Вітаю Вас Гість | RSS

Інструкції з охорони праці

П`ятниця, 26.04.2019, 05:13
Головна » Статті » Мої статті

Примірна інструкція з охорони праці при виконанні робіт з метанолом
Міністерство промислової політики України

ПІ 1.3.10-449-2006
Примірна інструкція з охорони праці при виконанні робіт з метанолом

1 Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці при роботі з метанолом (спиртом метиловим).

1.2 Метанол - легкозаймиста рідина, сильно отрутна нервового і судинного характеру з різко вираженим кумулятивним ефектом, за кольором, запахом і смаком схожими з етиловим (винним) спиртом.

Метанол за ступенем дії на організм людини належить до помірно небезпечних речовин 3-го класу небезпеки (згідно з ГОСТ 12.1.005).

Гранично-допустима концентрація (ГДК) у повітрі робочої зони - 5 мг/м3, максимальна разова концентрація в атмосферному повітрі населених міст -1 мг/м , середньодобова - 0,5 мг/м

Метанол має політропну дію з переважним впливом на нервову систему, печінку та нирки. Має виявлений кумулятивний ефект. Метанол небезпечна речовина, що спричиняє навіть смертельний наслідок в разі надходження через шлунково-кишковий тракт. Гостре отруєння під час вдихання парів зустрічається рідко.

Роботи з метанолом відносяться до робіт з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 28, 32, 36 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15)

1.3 Всі роботи з метанолом повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції, а також інструкцій підприємства, що регламентують безпеку виконання робіт з підвищеною небезпекою певного ( відповідного) виду.

Згідно з Законом України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.4 Впровадження технологічних процесів із застосуванням метанолу або речовин, що вміщують метанол, повинне бути узгоджене з органами державного санітарного нагляду.

1.5 Не допускається в одному і тому ж приміщенні (цеху, виробництві) сумісно одночасно або по черзі застосування метанолу і спирту етилового, якщо це не обумовлено хімізмом технологічного процесу.

1.6 Застосування метанолу допускається лише в тих виробничих процесах, в яких він не може бути замінений іншими речовинами.

На підприємствах (в організаціях) наказом (розпорядженням) призначаються особи, відповідальні за транспортування, зберігання, приймання і відпускання метанолу на території підприємства (організації), а також стороннім організаціям.

На підприємствах і в їх структурних підрозділах, де використовується метанол, повинен бути організований облік приймання, споживання, наявних залишків і видачі метанолу, як продукту строгої звітності.

1.7 Виробничі процеси пов'язані з використанням метанолу або сполук, що містять його, повинні бути повністю герметизованими і виключати можливість контакту працюючих з метанолом.

1.8 Виробничі приміщення, в яких розміщені технологічні лінії, апарати і інше устаткування з метанолом або його сполуками, повинні мати: підлоги з непроникливого для метанолу матеріалу зі схилами і стоками, які легко змиваються водою; гідранти для води; припливно-витяжну вентиляцію. Роботи з метанолом при непрацюючій вентиляції не допускаються.

1.9 В виробництвах, де виробляється або використовується метанол, повинен здійснюватися систематичний контроль стану повітряного середовища.

1.10 3 метою виключення можливості використання метанолу не за призначенням і для надання йому неприємного запаху і кольору в метанол повинні бути додані етилмеркаптан, гас або барвники у випадку, якщо це не заперечує технологічному процесу або умовам споживання (використання) метанолу.

1.11 В цехах, виробництвах, лабораторіях і інших підрозділах, де застосовується метанол, кількість метанолу не повинна перевищувати добову потребу. У випадку недовитрачання одержаного на добу метанолу, його залишок необхідно здати до складу або зберігати за умов, що виключають його розкрадання: велика кількість метанолу може зберігатися в приміщеннях, обладнаних згідно з вимогами ДНАОП 0.03-1.36-86 "Общие санитарньїе правила при работе с метанолом"; невелика кількість - у вогнетривких сейфах (шафах, металевих ящиках), які замикаються на замок і опечатуються. На сейфах повинен бути попереджуючий напис "Метанол-отрута". Сейфи повинні знаходитися в приміщеннях, які у вільний від роботи час замикаються і опечатуються. Зберігання ключів, їх здавання і отримання здійснюються в установленому на підприємстві порядку

1.12 В приміщеннях, де використовується або зберігається метанол, необхідно мати чергові протигази марки А або М, гумові рукавички.

1.13 Складські і прицехові витратні ємкості, в яких міститься метанол, оснащуються засобами автоматичного контролю рівня і блокування, що виключає переливи. Застосування мірних стекол не допускається

1.14 Тара для зберігання і перевезення метанолу повинна бути герметично ущільнена, опломбована та мати написи незмивною фарбою "Метанол-отрута", "Вогненебезпечно" і відповідні знаки небезпечності (зображення черепа зі схрещеними кістками).

1.15 Місця відбору проб повинні закриватися захисними кожухами і запиратися на замок.

Кожухи повинні мати попереджувальні написи "Метанол-отрута", "Вогненебезпечно" і умовний знак отрути. Дренажні і продувальні пристрої повинні мати засувки.

1.16 До самостійної роботи з метанолом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45, наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238 та не мають протипоказань;

- пройшли навчання, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою; інструктажі з питань охорони праці (у т.ч. з урахуванням цієї інструкції) та пожежної безпеки і виявили задовільні результати при перевірці знань.

1.17 Періодичні перевірки знань, повторні інструктажі з питань охорони праці (у т.ч. з урахуванням цієї інструкції) проводяться у терміни, визначені інструкціями з охорони праці для певних (відповідних) професій.

1.18 Особи, що виконують роботи з метанолом, зобов'язані:

- вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договіром ( угодою, трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- не виконувати роботи не передбачені завданням;

- не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу.

1.19 При роботі з метанолом можливий вплив на працюючих таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- токсична дія на організм людини (попадання в шлунок 5-10 мл метанолу викликає отруєння, а попадання ЗО мл можуть бути смертельними). Симптоми отруєння (нудота, блювання) можуть наступити, як незабаром після приймання метанолу, так і за декілька годин, на наступний день і навіть пізніше. В тяжких випадках спостерігається різка синюха, глибоке і утруднене дихання, судороги, слабкий прискорений пульс, відсутність реакції зіниць. Смерть настає від зупинки дихання. Потерпілі, які не втратили свідомості, скаржаться на головний біль, сильний біль в усьому тілі, шлунку, миготіння перед очима, неясність бачення, стійкий розлад зору. Ранні симптоми хронічного отруєння - концентричне звуження меж кольорового зору, блідість або атрофія зорового нерва, набряк, звуження артерій і розширення вен сітчатки, гіперемія судинної оболонки очей, зміни функції печінки;

- на шкіру метанол має слабо виявлену дію, може проникати крізь непошкоджені шкіряні покриви (гранично допустимий розмір забруднення шкіряних покривів складає 0,02 мг/см ), неочищений - подразнює шкіру завдяки наявності в ньому домішок;

- ушкодження внаслідок загоряння займистих сумішей парів метанолу з повітрям і їх здатність інтенсивно горіти з високою температурою.

1.20 Для виконання робіт з метанолом персоналу видається безплатно за встановленими для певної професії нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, вибір яких повинен здійснюватися з урахуванням впливу на організм людини шкідливих і небезпечних виробничих факторів, обумовлених у т.ч. властивостями метанолу.

При роботі з метанолом необхідно використовувати: для захисту органів дихання при високих концентраціях - фільтруючий протигаз марки А або М, для захисту шкіри - гумові рукавички.

1.21 Особи, які виконують роботи з метанолом, повинні дотримуватися санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

- за призначенням і дбайливо користуватися санітарно-побутовими приміщен­нями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

- дотримуватися питного режиму з урахуванням умов праці;

- палити тільки у спеціально відведеному для цього місці;

- приймати їжу тільки у спеціально відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти в холодильниках, які призначені для цього;

- при попаданні метанолу на лице, руки необхідно облиті місця негайно вими­ти великою кількістю води; у випадку попадання метанолу на спецодяг, його необхідно зняти і замінити. Забруднений метанолом спецодяг необхідно випрати в теплій воді;

- після роботи вимити забруднені частини тіла теплою водою з милом або прийняти душ.

У випадку незадовільного самопочуття (нервового розладу, високої температури тіла і інших захворюваннях), що заважає безпечно вести роботу, доповісти про це безпосередньому керівнику і звернутися до лікаря.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком роботи необхідно: перевірити справність і одягти спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту; перевірити справність приладів і устаткування; включити загальну припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.

2.2 При виявленні несправностей устаткування, засобів колективного захисту повідомити про це безпосереднього керівника і не приступати до роботи до усунення виявлених порушень.

З Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 3 метою запобігання отруєнь виробничого персоналу, пожеж у виробництвах, де виробляється або застосовується метанол, необхідно дотримуватися норм технологічного режиму, не допускати розгерметизації устаткування, комунікацій, вести облік приймання, споживання, наявних залишків і видачі метанолу, не допускаючи можливості його крадіжки.

3.2 Приймання метанолу від транспортної організації проводиться спеціально уповноваженим від підприємства одержувачем вантажу, який разом з представником транспортної організації повинен перевірити цілість вантажу, справність тари і цілість пломб, а також забезпечити охорону метанолу до його приймання підприємством.

3.3 Метанол, який надійшов до підприємства, приймається за актом працівником, який визначений наказом по підприємству і несе відповідальність за збереження метанолу з моменту його одержання до передачі відповідним підроз­ділам підприємства.

3.4 Приймання і видача метанолу на складах здійснюється за оформленими прибутково-витратними документами, як продукту суворої звітності.

3.5 Метанол повинен зберігатися в тарі, яка відповідає вимогам ДСТУ 3057 (ГОСТ 2222) "Метанол технический. Технические условия". Тара повинна мати попереджувальні написи: "Метанол-отрута", "Вогненебезпечно" і знак, установлений для отруйних речовин.

3.6 Під час експлуатації резервуарів з метанолом повинен бути установлений постійний контроль за герметичністю резервуарів, станом сифонних кранів, прокладок фланцевих з'єднань, сальникових засувок і т.п.

Виявлені несправності повинні негайно усуватися.

3.7 Під час огляду дихальної арматури резервуарів необхідно клапани і сітки очищати від бруду (в зимових умовах - від льоду). В гідравлічних клапанах слід перевіряти рівень рідини.

3.8 Перед наповненням резервуарів метанолом необхідно перевірити справність вимірного устрою.

3.9 Перед початком зливно-наливних операцій необхідно перевірити справність зливно-наливних устроїв, систем заземлення, перемикальних вентилів, засувок, щільність з'єднань шлангів.

Виявлені несправності слід негайно усувати.

3.10 Наливання метанолу допускається в перевірену, спеціально виділену для цього тару, яка відповідає вимогам ДСТУ 3057 (ГОСТ 2222) "Метанол технический. Технические условия", насосами або сифонами зарядженими вакуумом. Переливання відрами і сифонами, що потребують засмоктування ротом, не допускається.

Щоб наливання метанолу проводилося спокійно, без розбризкування, наконечники шлангів повинні бути опущені до дна цистерни.

3.11 Під час зливно-наливних операцій не допускається переповнення цистерн або їх обливання метанолом. З метою попередження переливу метанолу при його наливанні в цистерни слід застосовувати обмежувачі рівня наливання.

Зливання метанолу з тари проводиться повністю без залишка продукту. Залізничні цистерни з-під метанолу після закінчення зливання повністю спорожнюються способами, які виключають перебування в них людей.

3.12 Пролитий метанол необхідно засипати піском або тирсою. Просочений метанолом пісок або тирсу необхідно видалити з приміщення, а місце, де був пролитий метанол, промити струменем води, на підприємствах, де метанол виробляється або використовується в технологічних процесах - змити пролитий метанол в каналізацію хімічно забруднених стоків.

3.13 Не допускається зливання в побутову каналізацію метанолу і речовин, що вміщують його, їх необхідно збирати в тару, яка герметично закривається, і направляти для знищення у встановленому порядку.

На підприємствах, де передбачена спеціальна каналізація хімічно забруднених стоків, речовини, які містять метанол, зливаються до неї і направляються на пункти знешкодження та нейтралізації.

3.14 Порожня тара з-під метанолу повинна бути негайно промита водою в кількості, що становить не менше двох об'ємів тари або герметично закрита та опломбована. Промивка повинна проводитися під контролем відповідальної особи.

3.15 В процесі роботи необхідно постійно контролювати герметичність -ємкостей, комунікацій, фланцевих з'єднань і т.і. Виявлені несправності слід негайно усувати.

3.16 Про виявлені під час роботи несправності устаткування або інші порушення, що можуть завадити безпечному виконанню робіт, а також про кожний нещасний випадок, чи інші небезпечні фактори, які виникли при роботі з метанолом, і загрожують життю чи здоров'ю працівників, необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілим.

До прибуття комісії з розслідування необхідно на місці події зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків, крім того, вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Відключити устаткування від електромережі, прибрати робоче місце.

4.2 У випадку безперервної роботи не залишати робоче місце і працююче устаткування до прибуття змінника і прийняття ним зміни.

Здати зміну у встановленому порядку, повідомивши змінника про стан роботи устаткування, приладів і іншу інформацію, необхідну для забезпечення подальшої нормальної роботи.

4.3 Спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту, які застосовувалися в процесі роботи, прибрати у відведене для них місце.

4.4 Помити милом лице, руки (прийняти душ).

4.5 Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 До аварійної ситуації відносяться:

- порушення герметичності технологічного устаткування, комунікацій, тари та попадання метанолу у виробниче середовище, переливи метанолу та його утилізація;

- небезпечний режим роботи устаткування - вихід за межі допустимих значень параметрів (тиску, температури, швидкості руху, рівня і т.п.), що може призвести до аварійного стану;

- виникнення джерел запалювання в апаратурі та поза устаткуванням;

- загоряння технологічного устаткування, трубопроводів, тари;

- відключення електропостачання, обривання і коротке замикання електроко-мунікацій, електрообладнання і ін.

5.2 У випадку виникнення аварійної ситуації негайно повідомити безпосереднього керівника про те, що сталося, та діяти у відповідності з інструкцією за професією і Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), якщо для даного об'єкта він передбачений.

5.3 У випадку виникнення пожежі необхідно: припинити роботу; обезживлити електрообладнання; негайно розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства.

5.4 При виявленні факту крадіжки метанолу необхідно негайно повідомити про це безпосереднього керівника, який, в свою чергу, повинен доповісти про те, що трапилося, керівнику підприємства.

5.5 У випадку отруєння необхідно викликати швидку медичну допомогу і, до її прибуття, надати потерпілому першу долікарську допомогу.

При отруєнні метанолом потерпілого необхідно вивести (винести) на свіже повітря, забезпечити спокій, покласти на спину, розстебнути одяг, давати для дихання кисень з карбогеном. У випадку втрати свідомості і зупинки дихання потерпілому необхідно негайно, не чекаючи появи медперсоналу, робити штучне дихання. При попаданні метанолу на шкіру, з метою попередження отруєнь, необхідно забруднену ділянку тіла промити великою кількістю води.

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому викладені в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги, що діє на підприємстві і вивчається працівниками при проходженні навчання та інструктажів з питань охорони праці.

Примірна інструкція опрацьована Державним науково-дослідним інститутом техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ, м. Сєвєродонецьк)

Категорія: Мої статті | Додав: ohranatruda (10.02.2013)
Переглядів: 1018 | Теги: робота з метанолом | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

До уваги користувачів! Вся інформація взята з відкритих джерел, призначена виключно для приватного використання, з метою самоосвіти користувачів ресурсу. Дана інформація не призначена для комерційного використання! Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи цей сайт користувач підтверджує свою повну згоду з усіма вище викладеними умовами використання інформації.
!

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці