожний працівник, що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу та подати команду " СТОП ! ”.
5.3. Команду " СТОП ! ”, подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати усі працівники, що її почули.
5.4. Працівник, який виявив порушення цих Правил або помітив несправність обладнання, засобів колективного або індивідуального захисту, зобов'язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника, а за його відсутності - керівника вищого рівня.
5.5. При ураженні працівника електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів ( сухого одягу, сухої жердини, прогумованого матеріалу тощо ); перерізати або перерубати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою.
5.6. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу допомогу.
5.7. Якщо на металевих частинах устаткування виявлена напруга (відчуття струму), з'явилися шум і вібрація, відключилося електропостачання, негайно відключити устаткування, доповісти про несправності бригадиру, майстру, а вразі їх відсутності начальнику цеху, викликати спеціаліста з обслуговування машин. До усунення недоліків роботу не розпочинати.
5.8. При виникненні пожежі діяти згідно інструкції з пожежної безпеки.
5.9. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, яки не пов'язані безпосередньо з проведенням роботі з фальцювання аркушів, діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.

 

Розробив:

Інженер з охорони праці                                                                                                       


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (28.08.2011)
Переглядів: 2244 | Теги: фальцювальна машина | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці