Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

Субота, 20.04.2019, 21:18
Головна » Статті » Мої статті

Примірна інструкція з охороні праці для вальцювальника стану холодного прокату

Вступ


1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності на належні, безпечні та здорові умови праці.
2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:
-визнає пріоритет життя і здоров'я працівників;
-встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних І нешкідливих умов праці;
-встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності та видів їх діяльності;
-здійснює навчання, професійну підготовку І підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.
3. Це право підтверджується тим, що під час укладення трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя та здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги І компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

*безплатне лікувально-профілактичне харчування;
*оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
*скорочення тривалості робочого часу;
*додаткову оплачувану відпустку;
*пільгову пенсію;
*оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також пов'язаних із забрудненням або таких що проводяться у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття, інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві І профзахворювання, що призвело до втрати працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:
-знати І виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та Індивідуального захисту;
-додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
-співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;
-особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;
-при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або Іншу посадову особу.

1 Загальні положення1.1. Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки у прокатному виробництві та визначає порядок, способи та умови виконання вальцювальниками станів холодного прокату (далі вальцювальниками) прокатних цехів покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці, на території підприємства і встановлює порядок виконання робіт.

1.2. Кожен вальцювальник повинен вивчити, знати І виконувати вимоги і положення даної інструкції в повному обсязі та дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, який діє на підприємстві; виконувати розпорядження та вказівки керівників цеху, якщо останні не суперечать вимогам безпечної організації праці.

1.3. Інструкція з охорони праці за професією видається працівнику під розписку. Ця інструкція повинна бути на робочому або спеціально відведеному місці.

1.4. Крім того, вальцювальник повинен знати І виконувати вимоги:
*загальних правил безпеки для працівників підприємства;
*технологічної Інструкції;
*правил технічної експлуатації обладнання, що обслуговується;
*положення про наряд-допуск;
*інструкції про застосування биркової системи;
*інструкції з охорони праці для стропальників;
*інструкції з охорони праці для суміжних професій;
*правил безпеки у газовому господарстві;
*правил пожежної безпеки;
*правил електробезпеки.

1.5 Постійний контроль за виконанням Інструкцій та вказівок щодо безпечних методів та способів роботи проводиться начальником цеху, його заступником, механіком, енергетиком цеху, старшим змінним майстром основної виробничої дільниці та іншими керівниками виробництва.

1.6. Робоче місце вальцювальника стану холодного прокату - постійне і розташоване у пульта керування та на території, що прилягає до стану, де він повинен знаходитися на протязі зміни..

1.7. На роботу у прокатний цех вальцювальником допускаються особи чоловічої статі не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, визнані придатними для даної роботи. Вони повинні пройти вступний інструктаж, спеціальне навчання за професією, навчання з питань охорони праці, первинний Інструктаж на робочому місці, інструктаж з електробезпеки, спеціальні навчання для виконання робіт підвищеної небезпеки.

1.8. Кожний працівник, що знову влаштовується на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу заноситься в спеціальний журнал, а також в документ про приймання працівника на роботу. Інструктаж проводиться при відділі охорони праці підприємства.

В цеху з кожним працівником, що влаштовується на роботу, начальник цеху проводить бесіду, в якій роз'яснює особливості виробництва, правила особистої безпеки та гігієни, правила внутрішнього трудового розпорядку, ознайомлює з шкідливими та небезпечними факторами, які характерні для даного виробництва. Після чого, розпорядженням по цеху направляє його на дільницю та закріплює за відповідною особою технічного персоналу для Інструктажу та навчання безпосередньо на робочому місці.

1.9 Первинний Інструктаж проводиться на робочому місці безпосереднім керівником з показом прийомів безпечного виконання робіт. Після проведення первинного інструктажу працівник, який вперше стає до роботи, розпорядженням начальника цеху закріплюється за кваліфікованим працівником для практичного навчання. Працівник, який має кваліфікацію за даною професією, при перерві в роботі більш як 1 рік, проходить стажування від 2-х до 15 змін.

1.10. Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією, яку очолює начальник цеху або його заступник за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Лише при виявленні достатніх знань технології і безпечних прийомів праці працівник, рішенням комісії, може бути допущений до роботи за фахом.

1.11. Працівник, який не підтвердив знання інструкції з охорони праці та прийомів безпечного виконання робіт, допускається до самостійної роботи тільки після проведення додаткового інструктажу І додаткової перевірки знань.

1.12. До самостійної роботи працівник допускається після стажування на робочому місці розпорядженням по цеху.

1.13. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися один раз в квартал, а чергові перевірки знань - раз на рік Із записом у журналі реєстрації Інструктажів.

1.14. Позаплановий та цільовий інструктажі проводяться згідно з вимогами Типового положення про навчання з охорони праці.

1.15 Вальцювальник повинен проходити періодичні (на протязі трудової діяльності) медичні огляди.

1.16 Вальцювальник повинен виконувати такі вимоги внутрішнього грудового розпорядку:

- не допускати на робоче місце осіб, роботи яких не пов’язані з виробництвом;

- утримувати своє робоче місце І устаткування в справному стані й чистоті;

- не розпивати алкогольні напої на робочому місці і на території заводу, не з'являтися на роботу в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння;

- палити дозволяється в спеціально відведених для цього місцях, де повинні знаходитися баки з водою або піском.

1.17 По території підприємства і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного руху. Під час пересування необхідно дотримуватися вимог знаків дорожнього руху як на території заводу, так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених місцях або по спеціальних переходах.

1.18 Кожен вальцювальник повинен знати:
*теорію і технологію процесів холодного прокату, дресирування та полірування металу;
*конструктивні особливості станів холодного прокату всіх типів;
*призначення термообробки та її вплив на структуру металу;
*види дефектів металу при холодному прокаті та методи їх усунення;
*кінематичні та електричні схеми етапів;
*технологію калібрування валків;
*характеристику двигунів станів холодного прокату;
*слюсарну справу.

1.19 Крім того, вальцювальник повинен знати, що:

- прокатний цех відноситься до виробництв підвищеної небезпеки, що характеризується наявністю цілого ряду небезпечних факторів під час виконання технологічного процесу холодного прокату, обслуговуванні обладнання, механізмів та контактування з матеріалами виробництва;

- на дільниці сконцентрована велика кількість механізмів, транспортних засобів, трубопроводів, газопроводів.

1.20 До обов'язків вальцювальника входить:

ведення технологічного процесу прокатування, дресирування, полірування металу на станах;

- нагляд за процесом прокатування і додержання заданих розмірів прокатуваного профілю за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та вимірювального інструменту;

- регулювання швидкості прокатування по клітях (пропусках) і величини натягу штаби між клітями;

- нагляд за температурним режимом І якістю поверхні валків, навантаженням на двигун головного приводу і двигун натискних гвинтів;

- налагодження і перевалка клітей;

- участь в ремонті, налагодженні та прийманні стана після ремонту тощо.

1.21 Основними небезпечними виробничими факторами на дільниці роботи вальцювальника є:
*деталі та вузли обладнання, що обертаються;
*електричний струм;
*окалина, що летить;
*вантажі, що переміщаються вантажопідіймальними механізмами;
*робота на висоті.

1.22 Основними шкідливими виробничими факторами є:
*інфрачервоне випромінювання;
*висока температура;
*запиленість;
*шкідливі гази;
*шум;

1.23 Вальцювальник повинен працювати тільки у спецодязі і спецвзутті, що встановлені за нормами, та користуватися іншими засобами Індивідуального захисту, такими як:

костюм бавовняний (на 12 міс.) згідно з ГОСТ 27575 "ССБТ. Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия";

черевики шкіряні (на 12 міс.) згідно з ГОСТ 28507 "Обувь кожаная для защиты от мехаиических воздействий";

рукавиці брезентові (на 20 днів) згідно з ГОСТ 12.4.010 "ССБТ. СИЗ. Рукавицы специальные. Технические условия";

каска захисна згідно з ГОСТ 12.4.087 "ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия";

окуляри захисні згідно з ГОСТ 12.4.013 "ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия" типу ЗПІ- 80-У;

антифони "беруші" та інші.

1.24 Вальцювальник повинен користуватися захисними світлими окулярами з боковинками або окулярами, що щільно притискаються до обличчя, або захисним прозорим щитком із оргскла.

1.25 Вальцювальник повинен дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.

1.26 Згідно з положенням про систему управління охороною праці в чорній металургії вальцювальник повинен:
-не допускати виконання робіт несправним інструментом, перевіряти наявність та правильне використання засобів захисту, огорож, контрольно- вимірювальних приладів та вантажозахватних пристроїв;
-при виникненні непередбачених ситуацій припинити виконання робіт. Якщо дозволяють обставини, прийняти самостійне рішення, а також вжити заходів щодо забезпечення безпеки поруч працюючих, відновлення нормальної робочої обстановки та повідомити про це майстра, старшого майстра, начальника дільниці або зміни;
-виконувати тільки доручену роботу з додержанням всіх вимог інструкцій з охорони праці та вказівки майстра;
-не приступати до роботи, якщо умови її виконання не відповідають інструкції з охорони праці або іншому документу, що регламентує безпечне виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці при тимчасовому переведенні на іншу роботу;
-в установленому адміністрацією порядку одержати інструкцію з охорони праці за своєю професією або з іншої дорученої роботи;
-працювати тільки в спецодязі і спецвзутті, що передбачені нормами, користуватися відповідними засобами захисту та запобіжними пристроями;
-про всі порушення, виявлені в процесі роботи, повідомити безпосередньому керівникові;
-при одержанні хоча б незначної травми терміново звернутися в медпункт та повідомити про це майстрові;
-попередити поруч працюючих, якщо їм загрожує небезпека;
-додержуватися вимог внутрішнього трудового розпорядку.
1.27 Особи, винні в порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1. Прибути у спецодязі та спецвзутті на змінно-зустрічні збори та одержати завдання на виконання робіт.

2.2. Оглянути робоче місце і ознайомитися із записами у журналі приймання-здачі зміни та з'ясувати у вальцювальника, що здає зміну, стан обладнання та особливості режиму роботи попередньої зміни.

2.3 Перевірити на робочому місці (робочій зоні):
-освітлення;
-наявність І справність Інструменту та пристроїв;
-справність огорож;
-справність сигналізації, кнопок аварійного відключення механізмів і блокіровок;
-рівень тиску природного газу в системі підігрівання валків;
-стан газових пальників;
-стан елементів запірної арматури;
-наявність і роботоздатність протипожежних засобів;
-стан станин, рольгангів на відсутність сторонніх предметів.

2.4 Прийняти зміну та зробити відповідний запис у журналі.

2.5 Про виявлені недоліки та несправності повідомити безпосереднього керівника і до усунення недоліків роботу не починати.

2.6 Приймання та здавання зміни під час ліквідації аварії не допускається. Якщо ліквідація аварії займає тривалий час, здавання зміни здійснюється з дозволу керівника зміни.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи3.1 Пуск робочих клітей необхідно проводити тільки після того, як емульсія почне надходити до бочок валків у достатній кількості.

3.2 Перед пуском слід провести випробування робочої кліті на холостому ході.

Під час випробування необхідно перевірити справність роботи вузлів і механізмів робочої кліті та подачу масла до всіх вузлів тертя, перевірити нормальність шумів в підшипниках робочих і опорних валків.

3.3 Після випробування робочої кліті та усунення виявлених несправностей, а також при готовності допоміжного обладнання до роботи можливо давати сигнал на подачу листів для прокату.

3.4. Перед зупинкою робочої кліті слід дати сигнал до припинення подачі листів, потім зупинити кліть і припинити подачу емульсії.

3.5. В процесі роботи вальцювальник повинен:
-стежити за безперервною подачею емульсії на бочки валків під час роботи стана;
-припинити подачу емульсії на бочки валків під час зупинки кліті, а також при холостому ходу;
-проводити прокачку у відповідності до режиму обтискування, встановленого калібровкою і технологічною інструкцією;
-дотримуватись безпечних прийомів . під час підігріву валків дросирувальних клітей газовими пальниками;
-негайно зупинити конвеєр у разі попадання листа на лист під час роботи дросирувальної кліті.

3.6 Вальцювальнику не дозволяється:
*вмикати натискний пристрій під час проходу розкату через валки;
*задавати у валки листи, які мають перегини, загини та інші дефекти;
*зачищати валки та емульсійні сопла під час роботи стана;
*проводити посадку робочих валків ("валок на валок") за допомогою натискного пристрою без свинцьових прокладок для їх вирівнювання;
*під час роботи підніматися на рольганг і ставати на листи та центрувальні лінійки;
*знаходитися навіть при зупиненому рольгангу між листами і розведеними центрувальними лінійками.

3.7. Необхідно завжди пам'ятати, що під час прокату металу можливе сколювання робочих валків з викидом відламків, тому необхідно стежити за тим, щоб сітчасті огорожі були справні і опущені.

3.8. Під час розкладання листів металу з аеродинамічного розкладача вальцювальнику необхідно стежити за тим, щоб одночасно не видати на рольганг два листи.

Якщо це сталося, вальцювальник з пульта керування аеродинамічним розкладачем повинен зупинити перший рольганг, дати звуковий сигнал вальцювальнику, який повинен одразу ж зупинити всі рольганги до кліті, покликати на допомогу інших членів бригади.

Роз'єднувати листи слід обережно за допомогою спеціальних гачків.

3.9 Під час встановлення пачки металу на кантувач за допомогою електромостового крану виривати стропи з пачки краном не дозволяється.

Пачку металу необхідно класти на дерев'яні бруски перерізом не менш як 80x80 і вантажозахватні пристрої виводити з торців пачки.

3.10 Під час розкладання листів з кантувача необхідно користуватися спеціальним гачком. Нахил пачки повинен бути таким, щоб виключити самочинне падіння листів.

Під час захвату гачком чергового листа зусилля необхідно прикладати поступово, щоб запобігти зриву гачка з листа.

3.11. Під час кантування листів на рольганг з кантувача вальщовальник повинен знаходитися на спеціальному майданчику на безпечній відстані від пачки металу.

3.12. Переходити через кантувач, коли на ньому встановлена пачка металу, не дозволяється.

3.13. В разі, коли після прокатування лист загнеться вверх і з подачею його у листоправильну машину виникнуть труднощі, або вона буде зовсім неможлива, необхідно зупинити рольганг, листопранильну машину і за допомогою спеціального гачка перевернути на рольгангах лист на 180°.

3.14. Під час прокатуванпя чи дресирування довгого ( більш як 3000 мм) і товстого (більш як 5 мм) металу вальцювальнику знаходитися на майданчику для регулювання теплового режиму робочих валків не дозволяється.

Всі операції щодо контролю якісних характеристик металу необхідно виконувати на зупинених рольгангу і листоправильній машині.

3.15 Під час роботи етапу знаходитися на привідному боці всіх механізмів не дозволяється.

Огляд шпинделів головного приводу, шпинделів листоправильної машини та Інших механізмів необхідно виконувати тільки при повному їх зупиненні.

3.16 За технологічної необхідності зачищення наварів на робочих валках, цю операцію слід виконувати у такій послідовності:

3.16.1. Зупинити головний привід стана і загасити всі газові пальники.

3.16.2. Зупинити всі рольганги до і після кліті, впевнитися при цьому, що на станинах роликів перед кліттю немає листа і подача емульсії припинена.

3.16.3. За допомогою блокіровки "заборона" відключити групові рольганги ДО І ПІСЛЯ КЛІТІ.

3.16.4 Зачищення валків виконувати з боку виходу листів під .керівництвом старшого вальцювальника, при цьому пуск головного приводу слід

виконувати невеликими поштовхами.

3.17 Зачищення роликів листоправильної машини слід виконувати спеціальним пристроєм, який являє собою металевий лист з набитою повсттю і обтягнутий шліфувальною стрічкою.

Роботи виконуються в захисних окулярах під керівництвом старшого вальцювальника.

3.18 Заміряти товщину і довжину листів слід тільки при повному зупиненні рольганга і листоправильної машини.

3.19 Забруднювання листів у будь-якому місці стана слід виконувати при повному зупиненні рольгангів та інших механізмів.

3.20. Скидання листів з рольганга на інспекторський стіл виконується двома вальцювальниками спеціальним гачком в присутності вальцювальника на посту керування листоправильної машини.

3.21. Примусове подавання листів "на кут" виконується вальцювальником за допомогою спеціального гачка чи бруса, при цьому вальцювальник повинен знаходитися на спеціально обладнаному майданчику над рольгангом перед КЛІТТЮ.

3.22 Необхідно дотримуватись правил газової безпеки: вентилі непрацюючих пальників повинні бути щільно закриті; витік газу від нещільності запірної арматури не допускається.

3.23 Після перерви подачі газу необхідно впевнитися у наявності тиску газу в газопроводі, продути протягом однієї хвилини газопровід через продувну свічку, запалити ЇЇ, потім запалити пальники.

Розпалювати газові пальники слід спеціальним факелом довжиною не менш як I м.

3.24. При виникненні несправностей або неполадок у роботі за вимогою механіків чи електриків необхідно зупинити механізми стана.

3.25. Під час перевалки робочих і опорних валків

3.25.1 Перевалка робочих валків здійснюється таким чином:

3.25.1.1. Завчасно викликати слюсаря-гідравліка.

3.25.1.2. Закрити газові пальники.

3.25.1.3. Виставити робочі валки у зручне для перевалки положення.

3.25.1.4. Виключити насоси систем попереднього напруження кліті (ПНК) і регулювання профілю валків (РПВ).

3.25.1.5. Розібрати схему головного приводу.

3.25.1.6 Впевнившись, що тиск в системах ПНК І РПВ знизився за манометром до нуля, від'єднати гідравліку і виконати підіймання верхнього опорного валка за допомогою натискних гвинтів.

Не дозволяється ручку керування натискними гвинтами підв'язувати та підклинювати.

3.25.2 Після перевалки робочих валків необхідно:

'3.25.2.1 Опустити за допомогою натискних гвинтів верхній опорний валок,

залишивши просвіт між верхніми робочим і опорним валками 2-3 мм.

3.25.2.2 Впевнитися, що слюсар-гідравлик під'єднав гідравліку і вийшов Із зони шпинделів головного приводу стана. < 3.25.2.3 Скласти електросхему головного приводу.

3.25.2.4. Виключити насоси систем ПНК і РПВ.

За допомогою регулятора тиску підняти тиск в системі РПВ до 100 атм.

3.25.2.6. Упевнитися, що в небезпечній зоні немає людей і пуск нікому не загрожує, дати звуковий сигнал і після невеликої паузи запустити головний привід.

3.25.3 Після перевалки робочих валків необхідно прибрати робочий майданчик від залишків масла І мастила.

3.25.4. Необхідно пам'ятати, що при пошкодженні трубопроводу під час перевалки валків чи прибирання стана, струмінь масла під тиском може завдати важкої травми. Тому поводитися з трубопроводами систем гідравліки слід обережно, за трубопроводи під тиском руками не братися.

3.25.5. Перевалка опорних валків здійснюється таким чином:

3.25.5.1. Розібрати електросхему всіх ліній стана, взяти бирку головного приводу стана, вивалити робочі валки.

3.25.5.2. Від'єднати маслопроводи подушок опорних валків і висвободити засувки фіксації опорних валків у кліті.

3.25.5.3 За допомогою спеціальних вантажозахватних пристроїв зняти перекриття перевалкової ями, крім плити біля кліті, і обгородити її.

3.25.5.4 Перевірити стан перевалкових строп, наявність бирок.

3.25.5.5. Скласти електросхему перевалкової машини.

3.25.5.6. За допомогою гідравліки опустити верхній опорний валок на нижній і зафіксувати їх чотирма спеціальними замками з перевалкового та приводного боку.

3.25.5.7 За допомогою гідравліки підняти обидва опорних валка на необхідну висоту для заведення під нижній опорний валок полозів перевалкової машини.

3.25.5.8 Підвести перевалкову машину під місце насадження на неї опорних валків, насадити валки і вийняти замки.

3.25.5.9 Зняти останню плиту перекриття біля кліті.

3.25.5.10. Перед тим, як вивалити комплект опорних валків необхідно впевнитися, що шпинделі не лежать на подушці опорного валка.

3.25.11. При виваленні опорних валків слід виставити їх так, щоб була можливість безпечного стропування їх з одного боку з перекриття, а з іншого - зі спеціального висувного майданчика.

3.25.5.12. Застропувати верхній опорний валок, дати команду на підіймання і транспортування, а потім - нижній з дотриманням безпечних прийомів стропування.

3.25.5.13 Для спуску в перевалкову яму для стропування нижнього опорного валка слід використовувати спеціальну драбину; зістрибувати на редуктор перевалкової машини не дозволяється.

3.25.5.14. Транспортувати опорні валки слід на висоті не більше як 1-1,5 м від підлоги, при цьому вальцювальник повинен рухатися попереду валка на відстані 15-20 м і виводити людей зі шляху пересування вантажу.

3.25.5.15. Змащувати чи зачищати площини опорних подушок у висячому положенні або в перевалковій ямі не дозволяється. Цю роботу слід виконувати завчасно на стелажах.

3.25.5.16. Зачищення посадкових місць подушок опорних валків у вікнах станини кліті необхідно виконувати згідно з встановленим планом робіт.

3.26 Під час профілактичного огляду обладнання стана

3.26.1 Кожен вальцювальник обслуговує механізми і вузли агрегату, що за ним закріплені, і виконує роботу за вказівками безпосереднього керівника.

3.26.2 Профілактичний огляд і обтягування обладнання агрегатів І механізмів з електроприводом виконувати тільки за наявності бирки. Вентиль подачі повітря повинен бути закритий на замок і на ньому вивішений плакат "Не включати! Працюють люди".

3.26.3. Перед перевіркою стану шпиндельного пристрою (люфти шпинделя, вкладники) головної лінії стана на рукоятки керування дистрибуторами гідросистеми врівноваження шпинделів необхідно вивісити плакат "Не включати! Працюють люди".

3.26.4. Перед початком профілактичного огляду та обтягування необхідно підготувати інструмент і пристосування, прибрати сторонні предмети з робочого МІСЦЯ.

3.26.5. Під час роботи кувалдою чи молотком знаходитися в зоні їх руху не дозволяється.

3.26.6. Застосовувати прокладки за наявності зазорів між площинами губок ключів та головок болтів не дозволяється.

Відкручувати та закручувати гайки ударами по гайковому ключу не дозволяється.

3.26.7. Під час підтягання болтів кріплення механізмів необхідно набути зручне та стійке положення, а потім ключем, що відповідає розміру головки болта, гайки, надійно захопити гайку і плавним рухом, без ригаків закрутити (відкрутити)її.

3.26.8. У разі, коли у ремонті беруть участь кілька працівників, необхідно, щоб їх дії були погоджені між собою.

3.26.9 Після закінчення ремонту необхідно прибрати інструмент, робоче місце, здати бирку або наряд-допуск і одержати дозвіл майстра або керівника бригади на пуск агрегату.

3.27 Під час очищення тунелів, підвалів і картера стана

3.27.1. Перед початком робіт щодо очищення тунелів, підвалів, картера стана від окалини, сміття і часток металу старший вальцювальник разом із старшим змінним майстром повинен перевірити достатність освітлення на місці проведення робіт.

3.27.2. Названі роботи виконуються не менш як двома вальцювальниками. Наверху повинен залишатися працівник для спостереження, зв'язку та надання необхідної допомоги.

3.27.3. Перед очищенням картера його необхідно промити гарячою водою, яку потім відкачати насосом.

3.27.4. Вигрібати окалину і частки металу необхідно за допомогою лопати або спеціальних совків. Робити це руками - не дозволяється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


4.1 Вальцювальнику необхідно:

4.1.1. Закрити подачу емульсії, газові пальники.

4.1.2. Зупинити всі механізми стана.

4.1.3. Встановити всі ручки керування в нульове положення.

4.1.4. За необхідності розвантажити натискні гвинти робочої кліті.

4.1.5. Забезпечити чистоту робочих місць, проходів і сходів.

4.2. Старшому вальцювальнику необхідно зробити відповідні записи в журналі приймання-здачІ зміни про роботу механізмів стана, блокіровок, сигналізації.

4.3 Передати зміну зміннику і повідомити про виявлені недоліки в роботі. В разі відсутності змінника, доповісти про це безпосередньому керівникові

та залишатися на робочому місці до прибуття змінника чи розпоряджень керівника.

4.4 В побутовому корпусі оглянути і привести в справний стан засоби індивідуального захисту, прийняти душ та переодягнутися.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1. Вальцювальник повинен знати план ліквідації аварій в частині, яка відноситься до місця його роботи.

5.2. Опис можливих аварійних ситуацій, які можуть виникнути піл час роботи на стані:
-руйнування робочих валків з викидом відламків;
-поламання опорних валків;
-розриви арматури газопроводу, газового колектора і газових пальників;
-падіння тиску природного газу;
-загоряння кліті стана І витяжної вентиляції;
-а також пошкоджень інших вузлів і механізмів.

5.3. Порядок дій, обов'язків і правила поведінки вальцювальника при виникненні аварій

5.3.1. Всі роботи, що пов’язані з вивалюванням зламаних робочих валків, повинні виконуватися лише під керівництвом старшого змінного майстра. При цьому для забезпечення максимальної безпеки необхідно чітко виконувати всі його вказівки та розпорядження.

5.3.2. Під час поломки нижнього робочого валка допускається вивалювання його разом з нижнім опорним валком. При цьому стропування зламаних частин робочого валка слід проводити з використанням висувного перехідного містка з одного боку І плити перекриття перевалкової ями - з іншого. За необхідності можливо використовувати трапи з дошок товщиною не менш як 40 мм; дошки повинні бути цілими і стійкими.

5.3.3 Вивалювання зламаних опорних валків проводиться під керівництвом старшого майстра прокатного відділення та механіка цеху з забезпеченням всіх заходів щодо безпеки під час ліквідації аварії.

5.3.4 Під час розривів газопроводу, газового колектора, газових пальників необхідно зупинити стан, пробковим краном І засувкою перекрити надходження газу, викликати слюсаря-енергетика і доповісти майстрові.

5.3.5. Під час падіння тиску газу необхідно зачинити вентилі на газових пальниках, а також пробковий кран і засувку на кліті та доповісти майстрові.

5.3.6. Під час загоряння зонда витяжної вентиляції кліті стана необхідно зупинити стан, вимкнути вентилятор, закрити шибер, відчинити вентиль подачі пари у вентиляційну систему. В разі окремих випадків необхідно застосувати протипожежну установку УВП-400, систему Іванова та викликати пожежну охорону.

5.3.7. Під час поломок інших вузлів і механізмів необхідно безаварійно зупинити стан, доповісти старшому змінному майстру та викликати відповідних спеціалістів.

5.3.8 Вальцювальник повинен вміти використовувати первинні засоби пожежегасіння (пісок, вогнегасники).

При виникненні пожежі необхідно повідомити керівництво цеху, викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити всіх заходів щодо ліквідації пожежі своїми силами, діючи відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

5.3.9 При загорянні електропроводки, електроприладів, електрообладнання їх необхідно відключити від мережі І гасити піском або порошковими вогнегасниками.

5.3.10 При загорянні пально-мастильних речовин гасити полум'я водою не дозволяється. Для цього необхідно використовувати землю, пісок, вогнегасники.

5.4 В разі виявлення під час аварії потерпілих треба негайно надати їм першу (долікарняну) допомогу.

Необхідно забезпечити збереження обставин, при яких стався нещасний випадок, якщо це не призведе до аварії чи інших небезпечних ситуацій.

5.5 У всіх випадках виявлення ознак можливих аварійних ситуацій або аварій вальцювальник повинен доповісти безпосередньому керівникові і діяти за його вказівками.

5.6 Вальцювальник повинен бути ознайомлений з порядком надання першої допомоги особам потерпілим від дії електричного струму, опіків, отруєнь, при пораненнях І вміти на практиці надати першу допомогу.

Основними умовами надання першої допомоги від дії електричного струму, а також при Інших нещасних випадках є: швидкість дії та спритність. Зволікання, довга підготовка до надання допомоги може призвести до смерті потерпілого. Ніколи не можна відмовлятися від надання першої допомоги потерпілому.

5.7 Перша допомога постраждалому

5.7.1. При ударах, переломах і травмах.

5.7.1.1 Необхідно вивести (винести) постраждалого з місця події в безпечне місце.

5.7.1.2. Оглянути ушкодження постраждалого, визначити його стан.

5.7.1.3. При ударах перша допомога полягає в застосуванні та накладенні тугої пов'язки. На забите місце кладуть "холод" (гумовий пузир з льодом, снігом або з холодною водою). Якщо немає льоду чи снігу на забите місце кладуть складену в декілька шарів марлю, тканину або хустину, змочені в холодній воді.

Використавши "холод" протягом 15-20 хвилин забите місце слід туго забинтувати. Поверх пов'язки можна знову покласти "холод" на 1-1,5 години.

При ударах голови - постраждалий може втратити свідомість, що вказує на струс мозку. До прибуття лікаря постраждалий повинен знаходитися в лежачому положенні. Для того, щоб постраждалий не задихнувся, необхідно повернути його голову вбік і пальцем, обмотаним марлею чи рушником, звільнити порожнину рота.

5.7.1.4 При переломах необхідно забезпечити нерухомість місця перелому, щоб зменшити біль І запобігти подальшому зміщенню кісток. Це досягається накладенням на ушкоджену частину тіла шини та пов'язки, чим забезпечується нерухомість. Для цього використовують готові стандартні шини або підручний матеріал (палку, дошку, кусок фанери, лінійку).

При накладанні шини необхідно виконувати правило: забезпечити нерухомість щонайменше двох суглобів - одного вище місця перелому, другого нижче, а при переломі великих кісток - трьох.

При відкритому переломі кінцівок необхідно розрізати брюки або рукав, припинити кровотечу. Накласти на рану пов'язку та приступити до накладення шини.

При закритому переломі шини наскладуються поверх одягу.

5.7.1.5 При одержанні дрібних ушкоджень або мікротравми необхідно ушкоджені місця обробити настоянкою йоду та закрити антисептичною пов'язкою (наклейкою).

5.7.2 При опіках.

5.7.2.1 Надання першої допомоги постраждалому полягає перш за все в гасінні одягу. Потім обережно знімають обгорілий одяг, залишаючи його там, де він прилип до тіла. На ділянку опіку накладають стерильну пов'язку. Для запобігання зараження не дозволяється торкатися руками опіків шкіри.

5.7.2.2. При тяжких і великих опіках необхідно постраждалого завернути в чисте простирадло або тканину, не роздягаючи його, напоїти теплим чаєм та забезпечити йому спокій до прибуття лікаря.

5.7.2.3. При опіках очей слід робити холодні примочки розчином борної кислоти (півчайної ложки на стакан води).

5.7.2.4. При хімічних опіках глибина пошкоджень тканин постраждалого в значній мірі залежить від тривалості дії хімічних речовин на них, тому важливо швидко зменшити концентрацію хімічної речовини. Для цього місце хімічного опіку негайно промивають великою кількістю води з-під крана на протязі 15-20 хвилин. При попаданні в очі твердих часток хімічних речовин, їх необхідно видалити вологим тампоном.

5.7.3 При тепловому ударі.

5.7.3.1. При тепловому ударі постраждалого необхідно вивести (винести) в прохолодне приміщення, в тінь, забезпечити приплив свіжого повітря.

5.7.3.2. Необхідно покласти постраждалого так, щоб його голова була вище тулуба, розстібнути одяг, прикладати на голову холодні примочки, змочити груди холодною водою, дати понюхати нашатир.

5.7.3.3 Якщо постраждалий знаходиться при свідомості необхідно дати йому випити 15-20 краплин настоянки валеріани. Якщо дихання слабке або відсутнє, а пульс не прощупується, необхідно негайно провести штучне дихання, непрямий масаж серця і терміново викликати лікаря.

5.7.4 При враженні електричним струмом.

5.7.4.1 Перш за все необхідно швидко звільнити постраждалого від дії електричного струму - відключити відповідну частину електрообладнання, перерізати чи перерубати провід (при напрузі до 1000 В) або відтягти постраждалого від струмопровідних частин, скинути з нього провід. При цьому необхідно додержуватися застережливих заходів, щоб самому не попасти під напругу. Відтягти постраждалого від струмопровідних частин можна взявшись за його одяг, причому, якщо він сухий або сухою тканиною. Перерізати провід можна тільки Інструментом з ізольованими ручками, перерубати сокирою з дерев'яною ручкою.

5.7.4.2. Після звільнення від дії струму надання першої допомоги постраждалому залежать від його стану.

5.7.4.3. Для визначення стану потерпілого необхідно: покласти його на спину, розстібнути одяг, перевірити наявність дихання, пульсу. Стан постраждалого повинен бути визначений швидко - за 15-20 с.

5.7.4.4. Якщо постраждалий після звільнення від електричного струму знаходиться при свідомості, то йому необхідно забезпечити повний спокій і спостерігати за пульсом та диханням протягом 2-3 годин або до прибуття лікаря, якого необхідно негайно викликати.

5.7.4.5. При відсутності свідомості, необхідно розстібнути пояс та одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, давати нюхати нашатир, бризкати в обличчя водою, розтирати та зігрівати тіло.

5.7.4.6. При відсутності дихання І пульсу необхідно провести штучне дихання і непрямий масаж серця.

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (01.01.2012)
Переглядів: 1091 | Коментарі: 1 | Теги: вальцювальник стану холодного прока | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
0
1 ДМК  
Відповісти однозначно на запитання щодо організації робочого місця вальцювальника стана холодного прокату труб дуже важко, оскільки його умови праці залежать від багатьох складових. Важливо знати, яке технологічне устаткування на підприємстві, з якими технологічними процесами пов’язаний конкретний прокат тощо. Так, організація процесу холодного прокату труб залежить від виду кінцевої продукції, розмірів (довжини труби і діаметру), способу зварювання труб тощо.

Щодо професії «Вальцювальник стана холодного прокату труб» з урахуванням його професійних обов’язків, устаткування, на якому здійснюється прокат, говорити можна, скоріш за все, про робочу зону, а не робоче місце.

Під час організації робочого місця/робочої зони вальцювальника стана холодного прокату труб для забезпечення санітарних вимог щодо охорони здоров’я працівників мають бути дотримані, зокрема, вимоги до організації повітрообміну, виробничого мікроклімату, штучного освітлення, захисту від шуму та вібрації, санітарного контролю за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

У трубному виробництві на працівників можуть впливати велика кількість шкідливих факторів (тверді і газоподібні токсичні речовини, випромінювання в оптичному діапазоні, теплове (інфрачервоне) випромінювання виробів трубного виробництва, іскри, ультразвук, шум, локальна вібрація, напруга в електричному колі, іонізація повітря робочої зони, статичне навантаження), тому велике значення має оснащення технологічного устаткування всіма засобами безпеки, а також дотримання вимог нормативних актів.

Вальцювальника стана холодного прокату труб забезпечують спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ, перелік яких встановлюється колективним (трудовим) договором підприємства з урахуванням зазначених Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.08.2008 № 187.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці