Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Понеділок, 22.04.2019, 19:35
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для персоналу відділення променевої терапії1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. До самостійної роботи у відділенні променевої терапії допускаються особи віком старше 18 років, які пройшли спеціальну підготовку і віднесені наказом по установі до персоналу категорії А згідно з вимогами «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки ОСПОРБ-99» СП 2.6.1.799-99.
1.2. При проведенні променевої терапії виділяють дві категорії опромінюваних осіб: А і Б.
До категорії А відносяться співробітники відділення, безпосередньо зайняті у проведенні променевої терапії. До категорії Б ставляться співробітники відділення, що знаходяться у сфері дії іонізуючого випромінювання.
1.3. Персонал груп А і Б повинен знати і дотримуватися гранично допустимі дози за рік. Для персоналу групи А ефективна доза не повинна перевищувати 0,02 Зв на рік у середньому за будь-які послідовні 5 років, але не більше 0,05 Зв на рік. Ефективна доза для персоналу не повинна перевищувати за період трудової діяльності (50 років) 1,0 Зв. Для персоналу групи Б основні межі доз рівні ¼ значень ефективної дози для персоналу групи А відповідно до «Норм радіаційної безпеки НРБ-99».
1.4. Жіночий персонал повинен звільнятися від безпосередньої роботи у відділенні на весь період вагітності з моменту її медичного підтвердження.
1.5. Персонал відділення повинен проходити обов'язковий медичний огляд при вступі на роботу і періодичні медичні огляди не рідше одного разу на рік. До роботи з іонізуючим випромінюванням допускаються особи, які не мають медичних протипоказань.
1.6. До роботи у відділеннях променевої терапії допускаються особи, які мають I кваліфікаційну групу з електробезпеки.
1.7. Знову надійшли, а також особи, тимчасово направлені на роботу у відділення, повинні пройти вступний інструктаж з охорони праці.
1.8. Кожен новоприйнятий на роботу в відділення співробітник повинен пройти первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Повторний інструктаж персонал повинен проходити на робочому місці не рідше одного разу на квартал
1.9. Персонал відділення зобов'язаний:
- Керуватися посадовими інструкціями;
- Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
- Не допускати відхилень від встановленого технологічного процесу роботи з джерелами випромінювання;
- Виконувати вимоги основних нормативних документів, наведених вище, технічних описів, інструкцій з експлуатації на встановлену у відділенні апаратуру, а також цієї інструкції;
- Володіти принципами дії та умовами експлуатації технологічного обладнання кабінету;
- Володіти прийомами надання першої медичної допомоги;
- Доповідати безпосередньому керівнику про кожну несправності обладнання або виникненні аварії;
- Утримувати в порядку і чистоті відділення, не допускати захаращення відділення невикористовуваної апаратурою та меблями.
1.10. Персонал відділення зобов'язаний дотримуватися режиму праці та відпочинку.
1.11. Персонал відділення повинен володіти правилами захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
- Підвищеного рівня іонізуючого випромінювання в робочій зоні, у тому числі випромінювання внаслідок наведеної активності в конструктивних матеріалах і нейтронного випромінювання; електромагнітного випромінювання високої частоти при роботі прискорювачів;
- Підвищеної концентрації радіонуклідів на робочих поверхнях і в повітрі робочих приміщень з відкритими джерелами випромінювань;
- Підвищеної концентрації токсичних компонентів захисних матеріалів на робочих поверхнях і в повітрі робочих приміщень;
- Підвищеної концентрації озону, оксидів азоту і від повітряних електричних розрядів в високовольтних пристроях;
- Небезпечного рівня напруги в електричних ланцюгах;
- Підвищеного рівня шуму, створюваного електричними приводами, повітряними вентиляторами;
- Відкритих рухомих елементів обладнання, машин, механізмів.
1.12. При одночасному впливі на людину джерел зовнішнього і внутрішнього опромінення річна ефективна доза не повинна перевищити меж доз, зазначених у п. 1.3. цієї Інструкції.
1.13. Персонал відділення повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту в залежності від призначення кабінету.
1.14. На відділення поширюються загальні вимоги безпеки, які пред'являються до джерел електроенергії і електричним апаратам побутового призначення.
1.15. При нещасному випадку або несправності устаткування, пристосувань і інструментів персонал повинен відключити головний мережевий рубильник, поставити до відома завідувача відділенням і надходити в залежності від ситуації.
1.16. Персонал відділення повинен:
- При потраплянні людини під рухомі елементи апаратури або обладнання звільнити потерпілого, евакуювати його з кабінету і надати першу медичну допомогу;
- При виникненні пожежі викликати пожежну команду по телефону 101 і вжити заходів з ліквідації пожежі первинними засобами пожежогасіння;
- За інших аварійних ситуаціях (короткому замиканні, обриві ланцюга, пошкодженні радіаційного захисту апарату, поломці комунікаційних систем водопостачання, каналізації, опалення та вентиляції) припинити роботу і викликати відповідні аварійні ремонтні служби.
1.17. Персонал відділення повинен володіти прийомами надання першої медичної допомоги.
1.18. Персонал відділення повинен дотримуватися правил особистої гігієни.
1.19. Забороняється персоналу відділення:
- Працювати без встановленої спецодягу і захисних пристосувань;
- Працювати без засобів індивідуального захисту;
- Користуватися пошкодженими або з вичерпаним терміном служби засобами індивідуального захисту;
- Працювати при відключених системах водопостачання, каналізації, вентиляції;
- Приймати їжу і курити в робочих приміщеннях.
1.20. Зберігати харчові продукти, домашній одяг та інші предмети, що не мають відношення до роботи, слід тільки в спеціально виділених місцях.
1.21. На дверях кабінетів відділень повинні бути вивішені знаки радіаційної небезпеки.
1.22. Персонал несе відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації за дотримання вимог цієї інструкції.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи персонал відділення повинен надіти медичні халати й шапочки, змінити взуття, перевірити наявність індивідуальних дозиметрів. Особи, які працюють з відкритими радіонуклідними джерелами, повинні надіти спецодяг: фартух з нарукавниками або напівкомбінезон плівковий і рукавички хірургічні.
2.2. Персонал повинен перевірити справність систем вентиляції, водопостачання, каналізації та електроосвітлення. Про помічені несправності повідомити завідувачу відділенням.
2.3. Відповідальні за зберігання закритих і відкритих радіонуклідних джерел повинні перевірити цілісність пломб на дверях сховищ, відкрити їх і видати необхідне джерело випромінювання. Протягом робочого дня сховище повинне бути закрите на ключ.
2.4. Персонал відділення повинен підготувати до роботи апарати, прилади та допоміжне обладнання, перевірити збереження засобів радіаційного захисту.
2.5. Інженер зобов'язаний включити системи радіаційного контролю та сигналізації, перевірити готовність апарати до роботи, дія блокувальних пристроїв, цілісність заземлюючих проводів.
2.6. При змінній роботі відділення променевої терапії порядок здачі та приймання зміни визначається внутрішньою інструкцією, що розробляється завідуючим відділенням, з урахуванням функціональних особливостей кожного кабінету.

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Персонал відділення повинен дотримуватися оптимальний технологічний процес роботи з джерелами випромінювання від моменту їх надходження до відділення до здачі їх на поховання та видалення радіоактивних відходів після зберігання відповідно до внутрішньої інструкцією, розробленою завідуючим відділенням.
3.2. Персонал відділення повинен володіти прийомами безпечної роботи з джерелами випромінювання.
3.3. Особа, відповідальна за радіаційну безпеку і призначена завідуючим відділення, має здійснювати контроль за зберіганням, витрачанням і переміщеннями радіоактивних джерел всередині відділення (кабінету), своєчасною заміною радіоактивних джерел, своєчасною здачею радіоактивних відходів.
3.4. Під час укладання хворого в кабінетах рентгенотерапії, мегавольтної і гамма - терапії зобов'язані бути присутніми лікар - радіолог і медична сестра.
3.5. Під час сеансу опромінення медична сестра не повинна залишати апарат без нагляду і доручати нагляд особам, які не мають права працювати на апараті.
3.6. Обо всіх виникаючих несправностях медична сестра повинна повідомити інженеру відділення або старшому за посадою.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При радіаційної аварії персонал повинен поставити до відома завідувача відділенням та особа, відповідальна за радіаційний контроль.
4.2. У разі виходу з ладу гамма-терапевтичного апарату, випадання або втрати радіонуклідного джерела персонал повинен евакуювати хворого з приміщення, закрити захисну двері, опечатати її і вивісити табличку про аварійний стан.
4.3. Для усунення аварії завідувач відділенням повинен викликати ремонтну бригаду.
4.4. У разі підозри на опромінення персоналу вище допустимих норм завідувач відділенням зобов'язаний організувати термінову перевірку причин, що викликали переопромінення, оцінити отриману дозу, направити постраждалих на медичне обстеження. За отриманими результатами завідувач відділенням повинен визначити можливість подальшої роботи персоналу в сфері іонізуючого випромінювання.
4.5. При забрудненні персоналу відкритими радіонуклідами необхідно визначити ділянку і рівень забруднення, відправити одяг в камеру витримки, провести необхідну дезактивацію забруднених ділянок тіла з наступним дозиметричним контролем.
4.6. Забруднення поверхні не повинно перевищувати допустимих значень. Допустиме забруднення шкіри, спецодягу, внутрішньої поверхні лицьових частин засобів індивідуального захисту не повинне перевищувати по альфа - активним нуклідів 2 част / (кв. См х хв.), По бета - активним нуклідами 200 част / (кв. См х хв.); поверхні приміщень постійного перебування персоналу та знаходиться в них устаткування - відповідно по альфа - активним нуклідів 5 - 20 част / (кв. см х хв.), по бета - активним нуклідів 2000 част / (кв. см х хв.).
4.7. При радіоактивному забрудненні виробничих приміщень і обладнання вище величин, зазначених у п. 4.5. цієї інструкції, необхідно організувати прибирання, чітко позначивши місце аварійного забруднення, в окремих випадках необхідно організувати витримку обладнання з метою зниження рівня його забруднення до допустимих величин.
4.8. При пропажі радіоактивних джерел, наявності їх у підрозділі в кількості, що не відповідному документації, або використанні не за призначенням персонал зобов'язаний поставити до відома завідувача відділенням.
4.9. При нерадіаційної аварії персонал повинен відключити головний мережевий рубильник і поставити до відома про це завідувача відділенням.
4.10. При потраплянні людини під рухомі елементи апаратури або обладнання слід звільнити потерпілого, евакуювати його з кабінету і надати першу медичну допомогу.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Привести в порядок робоче місце.
5.2. При роботі з відкритими радіонуклідними джерелами відправити радіоактивні відходи в сховище.
5.3. Провести дозиметричний самоконтроль спецодягу, тіла і рук.
5.4. Привести апарати в початковий стан, відключити або перевести в режим, обумовлений інструкцією по експлуатації.
5.5. Вимкнути всі системи електропостачання.
5.6. Особи, відповідальні за зберігання відкритих і закритих радіонуклідних джерел, повинні відправити всі невикористані джерела випромінювання в сховище і опечатати його.
5.7. Персонал повинен провести вологе прибирання всіх приміщень.
5.8. Персонал повинен проконтролювати порядок робочих місць і опечатати кабінети, в яких знаходяться джерела випромінювання.
5.9. Завідувач відділенням (кабінетом) повинен перевірити правильність ведення облікової документації.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (04.12.2014)
Переглядів: 2071 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці