Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 04:44
Головна » Статті » Мої статті

Інструкція з охорони праці ДЛЯ ЗАВІДУЮЧОГО ВІДДІЛЕННЯМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ
1. Загальні положення
1.1. Дана інструкція є чинною для завідувача відді-ленням. Завідувач відділенням допускається до роботи після проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці, при прийомі на роботу, пер-винного інструктажу на робочому місці та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.
1.2. Недотримання вимог цієї інструкції може привес-ти до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
1.3. Завідувач відділенням повинен:
1.3.1. Забезпечувати безпечний і санітарний стан приміщень, проходів, обладнання, які є в його підпоряд-куванні.
1.3.2. Складати інструкції для проведення первинних інструктажів на робочому місці, повторних та цільових.
1.3.3. Проводити первинні інструктажі на робочому місці (при прийомі на роботу), повторні – 1 раз на 6 місяців, цільові та позачергові.
1.3.4. Забезпечувати постійний контроль за станом робочого місця всіх працівників відділення.
1.3.5. Контролювати забезпечення працівників відді-лення індивідуальними засобами захисту.
1.3.6. Контролювати дотримування працівниками відді-лення правил внутрішнього трудового розпорядку дня.
1.3.7. Контролювати забезпечення відділу захисними надписами, плакатами, інструкціями.
1.3.8. Забезпечувати використання працівниками всіх необхідних матеріалів для підвищення знань з охорони праці.
1.3.9. Контролювати зберігання, видачу і транспорту-вання у відділі легкозаймистих, вибухових речовин.
1.3.10. Слідкувати за роботою кисневих систем у від-ділі.
1.3.11.Слідкувати за безпечним виконанням робіт пра-цівниками відділення.
1.3.12. Своєчасно надавати невідкладну допомогу по-терпілим і хворим.
1.3.13. Слідкувати і вести облік нещасних випадків.
1.3.14. Розробляти профілактичні заходи по попере-дженню виробничого травматизму.
1.4. При неправильній експлуатації приладу зав. від-діленням повинен:
1.4.1. Відсторонити працівника від роботи з приладом і провести повторний інструктаж.
1.4.2. Заборонити роботу з несправною апаратурою.
ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи
Приступаючи до роботи, зав. відділенням повинен:
2.1. Перевірити наявність необхідного освітлення у всіх приміщеннях;
2.2. Звернути увагу на можливість пошкодження з’єднувальних елементів електромережі (розетки, вилки, шнури, вимикачі) у кабінетах та допоміжних кімнатах та справність ізоляції заземлення;
2.3. Перевірити, чи справні електроприлади, визначи-ти тривалість та доцільність їх роботи;
2.4. Переконатися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайних ситуацій;
2.5. У випадку виявлення будь-яких відхилень, не-справностей, пошкоджень негайно повідомити заступника головного лікаря по АГЧ, інженера по техніці безпеки.
ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи
3.1. Впродовж робочого часу зав. відділенням зо-бов’язан дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.
3.2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електричного обладнання, порушена елект-роізоляція, обірваний дріт, від’єднане заземлення, по-шкоджений електророзподільний щит), а також про нещас-ний випадок слід негайно поставити до відома заступника головного лікаря по АГЧ, спеціаліста з охорони праці, в останньому випадку також головного лікаря.
3.3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх експлуатації, не працю-вати з несправними приладами, а також дотримуватися на-ступних вимог:
3.3.1. Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду;
3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожеже-гасіння не за призначенням;
3.3.3. Не перекривати та не захаращувати запасні ви-ходи з відділення, лікарні;
3.3.4. Не користуватися несправними розеткою, вил-кою, пошкодженим електричним шнуром;
3.3.5. Не вмикати електричні прилади при виявленні ушкодження системи заземлення;
3.3.6. Не користуватися електричними приладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надій-ної ізоляції, заземлення тощо);
3.3.7. Не торкатися вологими руками електроприладів;
3.3.8. Не працювати на висоті (драбинах, підвікон-нях) без додаткових засобів безпеки;
3.3.9. Не працювати без гумових рукавиць та спеціа-льних фартухів з кров’ю хворих, їх виділеннями, не ви-конувати гнійні перев’язки;
3.3.10. Не користуватися несправними засобами для транспортування хворих;
3.3.11. Не створювати протягів у приміщенні;
3.3.12. Не курити у приміщенні відділення та лікар-ні;
3.3.13. Не налагоджувати самовільно медичне облад-нання, електромережу і не доручати це стороннім особам;
3.3.14. Не користуватися відкритим вогнем у примі-щенні;
3.3.15. При використанні кисню дотримуватися відпо-відних інструкцій.
ІV. Після закінчення роботи
4.1. Після закінчення роботи зав. відділенням пови-нен перевірити, чи вимкнені всі газові і електроприла-ди, освітлення, в роботі яких немає необхідності, за-крити крани, вікна.
4.2. Привести в порядок своє робоче місце, передати його черговому персоналу по зміні.
4.3.Дотримуватися особистої гігієни.
V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі тощо) зав. відділенням зобов’язаний:
5.1. Припинити роботу;
5.2. Попередити працюючих про небезпеку;
5.3. Поставити до відома головного лікаря, заступни-ка головного лікаря по АГЧ, інженера з техніки безпеки;
5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструкці-єю (дії персоналу на випадок пожежі);
5.5. При необхідності провести евакуацію хворих і майна з відділення згідно з планом евакуації;
5.6. При нещасних випадках надавати невідкладну до-помогу згідно з інструкцією і негайно доповісти голо-вному лікарю, інженеру з техніки безпеки, зберегти си-туацію такою, при якій стався нещасний випадок.
Завідувач відділенням несе дисциплінарну та адмініс-тративну відповідальність за дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці.


Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (16.12.2010)
Переглядів: 6819 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці