Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 08:58
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці Загальні вимоги безпеки при виконанні слюсарно-механічних робіт

1. Загальні положення

1.1. Робітники (налагоджувальники та монтажники обладнання, слюсарі тощо), що виконують слюсарно-механічні роботи повинні дотримуватися вимог технічної документації на обладнання та загальних вимог безпеки під виконання вказаних видів робіт на дільницях діючого підприємства.

1.2. До самостійної роботи в якості ремонтного персоналу допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці один раз у квартал.

Як що вказані робітники, в процесі роботи використовують переносний електроінструмент, то вони повинні мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче II. Перевірка знань з електробезпеки в комісії підприємства і підтвердження групи проводиться щорічно. При необхідності роботи на верстатах (точильних, свердлильних тощо) слюсарі мають бути навчені даній професії, пройти інструктаж з охорони праці при роботі на верстатах конкретного типу.

1.3. Робітники, що виконують слюсарно-механічні роботи повинні знати:

Порядок та послідовність надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Інструкцію з охорони праці «При роботах з ручним інструментом»

Інструкцію з охорони праці «При роботах з електричним інструментом»

Інструкцію про заходи пожежної безпеки у виробничих приміщеннях

Інструкцію з охорони праці «При роботах на свердлильних верстатах»

Інструкцію з охорони праці «При роботах на точильних (заточувальних) верстатах»

Інструкцію з охорони праці «Для працівників, що залучаються для виконання вантажно-розвантажувальних робіт»

Інструкцію з охорони праці «При виконанні робіт із застосуванням переносних драбин та підставок»

Інструкцію з охорони праці «При виконанні робіт по переміщенню вантажів ручними візками»

И також мати практичні навики при виконанні вказаних робіт.

1.3. Під час роботи на слюсарів можуть діяти наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

· рухомі незахищені частини обладнання, інструментів;

· підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини, при користуванні електроінструментом;

· гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, деталей, інструментів і обладнання;

· статичні і динамічні перевантаження.

1.4. Виконувати роботу дозволяється лише справним ручним слюсарним інструментом, який має відповідати наступним вимогам безпеки:

· молотки і кувалди мають мати трохи випуклу, гладку, не збиту, без задирок, наклепу і тріщин поверхню бойка, бути надійно закріпленими на дерев'яних рукоятках шляхом розклинювання м'яким металевим зайорженим клином;

· рукоятки необхідно виготовляти з дерева твердих і в'язких порід (бук, берест, граб, горобина, дуб, кизил, клен), прямими, овального перерізу з незначним потовщенням до вільного кінця (в сторону руки під молотка), з гладкою, без тріщин, задирок і сучків поверхнею;

· ударні інструменти (зубила, креймейселі, бородки, обжимки, просічки, керни тощо) мають бути без скошених або збитих затилків із задирками, без вм'ятин, наклепу, вибоїн, тріщин, мати довжину не менше 15 см (для кернів -10 см), а витягнутої частини - 6-7 см. Різальні краї вказаних інструментів належить заточувати залежно від матеріалу, що підлягає обробленню: для рубання чавуну - під кутом 70°, сталі - 60°, міді - 45°. При роботі кувалдою зубило необхідно утримувати держаком довжиною не менше 0,7 м;

· напилки, шабери, викрутки та інші інструменти мають бути міцно закріплені загостреними неробочими кінцями на рукоятках довжиною не менше 15 см з бандажними кільцями на кінцях для запобігання їх розколювання. Заборонено працювати напилками та іншим подібним інструментом без ручок, з несправними ручками або без бандажних кілець;

· набір гайкових ключів має відповідати розмірам гайок і головок болтів, бути без тріщин, вибоїн та задирок, губки ключів мають бути паралельними, розвідні ключі без люфту в рухомих частинах, з правильними і не виробленими гранями.

· забороняється нарощувати ключі ключами, трубами або іншими предметами - в цих випадках належить використовувати ключі з довгою ручкою; забороняється відкручувати і закручувати гайки ключами великих розмірів з підкладуванням прокладок між гранцями гайки і ключа - в таких випадках необхідно користуватися розвідними ключами;

· гострозубці і плоскогубці мають бути з непошкодженими рукоятками, губки гострозубців гострими, суцільними, а плоскогубців - із суцільною насічкою;

· ножовки мають бути надійно закріплені, з міцним станком і правильним натягом полотна;

· струбцини, що використовуються для скріплення деталей при зварюванні, мають бути рівними, без вибоїн і тріщин;

· ручні ломики, що використовуються для перевірки співвісності отворів, мають бути без збитих кінців;

· свердла та інші вставні інструменти мають бути правильно загостреними, не мати тріщин, задирок та інших дефектів. Хвостовики мають бути гладкими, правильно центрованими, їх належить щільно вставляти в патрон і надійно закріплювати.

1.5. При підніманні та переміщенні великих деталей чи вузлів належить користуватися лише справними та перевіреними механізмами, стропами.

Забороняється перевищувати встановлену вантажопідйомність механізмів, талів, строп.

1.6. При використанні електричного інструменту, переносних електричних світильників, при роботі на металорізальних, свердлильних, заточувальних верстатах необхідно виконувати вимоги відповідних інструкцій з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг (костюм бавовняний), застібнути його на всі ґудзики, волосся сховати під щільно облягаючий головний убір. Забороняється працювати в легкому взутті (тапочки, босоніжки, сандалети, кеди).

2.2. Оглянути та упорядкувати робоче місце, прибрати предмети, що захаращують робоче місце та заважають в роботі. Переконатися в безпечному стані підлоги (відсутність вибоїн, розлитого масла) та справності дерев'яної решітки. При наявності мокрих або слизьких поверхонь витерти воду, масло.

2.3. Перевірити стан слюсарного верстака, який має бути встановлений горизонтально, мати гладку, без задирок і вибоїн поверхню і захисну сітку висотою 1 м на всю його довжину. Верстак належить утримувати в чистоті і порядку.

2.4. Інструмент, пристрої, необхідні матеріали і деталі розмістити на верстаку в безпечному і зручному для використання порядку. Переконатися в справності інструменту та пристроїв.

2.5. Перевірити освітленість робочого місця: світло має не сліпити очі.

2.6. Отримати та ознайомитися із завданням, технічною документацією, при необхідності звернутися за додатковими роз'ясненнями.

2.7. Про несправності, виявлені перед початком на під час роботи, повідомити майстра і до їх усунення роботу не розпочинати.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Деталі, що надходять на оброблення, необхідно складати у встановленому порядку. Не захаращувати проходи і проїзди, не допускати накопичення заготовок, готових конструкцій та відходів на робочому місці.

3.2. При роботі на плиті інструменти, що використовуються (оправки, бруски, призми тощо), і пристрої укладати на спеціальні дерев'яні або гумові підкладки, що запобігають їх падінню під час роботи.

3.3. Під час роботи бути уважним, не відволікатися сторонніми розмовами, не відволікати уваги інших. Необхідно бути особливо уважним під час розмітки у просторі, коли вістря загостреної рисувалки на рейсмусі може виявитися на рівні очей. На вільне вістря рисувалки після роботи, а також під час перерв необхідно одягати запобіжні кінцевики.

3.4. Деталь, яку належить обробляти у лещатах, необхідно закріпляти правильно і надійно. Перед закріпленням деталі в поворотних лещатах перевірити надійність закріплення поворотного диска стопорними болтами. Забороняється чистити незахищеними руками поверхні деталей, які підлягають обробленню; для цього слід користуватися щіткою-зміталкою.

3.5. Під час рубання зубилом або крейцмейселем необхідно користуватися захисними окулярами та загороджувати робоче місце щитами чи сіткою для запобігання травмування оточуючих.

3.6. Пі час виконання обпилювальних, шаберувальних і зачищувальних робіт металічну стружку і ошурки прибирати лише щітками. Заборонено здувати ошурки стиснутим повітрям або ротом.

При роботі шабером другий його кінець необхідно закривати спеціальним футляром або ручкою.

3.7. При закручуванні або відкручуванні гвинтів, болтів, гайок деталі, вироби (вузли) необхідно міцно закріплювати у лещатах або в інших пристроях.

3.8. При встановленні в лещатах важких деталей необхідно бути обережним, щоб уникнути падіння деталей та травмування ніг.

3.9. Перед обробленням деталі пневматичним або електроінструментом переконатися, що деталь чи заготовка надійно закріплені і не можуть прокручуватися під час оброблення.

3.10. При користуванні струбцинами необхідно правильно і надійно затискати частини деталі; періодично перевіряти надійність затиснення, щоб уникнути падіння деталі внаслідок розслаблення затискання струбцини.

3.11. При необхідності роботи на металообробних верстатах необхідно спочатку переконатися в справності верстата, перевірити роботу на холостому ході, наявність загорож небезпечних зон.

3.11.1. При свердлінні отворів необхідно:

- надійно закріплювати в лещатах оброблювані деталі;

- не користуватися свердлами із збитими або пошкодженими конусами; конус вставного інструменту має відповідати розміру втулки кріплення; заборонено використовувати прокладки;

- деталі малих розмірів, при неможливості закріплення їх на столі верстата, належить притримувати ручними лещатами, кліщами або плоскогубцями;

- при заїданні інструменту негайно зупинити верстат;

- не братися за свердло до повної його зупинки;

- не працювати в рукавицях.

3.11.2. Під час заточування інструменту та оброблення деталей на верстатах з абразивними кругами (точилах) необхідно:

- контролювати стан і правильність встановлення підручників. Зазор між краєм підручника і робочою поверхнею круга має бути не більше 3 мм, краї підручника - без вибоїн. Забороняється заточувати інструмент на бокових гранях круга;

- при заточуванні інструменту на заточному верстаті необхідно переконатися в надійному закріпленні абразивного круга, відсутності в ньому тріщин, наявності загорожі (кожуха) абразивного круга і захисного прозорого екрану. Якщо при включенні або в процесі заточування відчувається сильне биття круга, необхідно зупинити верстат і ліквідувати виявлену несправність.

3.12. При користуванні електроінструментом (дрелі, шліфмашинки тощо) необхідно:

- перед роботою провести зовнішній огляд, перевірити стан ізоляції та роботи на холостому ходу;

- заміну робочих інструментів електроінструменту необхідно проводити лише після вимкнення його з електромережі і повної зупинки патрона.

3.13. Паяльні роботи необхідно проводити в ізольованому приміщенні на робочому місці, обладнаному місцевою витяжною вентиляцією. Для нейтралізації розлитих кислот на робочому місці має бути розчин крейди, вапна або соди.

3.14. Під час роботи з електропаяльником необхідно:

- використовувати напругу до 42 В (в приміщеннях без підвищеної небезпеки допускається використовувати напругу 127 або 220 В);

- користуватися електропаяльником, ручка якого виготовлена з сухого ізоляційного матеріалу і має заізольовані відкриті металеві частини;

контролювати, щоб електропаяльник не перегрівався (забороняється охолоджувати електропаяльник водою);

- використовувати спеціальну металеву підставку для зберігання електропаяльника під час перерв в роботі.

3.15. Під час роботи паяльною лампою необхідно:

- видавати паяльну лампу лише робітникам, які пройшли інструктаж з правил користування лампою і мають відповідний досвід;

- до запалювання оглянути лампу, перевірити її справність, переконатися у відсутності підтікання пального;

- гасову паяльну лампу заправляти лише гасом;

- не переповнювати резервуар пальним: пальне в резервуар заливати через сітку не більше як на 3/4 об'єму після остигання лампи;

- пробку резервуару належить загвинчувати не менше ніж на чотири нитки щільно до упору;

- контролювати температуру нагрівання корпусу лампи (допускається не вище 50°С); при необхідності корпус лампи охолодити;

- при виявленні несправності (підтикання пального, пропускання його через різьбу пальника) негайно припинити роботу і замінити лампу;

- після закінчення роботи лампу необхідно загасити, охолодити та випустити з неї повітря.

3.16. Для запобігання вибуху під час роботи з паяльною лампою заборонено:

- заправляти ламу забрудненим невідфільтрованим пальним;

- заправляти бензином або іншими легкозаймистими рідинами лампу, призначену для роботи на гасі;

- заливати пальне в неостиглу лампу, виливати пальне або вигвинчувати головку поблизу вогню;

- розпалювати лампу, облиту пальним;

- розпалювати лампу шляхом подавання пального через пальник;

- знімати пальник до зниження тиску повітря в лампі;

- надмірно піднімати тиск при розігріванні та роботі лампи (не більше 0,15-0,20 мПа або 1,5-2,0 кгс/см2);

- знижувати тиск повітря в резервуарі через наливну пробку, якщо лампа не загашена, а пальник повністю не остиг.

3.17. Працювати на невеликій висоті необхідно лише на справних, перевірених та випробуваних драбинах і риштуваннях. Довжина переносної драбини має не перевищувати 5 м, а нахил до підлоги при роботі - не більше 60°.

Перед роботою на висоті необхідно перевірити, щоб:

- драбини і стрем'янки були безпечної конструкції, не мали тріщин на східцях, тятивах;

- східці драбини були виготовлені з міцного матеріалу без сучків і тріщин;

- в верхній, середній і нижній частинах вони були скріплені легкими металевими стяжками;

- на нижніх опорних кінцях драбини були пристрої (шипи, башмаки) для запобігання ковзання по підлозі.

При роботі на драбині в загальних проходах, в місцях руху транспорту необхідно внизу залишити підручного.

Забороняється:

- працювати, стоячи на сходинці, яка знаходиться на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини;

- працювати на драбинах, поставлених на ящики та інші випадкові нестійкі опори;

- залишати на драбинах, риштуваннях інструмент, деталі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути обладнання з електромережі.

4.2. Покласти інструмент і пристрої у відведені місця, привести їх в належний стан (прочистити, протерти), покласти інструмент в інструментальний ящик (сумку).

4.3. Злити рідини, що використовувалися для промивання деталей, в посуд, що не горить і не б'ється. Горючі і легкозаймисті рідини сховати для зберігання в металеву шафу (ящик).

4.4. Повідомити бригадира, головного механіка, а вразі їх відсутності головного інженера про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

4.5. Зняти спецодяг та засоби індивідуального захисту, скласти їх в індивідуальну шафу або у відведене місце.

4.6. Вимити лице і руки теплою водою з милом, при можливості прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. При виконанні слюсарно-механічних робіт можливими є такі аварійні ситуації:

· ураження працівника електричним струмом;

· травмування робітників при падінні;

· травмування рук робітників інструментом, заготовками та агрегатами машин;

· інші аварійні ситуації, яки не пов'язані безпосередньо з виконанням слюсарно-механічних робіт.

При нещасному випадку свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

Терміново організувати медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності доставити його до лікувального закладу. Повідомити про те, що сталося, інженера з охорони праці, а також представника трудового колективу підприємства.

Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події ( якщо, це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків ), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

5.2. Кожний працівник, що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу та подати команду " СТОП ! ”.

5.3. Команду " СТОП ! ”, подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати усі працівники, що її почули.

5.4. Працівник, який виявив порушення цих Правил або помітив несправність обладнання, засобів колективного або індивідуального захисту, зобов'язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника, а за його відсутності - керівника вищого рівня.

5.5. При ураженні працівника електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів ( сухого одягу, сухої жердини, прогумованого матеріалу тощо ); перерізати або перерубати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою.

5.6. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу допомогу.

5.7. При виникненні пожежі діяти згідно інструкції з пожежної безпеки.

5.8. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, яки не пов'язані безпосередньо з виконанням слюсарно-механічних робіт, діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.

Розробив:

Інженер служби охорони праці


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (28.08.2011)
Переглядів: 12513 | Теги: слюсарно-механічніх роботи | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці