Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Вівторок, 23.04.2019, 09:35
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для санітарки
1. Загальні вимоги безпеки

1.1.К роботі в якості санітарки допускаються особи, які пройшли медичну комісію і інструктаж з охорони праці на робочому місці.
1.2. Санітарка повинна знати і дотримуватися:
-Санітарні правила при підтриманні порядку в приміщенні аптеки;
-Вимоги виробничої санітарії та пожежної безпеки;
-Правила внутрішнього трудового розпорядку;
-Містити в чистоті закріплену за нею територію;
-Виконувати вимоги забороняють, що попереджають плакатів.
1.3. Використовувати за призначенням і дбайливо ставитись до виданих ЗІЗ.
1.4.Лічную спецодяг необхідно зберігати окремо в шафках у гардеробній. Відносити спецодяг додому забороняється.
1.5. Приймати їжу тільки в спеціально відведених для цієї мети приміщеннях.
1.6. Виконання санітаркою вимог цієї інструкції є службовою обов'язком, а їх порушення-порушенням трудової дисципліни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно надягти належну за нормами чистий, справну спецодяг, спецвзуття. Спецодяг не повинна мати розвиваються решт, рукави і воріт повинні бути зав'язані.
2.2. Підготувати робочий інвентар, оглянути місце збирання та перевірити наявність і справність огорож, люків.
2.3. Перевірити достатність освітлення проходів і коридорів.

Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Бути уважним, не відволікатися сторонніми справами, розмовами.
3.2. Приміщення аптеки містити в бездоганній чистоті.
3.3. Слідкувати за цілісністю скляних приладів і посуду, забороняється мити їх при порушенні цілісності.
3.4. При роботі з розчином хлораміну, хлорного вапна користуватися гумовими рукавичками.
3.5. При митті посуду з-під кислот, лугів користуватися захисними гумовими рукавичками.
3.6. При роботі з електроприладами:
• Не працювати з несправними електроприладами;
• Не проводити ремонт несправних приладів;
• Не включати і не вимикати електроприлади вологими руками;
• При роботі з сушильним шафою не виробляти завантаження і вивантаження посуду без попереднього вимикання сушильного шафи.
3.7. Дотримуватися правил користування газовими приладами.
3.8. При митті вікон, стін користуватися тільки справними драбинами, закріплюючи їх на гачок.
3.9. Для уникнення падіння, частіше і суші витирати підлогу в мийної, своєчасно прибирати розлиту рідину у виробничих приміщеннях.
3.10. Санітарка не повинна входити і працювати в приміщенні, в якому включена несправна неекранована бактерицидна лампа.
3.11. Роботи з пергідролю, аміаком, концентрованими кислотами виробляти в гумових рукавичках і марлевих пов'язці.
3.12. Дозволяється переносити вантаж не більше 10кг.
3.13. Бутлі з кислотами, лугами слід переносити удвох у спеціальних ящиках або кошиках, попередньо перевіривши справність тари.
3.14. Забруднені ганчірки, дрантя прибирати у спеціально відведене місце або виносити на вулицю в спеціальний контейнер.

4.Требованія безпеки в аварійних ситуаціях

При хімічному опіку необхідно уражене місце промити великою кількістю проточної холодної води з під крану чи відра протягом 15-20хв. При хімічному опіку повністю змити хімічні речовини водою не вдається. Тому після промивання уражене місце необхідно обробити розчином питної соди (чайна ложка соди на склянку води).
При попаданні бризок лугу або пари в очі і порожнину рота необхідно промити уражені місця великою кількістю води, а потім розчином борної кислоти (половина чайної ложки кислоти на склянку води). Після обробки викликати швидку медичну допомогу.

5. Вимоги безпеки після закінчення робіт

1.1.Обойті свою ділянку, перевірити чистоту і порядок.
2.1. Спецодяг повісити в окрему шафу.
2.2. Зібрати інвентар і скласти його в спеціально відведене місце.
2.3. Вимити обличчя, руки теплою водою з милом.1.    Общие требования безопасности

1.1.К работе в качестве санитарки допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию и инструктаж по охране труда на рабочем месте.
1.2. Санитарка должна знать и соблюдать:
    -санитарные правила при поддержании порядка в помещении аптеки;
    -требования производственной санитарии и пожарной безопасности;
    -правила внутреннего трудового распорядка;
    -содержать в чистоте закрепленную за ней территорию;
-выполнять требования запрещающих, предупреждающих  плакатов.  
1.3. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным СИЗ.
1.4.Личную спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках в гардеробной. Уносить спецодежду домой запрещается.
1.5. Принимать пищу только в специально отведенных для этой цели помещениях.
1.6. Выполнение санитаркой требований настоящей инструкции является служебной обязанностью, а их нарушение –нарушением трудовой дисциплины.

2.    Требования безопасности перед началом работы

2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь. Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.
2.2. Подготовить рабочий инвентарь, осмотреть место уборки и проверить наличие и исправность ограждений, люков.
2.3. Проверить достаточность освещения проходов и коридоров.

Требования безопасности во время работы

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.
3.2. Помещение аптеки содержать в безупречной чистоте.
3.3. Следить за целостностью стеклянных приборов и посуды, запрещается мыть их при нарушении целостности.
3.4. При работе с раствором хлорамина, хлорной извести пользоваться резиновыми перчатками.
3.5. При мытье посуды из под кислот, щелочей пользоваться защитными резиновыми перчатками.
3.6. При работе с электроприборами:
•    Не работать с неисправными электроприборами;
•    Не производить ремонт неисправных приборов;
•    Не включать и не выключать электроприборы влажными руками;
•    При работе с сушильным шкафом не производить загрузку и выгрузку посуды без предварительного выключения сушильного шкафа.
3.7. Соблюдать правила пользования газовыми приборами.
3.8. При мытье окон, стен пользоваться только исправными стремянками, закрепляя их на крючок.
3.9. Во избежании падения, чаще и суше вытирать пол в моечной, своевременно  убирать разлитую жидкость в производственных помещениях.
3.10. Санитарка не должна входить и работать в помещении, в котором включена неисправная неэкранированная бактерицидная лампа.
3.11. Работы с пергидролем, аммиаком, концентрированными кислотами производить в резиновых перчатках и марлевой повязке.
3.12. Разрешается переносить груз не более 10кг.
3.13. Бутыли с кислотами, щелочами следует переносить вдвоем в специальных ящиках или корзинах, предварительно проверив исправность тары.
3.14. Загрязненные тряпки, ветошь убирать в специально отведенное место или выносить на улицу в специальный контейнер.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

При химическом ожоге необходимо пораженное место промыть большим количеством проточной холодной воды из под крана или ведра в течение 15-20мин. При химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой не удается. Поэтому после промывания пораженное место необходимо обработать раствором  питьевой соды (чайная ложка соды на стакан воды).
При попадании брызг щелочи или паров в глаза и полость рта необходимо промыть пораженные места большим количеством воды, а затем раствором борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды). После обработки вызвать скорую медицинскую помощь.

5. Требования безопасности по окончании работ

1.1.Обойти свой участок, проверить чистоту и порядок.
2.1.    Спецодежду повесить в отдельный шкафчик.
2.2.    Собрать инвентарь и сложить его в специально отведенное место.
2.3.    Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом.
Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (29.07.2010)
Переглядів: 5151 | Теги: санітарка | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці