Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 20.04.2019, 22:10
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці для ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                          Наказ від ________ 20    р.  № ___


Інструкція №
з охорони праці
ВЧИТЕЛЬ ІСТОРІЇ


 1.    Загальні положення
1.Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення  про розробку інструкцій з охорони праці», ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», з урахуванням Типового  положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Інструкція з безпеки життєдіяльності вчителя історії поширюється на всіх учителів історії під час проведення навчальних занять, виховних заходів та поза навчальних занять з предмета.
1.1.    Вимоги інструкції з безпеки життєдіяльності є обов’язковими для виконання вчителями історії.
1.2.    Учитель історії відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів України про працю зобов’язаний забезпечити безпечні умови для проведення занять в кабінеті історії та несе особисту відповідальність за дотримання правил безпеки
1.3.    Учитель історії запроваджує необхідні заходи для створення здорових і безпечних умов проведення занять, забезпечує виконання інструкцій з безпеки життєдіяльності, охорони праці й санітарно-гігієнічних заходів, безпечний стан робочих місць та навчального обладнання.
1.4.     Вчитель історії  щороку повинен проходити медичний огляд.
1.5.    Учитель історії повинен знати правила пожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
1.6. Вчитель історії повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги, у разі захворювання учня чи при нещасному випадку необхідно викликати медпрацівника та повідомити адміністрацію закладу.
1.7.  Учитель історії має слідкувати за виконанням учнями правил безпеки й санітарно-гігієнічних вимог.
1.8. Учитель історії не повинен приступати до роботи в разі погіршення самопочуття під час навчально-виховного процесу, повинен негайно повідомити про це адміністрацію школи.
1.9. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні прояви  вчитель повинен повідомити адміністрацію закладу.

2.   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

 2.1.     Учитель історії перед початком занять у кабінеті історії проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності відповідно до вимог п.п.4.6, 8.2, 8.4, 8.5  Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти; негайно сповіщає адміністрацію  школи про кожний нещасний випадок, який стався з будь-яким учасником навчально-виховного процесу.
2.2.    Учитель історії повинен перевірити:
•  санітарно-гігієнічний стан кабінету, провітрити його;
• наявність та справність стану шкільного обладнання, меблів, закріплення стендів,
мультимедійного устакування,  роботу  системи освітлення, виключити наявність
оголених контактів дротів  електромереж;
•  справність електричних шнурів, вилок та розеток (розбовтаність з’єднань).
2.3.    Учителю історії забороняється:
•  самостійно здійснювати будь-які ремонтні роботи, що можуть становити небезпеку для   
життя і здоров'я учителя чи учнів;
•  залишати в навчальному кабінеті учнів без нагляду;
    • приносити до навчального кабінету будь-які пристрої, речовини чи предмети, які можуть  
   становити небезпеку.
2.4    Учитель історії зобов’язаний ознайомити учнів з обладнанням навчального кабінету, з правилами поведінки в кабінеті під час занять з предмету; проінструктувати учнів щодо правил безпечного користування навчальним обладнанням, необхідним на уроці, провести відповідні інструктажі з безпеки та зробити записи про їх проведення у відповідному журналі реєстрації інструктажів.
2.5    Учитель історії перед початком уроку повинен поцікавитися станом здоров'я учнів, у разі отримання скарги забезпечити негайне надання медичної допомоги, довести про це до відома класного керівника і адміністрації.
2.6 У разі виявлення незначних порушень вимог безпеки вчитель повинен зробити запис у журналі адміністративно-громадського контролю,якщо порушення не можуть бути усунені негайно.
2.7. У разі встановлення грубих порушень вимог безпеки необхідно негайно повідомити адміністрацію учбового закладу і не розпочинати навчальних занять в даному приміщенні до ліквідації порушень.
2.8. При використанні таблиць, мап та інших демонстраційних засобів слід перевірити надійність їх кріплення до дошки.
2.9 Перед початком уроку слід чітко визначити порядок i правила безпечного здійснення навчальної діяльності на всіх етапах уроку.
2.10 Вчитель повинен розсадити учнів відповідно їх зросту.
2.11 Одяг та взуття вчителя повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам  і не створювати загрозу життю та здоров’ю всіх учасників навчально-виховного процесу.


3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Учитель історії повинен здійснювати навчально-виховний процес тільки у спеціально призначеному навчальному приміщенні, яке передбачено розкладом уроків. Забороняється змінювати місце проведення заняття без попереднього узгодження з адміністрацією школи.
3.2. Вчитель історії під час уроку повинен постійно перебувати в навчальному кабінеті з учнями. Забороняється під час уроку залишати робоче місце.
3.3. Учитель історії повинен користуватися для організації навчально-виховного процесу тільки безпечними засобами та пристроями, які передбачені діючими нормативними положеннями, стоять на інвентарному обліку школи та є справними.
3.4. Учитель історії забезпечує перебування учнів в навчальному кабінеті тільки в його присутності.
3.5. Учитель повинен слідкувати за тим, щоб  учні:
•    не приступали до виконання робіт без дозволу вчителя;
•    не залишали робочого місця без дозволу вчителя;
•    використовували навчальні прилади та наочність тільки за призначенням;
•    не намагалися полагодити будь-які пристрої;
•    не гойдалися на стільці, правильно сиділи за партою;
•    не відволікались від роботи;
•    розташовувати на робочих столах тільки ті предмети,  матеріали, навчальні посібники, які необхідні для даного уроку;
•    не захаращували проходи між партами сторонніми предметами;
•    не ставали на підвіконня, не стрибати з будь-якої висоти над рівнем підлоги, не відкривати вікон і не виглядати з них, не виконувати ніяких дій на висоті (в тому числі не користуватися полицями шафи, якщо це потребує знаходження на додатковій висоті);
•    не приносили до кабінету небезпечні предмети (ріжучі, колючі, вибухові, газові балончики, петарди, тощо);
•    дотримувались дисципліни та порядку
•    дотримувалися правил особистої гігієни;
•    дотримувалися правил протипожежної безпеки
•    були ввічливими та уважними; не допускали протиправних дій до всіх учасників навчально- виховного процесу.
3.6 Вчитель історії повинен закінчити урок одразу ж після дзвоника на перерву.
3.7. Під час перерви:
- вчитель повинен пересвідчитись, що всі учні покинули приміщення, забравши особисті речі;
-  вчитель повинен відкрити фрамуги для провітрювання  приміщення кабінету  ;
- вимкнути всі електроприлади ;
- у разі чергування  вчитель повинен дотримуватись обов’язків чергового вчителя, затверджених наказом директора.
 
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.    Після закінченя роботи в кабінеті історії вчитель зобов'язаний:
 * закінчити урок у встановлений термін, згідно з режимом роботи школи;
                 * пересвідчитись, що всі учні покинули приміщення, забравши особисті речі;
 *вимкнути всі електроприлади, які використовувалися на уроці;
 *перевірити стан робочих місць учнів та учителя на кінець уроку, у разі виявлення несправностей        повідомити адміністрацію;
 * відкрити фрамуги для провітрювання  приміщення кабінету;
 *   у разі чергування  дотримуватись обов’язків чергового вчителя,
                           затверджених    наказом директора; 
                       *  після закінчення останнього за розкладом уроку історії, -
                        вивести учнів класу до роздягальні та пересвідчитися, що вони покинули межі навчального закладу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В ЕКСТРИМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1.    Види можливих аварійних випадків:
•    коротке замикання електропроводки;
•    займання ізоляції;
•    ураження електричним струмом.
Учитель історії повинен негайно відключити електромережу й організувати дії в залежності від характеру аварії:
                - надати першу допомогу постраждалому,
                - сповістити адміністрацію.
5.2. При виникненні осередку пожежі учитель історії повинен:
•    використовувати засоби пожежегасіння;
•    при виникненні небезпеки евакуювати учнів та працівників згідно плану  евакуації із приміщення;
•    негайно сповістити адміністрацію;
•    викликати за потреби пожежну команду за тел. 101;
•    вимкнути електромережу, освітлення;
•    зачинити вікна й двері, щоб вогонь не поширювався на сусідні приміщення;
•    вчитель приступає до ліквідації осередку вогню, при цьому предмети, які легко займаються, електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-яким наявним  вогнегасником;
•    учитель та члени ЮДПД вказують прибулим представникам пожежної команди шляхи до осередку пожежі в приміщенні.
5.3.При нещасному випадку, надати першу долікарську допомогу постраждалому, викликати лікаря чи швидку допомогу за тел. 103, негайно сповістити адміністрацію
5.4. Роботу в аварійних ситуаціях з ліквідації ушкоджень приладів, які призвели до аварії, дозволяється особам з кваліфікаційною групою не нижче Ш.
5.5.Учитель історії повинен вжити заходів для збереження життя й здоров'я учнів, працівників школи та власного життя у разі виникнення аварійних ситуацій і не ставити власними діями під загрозу життя та безпеку людей.Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (06.08.2012)
Переглядів: 2426 | Теги: ВЧИТЕЛЬ ІСТОРІЇ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці